Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna) (EUR*)

@[$--ERR--]

Graf hodnot, Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna) (USD*)

@[$--ERR--]*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2012 3 119.60
Min 31.12.2011 1 075.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 2 936.20 2 929.90 6.30 0.21% 2 582.90 353.30 13.68%
31.10.2015 2 929.90 2 732.90 197.00 7.21% 2 562.10 367.80 14.36%
30.09.2015 2 732.90 2 881.00 - 148.10 -5.14% 2 571.00 161.90 6.30%
31.08.2015 2 881.00 2 519.00 362.00 14.37% 2 689.50 191.50 7.12%
31.07.2015 2 519.00 2 767.10 - 248.10 -8.97% 2 654.00 - 135.00 -5.09%
30.06.2015 2 767.10 3 002.10 - 235.00 -7.83% 2 586.20 180.90 6.99%
31.05.2015 3 002.10 2 920.50 81.60 2.79% 2 646.50 355.60 13.44%
30.04.2015 2 920.50 3 080.30 - 159.80 -5.19% 2 465.40 455.10 18.46%
31.03.2015 3 080.30 2 793.80 286.50 10.25% 2 522.30 558.00 22.12%
28.02.2015 2 793.80 2 723.70 70.10 2.57% 2 595.40 198.40 7.64%
31.01.2015 2 723.70 2 502.70 221.00 8.83% 2 372.10 351.60 14.82%
31.12.2014 2 502.70 2 582.90 -80.20 -3.10% 2 272.40 230.30 10.13%
30.11.2014 2 582.90 2 562.10 20.80 0.81% 2 515.90 67.00 2.66%
31.10.2014 2 562.10 2 571.00 -8.90 -0.35% 2 311.10 251.00 10.86%
30.09.2014 2 571.00 2 689.50 - 118.50 -4.41% 2 269.10 301.90 13.30%
31.08.2014 2 689.50 2 654.00 35.50 1.34% 2 243.40 446.10 19.88%
31.07.2014 2 654.00 2 586.20 67.80 2.62% 2 372.10 281.90 11.88%
30.06.2014 2 586.20 2 646.50 -60.30 -2.28% 2 245.90 340.30 15.15%
31.05.2014 2 646.50 2 465.40 181.10 7.35% 2 545.80 100.70 3.96%
30.04.2014 2 465.40 2 522.30 -56.90 -2.26% 2 408.00 57.40 2.38%
31.03.2014 2 522.30 2 595.40 -73.10 -2.82% 2 290.30 232.00 10.13%
28.02.2014 2 595.40 2 372.10 223.30 9.41% 2 869.60 - 274.20 -9.56%
31.01.2014 2 372.10 2 272.40 99.70 4.39% 3 101.10 - 729.00 -23.51%
31.12.2013 2 272.40 2 515.90 - 243.50 -9.68% 2 885.10 - 612.70 -21.24%
30.11.2013 2 515.90 2 311.10 204.80 8.86% 3 119.60 - 603.70 -19.35%
31.10.2013 2 311.10 2 269.10 42.00 1.85% 2 708.60 - 397.50 -14.68%
30.09.2013 2 269.10 2 243.40 25.70 1.15% 2 491.30 - 222.20 -8.92%
31.08.2013 2 243.40 2 372.10 - 128.70 -5.43% 1 796.00 447.40 24.91%
31.07.2013 2 372.10 2 245.90 126.20 5.62% 1 645.90 726.20 44.12%
30.06.2013 2 245.90 2 545.80 - 299.90 -11.78% 1 546.40 699.50 45.23%
31.05.2013 2 545.80 2 408.00 137.80 5.72% 1 715.90 829.90 48.37%
30.04.2013 2 408.00 2 290.30 117.70 5.14% 1 619.70 788.30 48.67%
31.03.2013 2 290.30 2 869.60 - 579.30 -20.19% 1 488.40 801.90 53.88%
28.02.2013 2 869.60 3 101.10 - 231.50 -7.46% 1 454.60 1 415.00 97.28%
31.01.2013 3 101.10 2 885.10 216.00 7.49% 1 540.90 1 560.20 101.25%
31.12.2012 2 885.10 3 119.60 - 234.50 -7.52% 1 075.80 1 809.30 168.18%
30.11.2012 3 119.60 2 708.60 411.00 15.17% 1 726.80 1 392.80 80.66%
31.10.2012 2 708.60 2 491.30 217.30 8.72% 1 670.60 1 038.00 62.13%
30.09.2012 2 491.30 1 796.00 695.30 38.71% 1 107.80 1 383.50 124.89%
31.08.2012 1 796.00 1 645.90 150.10 9.12% 1 548.90 247.10 15.95%
31.07.2012 1 645.90 1 546.40 99.50 6.43% 1 695.90 -50.00 -2.95%
30.06.2012 1 546.40 1 715.90 - 169.50 -9.88% 1 153.10 393.30 34.11%
31.05.2012 1 715.90 1 619.70 96.20 5.94% 1 512.20 203.70 13.47%
30.04.2012 1 619.70 1 488.40 131.30 8.82% 1 514.70 105.00 6.93%
31.03.2012 1 488.40 1 454.60 33.80 2.32% 1 454.20 34.20 2.35%
29.02.2012 1 454.60 1 540.90 -86.30 -5.60% 1 361.60 93.00 6.83%
31.01.2012 1 540.90 1 075.80 465.10 43.23% 1 290.30 250.60 19.42%
31.12.2011 1 075.80 1 726.80 - 651.00 -37.70% 1 325.10 - 249.30 -18.81%
30.11.2011 1 726.80 1 670.60 56.20 3.36% 1 526.40 200.40 13.13%
31.10.2011 1 670.60 1 107.80 562.80 50.80% 1 362.50 308.10 22.61%
30.09.2011 1 107.80 1 548.90 - 441.10 -28.48% 1 202.20 -94.40 -7.85%
31.08.2011 1 548.90 1 695.90 - 147.00 -8.67% 1 352.60 196.30 14.51%
31.07.2011 1 695.90 1 153.10 542.80 47.07% 1 566.20 129.70 8.28%
30.06.2011 1 153.10 1 512.20 - 359.10 -23.75% 1 241.60 -88.50 -7.13%
31.05.2011 1 512.20 1 514.70 -2.50 -0.17% 1 449.40 62.80 4.33%
30.04.2011 1 514.70 1 454.20 60.50 4.16% 1 472.60 42.10 2.86%
31.03.2011 1 454.20 1 361.60 92.60 6.80% 1 574.10 - 119.90 -7.62%
28.02.2011 1 361.60 1 290.30 71.30 5.53% 1 975.50 - 613.90 -31.08%
31.01.2011 1 290.30 1 325.10 -34.80 -2.63% 1 510.60 - 220.30 -14.58%
31.12.2010 1 325.10 1 526.40 - 201.30 -13.19% 1 867.90 - 542.80 -29.06%
30.11.2010 1 526.40 1 362.50 163.90 12.03% 2 160.80 - 634.40 -29.36%
31.10.2010 1 362.50 1 202.20 160.30 13.33% 2 382.20 -1 019.70 -42.80%
30.09.2010 1 202.20 1 352.60 - 150.40 -11.12% 2 730.70 -1 528.50 -55.97%
31.08.2010 1 352.60 1 566.20 - 213.60 -13.64% 2 629.00 -1 276.40 -48.55%
31.07.2010 1 566.20 1 241.60 324.60 26.14% 2 169.50 - 603.30 -27.81%
30.06.2010 1 241.60 1 449.40 - 207.80 -14.34% 2 250.20 -1 008.60 -44.82%
31.05.2010 1 449.40 1 472.60 -23.20 -1.58% 2 575.20 -1 125.80 -43.72%
30.04.2010 1 472.60 1 574.10 - 101.50 -6.45% 2 922.90 -1 450.30 -49.62%
31.03.2010 1 574.10 1 975.50 - 401.40 -20.32% 2 695.50 -1 121.40 -41.60%
28.02.2010 1 975.50 1 510.60 464.90 30.78% 1 389.20 586.30 42.20%
31.01.2010 1 510.60 1 867.90 - 357.30 -19.13% 1 122.20 388.40 34.61%
31.12.2009 1 867.90 2 160.80 - 292.90 -13.56% - - -
30.11.2009 2 160.80 2 382.20 - 221.40 -9.29% - - -
31.10.2009 2 382.20 2 730.70 - 348.50 -12.76% - - -
30.09.2009 2 730.70 2 629.00 101.70 3.87% - - -
31.08.2009 2 629.00 2 169.50 459.50 21.18% - - -
31.07.2009 2 169.50 2 250.20 -80.70 -3.59% - - -
30.06.2009 2 250.20 2 575.20 - 325.00 -12.62% - - -
31.05.2009 2 575.20 2 922.90 - 347.70 -11.90% - - -
30.04.2009 2 922.90 2 695.50 227.40 8.44% - - -
31.03.2009 2 695.50 1 389.20 1 306.30 94.03% - - -
28.02.2009 1 389.20 1 122.20 267.00 23.79% - - -
31.01.2009 1 122.20 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2015 31 286.50 30 750.10 536.40 1.74% 30 750.10 536.40 1.74%
01.01.2014 30 750.10 29 444.70 1 305.40 4.43% 29 444.70 1 305.40 4.43%
01.01.2013 29 444.70 24 012.40 5 432.30 22.62% 24 012.40 5 432.30 22.62%
01.01.2012 24 012.40 17 111.90 6 900.50 40.33% 17 111.90 6 900.50 40.33%
01.01.2011 17 111.90 17 558.80 - 446.90 -2.55% 17 558.80 - 446.90 -2.55%
01.01.2010 17 558.80 26 895.30 -9 336.50 -34.71% 26 895.30 -9 336.50 -34.71%
01.01.2009 26 895.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
z toho: Základní kapitál, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
z toho: Základní kapitál, nerezidenti (Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
z toho: Základní kapitál, CZK (Pasiva, hlavní položky, CZK)
z toho: Základní kapitál, EUR (Pasiva, hlavní položky, EUR)
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba potravinářských výrobků (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba nápojů (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies