Redakce (Kurzy.cz)
Důchody a penzijní  |  07.03.2020 09:21:02

Důchod: Jak odejít až o 5 let dříve do důchodu bez zbytečných ztrát? Řešením není předčasný důchod, ale předdůchod


Stále více lidí má zájem ukončit svoji výdělečnou činnost dříve a odejít do takzvaného předčasného starobního důchodu. Předčasný důchod ale znamená výrazné krácení penze, na kterou má člověk nárok v řádném důchodu. Lidé by se proto měli více zajímat o možnosti takzvaného předdůchodu, jehož využití je zatím malé, ovšem zájem o něj postupně roste. Tento způsob čerpání úspor má velký potenciál, protože na rozdíl od předčasného důchodu u něj lze výrazně eliminovat dopady na výši starobní penze.

Ze statistických ročenek ČSSZ vyplývá, že v současnosti zhruba každý třetí důchodce ukončil výdělečnou činnost předčasně. V roce 2018 bylo v České republice 1 808 969 starobních důchodců, přičemž předčasný starobní důchod pobíralo více než půl milionu (536 229) z nich. Průměrný předčasný starobní důchod činil v roce 2018 11 066 , avšak téměř polovina (49,54 %) z předčasných důchodců na tuto průměrnou hodnotu nedosáhne.

Naproti tomu předdůchod z doplňkového penzijního spoření čerpalo v roce 2018 dle Asociace penzijních společností 3 915 osob, meziročně přibylo 1 239 předdůchodců. Předdůchod k 31. 12. 2019 pak pobíralo celkem 4 455 osob. Průměrná výše vypláceného předdůchodu činila v loňském roce 9 929 .

Podívejte se také: Za jakých podmínek je možné přiznat předčasný starobní důchod? 

Nedílnou součástí předčasného starobního důchodu je jeho trvalé krácení

Lidé se zajímají o to, kdy nejdříve mohou do důchodu odejít, ale mnohem důležitější informací je, jaký budou mít v penzi příjem. Bohužel čím dříve odejdou do předčasného starobního důchodu, tím více se jejich starobní důchod sníží. „V době krize celá řada firem nabízela lidem na první pohled lákavé jednorázové odstupné – třeba 200 tisíc korun –, když odejdou do předčasného starobního důchodu. Málokdo si ale spočítá, o kolik přijde kupříkladu během 20 let pobírání sníženého starobního důchodu. Při odchodu do důchodu například o tři roky dříve přijdete i s desetitisícovým řádným důchodem skoro o dva tisíce korun měsíčně, což dělá za 20 let skoro půl milionu korun,“uvádí Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze ve společnosti Freedom Financial Services.

Při úvahách ohledně dřívějšího odchodu z ekonomicky aktivního života stojí za to vedle předčasného starobního důchodu důkladně zvážit i další alternativu, kterou může být předdůchod. Jeho čerpání ale vyžaduje mít naspořené dostatečné prostředky v doplňkovém penzijním spoření a být jeho účastníkem po dobu minimálně 60 měsíců. Je nezbytné disponovat naspořenou částkou rovnou 30 % z průměrné mzdy vyhlášené MPSV vynásobenou počtem měsíců trvání předdůchodu. „Výplata předdůchodu musí trvat nejméně dva roky, nejdéle pět let. Konkrétně pro rok 2020 je tedy nutné mít naspořeno od 240 696 korun pro dva roky do 601 740 korun pro pět roků,“ vysvětluje Jiřina Holubová.

Líbí se vám tato zpráva? Sdílejte jí prosím.

O kolik si pohoršíte s předčasným důchodem?

Modelový výpočet předčasného starobního důchodu s cílem porovnání jeho výše pro různá období a různě dlouhé doby „předčasnosti“ je s ohledem na inflaci, růst mezd, valorizace důchodů a podobné faktory komplikovaný. Pro představu krácení důchodu ale postačí zjednodušený výpočet provedený z výše důchodu 10 168 a 36 315 spočítané na úrovni roku 2020 z vyměřovacích základů do roku 2019.

Příklady krácení předčasného starobního důchodu 10 168 Kč (výpočet na úrovni r. 2020)

Dny předčasnostiPočet započatých 90 dnůDoba pojištění (roky)Krácení procentní výměry*Starobní důchod Snížení starobního důchodu
0 0 46 0,0 % 10 168Kč 0Kč
−360 4 45 −5,1 % 9 675Kč −493Kč
−630 7 44 −10,2 % 9 181Kč −987Kč
−1 170 13 43 −20,4 % 8 194Kč −1 974Kč
−1 826 21 41 −35,4 % 6 742Kč −3 426Kč

*Krácení procentní výměry o % výpočtového základu

Příklady krácení předčasného starobního důchodu 36 315 (výpočet na úrovni r. 2020)

Dny předčasnostiPočet započatých 90 dnůDoba pojištění (roky)Krácení procentní výměry *Starobní důchod Snížení starobního důchodu
0 0 46 0,0 % 36 315Kč 0Kč
−360 4 45 −5,1 % 33 889Kč −2 426Kč
−630 7 45 −8,7 % 32 176Kč −4 139Kč
−1 170 13 43 −20,4 % 26 610Kč −9 705Kč
−1 827 21 41 −35,4 % 19 475Kč −16 840Kč

*Krácení procentní výměry o % výpočtového základu

Výpočty ukazují, že pokud by odešel do předčasného starobního důchodu člověk s nárokem na řádný důchod 10 168 pět roků před vznikem nároku na řádný starobní důchod, byl by mu přiznán předčasný důchod ve výši 6 742 . „To oproti řádnému starobnímu důchodu znamená snížení o 3 426 korun, tedy o 33,7 procenta. V případě vyššího uvažovaného důchodu je krácení ještě výraznější, v našem příkladu – při řádném důchodu 36 315 korun – by byl předčasný důchod krácen na 19 475 korun. To se rovná snížení o 16 840 korun, tedy o 46,4 procenta,“ popisuje Jiřina Holubová.

Odchod do předčasného důchodu oddalte úřadem práce

Pokud by klient skutečně uvažoval o odchodu do předčasného starobního důchodu, bylo by vhodné, aby se nejprve evidoval na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Od věku 55 let má nárok na podporu v nezaměstnanosti s podpůrčí dobou 11 měsíců. Takto může posunout termín odchodu do předčasného starobního důchodu na pozdější dobu. Tím se sníží počet dnů „předčasnosti“ a krácení výše důchodu bude znatelně nižší. „V případě, že by klient nastoupil do předčasného starobního důchodu o 11 měsíců později, by při využití doby evidence na úřadu práce před začátkem pobírání předčasného starobního důchodu byl jeho předčasný důchod v prvním modelovém případě o 726 korun vyšší, ve druhém o 3 568 korun vyšší než při nevyužití možnosti evidence na úřadu práce,“ vysvětluje Jiřina Holubová.

Kdy můžete odejít to důchodu? Kalkulačka věku odchodu do důchodu.
Jak vysoký budete mít důchod? Jednoduchá kalkulačka výše důchodu podle platu.

 

Předdůchod má na výši důchodu výrazně nižší dopad

Jako mnohem přijatelnější alternativa k předčasnému důchodu se jeví předdůchod. Protože se předdůchod nehodnotí jako doba pojištění ani jako náhradní doba pojištění, bude se klientovi potenciální doba pojištění, a tím i výše starobního důchodu, sice snižovat, ovšem ne tak výrazně jako v případě předčasného starobního důchodu. Za každý rok předdůchodu se procentní výměra důchodu sníží o 1,5 %, minimálně tedy o 3 %, maximálně o 7,5 %, jak ukazují následující tabulky porovnávající modelové příklady.

Krácení starobního důchodu ve výši 10 168 Kč vlivem předdůchodu (výpočet na úrovni r. 2020)

Trvání předdůchodu (roky)Trvání předdůchodu (dny)Doba pojištění (roky)Krácení procentní výměry *Starobní důchodSnížení starobního důchodu
0 0 46 0,0 % 10 168Kč 0
2 730 44 −3,0 % 9 878Kč −290
3 1 095 43 −4,5 % 9 733Kč −435
4 1 461 42 −6,0 % 9 588Kč −580
5 1 826 41 −7,5 % 9 442Kč −726

*Krácení procentní výměry o % výpočtového základu

Krácení starobního důchodu ve výši 36 315 vlivem předdůchodu (výpočet na úrovni r. 2020)

Trvání předdůchodu (roky)Trvání předdůchodu (dny)Doba pojištění (roky)Krácení procentní výměry *Starobní důchodSnížení starobního důchodu
0 0 46 0,0 % 36 315Kč 0
2 731 44 −3,0 % 34 888Kč −1 427
3 1 096 43 −4,5 % 34 174Kč −2 141
4 1 461 42 −6,0 % 33 461Kč −2 854
5 1 827 41 −7,5 % 32 747Kč −3 568

*Krácení procentní výměry o % výpočtového základu

Během předdůchodu se opět registrujte na úřadu práce

Zatímco pobíráte předdůchod, můžete se současně evidovat na úřadu práce a prvních 11 měsíců brát podporu v nezaměstnanosti v plné výši. Výplata předdůchodu nemá žádný vliv na výši podpory v nezaměstnanosti. V evidenci na úřadu práce lze zůstat i po skončení výplaty podpory v nezaměstnanosti (maximálně 3 roky).

Tuto kombinaci lze uplatnit vždy, a zejména pak v případě, kdy dávkypředdůchodu nebo jen z podpory v nezaměstnanosti nestačí na pokrytí životních nákladů žadatele. Další výhodou je to, že ke krácení doby pojištění při předdůchodu dojde jen v malé míře, neboť evidence na úřadu práce (jak s podporou, tak bez ní) se započítává jako náhradní doba pojištění, která se redukuje jen na 80 %.

Krácení starobního důchodu ve výši 10 168 při souběhu předdůchodu a evidence na úřadu práce (výpočet na úrovni r. 2020)

Trvání předdůchodu (roky)Trvání předdůchodu (dny)Doba pojištění (roky)Krácení procentní výměry *Starobní důchod Snížení starobního důchodu
0 0 46 0,0 % 10 168Kč 0
2 730 46 0,0 % 10 168Kč 0
3 1095 45 −1,5 % 10 023Kč −145
4 1461 45 −1,5 % 10 023Kč −145
5 1826 44 −3,0 % 9 878Kč −290

*Krácení procentní výměry o % výpočtového základu

Krácení starobního důchodu ve výši 36 315 při souběhu předdůchodu a evidence na úřadu práce (výpočet na úrovni r. 2020)

Trvání předdůchodu (roky)Trvání předdůchodu (dny)Doba pojištění (roky)Krácení procentní výměry *Starobní důchod Snížení starobního důchodu
0 0 46 0,0 % 36 315Kč 0
2 731 46 0,0 % 36 315Kč 0
3 1096 46 0,0 % 36 315Kč 0
4 1461 46 0,0 % 36 315Kč 0
5 1827 45 −1,5 % 35 602Kč −713

*Krácení procentní výměry o % výpočtového základu

Výhodnost evidence na úřadu práce je tudíž zřejmá. „Při hodnocení této varianty je třeba zohlednit i to, že by klientovi byla prvních 11 měsíců vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Při čerpání předdůchodu bez výdělečné činnosti je tak doporučeno využít možnosti evidence na úřadu práce vždy,“ radí Jiřina Holubová. „Na co je ale potřeba nezapomínat, je skutečnost, že na rozdíl od předčasného důchodu lze při předdůchodu neomezeně pracovat. Potom by se z důvodu čerpání předdůchodu nesnižovala doba pojištění a starobní důchod by byl vypočítán v plné výši,“ dodává Jiřina Holubová.

Kombinaci předdůchodu a výdělečné činnosti lze uplatnit zejména v případě, pokud jsou příjmy z výdělečné činnosti po dobu, která se kryje s předdůchodem, nízké a snižovaly by osobní vyměřovací základ, a tím i konečný starobní důchod. O nezahrnutí nízkých příjmů do vyměřovacího základu při stanovování osobního vyměřovacího základu lze totiž požádat v případě, že se období pobírání těchto příjmů kryje s dobou, kterou je možné hodnotit jako vyloučenou. A dobou vyloučenou je právě také doba čerpání předdůchodu.

„Výhodou kombinace předdůchodu a přivýdělku je i to, že peníze vyplácené z předdůchodu, vzhledem k trvajícím příjmům z výdělečné činnosti, lze reinvestovat do spořicích nebo investičních produktů s vyšším výnosem, než dosahuje doplňkové penzijní spoření, nebo do produktů, na něž lze získat znovu státní příspěvky i slevy na daních, například i do nově založené smlouvy o doplňkovém penzijním spoření,“ uzavírá Jiřina Holubová.

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Důchod: Jak odejít až o 5 let dříve do důchodu bez zbytečných ztrát? Řešením není předčasný důchod, ale předdůchod (5)

Diskuze a názory uživatelů na téma: Důchod: Jak odejít až o 5 let dříve do důchodu bez zbytečných ztrát? Řešením není předčasný důchod, ale předdůchod
09.03. 20:48  Souběh výsluhy a předdůchodu (Vlasta)
07.03. 21:47  Předdůchod (mirek)
07.03. 09:33  Predduchod (Pierre3)
02.03. 13:19  registrace na ÚP (Majlant)
29.02. 22:56  Predduchod (Václav)
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies