Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Instituce přijímající vklady kromě centrální banky v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Finanční účty, F2 Oběživo a vklady: Čtvrtletní, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, Aktiva, Vklady , Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F2 Oběživo a vklady: Čtvrtletní, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, Pasiva, Vklady , Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F2 Oběživo a vklady: Čtvrtletní, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, Aktiva, Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F2 Oběživo a vklady: Čtvrtletní, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, Aktiva, Oběživo , Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F2 Oběživo a vklady: Čtvrtletní, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, Pasiva, Stavy
- Finanční účty, F2 Oběživo a vklady: Čtvrtletní, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, Pasiva, Oběživo , Stavy
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, USD, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, Oběživo a vklady, Dlouhodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, USD, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, Oběživo a vklady, Krátkodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, Oběživo a vklady, Dlouhodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, Oběživo a vklady, Krátkodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, EUR, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, Oběživo a vklady, Dlouhodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, EUR, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, Oběživo a vklady, Krátkodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, EUR, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, Půjčky, Dlouhodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, EUR, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, Půjčky, Krátkodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, EUR, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, Dluhové cenné papíry, Dlouhodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, EUR, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, Dluhové cenné papíry, Krátkodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, EUR, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, Obchodní úvěry a zálohy, Dlouhodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, EUR, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, Obchodní úvěry a zálohy, Krátkodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, EUR, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, Ostatní dluhové závazky, Dlouhodobá, Celková
31.12.2023 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, EUR, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, Ostatní dluhové závazky, Krátkodobá, Celková

Graf hodnot, Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2018 77 244.90
Min 31.12.1993 742.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2020 60 367.90 63 494.10 -3 126.20 -4.92% 68 358.30 -7 990.40 -11.69%
31.03.2020 63 494.10 65 892.30 -2 398.20 -3.64% 69 878.50 -6 384.40 -9.14%
31.12.2019 65 892.30 66 179.90 - 287.60 -0.43% 68 194.70 -2 302.40 -3.38%
30.09.2019 66 179.90 68 358.30 -2 178.40 -3.19% 77 244.90 -11 065.00 -14.32%
30.06.2019 68 358.30 69 878.50 -1 520.20 -2.18% 73 572.60 -5 214.30 -7.09%
31.03.2019 69 878.50 68 194.70 1 683.80 2.47% 74 482.60 -4 604.10 -6.18%
31.12.2018 68 194.70 77 244.90 -9 050.20 -11.72% 70 994.60 -2 799.90 -3.94%
30.09.2018 77 244.90 73 572.60 3 672.30 4.99% 74 328.50 2 916.40 3.92%
30.06.2018 73 572.60 74 482.60 - 910.00 -1.22% 66 666.70 6 905.90 10.36%
31.03.2018 74 482.60 70 994.60 3 488.00 4.91% 61 119.20 13 363.40 21.86%
31.12.2017 70 994.60 74 328.50 -3 333.90 -4.49% 35 453.20 35 541.40 100.25%
30.09.2017 74 328.50 66 666.70 7 661.80 11.49% 34 680.20 39 648.30 114.33%
30.06.2017 66 666.70 61 119.20 5 547.50 9.08% 32 279.30 34 387.40 106.53%
31.03.2017 61 119.20 35 453.20 25 666.00 72.39% 30 804.20 30 315.00 98.41%
31.12.2016 35 453.20 34 680.20 773.00 2.23% 26 378.90 9 074.30 34.40%
30.09.2016 34 680.20 32 279.30 2 400.90 7.44% 30 201.40 4 478.80 14.83%
30.06.2016 32 279.30 30 804.20 1 475.10 4.79% 25 181.30 7 098.00 28.19%
31.03.2016 30 804.20 26 378.90 4 425.30 16.78% 22 235.20 8 569.00 38.54%
31.12.2015 26 378.90 30 201.40 -3 822.50 -12.66% 23 738.40 2 640.50 11.12%
30.09.2015 30 201.40 25 181.30 5 020.10 19.94% 23 541.00 6 660.40 28.29%
30.06.2015 25 181.30 22 235.20 2 946.10 13.25% 25 256.30 -75.00 -0.30%
31.03.2015 22 235.20 23 738.40 -1 503.20 -6.33% 18 896.00 3 339.20 17.67%
31.12.2014 23 738.40 23 541.00 197.40 0.84% 22 163.90 1 574.50 7.10%
30.09.2014 23 541.00 25 256.30 -1 715.30 -6.79% 16 089.90 7 451.10 46.31%
30.06.2014 25 256.30 18 896.00 6 360.30 33.66% 16 412.60 8 843.70 53.88%
31.03.2014 18 896.00 22 163.90 -3 267.90 -14.74% 15 900.60 2 995.40 18.84%
31.12.2013 22 163.90 16 089.90 6 074.00 37.75% 14 917.50 7 246.40 48.58%
30.09.2013 16 089.90 16 412.60 - 322.70 -1.97% 13 790.70 2 299.20 16.67%
30.06.2013 16 412.60 15 900.60 512.00 3.22% 15 874.10 538.50 3.39%
31.03.2013 15 900.60 14 917.50 983.10 6.59% 17 764.60 -1 864.00 -10.49%
31.12.2012 14 917.50 13 790.70 1 126.80 8.17% 15 851.60 - 934.10 -5.89%
30.09.2012 13 790.70 15 874.10 -2 083.40 -13.12% 18 656.70 -4 866.00 -26.08%
30.06.2012 15 874.10 17 764.60 -1 890.50 -10.64% 17 501.10 -1 627.00 -9.30%
31.03.2012 17 764.60 15 851.60 1 913.00 12.07% 16 445.10 1 319.50 8.02%
31.12.2011 15 851.60 18 656.70 -2 805.10 -15.04% 15 793.00 58.60 0.37%
30.09.2011 18 656.70 17 501.10 1 155.60 6.60% 12 932.30 5 724.40 44.26%
30.06.2011 17 501.10 16 445.10 1 056.00 6.42% 13 114.10 4 387.00 33.45%
31.03.2011 16 445.10 15 793.00 652.10 4.13% 11 915.40 4 529.70 38.02%
31.12.2010 15 793.00 12 932.30 2 860.70 22.12% 14 561.90 1 231.10 8.45%
30.09.2010 12 932.30 13 114.10 - 181.80 -1.39% 14 669.30 -1 737.00 -11.84%
30.06.2010 13 114.10 11 915.40 1 198.70 10.06% 14 586.90 -1 472.80 -10.10%
31.03.2010 11 915.40 14 561.90 -2 646.50 -18.17% 14 781.30 -2 865.90 -19.39%
31.12.2009 14 561.90 14 669.30 - 107.40 -0.73% 17 336.70 -2 774.80 -16.01%
30.09.2009 14 669.30 14 586.90 82.40 0.56% 19 440.50 -4 771.20 -24.54%
30.06.2009 14 586.90 14 781.30 - 194.40 -1.32% 23 335.80 -8 748.90 -37.49%
31.03.2009 14 781.30 17 336.70 -2 555.40 -14.74% 19 833.00 -5 051.70 -25.47%
31.12.2008 17 336.70 19 440.50 -2 103.80 -10.82% 15 167.00 2 169.70 14.31%
30.09.2008 19 440.50 23 335.80 -3 895.30 -16.69% 13 521.70 5 918.80 43.77%
30.06.2008 23 335.80 19 833.00 3 502.80 17.66% 11 547.80 11 788.00 102.08%
31.03.2008 19 833.00 15 167.00 4 666.00 30.76% 9 360.90 10 472.10 111.87%
31.12.2007 15 167.00 13 521.70 1 645.30 12.17% 9 414.10 5 752.90 61.11%
30.09.2007 13 521.70 11 547.80 1 973.90 17.09% 8 936.00 4 585.70 51.32%
30.06.2007 11 547.80 9 360.90 2 186.90 23.36% 7 964.90 3 582.90 44.98%
31.03.2007 9 360.90 9 414.10 -53.20 -0.57% 6 680.90 2 680.00 40.11%
31.12.2006 9 414.10 8 936.00 478.10 5.35% 8 240.50 1 173.60 14.24%
30.09.2006 8 936.00 7 964.90 971.10 12.19% 7 063.80 1 872.20 26.50%
30.06.2006 7 964.90 6 680.90 1 284.00 19.22% 6 182.30 1 782.60 28.83%
31.03.2006 6 680.90 8 240.50 -1 559.60 -18.93% 7 255.70 - 574.80 -7.92%
31.12.2005 8 240.50 7 063.80 1 176.70 16.66% 8 428.20 - 187.70 -2.23%
30.09.2005 7 063.80 6 182.30 881.50 14.26% 5 808.70 1 255.10 21.61%
30.06.2005 6 182.30 7 255.70 -1 073.40 -14.79% 5 667.80 514.50 9.08%
31.03.2005 7 255.70 8 428.20 -1 172.50 -13.91% 5 442.20 1 813.50 33.32%
31.12.2004 8 428.20 5 808.70 2 619.50 45.10% 8 186.50 241.70 2.95%
30.09.2004 5 808.70 5 667.80 140.90 2.49% 6 513.00 - 704.30 -10.81%
30.06.2004 5 667.80 5 442.20 225.60 4.15% 5 664.50 3.30 0.06%
31.03.2004 5 442.20 8 186.50 -2 744.30 -33.52% 5 548.20 - 106.00 -1.91%
31.12.2003 8 186.50 6 513.00 1 673.50 25.69% 5 888.10 2 298.40 39.03%
30.09.2003 6 513.00 5 664.50 848.50 14.98% 4 912.70 1 600.30 32.57%
30.06.2003 5 664.50 5 548.20 116.30 2.10% 5 413.80 250.70 4.63%
31.03.2003 5 548.20 5 888.10 - 339.90 -5.77% 4 751.30 796.90 16.77%
31.12.2002 5 888.10 4 912.70 975.40 19.85% 5 307.30 580.80 10.94%
30.09.2002 4 912.70 5 413.80 - 501.10 -9.26% 6 314.40 -1 401.70 -22.20%
30.06.2002 5 413.80 4 751.30 662.50 13.94% 6 198.40 - 784.60 -12.66%
31.03.2002 4 751.30 5 307.30 - 556.00 -10.48% 6 107.50 -1 356.20 -22.21%
31.12.2001 5 307.30 6 314.40 -1 007.10 -15.95% 5 983.30 - 676.00 -11.30%
30.09.2001 6 314.40 6 198.40 116.00 1.87% 5 092.80 1 221.60 23.99%
30.06.2001 6 198.40 6 107.50 90.90 1.49% 4 726.50 1 471.90 31.14%
31.03.2001 6 107.50 5 983.30 124.20 2.08% 5 655.00 452.50 8.00%
31.12.2000 5 983.30 5 092.80 890.50 17.49% 6 392.60 - 409.30 -6.40%
30.09.2000 5 092.80 4 726.50 366.30 7.75% 6 477.10 -1 384.30 -21.37%
30.06.2000 4 726.50 5 655.00 - 928.50 -16.42% 6 477.10 -1 750.60 -27.03%
31.03.2000 5 655.00 6 392.60 - 737.60 -11.54% 6 477.10 - 822.10 -12.69%
31.12.1999 6 392.60 6 477.10 -84.50 -1.30% 6 477.10 -84.50 -1.30%
31.12.1998 6 477.10 4 912.40 1 564.70 31.85% 4 912.40 1 564.70 31.85%
31.12.1997 4 912.40 3 909.40 1 003.00 25.66% 3 909.40 1 003.00 25.66%
31.12.1996 3 909.40 2 703.30 1 206.10 44.62% 2 703.30 1 206.10 44.62%
31.12.1995 2 703.30 1 473.80 1 229.50 83.42% 1 473.80 1 229.50 83.42%
31.12.1994 1 473.80 742.80 731.00 98.41% 742.80 731.00 98.41%
31.12.1993 742.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. EUR)
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. USD)
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. CZK)
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. CZK)
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. EUR)
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. USD)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%) (Assets)
Table B1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (Interest rates (harmonized))
Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%) (Interest rates (harmonized))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.