Zahraniční zadluženost podle dlužníků (Zahraniční zadluženost - čtvrtletí) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Zahraniční zadluženost podle dlužníků (Zahraniční zadluženost - čtvrtletí) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Zahraniční zadluženost podle dlužníků (1007)
- Zahraniční zadluženost podle dlužníků a instrumentů (1009)
- Zahraniční zadluženost podle instrumentů (1008)
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, Ostatní sektory (bez PZI), Jiné pohledávky/závazky, Krátkodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, Ostatní sektory (bez PZI), Dlouhodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, Ostatní sektory (bez PZI), Oběživo a vklady, Dlouhodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, Ostatní sektory (bez PZI), Dluhové cenné papíry, Dlouhodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, Ostatní sektory (bez PZI), Půjčky, Dlouhodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, Ostatní sektory (bez PZI), Obchodní úvěry a zálohy, Dlouhodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, Ostatní sektory (bez PZI), Jiné pohledávky/závazky, Dlouhodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, PZI, Závazky podniku přímé investice vůči přímému investorovi
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, PZI, Závazky přímého investora vůči podniku přímé investice
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, PZI, Závazky mezi sesterskými společnostmi
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, Centrální banka, Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků), Dlouhodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, EUR, Centrální banka, Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků), Dlouhodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, USD, Centrální banka, Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků), Dlouhodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, Ostatní sektory (bez PZI), Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, Ostatní sektory (bez PZI), Krátkodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, Ostatní sektory (bez PZI), Oběživo a vklady, Krátkodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, Ostatní sektory (bez PZI), Dluhové cenné papíry, Krátkodobá, Celková
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zahraniční zadluženost celkem 164 413.30 163 792.20 0.38% 171 313.80 -4.03%
UK2 Krátkodobá 89 808.90 94 266.70 -4.73% 95 387.50 -5.85%
UK3 - Centrální banka 1 518.40 950.20 59.80% 545.50 178.35%
UK4 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 53 908.90 57 959.10 -6.99% 60 078.50 -10.27%
UK5 - Vládní instituce 3 104.10 2 876.30 7.92% 878.90 253.18%
UK6 - Ostatní sektory 31 277.40 32 481.10 -3.71% 33 884.60 -7.69%
UK7 Dlouhodobá 74 604.30 69 525.50 7.30% 75 926.30 -1.74%
UK8 - Centrální banka 961.30 976.10 -1.52% 953.20 0.85%
UK9 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 7 329.50 7 752.70 -5.46% 8 995.40 -18.52%
UK10 - Vládní instituce 29 907.10 25 553.20 17.04% 29 856.80 0.17%
UK11 - Ostatní sektory 36 406.40 35 243.50 3.30% 36 120.80 0.79%

Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zahraniční zadluženost celkem 184 112.00 179 434.00 2.61% 194 923.80 -5.55%
UK2 Krátkodobá 100 569.20 103 268.90 -2.61% 108 533.60 -7.34%
UK3 - Centrální banka 1 700.40 1 040.90 63.36% 620.70 173.95%
UK4 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 60 367.90 63 494.10 -4.92% 68 358.30 -11.69%
UK5 - Vládní instituce 3 476.00 3 151.00 10.31% 1 000.00 247.60%
UK6 - Ostatní sektory 35 024.90 35 583.00 -1.57% 38 554.50 -9.15%
UK7 Dlouhodobá 83 542.90 76 165.00 9.69% 86 390.20 -3.30%
UK8 - Centrální banka 1 076.50 1 069.30 0.67% 1 084.60 -0.75%
UK9 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 8 207.70 8 493.10 -3.36% 10 235.10 -19.81%
UK10 - Vládní instituce 33 490.40 27 993.50 19.64% 33 971.60 -1.42%
UK11 - Ostatní sektory 40 768.30 38 609.20 5.59% 41 098.90 -0.80%

Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zahraniční zadluženost celkem 4 396 411.50 4 475 621.60 -1.77% 4 359 080.00 0.86%
UK2 Krátkodobá 2 401 491.30 2 575 837.30 -6.77% 2 427 136.00 -1.06%
UK3 - Centrální banka 40 602.90 25 963.10 56.39% 13 881.10 192.50%
UK4 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1 441 525.30 1 583 733.40 -8.98% 1 528 697.50 -5.70%
UK5 - Vládní instituce 83 004.60 78 594.20 5.61% 22 362.80 271.17%
UK6 - Ostatní sektory 836 358.60 887 546.60 -5.77% 862 194.50 -3.00%
UK7 Dlouhodobá 1 994 920.20 1 899 784.30 5.01% 1 931 944.00 3.26%
UK8 - Centrální banka 25 706.10 26 672.00 -3.62% 24 254.90 5.98%
UK9 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 195 990.60 211 842.40 -7.48% 228 887.60 -14.37%
UK10 - Vládní instituce 799 716.70 698 241.40 14.53% 759 707.30 5.27%
UK11 - Ostatní sektory 973 506.90 963 028.50 1.09% 919 094.20 5.92%

Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zahraniční zadluženost celkem 4 387 854.50 4 453 611.10 -1.48% 4 684 714.30 -6.34%
UK2 Krátkodobá 2 508 731.80 2 631 510.80 -4.67% 2 885 387.00 -13.05%
UK3 - Centrální banka 198 022.50 245 602.30 -19.37% 282 987.30 -30.02%
UK4 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1 102 584.00 1 135 258.00 -2.88% 1 568 118.80 -29.69%
UK5 - Vládní instituce 74 842.60 145 899.80 -48.70% 15 912.70 370.33%
UK6 - Ostatní sektory 1 133 282.80 1 104 750.80 2.58% 1 018 368.20 11.28%
UK7 - Ostatní sektory: z toho PZI 686 391.90 641 510.10 7.00% 557 798.10 23.05%
UK8 Dlouhodobá 1 879 122.70 1 822 100.30 3.13% 1 799 327.40 4.43%
UK9 - Centrální banka 83 408.60 86 376.00 -3.44% 87 188.10 -4.33%
UK10 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 313 509.50 298 181.00 5.14% 215 996.90 45.15%
UK11 - Vládní instituce 552 182.90 504 236.80 9.51% 560 006.90 -1.40%
UK12 - Ostatní sektory 930 021.70 933 306.50 -0.35% 936 135.40 -0.65%
UK13 - Ostatní sektory: z toho PZI 524 627.00 515 465.00 1.78% 513 990.60 2.07%

Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zahraniční zadluženost celkem 186 796.70 184 682.20 1.14% 192 114.60 -2.77%
UK2 Krátkodobá 106 800.00 109 123.40 -2.13% 118 326.30 -9.74%
UK3 - Centrální banka 8 430.10 10 184.60 -17.23% 11 605.00 -27.36%
UK4 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 46 938.40 47 076.80 -0.29% 64 306.70 -27.01%
UK5 - Vládní instituce 3 186.10 6 050.20 -47.34% 652.60 388.22%
UK6 - Ostatní sektory 48 245.30 45 811.80 5.31% 41 762.10 15.52%
UK7 - Ostatní sektory: z toho PZI 29 220.60 26 602.10 9.84% 22 874.60 27.74%
UK8 Dlouhodobá 79 996.70 75 558.80 5.87% 73 788.30 8.41%
UK9 - Centrální banka 3 550.80 3 581.80 -0.87% 3 575.50 -0.69%
UK10 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 13 346.50 12 365.00 7.94% 8 857.80 50.68%
UK11 - Vládní instituce 23 507.10 20 909.70 12.42% 22 965.20 2.36%
UK12 - Ostatní sektory 39 592.20 38 702.30 2.30% 38 389.80 3.13%
UK13 - Ostatní sektory: z toho PZI 22 334.10 21 375.30 4.49% 21 078.10 5.96%

Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zahraniční zadluženost celkem 203 160.20 196 923.00 3.17% 213 300.30 -4.75%
UK2 Krátkodobá 116 155.70 116 356.20 -0.17% 131 374.90 -11.58%
UK3 - Centrální banka 9 168.60 10 859.70 -15.57% 12 884.70 -28.84%
UK4 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 51 050.30 50 197.10 1.70% 71 398.20 -28.50%
UK5 - Vládní instituce 3 465.30 6 451.20 -46.28% 724.50 378.30%
UK6 - Ostatní sektory 52 471.70 48 848.20 7.42% 46 367.40 13.16%
UK7 - Ostatní sektory: z toho PZI 31 780.30 28 365.30 12.04% 25 397.20 25.13%
UK8 Dlouhodobá 87 004.50 80 566.90 7.99% 81 925.40 6.20%
UK9 - Centrální banka 3 861.90 3 819.20 1.12% 3 969.80 -2.72%
UK10 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 14 515.70 13 184.50 10.10% 9 834.60 47.60%
UK11 - Vládní instituce 25 566.40 22 295.60 14.67% 25 497.70 0.27%
UK12 - Ostatní sektory 43 060.50 41 267.50 4.34% 42 623.30 1.03%
UK13 - Ostatní sektory: z toho PZI 24 290.50 22 792.10 6.57% 23 402.60 3.79%
Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. USD
Zahraniční zadluženost celkem (89 hodnot, 30.06.2020)
Krátkodobá (89 hodnot, 30.06.2020)
Centrální banka (89 hodnot, 30.06.2020)
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (89 hodnot, 30.06.2020)
Vládní instituce (89 hodnot, 30.06.2020)
Ostatní sektory (89 hodnot, 30.06.2020)
Dlouhodobá (89 hodnot, 30.06.2020)
Centrální banka (89 hodnot, 30.06.2020)
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (89 hodnot, 30.06.2020)
Vládní instituce (89 hodnot, 30.06.2020)
Ostatní sektory (89 hodnot, 30.06.2020)
Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. EUR
Zahraniční zadluženost celkem (89 hodnot, 30.06.2020)
Krátkodobá (89 hodnot, 30.06.2020)
Centrální banka (89 hodnot, 30.06.2020)
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (89 hodnot, 30.06.2020)
Vládní instituce (89 hodnot, 30.06.2020)
Ostatní sektory (89 hodnot, 30.06.2020)
Dlouhodobá (89 hodnot, 30.06.2020)
Centrální banka (89 hodnot, 30.06.2020)
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (89 hodnot, 30.06.2020)
Vládní instituce (89 hodnot, 30.06.2020)
Ostatní sektory (89 hodnot, 30.06.2020)
Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. CZK
Zahraniční zadluženost celkem (89 hodnot, 30.06.2020)
Krátkodobá (89 hodnot, 30.06.2020)
Centrální banka (89 hodnot, 30.06.2020)
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (89 hodnot, 30.06.2020)
Vládní instituce (89 hodnot, 30.06.2020)
Ostatní sektory (89 hodnot, 30.06.2020)
Dlouhodobá (89 hodnot, 30.06.2020)
Centrální banka (89 hodnot, 30.06.2020)
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (89 hodnot, 30.06.2020)
Vládní instituce (89 hodnot, 30.06.2020)
Ostatní sektory (89 hodnot, 30.06.2020)
Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. CZK
Zahraniční zadluženost celkem (13 hodnot, 31.03.2023)
Krátkodobá (13 hodnot, 31.03.2023)
Centrální banka (13 hodnot, 31.03.2023)
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (13 hodnot, 31.03.2023)
Vládní instituce (13 hodnot, 31.03.2023)
Ostatní sektory (13 hodnot, 31.03.2023)
Ostatní sektory: z toho PZI (13 hodnot, 31.03.2023)
Dlouhodobá (13 hodnot, 31.03.2023)
Centrální banka (13 hodnot, 31.03.2023)
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (13 hodnot, 31.03.2023)
Vládní instituce (13 hodnot, 31.03.2023)
Ostatní sektory (13 hodnot, 31.03.2023)
Ostatní sektory: z toho PZI (13 hodnot, 31.03.2023)
Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. EUR
Zahraniční zadluženost celkem (13 hodnot, 31.03.2023)
Krátkodobá (13 hodnot, 31.03.2023)
Centrální banka (13 hodnot, 31.03.2023)
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (13 hodnot, 31.03.2023)
Vládní instituce (13 hodnot, 31.03.2023)
Ostatní sektory (13 hodnot, 31.03.2023)
Ostatní sektory: z toho PZI (13 hodnot, 31.03.2023)
Dlouhodobá (13 hodnot, 31.03.2023)
Centrální banka (13 hodnot, 31.03.2023)
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (13 hodnot, 31.03.2023)
Vládní instituce (13 hodnot, 31.03.2023)
Ostatní sektory (13 hodnot, 31.03.2023)
Ostatní sektory: z toho PZI (13 hodnot, 31.03.2023)
Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. USD
Zahraniční zadluženost celkem (13 hodnot, 31.03.2023)
Krátkodobá (13 hodnot, 31.03.2023)
Centrální banka (13 hodnot, 31.03.2023)
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (13 hodnot, 31.03.2023)
Vládní instituce (13 hodnot, 31.03.2023)
Ostatní sektory (13 hodnot, 31.03.2023)
Ostatní sektory: z toho PZI (13 hodnot, 31.03.2023)
Dlouhodobá (13 hodnot, 31.03.2023)
Centrální banka (13 hodnot, 31.03.2023)
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (13 hodnot, 31.03.2023)
Vládní instituce (13 hodnot, 31.03.2023)
Ostatní sektory (13 hodnot, 31.03.2023)
Ostatní sektory: z toho PZI (13 hodnot, 31.03.2023)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Zahraniční zadluženost podle dlužníků (Zahraniční zadluženost - čtvrtletí)
Zahraniční zadluženost podle dlužníků (Zahraniční zadluženost - čtvrtletí)
Zahraniční zadluženost podle dlužníků (Zahraniční zadluženost - čtvrtletí)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Čistá zahraniční aktiva - stavy (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - toky (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Čistá zahraniční aktiva - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Podle sektorového hlediska (Klientské)
Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Klientské úvěry podle čas. hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.