ČSÚ (ČSÚ)
Důchody a penzijní  |  25.04.2019 13:53:15

Důchody a důchodci v Kraji Vysočina v roce 2018


 

Průměrný starobní důchod vyplácený ke konci roku 2018 v Kraji Vysočina činil 12 157  a zaostával tak za celorepublikovým průměrem o 261 . Rozdíl mezi starobními důchody mužů a žen se každým rokem zvyšuje ve prospěch mužů. Muži pobírají starobní důchod více než o 2 300  vyšší – u žen dosáhl starobní důchod v kraji v průměru částky 11 028  a u mužů 13 342 .

V Kraji Vysočina ke konci roku 2018 pobíralo některý z důchodů 147 886 osob. Jejich počet se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 386 osob (o 0,3 %). Z celkového počtu bylo 61,8 % důchodců starobních plných, příjemci důchodů vdovských a vdoveckých tvořili více než jednu pětinu (22,4 %) a příjemců důchodů invalidních - třetího, druhého a prvního stupně bylo 14,6 %.

V celkovém počtu příjemců důchodu v Kraji Vysočina převažovaly s 58,2 % ženy (86 060 osob), mužů pobírajících některý z důchodů bylo 61 826. Převažující podíl žen byl vykázán u důchodů starobních plných (51,5 %), invalidních důchodů prvního stupně (52,3 %) a též u důchodů sirotčích (50,6 %). Muži tvořili větší část příjemců důchodů invalidních třetího (57,5 %) a druhého stupně (52,3 %).

Starobní důchod plný pobíralo v prosinci 2018 v Kraji Vysočina 91 412 osob, což představuje meziroční nárůst o 737 osob, tj. o 0,8 %. Ke zvýšení počtu osob pobírajících plný starobní důchod došlo ve všech okresech kraje, nejvíce v okrese Žďár nad Sázavou (o 192 osob), nejnižší byl jejich nárůst na Jihlavsku (o 100). V České republice přibylo meziročně téměř devět tisíc starobních důchodců (0,5 %) a jejich počet překročil hranici 1,8 milionu osob.

Průměrná výše starobních důchodů vyplácených v jednotlivých krajích České republiky se liší až o více než dvanáct set korun. Starobní důchodci na Vysočině v prosinci roku 2018 pobírali v průměru 12 157 , což byl po Karlovarském a Olomouckém kraji třetí nejnižší starobní důchod mezi čtrnácti kraji. Nejvyšší průměrný starobní důchod pobírali důchodci v Praze, a to 13 251 . Meziročně vzrostl starobní důchod v Kraji Vysočina o 570 (4,9 %), což odpovídá průměrnému růstu v celé ČR.

V rámci kraje nejvíce příjemců starobních důchodů žilo v prosinci 2018 v okrese Žďár nad Sázavou (21 595 osob) a byl zde také vyplácen nejvyšší starobní důchod ve výši 12 415 . Nejnižší počet starobních důchodců žil v okrese Pelhřimov (13 214 osob), nejnižší starobní důchody byly vypláceny v okrese Třebíč (11 806 ).

Důchodci muži v Kraji Vysočina pobírali v roce 2018 starobní důchod ve výši 13 342 a ženy 11 028 . Rozdíl mezi starobními důchody mužů a žen se oproti předchozímu roku dále mírně zvýšil a v prosinci 2018 činil 2 314 . V celé ČR byl v prosinci 2018 rozdíl mezi průměrným starobním důchodem mužů a žen 2 402  ve prospěch mužů.

Z celkového počtu starobních důchodů (celkem včetně souběhu s vdovským a vdoveckým důchodem) připadalo v roce 2018 na Vysočině 33,1 % na předčasné starobní důchody, což je mezi kraji České republiky nejvyšší podíl. V absolutním vyjádření v kraji mezi příjemci předčasných důchodů převažovaly ženy (55,7 %), relativně vyšší je však zastoupení předčasných důchodů u mužů, kde jejich podíl na celkovém počtu starobních důchodů dosáhl 36,5 %. V rámci kraje je nejvyšší podíl předčasných důchodů v okresech Třebíč (38,5 %) a Jihlava (38,0 %).


Za posledních 10 let narostl počet příjemců starobních důchodů v Kraji Vysočina  bezmála o 16 tisíc osob (21,2 %). Za stejné období vzrostl průměrný starobní důchod v kraji o 2 787 (29,7 %), z částky 9 370 na 12 157 . V celé České republice činil nárůst počtu starobních důchodců 320 417 osob (22,2 %) a průměrná výše starobního důchodu se zvýšila o 2 780  (28,8 %), z částky 9 638  na 12 418 .

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 06

Přílohy

  • Důchody a důchodci v Kraji Vysočina v roce 2018 (aktualita v pdf)
  • Související informace na ústředních stránkách ČSÚ:
  • Sociální zabezpečení Odkaz [nové okno]
 

25. dubna 2019

Důchody a důchodci v Kraji Vysočina v roce 2018 

Průměrný starobní důchod vyplácený ke konci roku 2018 v Kraji Vysočina činil 12 157 a zaostával tak za celorepublikovým průměrem o 261 . Rozdíl mezi starobními důchody mužů a žen se každým rokem zvyšuje ve prospěch mužů. Muži pobírají starobní důchod více než o 2 300 vyšší – u žen dosáhl starobní důchod v kraji v průměru částky 11 028 a u mužů 13 342

V Kraji Vysočina ke konci roku 2018 pobíralo některý z důchodů 147 886 osob. Jejich počet se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 386 osob (o 0,3 %). Z celkového počtu bylo 61,8 % důchodců starobních plných, příjemci důchodů vdovských a vdoveckých tvořili více než jednu pětinu (22,4 %) a příjemců důchodů invalidních - třetího, druhého a prvního stupně bylo 14,6 %.

 

Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v Kraji Vysočina v letech 2008 až 2018 (stav v prosinci) Zdroj: MPSV

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Index

2018/

2017

Příjemci důchodů celkem

140 757

142 658

143 725

146 619

145 866

145 305

145 664

146 116

147 074

147 500

147 886

100,3

v tom pobírající důchody:

starobní plné

75 426

77 435

82 970

86 878

86 482

86 387

87 419

88 699

89 819

90 675

91 412

100,8

starobní poměrné

62

53

45

34

24

20

15

10

9

8

6

75,0

invalidní plné

17 490

17 120

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

invalidní částečné

10 259

10 798

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

invalidní 3. stupně

 .

 .

12 426

11 471

10 869

10 343

9 946

9 479

9 519

9 326

9 037

96,9

invalidní 2. stupně

 .

 .

2 834

3 084

3 304

3 423

3 500

3 554

3 704

3 805

3 923

103,1

invalidní 1. stupně

 .

 .

8 461

8 141

8 234

8 382

8 460

8 487

8 532

8 608

8 683

100,9

vdovské vč. kombinovaných

30 366

30 140

29 892

29 798

29 661

29 457

29 225

28 947

28 620

28 277

28 114

99,4

vdovecké vč. kombinovaných

4 906

4 917

4 917

4 999

5 117

5 137

5 067

5 014

5 045

5 034

5 021

99,7

sirotčí

2 248

2 195

2 180

2 214

2 175

2 156

2 032

1 926

1 826

1 767

1 690

95,6

Průměrná měsíční výše důchodu v

9 274

9 639

9 704

10 102

10 289

10 449

10 538

10 786

10 879

11 237

11 763

104,7

v tom důchody: starobní plné

9 370

9 771

9 847

10 279

10 498

10 689

10 798

11 073

11 193

11 587

12 157

104,9

starobní poměrné

5 583

5 799

5 762

5 882

5 918

6 048

6 062

6 492

6 747

6 689

6 406

95,8

invalidní plné

9 370

9 726

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

invalidní částečné

5 939

6 139

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

invalidní 3. stupně

 .

 .

9 752

10 112

10 248

10 358

10 392

10 559

10 539

10 822

11 219

103,7

invalidní 2. stupně

 .

 .

6 828

6 853

6 847

6 849

6 850

6 931

6 950

7 138

7 454

104,4

invalidní 1. stupně

 .

 .

6 211

6 148

6 099

6 087

6 028

6 057

6 020

6 149

6 366

103,5

vdovské vč. kombinovaných

10 150

10 539

10 578

11 021

11 246

11 420

11 518

11 776

11 876

12 246

12 791

104,4

vdovecké vč. kombinovaných

11 024

11 461

11 562

12 045

12 277

12 524

12 660

13 009

13 134

13 609

14 264

104,8

sirotčí

4 994

5 148

5 205

5 465

5 609

5 761

5 844

5 969

6 057

6 253

6 545

104,7

 

V celkovém počtu příjemců důchodu v Kraji Vysočina převažovaly s 58,2 % ženy (86 060 osob), mužů pobírajících některý z důchodů bylo 61 826. Převažující podíl žen byl vykázán u důchodů starobních plných (51,5 %), invalidních důchodů prvního stupně (52,3 %) a též u důchodů sirotčích (50,6 %). Muži tvořili větší část příjemců důchodů invalidních třetího (57,5 %) a druhého stupně (52,3 %).

 

 

Starobní důchod plný pobíralo v prosinci 2018 v Kraji Vysočina 91 412 osob, což představuje meziroční nárůst o 737 osob, tj. o 0,8 %. Ke zvýšení počtu osob pobírajících plný starobní důchod došlo ve všech okresech kraje, nejvíce v okrese Žďár nad Sázavou (o 192 osob), nejnižší byl jejich nárůst na Jihlavsku (o 100). V České republice přibylo meziročně téměř devět tisíc starobních důchodců (0,5 %) a jejich počet překročil hranici 1,8 milionu osob.

 

Průměrná výše starobního důchodu podle krajů v letech 2007 až 2018 (stav v prosinci)

Zdroj:MPSV

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Index

2018/

2017

Česká republika

9 638

10 045

10 123

10 552

10 778

10 970

11 075

11 348

11 460

11 850

12 418

104,8

v tom kraje:

Hl. město Praha

10 289

10 730

10 817

11 266

11 520

11 726

11 837

12 130

12 243

12 646

13 251

104,8

Středočeský

9 673

10 101

10 184

10 629

10 868

11 074

11 194

11 485

11 602

12 004

12 588

104,9

Jihočeský

9 532

9 942

10 014

10 449

10 669

10 861

10 974

11 250

11 365

11 755

12 314

104,8

Plzeňský

9 604

10 009

10 075

10 507

10 727

10 920

11 025

11 294

11 410

11 797

12 365

104,8

Karlovarský

9 475

9 855

9 925

10 330

10 536

10 707

10 799

11 045

11 136

11 497

12 029

104,6

Ústecký

9 571

9 968

10 047

10 466

10 687

10 871

10 969

11 230

11 330

11 706

12 259

104,7

Liberecký

9 563

9 984

10 056

10 482

10 701

10 893

10 997

11 261

11 372

11 740

12 289

104,7

Královéhradecký

9 523

9 932

10 003

10 438

10 661

10 848

10 949

11 215

11 331

11 712

12 275

104,8

Pardubický

9 437

9 835

9 909

10 333

10 553

10 740

10 848

11 118

11 236

11 624

12 184

104,8

Vysočina

9 370

9 771

9 847

10 279

10 498

10 689

10 798

11 073

11 193

11 587

12 157

104,9

Jihomoravský

9 540

9 941

10 003

10 430

10 649

10 832

10 937

11 206

11 316

11 706

12 266

104,8

Olomoucký

9 377

9 766

9 829

10 245

10 457

10 636

10 736

11 001

11 111

11 496

12 054

104,9

Zlínský

9 430

9 833

9 900

10 323

10 546

10 739

10 843

11 114

11 236

11 629

12 197

104,9

Moravskoslezský

9 694

10 084

10 194

10 619

10 845

11 035

11 135

11 406

11 516

11 914

12 481

104,8

 

Průměrná výše starobních důchodů vyplácených v jednotlivých krajích České republiky se liší až o více než dvanáct set korun. Starobní důchodci na Vysočině v prosinci roku 2018 pobírali v průměru 12 157 , což byl po Karlovarském a Olomouckém kraji třetí nejnižší starobní důchod mezi čtrnácti kraji. Nejvyšší průměrný starobní důchod pobírali důchodci v Praze, a to 13 251 . Meziročně vzrostl starobní důchod v Kraji Vysočina o 570 (4,9 %), což odpovídá průměrnému růstu v celé ČR.

 

V rámci kraje nejvíce příjemců starobních důchodů žilo v prosinci 2018 v okrese Žďár nad Sázavou (21 595 osob) a byl zde také vyplácen nejvyšší starobní důchod ve výši 12 415 . Nejnižší počet starobních důchodců žil v okrese Pelhřimov (13 214 osob), nejnižší starobní důchody byly vypláceny v okrese Třebíč (11 806 ).

 

Důchodci muži v Kraji Vysočina pobírali v roce 2018 starobní důchod ve výši 13 342 a ženy 11 028 . Rozdíl mezi starobními důchody mužů a žen se oproti předchozímu roku dále mírně zvýšil a v prosinci 2018 činil 2 314 . V celé ČR byl v prosinci 2018 rozdíl mezi průměrným starobním důchodem mužů a žen 2 402 ve prospěch mužů.

 

Z celkového počtu starobních důchodů (celkem včetně souběhu s vdovským a vdoveckým důchodem) připadalo v roce 2018 na Vysočině 33,1 % na předčasné starobní důchody, což je mezi kraji České republiky nejvyšší podíl. V absolutním vyjádření v kraji mezi příjemci předčasných důchodů převažovaly ženy (55,7 %), relativně vyšší je však zastoupení předčasných důchodů u mužů, kde jejich podíl na celkovém počtu starobních důchodů dosáhl 36,5 %. V rámci kraje je nejvyšší podíl předčasných důchodů v okresech Třebíč (38,5 %) a Jihlava (38,0 %).

 

Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v okresech Kraje Vysočina podle pohlaví (stav v prosinci 2018) Zdroj: MPSV

 

 Vysočina

Havlíčkův Brod

Jihlava

Pelhřimov

Třebíč

Žďár nad Sázavou

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

Příjemci důchodů celkem

61 826

86 060

11 894

16 444

12 376

18 168

9 149

12 545

12 937

18 295

15 470

20 608

v tom pobírající důchody:

starobní plné

44 615

46 797

8 362

8 671

9 272

10 216

6 523

6 691

9 717

10 365

10 741

10 854

starobní poměrné

2

4

1

            -

1

            -

            -

2

            -

            -

            -

2

invalidní 3. stupně

5 198

3 839

1 268

959

896

752

797

470

904

636

1 333

1 022

invalidní 2. stupně

2 053

1 870

464

506

293

326

364

301

335

275

597

462

invalidní 1. stupně

4 106

4 577

685

826

717

960

570

644

728

805

1 406

1 342

vdovské vč. kombinovaných

            -

28 114

            -

5 324

            -

5 726

            -

4 315

            -

6 047

            -

6 702

vdovecké vč. kombinovaných

5 021

            -

957

            -

1 021

            -

779

            -

1 079

            -

1 185

            -

sirotčí

831

859

157

158

176

188

116

122

174

167

208

224

Průměrná měsíční výše důchodu v

12 548

11 199

12 548

11 283

12 579

11 194

12 475

11 403

12 386

10 980

12 702

11 205

v tom důchody: starobní plné

13 342

11 028

13 343

11 185

13 241

11 019

13 309

11 271

13 032

10 657

13 728

11 116

starobní poměrné

6 343

6 437

6 645

            -

6 041

            -

            -

6 730

            -

            -

            -

6 144

invalidní 3. stupně

11 564

10 751

11 680

10 850

11 450

10 965

11 140

10 795

11 320

10 318

11 951

10 749

invalidní 2. stupně

7 761

7 117

7 822

7 193

7 542

7 158

7 776

7 152

7 590

6 832

7 909

7 152

invalidní 1. stupně

6 682

6 082

6 612

6 054

6 624

6 151

6 540

6 120

6 456

5 860

6 919

6 166

vdovské vč. kombinovaných

            -

12 791

            -

12 866

            -

12 757

            -

12 903

            -

12 603

            -

12 857

vdovecké vč. kombinovaných

14 264

            -

14 299

            -

14 214

            -

14 214

            -

13 903

            -

14 579

            -

sirotčí

6 535

6 553

6 442

6 383

6 627

6 770

6 338

6 415

6 474

6 349

6 690

6 718

 

Za posledních 10 let narostl počet příjemců starobních důchodů v Kraji Vysočina  bezmála o 16 tisíc osob (21,2 %). Za stejné období vzrostl průměrný starobní důchod v kraji o 2 787 (29,7 %), z částky 9 370 na 12 157 . V celé České republice činil nárůst počtu starobních důchodců 320 417 osob (22,2 %) a průměrná výše starobního důchodu se zvýšila o 2 780 (28,8 %), z částky 9 638 na 12 418 .

 

Průměrná výše starobních důchodů v Kraji Vysočina podle okresů (stav v prosinci)

Zdroj: MPSV

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Index

2018/

2017

Vysočina

9 370

9 771

9 847

10 279

10 498

10 689

10 798

11 073

11 193

11 587

12 157

104,9

Havlíčkův Brod

9 425

9 838

9 915

10 346

10 566

10 762

10 874

11 158

11 278

11 671

12 245

104,9

Jihlava

9 279

9 683

9 761

10 191

10 409

10 597

10 712

10 991

11 108

11 507

12 076

104,9

Pelhřimov

9 429

9 846

9 930

10 365

10 593

10 788

10 897

11 178

11 299

11 699

12 277

104,9

Třebíč

9 200

9 564

9 615

10 019

10 217

10 391

10 492

10 751

10 864

11 246

11 806

105,0

Žďár nad Sázavou

9 540

9 954

10 037

10 495

10 725

10 930

11 038

11 312

11 441

11 840

12 415

104,9

 

 

Kontakt:

Ing. Vlastislav Valda

Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě

Tel.: 567 109 062

E-mail: vlastislav.valda@czso.cz

 

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Důchody a důchodci v Kraji Vysočina v roce 2018

Diskuze a názory uživatelů na téma: Důchody a důchodci v Kraji Vysočina v roce 2018

Na dané téma nejsou žádné názory.


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies