Ostatní oceňovací rozdíly (Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Ostatní oceňovací rozdíly (Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Banky - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Celkem, Rozdíly z ocenění
30.09.2023 Banky - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Malé banky, Rozdíly z ocenění
30.09.2023 Banky - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Střední banky, Rozdíly z ocenění
30.09.2023 Banky - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Velké banky, Rozdíly z ocenění
31.12.2023 Banky - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Rozdíly z ocenění
31.12.2023 Banky - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, Rozdíly z ocenění
31.12.2023 Obchodníci s CP - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, OCP celkem, Rozdíly z ocenění
30.09.2023 Obchodníci s CP - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, OCP nebanky, Rozdíly z ocenění
30.09.2023 Obchodníci s CP - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních OCP (nebanky), Rozdíly z ocenění
31.12.2023 Družstevní záložny - závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Rozdíly z ocenění
31.12.2023 Družstevní záložny - závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě
30.09.2023 Obchodníci s CP - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, OCP nebanky, Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě
30.09.2023 Obchodníci s CP - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, OCP celkem, Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě
31.12.2023 Banky - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě
31.12.2023 Banky - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě
31.12.2023 Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Závazky a vlastní kapitál / fondový kapitál (NAV) celkem
31.12.2023 Investiční společnosti - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Závazky a vlastní kapitál / fondový kapitál (NAV) celkem
31.12.2023 Penzijní společnosti - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Závazky a vlastní kapitál / fondový kapitál (NAV) celkem
30.09.2023 Banky - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Velké banky, Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě
30.09.2023 Banky - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Střední banky, Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě

Graf hodnot, Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Ostatní oceňovací rozdíly - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2020 11 874.00
Min 30.06.2015 - 890.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2021 9 087.00 8 995.00 92.00 1.02% 11 874.00 -2 787.00 -23.47%
31.12.2020 8 995.00 9 270.00 - 275.00 -2.97% 10 337.00 -1 342.00 -12.98%
30.09.2020 9 270.00 10 838.00 -1 568.00 -14.47% 10 626.00 -1 356.00 -12.76%
30.06.2020 10 838.00 11 874.00 -1 036.00 -8.72% 10 471.00 367.00 3.50%
31.03.2020 11 874.00 10 337.00 1 537.00 14.87% 10 963.00 911.00 8.31%
31.12.2019 10 337.00 10 626.00 - 289.00 -2.72% 11 047.00 - 710.00 -6.43%
30.09.2019 10 626.00 10 471.00 155.00 1.48% 10 583.00 43.00 0.41%
30.06.2019 10 471.00 10 963.00 - 492.00 -4.49% 10 936.00 - 465.00 -4.25%
31.03.2019 10 963.00 11 047.00 -84.00 -0.76% 10 719.00 244.00 2.28%
31.12.2018 11 047.00 10 583.00 464.00 4.38% 3 675.00 7 372.00 200.60%
30.09.2018 10 583.00 10 936.00 - 353.00 -3.23% 3 732.00 6 851.00 183.57%
30.06.2018 10 936.00 10 719.00 217.00 2.02% 3 851.00 7 085.00 183.98%
31.03.2018 10 719.00 3 675.00 7 044.00 191.67% 4 360.00 6 359.00 145.85%
31.12.2017 3 675.00 3 732.00 -57.00 -1.53% 4 355.00 - 680.00 -15.61%
30.09.2017 3 732.00 3 851.00 - 119.00 -3.09% 4 353.00 - 621.00 -14.27%
30.06.2017 3 851.00 4 360.00 - 509.00 -11.67% 4 412.00 - 561.00 -12.72%
31.03.2017 4 360.00 4 355.00 5.00 0.11% 2 579.00 1 781.00 69.06%
31.12.2016 4 355.00 4 353.00 2.00 0.05% 2 567.00 1 788.00 69.65%
30.09.2016 4 353.00 4 412.00 -59.00 -1.34% 2 664.00 1 689.00 63.40%
30.06.2016 4 412.00 2 579.00 1 833.00 71.07% - 890.00 5 302.00 - 595.73%
31.03.2016 2 579.00 2 567.00 12.00 0.47% - 554.00 3 133.00 - 565.52%
31.12.2015 2 567.00 2 664.00 -97.00 -3.64% - 175.00 2 742.00 -1 566.86%
30.09.2015 2 664.00 - 890.00 3 554.00 - 399.33% - 225.00 2 889.00 -1 284.00%
30.06.2015 - 890.00 - 554.00 - 336.00 60.65% -8.00 - 882.00 11 025.00%
31.03.2015 - 554.00 - 175.00 - 379.00 216.57% -14.00 - 540.00 3 857.14%
31.12.2014 - 175.00 - 225.00 50.00 -22.22% 58.00 - 233.00 - 401.72%
30.09.2014 - 225.00 -8.00 - 217.00 2 712.50% - 691.00 466.00 -67.44%
30.06.2014 -8.00 -14.00 6.00 -42.86% - 507.00 499.00 -98.42%
31.03.2014 -14.00 58.00 -72.00 - 124.14% - 530.00 516.00 -97.36%
31.12.2013 58.00 - 691.00 749.00 - 108.39% - 742.00 800.00 - 107.82%
30.09.2013 - 691.00 - 507.00 - 184.00 36.29% - 771.00 80.00 -10.38%
30.06.2013 - 507.00 - 530.00 23.00 -4.34% - 559.00 52.00 -9.30%
31.03.2013 - 530.00 - 742.00 212.00 -28.57% - 478.00 -52.00 10.88%
31.12.2012 - 742.00 - 771.00 29.00 -3.76% - 418.00 - 324.00 77.51%
30.09.2012 - 771.00 - 559.00 - 212.00 37.92% - 349.00 - 422.00 120.92%
30.06.2012 - 559.00 - 478.00 -81.00 16.95% - 349.00 - 210.00 60.17%
31.03.2012 - 478.00 - 418.00 -60.00 14.35% - 340.00 - 138.00 40.59%
31.12.2011 - 418.00 - 349.00 -69.00 19.77% - 298.00 - 120.00 40.27%
30.09.2011 - 349.00 - 349.00 0.00 0.00 0.00 - 349.00 -
30.06.2011 - 349.00 - 340.00 -9.00 2.65% - 221.00 - 128.00 57.92%
31.03.2011 - 340.00 - 298.00 -42.00 14.09% 0.00 - 340.00 -
31.12.2010 - 298.00 0.00 - 298.00 - - 125.00 - 173.00 138.40%
30.09.2010 0.00 - 221.00 221.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2010 - 221.00 0.00 - 221.00 - -86.00 - 135.00 156.98%
31.03.2010 0.00 - 125.00 125.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2009 - 125.00 0.00 - 125.00 - 9.00 - 134.00 -1 488.89%
30.09.2009 0.00 -86.00 86.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2009 -86.00 0.00 -86.00 - - 251.00 165.00 -65.74%
31.03.2009 0.00 9.00 -9.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2008 9.00 0.00 9.00 - - - -
30.09.2008 0.00 - 251.00 251.00 - - - -
30.06.2008 - 251.00 0.00 - 251.00 - - - -
31.03.2008 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní oceňovací rozdíly - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní oceňovací rozdíly (Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč))
Ostatní oceňovací rozdíly (Rozvaha - závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč))
Ostatní oceňovací rozdíly (Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč))
Ostatní oceňovací rozdíly (Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.