Pojistné postoupené zajišťovatelům (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Pojistné postoupené zajišťovatelům obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Pojistné postoupené zajišťovatelům - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2018 27 919 553.00
Min 31.03.2009 6 580 102.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 7 909 657.00 27 919 553.00 -20 009 896.00 -71.67% 8 059 398.00 - 149 741.00 -1.86%
31.12.2018 27 919 553.00 21 239 142.00 6 680 411.00 31.45% 27 699 603.00 219 950.00 0.79%
30.09.2018 21 239 142.00 14 494 183.00 6 744 959.00 46.54% 21 354 298.00 - 115 156.00 -0.54%
30.06.2018 14 494 183.00 8 059 398.00 6 434 785.00 79.84% 14 990 845.00 - 496 662.00 -3.31%
31.03.2018 8 059 398.00 27 699 603.00 -19 640 205.00 -70.90% 8 121 285.00 -61 887.00 -0.76%
31.12.2017 27 699 603.00 21 354 298.00 6 345 305.00 29.71% 25 762 617.00 1 936 986.00 7.52%
30.09.2017 21 354 298.00 14 990 845.00 6 363 453.00 42.45% 19 850 758.00 1 503 540.00 7.57%
30.06.2017 14 990 845.00 8 121 285.00 6 869 560.00 84.59% 13 847 978.00 1 142 867.00 8.25%
31.03.2017 8 121 285.00 25 762 617.00 -17 641 332.00 -68.48% 7 668 298.00 452 987.00 5.91%
31.12.2016 25 762 617.00 19 850 758.00 5 911 859.00 29.78% 26 961 474.00 -1 198 857.00 -4.45%
30.09.2016 19 850 758.00 13 847 978.00 6 002 780.00 43.35% 20 421 565.00 - 570 807.00 -2.80%
30.06.2016 13 847 978.00 7 668 298.00 6 179 680.00 80.59% 14 097 247.00 - 249 269.00 -1.77%
31.03.2016 7 668 298.00 26 961 474.00 -19 293 176.00 -71.56% 7 725 821.00 -57 523.00 -0.74%
31.12.2015 26 961 474.00 20 421 565.00 6 539 909.00 32.02% 26 208 664.00 752 810.00 2.87%
30.09.2015 20 421 565.00 14 097 247.00 6 324 318.00 44.86% 20 015 800.00 405 765.00 2.03%
30.06.2015 14 097 247.00 7 725 821.00 6 371 426.00 82.47% 13 714 643.00 382 604.00 2.79%
31.03.2015 7 725 821.00 26 208 664.00 -18 482 843.00 -70.52% 7 357 799.00 368 022.00 5.00%
31.12.2014 26 208 664.00 20 015 800.00 6 192 864.00 30.94% 25 999 229.00 209 435.00 0.81%
30.09.2014 20 015 800.00 13 714 643.00 6 301 157.00 45.94% 20 002 628.00 13 172.00 0.07%
30.06.2014 13 714 643.00 7 357 799.00 6 356 844.00 86.40% 13 870 740.00 - 156 097.00 -1.13%
31.03.2014 7 357 799.00 25 999 229.00 -18 641 430.00 -71.70% 7 547 384.00 - 189 585.00 -2.51%
31.12.2013 25 999 229.00 20 002 628.00 5 996 601.00 29.98% 25 127 484.00 871 745.00 3.47%
30.09.2013 20 002 628.00 13 870 740.00 6 131 888.00 44.21% 19 590 907.00 411 721.00 2.10%
30.06.2013 13 870 740.00 7 547 384.00 6 323 356.00 83.78% 13 594 974.00 275 766.00 2.03%
31.03.2013 7 547 384.00 25 127 484.00 -17 580 100.00 -69.96% 7 441 875.00 105 509.00 1.42%
31.12.2012 25 127 484.00 19 590 907.00 5 536 577.00 28.26% 25 934 579.00 - 807 095.00 -3.11%
30.09.2012 19 590 907.00 13 594 974.00 5 995 933.00 44.10% 19 772 961.00 - 182 054.00 -0.92%
30.06.2012 13 594 974.00 7 441 875.00 6 153 099.00 82.68% 13 829 233.00 - 234 259.00 -1.69%
31.03.2012 7 441 875.00 25 934 579.00 -18 492 704.00 -71.31% 7 724 059.00 - 282 184.00 -3.65%
31.12.2011 25 934 579.00 19 772 961.00 6 161 618.00 31.16% 25 920 281.00 14 298.00 0.06%
30.09.2011 19 772 961.00 13 829 233.00 5 943 728.00 42.98% 19 678 437.00 94 524.00 0.48%
30.06.2011 13 829 233.00 7 724 059.00 6 105 174.00 79.04% 13 763 272.00 65 961.00 0.48%
31.03.2011 7 724 059.00 25 920 281.00 -18 196 222.00 -70.20% 7 464 001.00 260 058.00 3.48%
31.12.2010 25 920 281.00 19 678 437.00 6 241 844.00 31.72% 22 713 969.00 3 206 312.00 14.12%
30.09.2010 19 678 437.00 13 763 272.00 5 915 165.00 42.98% 17 462 583.00 2 215 854.00 12.69%
30.06.2010 13 763 272.00 7 464 001.00 6 299 271.00 84.40% 12 406 039.00 1 357 233.00 10.94%
31.03.2010 7 464 001.00 22 713 969.00 -15 249 968.00 -67.14% 6 580 102.00 883 899.00 13.43%
31.12.2009 22 713 969.00 17 462 583.00 5 251 386.00 30.07% 23 425 089.00 - 711 120.00 -3.04%
30.09.2009 17 462 583.00 12 406 039.00 5 056 544.00 40.76% - - -
30.06.2009 12 406 039.00 6 580 102.00 5 825 937.00 88.54% - - -
31.03.2009 6 580 102.00 23 425 089.00 -16 844 987.00 -71.91% - - -
31.12.2008 23 425 089.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Pojistné postoupené zajišťovatelům - Graf
Pojistné postoupené zajišťovatelům - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pojistné postoupené zajišťovatelům (Výsledek technického účtu k životnímu pojištění (v tis. Kč))
Pojistné postoupené zajišťovatelům (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Pojistné postoupené zajišťovatelům (Výsledek technického účtu k životnímu pojištění (v tis. Kč))
Pojistné postoupené zajišťovatelům (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Pojistné postoupené zajišťovatelům (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Pojistné postoupené zajišťovatelům (Výsledek technického účtu k životnímu pojištění (v tis. Kč))
Pojistné postoupené zajišťovatelům (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Pojistné postoupené zajišťovatelům (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Pojistné postoupené zajišťovatelům (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Pojistné postoupené zajišťovatelům (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Pojistné, penzijní a stadardizované záruční programy (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Pojistné, penzijní a stadardizované záruční programy (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Předepsané pojistné, očištěné od zajištění (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Předepsané hrubé pojistné (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Pojistné postoupené zajišťovatelům (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěné od zajištění (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))
Náklady na pojistná plnění včetně změny TR, očištěné od zajištění (Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies