Ostatní sektory (Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. EUR) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Ostatní sektory (Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. EUR) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Zahraniční zadluženost podle dlužníků a instrumentů (1009)
- Zahraniční zadluženost podle dlužníků (1007)
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, Ostatní sektory (bez PZI), Jiné pohledávky/závazky, Krátkodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, Ostatní sektory (bez PZI), Dlouhodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, Ostatní sektory (bez PZI), Oběživo a vklady, Dlouhodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, Ostatní sektory (bez PZI), Dluhové cenné papíry, Dlouhodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, Ostatní sektory (bez PZI), Půjčky, Dlouhodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, Ostatní sektory (bez PZI), Obchodní úvěry a zálohy, Dlouhodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, Ostatní sektory (bez PZI), Jiné pohledávky/závazky, Dlouhodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, Ostatní sektory (bez PZI), Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, Ostatní sektory (bez PZI), Krátkodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, Ostatní sektory (bez PZI), Oběživo a vklady, Krátkodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, Ostatní sektory (bez PZI), Dluhové cenné papíry, Krátkodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, Ostatní sektory (bez PZI), Půjčky, Krátkodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, Ostatní sektory (bez PZI), Obchodní úvěry a zálohy, Krátkodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, EUR, Centrální banka, Ostatní dluhové závazky, Dlouhodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, EUR, Centrální banka, Ostatní dluhové závazky, Krátkodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, EUR, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, Ostatní dluhové závazky, Dlouhodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, EUR, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, Ostatní dluhové závazky, Krátkodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, EUR, Vládní instituce, Ostatní dluhové závazky, Dlouhodobá, Celková

Graf hodnot, Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. EUR - Ostatní sektory - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2019 35 543.00
Min 31.12.1993 1 276.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2020 31 277.40 32 481.10 -1 203.70 -3.71% 33 884.60 -2 607.20 -7.69%
31.03.2020 32 481.10 35 543.00 -3 061.90 -8.61% 32 841.10 - 360.00 -1.10%
31.12.2019 35 543.00 34 902.40 640.60 1.84% 34 207.10 1 335.90 3.91%
30.09.2019 34 902.40 33 884.60 1 017.80 3.00% 31 313.50 3 588.90 11.46%
30.06.2019 33 884.60 32 841.10 1 043.50 3.18% 30 400.50 3 484.10 11.46%
31.03.2019 32 841.10 34 207.10 -1 366.00 -3.99% 30 895.20 1 945.90 6.30%
31.12.2018 34 207.10 31 313.50 2 893.60 9.24% 31 044.60 3 162.50 10.19%
30.09.2018 31 313.50 30 400.50 913.00 3.00% 31 603.60 - 290.10 -0.92%
30.06.2018 30 400.50 30 895.20 - 494.70 -1.60% 29 413.90 986.60 3.35%
31.03.2018 30 895.20 31 044.60 - 149.40 -0.48% 28 804.40 2 090.80 7.26%
31.12.2017 31 044.60 31 603.60 - 559.00 -1.77% 26 813.00 4 231.60 15.78%
30.09.2017 31 603.60 29 413.90 2 189.70 7.44% 26 480.30 5 123.30 19.35%
30.06.2017 29 413.90 28 804.40 609.50 2.12% 25 787.00 3 626.90 14.06%
31.03.2017 28 804.40 26 813.00 1 991.40 7.43% 24 752.40 4 052.00 16.37%
31.12.2016 26 813.00 26 480.30 332.70 1.26% 24 865.60 1 947.40 7.83%
30.09.2016 26 480.30 25 787.00 693.30 2.69% 24 619.30 1 861.00 7.56%
30.06.2016 25 787.00 24 752.40 1 034.60 4.18% 23 757.70 2 029.30 8.54%
31.03.2016 24 752.40 24 865.60 - 113.20 -0.46% 23 507.80 1 244.60 5.29%
31.12.2015 24 865.60 24 619.30 246.30 1.00% 21 961.00 2 904.60 13.23%
30.09.2015 24 619.30 23 757.70 861.60 3.63% 23 358.20 1 261.10 5.40%
30.06.2015 23 757.70 23 507.80 249.90 1.06% 22 612.00 1 145.70 5.07%
31.03.2015 23 507.80 21 961.00 1 546.80 7.04% 21 277.10 2 230.70 10.48%
31.12.2014 21 961.00 23 358.20 -1 397.20 -5.98% 18 667.70 3 293.30 17.64%
30.09.2014 23 358.20 22 612.00 746.20 3.30% 19 381.70 3 976.50 20.52%
30.06.2014 22 612.00 21 277.10 1 334.90 6.27% 19 518.90 3 093.10 15.85%
31.03.2014 21 277.10 18 667.70 2 609.40 13.98% 20 253.70 1 023.40 5.05%
31.12.2013 18 667.70 19 381.70 - 714.00 -3.68% 21 765.90 -3 098.20 -14.23%
30.09.2013 19 381.70 19 518.90 - 137.20 -0.70% 21 848.80 -2 467.10 -11.29%
30.06.2013 19 518.90 20 253.70 - 734.80 -3.63% 20 379.20 - 860.30 -4.22%
31.03.2013 20 253.70 21 765.90 -1 512.20 -6.95% 21 674.00 -1 420.30 -6.55%
31.12.2012 21 765.90 21 848.80 -82.90 -0.38% 20 516.30 1 249.60 6.09%
30.09.2012 21 848.80 20 379.20 1 469.60 7.21% 18 910.70 2 938.10 15.54%
30.06.2012 20 379.20 21 674.00 -1 294.80 -5.97% 18 737.60 1 641.60 8.76%
31.03.2012 21 674.00 20 516.30 1 157.70 5.64% 16 583.40 5 090.60 30.70%
31.12.2011 20 516.30 18 910.70 1 605.60 8.49% 17 112.90 3 403.40 19.89%
30.09.2011 18 910.70 18 737.60 173.10 0.92% 18 001.60 909.10 5.05%
30.06.2011 18 737.60 16 583.40 2 154.20 12.99% 16 470.30 2 267.30 13.77%
31.03.2011 16 583.40 17 112.90 - 529.50 -3.09% 15 946.50 636.90 3.99%
31.12.2010 17 112.90 18 001.60 - 888.70 -4.94% 15 395.80 1 717.10 11.15%
30.09.2010 18 001.60 16 470.30 1 531.30 9.30% 15 739.80 2 261.80 14.37%
30.06.2010 16 470.30 15 946.50 523.80 3.28% 15 275.90 1 194.40 7.82%
31.03.2010 15 946.50 15 395.80 550.70 3.58% 14 579.20 1 367.30 9.38%
31.12.2009 15 395.80 15 739.80 - 344.00 -2.19% 14 741.70 654.10 4.44%
30.09.2009 15 739.80 15 275.90 463.90 3.04% 14 667.00 1 072.80 7.31%
30.06.2009 15 275.90 14 579.20 696.70 4.78% 13 960.70 1 315.20 9.42%
31.03.2009 14 579.20 14 741.70 - 162.50 -1.10% 12 067.60 2 511.60 20.81%
31.12.2008 14 741.70 14 667.00 74.70 0.51% 11 569.80 3 171.90 27.42%
30.09.2008 14 667.00 13 960.70 706.30 5.06% 9 198.50 5 468.50 59.45%
30.06.2008 13 960.70 12 067.60 1 893.10 15.69% 8 934.90 5 025.80 56.25%
31.03.2008 12 067.60 11 569.80 497.80 4.30% 8 602.60 3 465.00 40.28%
31.12.2007 11 569.80 9 198.50 2 371.30 25.78% 9 027.50 2 542.30 28.16%
30.09.2007 9 198.50 8 934.90 263.60 2.95% 8 369.50 829.00 9.90%
30.06.2007 8 934.90 8 602.60 332.30 3.86% 9 218.30 - 283.40 -3.07%
31.03.2007 8 602.60 9 027.50 - 424.90 -4.71% 9 048.60 - 446.00 -4.93%
31.12.2006 9 027.50 8 369.50 658.00 7.86% 8 570.90 456.60 5.33%
30.09.2006 8 369.50 9 218.30 - 848.80 -9.21% 8 968.40 - 598.90 -6.68%
30.06.2006 9 218.30 9 048.60 169.70 1.88% 8 573.30 645.00 7.52%
31.03.2006 9 048.60 8 570.90 477.70 5.57% 7 640.50 1 408.10 18.43%
31.12.2005 8 570.90 8 968.40 - 397.50 -4.43% 6 924.80 1 646.10 23.77%
30.09.2005 8 968.40 8 573.30 395.10 4.61% 6 690.10 2 278.30 34.05%
30.06.2005 8 573.30 7 640.50 932.80 12.21% 6 406.00 2 167.30 33.83%
31.03.2005 7 640.50 6 924.80 715.70 10.34% 5 835.10 1 805.40 30.94%
31.12.2004 6 924.80 6 690.10 234.70 3.51% 4 579.40 2 345.40 51.22%
30.09.2004 6 690.10 6 406.00 284.10 4.43% 4 037.30 2 652.80 65.71%
30.06.2004 6 406.00 5 835.10 570.90 9.78% 3 990.50 2 415.50 60.53%
31.03.2004 5 835.10 4 579.40 1 255.70 27.42% 3 779.20 2 055.90 54.40%
31.12.2003 4 579.40 4 037.30 542.10 13.43% 4 309.90 269.50 6.25%
30.09.2003 4 037.30 3 990.50 46.80 1.17% 4 111.00 -73.70 -1.79%
30.06.2003 3 990.50 3 779.20 211.30 5.59% 4 246.00 - 255.50 -6.02%
31.03.2003 3 779.20 4 309.90 - 530.70 -12.31% 4 136.20 - 357.00 -8.63%
31.12.2002 4 309.90 4 111.00 198.90 4.84% 4 771.70 - 461.80 -9.68%
30.09.2002 4 111.00 4 246.00 - 135.00 -3.18% 3 662.10 448.90 12.26%
30.06.2002 4 246.00 4 136.20 109.80 2.65% 3 853.30 392.70 10.19%
31.03.2002 4 136.20 4 771.70 - 635.50 -13.32% 3 557.90 578.30 16.25%
31.12.2001 4 771.70 3 662.10 1 109.60 30.30% 3 289.50 1 482.20 45.06%
30.09.2001 3 662.10 3 853.30 - 191.20 -4.96% 3 026.40 635.70 21.01%
30.06.2001 3 853.30 3 557.90 295.40 8.30% 2 537.60 1 315.70 51.85%
31.03.2001 3 557.90 3 289.50 268.40 8.16% 2 439.90 1 118.00 45.82%
31.12.2000 3 289.50 3 026.40 263.10 8.69% 2 371.20 918.30 38.73%
30.09.2000 3 026.40 2 537.60 488.80 19.26% 2 227.40 799.00 35.87%
30.06.2000 2 537.60 2 439.90 97.70 4.00% 2 227.40 310.20 13.93%
31.03.2000 2 439.90 2 371.20 68.70 2.90% 2 227.40 212.50 9.54%
31.12.1999 2 371.20 2 227.40 143.80 6.46% 2 227.40 143.80 6.46%
31.12.1998 2 227.40 1 730.60 496.80 28.71% 1 730.60 496.80 28.71%
31.12.1997 1 730.60 1 618.70 111.90 6.91% 1 618.70 111.90 6.91%
31.12.1996 1 618.70 1 542.40 76.30 4.95% 1 542.40 76.30 4.95%
31.12.1995 1 542.40 1 302.50 239.90 18.42% 1 302.50 239.90 18.42%
31.12.1994 1 302.50 1 276.30 26.20 2.05% 1 276.30 26.20 2.05%
31.12.1993 1 276.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní sektory - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní sektory (Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. EUR)
Ostatní sektory (Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. USD)
Ostatní sektory (Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. CZK)
Ostatní sektory (Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. CZK)
Ostatní sektory (Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. EUR)
Ostatní sektory (Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. USD)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.