Termínované vklady krátkodobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (EUR*)

@[$--ERR--]

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (USD*)

@[$--ERR--]*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Termínované vklady krátkodobé celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2009 1 172 524.10
Min 31.01.1993 129 370.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2018 803 406.30 802 124.90 1 281.40 0.16% 756 070.90 47 335.40 6.26%
30.04.2018 802 124.90 776 439.00 25 685.90 3.31% 777 010.90 25 114.00 3.23%
31.03.2018 776 439.00 761 585.60 14 853.40 1.95% 681 670.40 94 768.60 13.90%
28.02.2018 761 585.60 728 216.10 33 369.50 4.58% 691 490.50 70 095.10 10.14%
31.01.2018 728 216.10 575 446.80 152 769.30 26.55% 684 948.30 43 267.80 6.32%
31.12.2017 575 446.80 708 376.30 - 132 929.50 -18.77% 548 955.10 26 491.70 4.83%
30.11.2017 708 376.30 755 432.90 -47 056.60 -6.23% 639 402.60 68 973.70 10.79%
31.10.2017 755 432.90 715 940.50 39 492.40 5.52% 642 628.40 112 804.50 17.55%
30.09.2017 715 940.50 743 753.50 -27 813.00 -3.74% 588 048.40 127 892.10 21.75%
31.08.2017 743 753.50 711 263.00 32 490.50 4.57% 635 688.70 108 064.80 17.00%
31.07.2017 711 263.00 675 300.80 35 962.20 5.33% 637 007.70 74 255.30 11.66%
30.06.2017 675 300.80 756 070.90 -80 770.10 -10.68% 608 746.30 66 554.50 10.93%
31.05.2017 756 070.90 777 010.90 -20 940.00 -2.69% 743 650.50 12 420.40 1.67%
30.04.2017 777 010.90 681 670.40 95 340.50 13.99% 769 135.40 7 875.50 1.02%
31.03.2017 681 670.40 691 490.50 -9 820.10 -1.42% 771 213.90 -89 543.50 -11.61%
28.02.2017 691 490.50 684 948.30 6 542.20 0.96% 753 479.00 -61 988.50 -8.23%
31.01.2017 684 948.30 548 955.10 135 993.20 24.77% 759 753.00 -74 804.70 -9.85%
31.12.2016 548 955.10 639 402.60 -90 447.50 -14.15% 596 648.00 -47 692.90 -7.99%
30.11.2016 639 402.60 642 628.40 -3 225.80 -0.50% 769 274.10 - 129 871.50 -16.88%
31.10.2016 642 628.40 588 048.40 54 580.00 9.28% 785 127.50 - 142 499.10 -18.15%
30.09.2016 588 048.40 635 688.70 -47 640.30 -7.49% 770 863.20 - 182 814.80 -23.72%
31.08.2016 635 688.70 637 007.70 -1 319.00 -0.21% 793 275.40 - 157 586.70 -19.87%
31.07.2016 637 007.70 608 746.30 28 261.40 4.64% 773 845.30 - 136 837.60 -17.68%
30.06.2016 608 746.30 743 650.50 - 134 904.20 -18.14% 737 598.80 - 128 852.50 -17.47%
31.05.2016 743 650.50 769 135.40 -25 484.90 -3.31% 706 894.00 36 756.50 5.20%
30.04.2016 769 135.40 771 213.90 -2 078.50 -0.27% 728 341.10 40 794.30 5.60%
31.03.2016 771 213.90 753 479.00 17 734.90 2.35% 785 459.30 -14 245.40 -1.81%
29.02.2016 753 479.00 759 753.00 -6 274.00 -0.83% 790 663.40 -37 184.40 -4.70%
31.01.2016 759 753.00 596 648.00 163 105.00 27.34% 801 544.40 -41 791.40 -5.21%
31.12.2015 596 648.00 769 274.10 - 172 626.10 -22.44% 772 057.00 - 175 409.00 -22.72%
30.11.2015 769 274.10 785 127.50 -15 853.40 -2.02% 795 209.90 -25 935.80 -3.26%
31.10.2015 785 127.50 770 863.20 14 264.30 1.85% 850 032.40 -64 904.90 -7.64%
30.09.2015 770 863.20 793 275.40 -22 412.20 -2.83% 847 283.80 -76 420.60 -9.02%
31.08.2015 793 275.40 773 845.30 19 430.10 2.51% 869 277.90 -76 002.50 -8.74%
31.07.2015 773 845.30 737 598.80 36 246.50 4.91% 891 817.10 - 117 971.80 -13.23%
30.06.2015 737 598.80 706 894.00 30 704.80 4.34% 921 285.90 - 183 687.10 -19.94%
31.05.2015 706 894.00 728 341.10 -21 447.10 -2.94% 942 355.80 - 235 461.80 -24.99%
30.04.2015 728 341.10 785 459.30 -57 118.20 -7.27% 975 939.80 - 247 598.70 -25.37%
31.03.2015 785 459.30 790 663.40 -5 204.10 -0.66% 992 008.70 - 206 549.40 -20.82%
28.02.2015 790 663.40 801 544.40 -10 881.00 -1.36% 986 951.60 - 196 288.20 -19.89%
31.01.2015 801 544.40 772 057.00 29 487.40 3.82% 986 854.60 - 185 310.20 -18.78%
31.12.2014 772 057.00 795 209.90 -23 152.90 -2.91% 944 278.60 - 172 221.60 -18.24%
30.11.2014 795 209.90 850 032.40 -54 822.50 -6.45% 930 780.40 - 135 570.50 -14.57%
31.10.2014 850 032.40 847 283.80 2 748.60 0.32% 920 984.80 -70 952.40 -7.70%
30.09.2014 847 283.80 869 277.90 -21 994.10 -2.53% 919 024.10 -71 740.30 -7.81%
31.08.2014 869 277.90 891 817.10 -22 539.20 -2.53% 938 268.70 -68 990.80 -7.35%
31.07.2014 891 817.10 921 285.90 -29 468.80 -3.20% 931 758.60 -39 941.50 -4.29%
30.06.2014 921 285.90 942 355.80 -21 069.90 -2.24% 930 171.90 -8 886.00 -0.96%
31.05.2014 942 355.80 975 939.80 -33 584.00 -3.44% 947 045.80 -4 690.00 -0.50%
30.04.2014 975 939.80 992 008.70 -16 068.90 -1.62% 991 055.80 -15 116.00 -1.53%
31.03.2014 992 008.70 986 951.60 5 057.10 0.51% 999 460.80 -7 452.10 -0.75%
28.02.2014 986 951.60 986 854.60 97.00 0.01% 959 011.40 27 940.20 2.91%
31.01.2014 986 854.60 944 278.60 42 576.00 4.51% 985 410.80 1 443.80 0.15%
31.12.2013 944 278.60 930 780.40 13 498.20 1.45% 897 175.40 47 103.20 5.25%
30.11.2013 930 780.40 920 984.80 9 795.60 1.06% 867 385.60 63 394.80 7.31%
31.10.2013 920 984.80 919 024.10 1 960.70 0.21% 931 640.20 -10 655.40 -1.14%
30.09.2013 919 024.10 938 268.70 -19 244.60 -2.05% 967 673.70 -48 649.60 -5.03%
31.08.2013 938 268.70 931 758.60 6 510.10 0.70% 937 522.70 746.00 0.08%
31.07.2013 931 758.60 930 171.90 1 586.70 0.17% 953 403.40 -21 644.80 -2.27%
30.06.2013 930 171.90 947 045.80 -16 873.90 -1.78% 953 445.50 -23 273.60 -2.44%
31.05.2013 947 045.80 991 055.80 -44 010.00 -4.44% 944 241.40 2 804.40 0.30%
30.04.2013 991 055.80 999 460.80 -8 405.00 -0.84% 945 429.20 45 626.60 4.83%
31.03.2013 999 460.80 959 011.40 40 449.40 4.22% 962 243.30 37 217.50 3.87%
28.02.2013 959 011.40 985 410.80 -26 399.40 -2.68% 932 202.00 26 809.40 2.88%
31.01.2013 985 410.80 897 175.40 88 235.40 9.83% 928 727.40 56 683.40 6.10%
31.12.2012 897 175.40 867 385.60 29 789.80 3.43% 875 494.60 21 680.80 2.48%
30.11.2012 867 385.60 931 640.20 -64 254.60 -6.90% 880 467.10 -13 081.50 -1.49%
31.10.2012 931 640.20 967 673.70 -36 033.50 -3.72% 881 069.50 50 570.70 5.74%
30.09.2012 967 673.70 937 522.70 30 151.00 3.22% 871 133.70 96 540.00 11.08%
31.08.2012 937 522.70 953 403.40 -15 880.70 -1.67% 845 113.60 92 409.10 10.93%
31.07.2012 953 403.40 953 445.50 -42.10 -0.00% 872 773.40 80 630.00 9.24%
30.06.2012 953 445.50 944 241.40 9 204.10 0.97% 878 462.30 74 983.20 8.54%
31.05.2012 944 241.40 945 429.20 -1 187.80 -0.13% 853 025.10 91 216.30 10.69%
30.04.2012 945 429.20 962 243.30 -16 814.10 -1.75% 856 961.80 88 467.40 10.32%
31.03.2012 962 243.30 932 202.00 30 041.30 3.22% 904 235.50 58 007.80 6.42%
29.02.2012 932 202.00 928 727.40 3 474.60 0.37% 896 517.60 35 684.40 3.98%
31.01.2012 928 727.40 875 494.60 53 232.80 6.08% 932 965.10 -4 237.70 -0.45%
31.12.2011 875 494.60 880 467.10 -4 972.50 -0.56% 895 378.80 -19 884.20 -2.22%
30.11.2011 880 467.10 881 069.50 - 602.40 -0.07% 913 235.80 -32 768.70 -3.59%
31.10.2011 881 069.50 871 133.70 9 935.80 1.14% 947 161.30 -66 091.80 -6.98%
30.09.2011 871 133.70 845 113.60 26 020.10 3.08% 977 393.10 - 106 259.40 -10.87%
31.08.2011 845 113.60 872 773.40 -27 659.80 -3.17% 973 340.10 - 128 226.50 -13.17%
31.07.2011 872 773.40 878 462.30 -5 688.90 -0.65% 974 537.90 - 101 764.50 -10.44%
30.06.2011 878 462.30 853 025.10 25 437.20 2.98% 941 044.20 -62 581.90 -6.65%
31.05.2011 853 025.10 856 961.80 -3 936.70 -0.46% 934 298.30 -81 273.20 -8.70%
30.04.2011 856 961.80 904 235.50 -47 273.70 -5.23% 983 888.80 - 126 927.00 -12.90%
31.03.2011 904 235.50 896 517.60 7 717.90 0.86% 980 478.80 -76 243.30 -7.78%
28.02.2011 896 517.60 932 965.10 -36 447.50 -3.91% 980 606.60 -84 089.00 -8.58%
31.01.2011 932 965.10 895 378.80 37 586.30 4.20% 1 020 598.70 -87 633.60 -8.59%
31.12.2010 895 378.80 913 235.80 -17 857.00 -1.96% 1 011 311.10 - 115 932.30 -11.46%
30.11.2010 913 235.80 947 161.30 -33 925.50 -3.58% 1 022 757.10 - 109 521.30 -10.71%
31.10.2010 947 161.30 977 393.10 -30 231.80 -3.09% 1 102 103.20 - 154 941.90 -14.06%
30.09.2010 977 393.10 973 340.10 4 053.00 0.42% 1 118 126.20 - 140 733.10 -12.59%
31.08.2010 973 340.10 974 537.90 -1 197.80 -0.12% 1 119 463.50 - 146 123.40 -13.05%
31.07.2010 974 537.90 941 044.20 33 493.70 3.56% 1 111 355.10 - 136 817.20 -12.31%
30.06.2010 941 044.20 934 298.30 6 745.90 0.72% 1 159 580.20 - 218 536.00 -18.85%
31.05.2010 934 298.30 983 888.80 -49 590.50 -5.04% 1 160 904.60 - 226 606.30 -19.52%
30.04.2010 983 888.80 980 478.80 3 410.00 0.35% 1 112 743.50 - 128 854.70 -11.58%
31.03.2010 980 478.80 980 606.60 - 127.80 -0.01% 1 128 636.00 - 148 157.20 -13.13%
28.02.2010 980 606.60 1 020 598.70 -39 992.10 -3.92% 1 133 457.20 - 152 850.60 -13.49%
31.01.2010 1 020 598.70 1 011 311.10 9 287.60 0.92% 1 172 524.10 - 151 925.40 -12.96%
31.12.2009 1 011 311.10 1 022 757.10 -11 446.00 -1.12% 1 058 876.70 -47 565.60 -4.49%
30.11.2009 1 022 757.10 1 102 103.20 -79 346.10 -7.20% 1 094 902.50 -72 145.40 -6.59%
31.10.2009 1 102 103.20 1 118 126.20 -16 023.00 -1.43% 1 076 378.10 25 725.10 2.39%
30.09.2009 1 118 126.20 1 119 463.50 -1 337.30 -0.12% 1 057 598.40 60 527.80 5.72%
31.08.2009 1 119 463.50 1 111 355.10 8 108.40 0.73% 1 089 238.00 30 225.50 2.77%
31.07.2009 1 111 355.10 1 159 580.20 -48 225.10 -4.16% 1 069 876.60 41 478.50 3.88%
30.06.2009 1 159 580.20 1 160 904.60 -1 324.40 -0.11% 1 021 711.50 137 868.70 13.49%
31.05.2009 1 160 904.60 1 112 743.50 48 161.10 4.33% 953 758.60 207 146.00 21.72%
30.04.2009 1 112 743.50 1 128 636.00 -15 892.50 -1.41% 955 388.30 157 355.20 16.47%
31.03.2009 1 128 636.00 1 133 457.20 -4 821.20 -0.43% 956 137.20 172 498.80 18.04%
28.02.2009 1 133 457.20 1 172 524.10 -39 066.90 -3.33% 972 083.00 161 374.20 16.60%
31.01.2009 1 172 524.10 1 058 876.70 113 647.40 10.73% 988 642.50 183 881.60 18.60%
31.12.2008 1 058 876.70 1 094 902.50 -36 025.80 -3.29% 838 128.90 220 747.80 26.34%
30.11.2008 1 094 902.50 1 076 378.10 18 524.40 1.72% 913 437.70 181 464.80 19.87%
31.10.2008 1 076 378.10 1 057 598.40 18 779.70 1.78% 912 906.80 163 471.30 17.91%
30.09.2008 1 057 598.40 1 089 238.00 -31 639.60 -2.90% 889 251.40 168 347.00 18.93%
31.08.2008 1 089 238.00 1 069 876.60 19 361.40 1.81% 872 941.60 216 296.40 24.78%
31.07.2008 1 069 876.60 1 021 711.50 48 165.10 4.71% 881 717.50 188 159.10 21.34%
30.06.2008 1 021 711.50 953 758.60 67 952.90 7.12% 869 950.90 151 760.60 17.44%
31.05.2008 953 758.60 955 388.30 -1 629.70 -0.17% 817 164.20 136 594.40 16.72%
30.04.2008 955 388.30 956 137.20 - 748.90 -0.08% 830 445.80 124 942.50 15.05%
31.03.2008 956 137.20 972 083.00 -15 945.80 -1.64% 833 442.70 122 694.50 14.72%
29.02.2008 972 083.00 988 642.50 -16 559.50 -1.67% 810 600.60 161 482.40 19.92%
31.01.2008 988 642.50 838 128.90 150 513.60 17.96% 812 738.40 175 904.10 21.64%
31.12.2007 838 128.90 913 437.70 -75 308.80 -8.24% 674 325.90 163 803.00 24.29%
30.11.2007 913 437.70 912 906.80 530.90 0.06% 746 394.50 167 043.20 22.38%
31.10.2007 912 906.80 889 251.40 23 655.40 2.66% 755 222.40 157 684.40 20.88%
30.09.2007 889 251.40 872 941.60 16 309.80 1.87% 763 354.80 125 896.60 16.49%
31.08.2007 872 941.60 881 717.50 -8 775.90 -1.00% 789 957.70 82 983.90 10.50%
31.07.2007 881 717.50 869 950.90 11 766.60 1.35% 782 518.80 99 198.70 12.68%
30.06.2007 869 950.90 817 164.20 52 786.70 6.46% 787 907.60 82 043.30 10.41%
31.05.2007 817 164.20 830 445.80 -13 281.60 -1.60% 757 106.20 60 058.00 7.93%
30.04.2007 830 445.80 833 442.70 -2 996.90 -0.36% 755 020.80 75 425.00 9.99%
31.03.2007 833 442.70 810 600.60 22 842.10 2.82% 787 061.60 46 381.10 5.89%
28.02.2007 810 600.60 812 738.40 -2 137.80 -0.26% 720 804.60 89 796.00 12.46%
31.01.2007 812 738.40 674 325.90 138 412.50 20.53% 728 846.10 83 892.30 11.51%
31.12.2006 674 325.90 746 394.50 -72 068.60 -9.66% 619 818.60 54 507.30 8.79%
30.11.2006 746 394.50 755 222.40 -8 827.90 -1.17% 693 290.40 53 104.10 7.66%
31.10.2006 755 222.40 763 354.80 -8 132.40 -1.07% 714 364.30 40 858.10 5.72%
30.09.2006 763 354.80 789 957.70 -26 602.90 -3.37% 703 033.20 60 321.60 8.58%
31.08.2006 789 957.70 782 518.80 7 438.90 0.95% 686 178.40 103 779.30 15.12%
31.07.2006 782 518.80 787 907.60 -5 388.80 -0.68% 683 253.90 99 264.90 14.53%
30.06.2006 787 907.60 757 106.20 30 801.40 4.07% 682 611.60 105 296.00 15.43%
31.05.2006 757 106.20 755 020.80 2 085.40 0.28% 592 444.80 164 661.40 27.79%
30.04.2006 755 020.80 787 061.60 -32 040.80 -4.07% 602 246.30 152 774.50 25.37%
31.03.2006 787 061.60 720 804.60 66 257.00 9.19% 626 211.00 160 850.60 25.69%
28.02.2006 720 804.60 728 846.10 -8 041.50 -1.10% 573 927.50 146 877.10 25.59%
31.01.2006 728 846.10 619 818.60 109 027.50 17.59% 591 260.50 137 585.60 23.27%
31.12.2005 619 818.60 693 290.40 -73 471.80 -10.60% 553 667.10 66 151.50 11.95%
30.11.2005 693 290.40 714 364.30 -21 073.90 -2.95% 626 886.40 66 404.00 10.59%
31.10.2005 714 364.30 703 033.20 11 331.10 1.61% 628 360.70 86 003.60 13.69%
30.09.2005 703 033.20 686 178.40 16 854.80 2.46% 645 091.40 57 941.80 8.98%
31.08.2005 686 178.40 683 253.90 2 924.50 0.43% 645 402.50 40 775.90 6.32%
31.07.2005 683 253.90 682 611.60 642.30 0.09% 650 086.20 33 167.70 5.10%
30.06.2005 682 611.60 592 444.80 90 166.80 15.22% 638 814.30 43 797.30 6.86%
31.05.2005 592 444.80 602 246.30 -9 801.50 -1.63% 587 865.50 4 579.30 0.78%
30.04.2005 602 246.30 626 211.00 -23 964.70 -3.83% 586 697.60 15 548.70 2.65%
31.03.2005 626 211.00 573 927.50 52 283.50 9.11% 610 377.60 15 833.40 2.59%
28.02.2005 573 927.50 591 260.50 -17 333.00 -2.93% 604 373.20 -30 445.70 -5.04%
31.01.2005 591 260.50 553 667.10 37 593.40 6.79% 610 339.90 -19 079.40 -3.13%
31.12.2004 553 667.10 626 886.40 -73 219.30 -11.68% 551 639.90 2 027.20 0.37%
30.11.2004 626 886.40 628 360.70 -1 474.30 -0.23% 617 595.00 9 291.40 1.50%
31.10.2004 628 360.70 645 091.40 -16 730.70 -2.59% 629 240.60 - 879.90 -0.14%
30.09.2004 645 091.40 645 402.50 - 311.10 -0.05% 601 512.80 43 578.60 7.24%
31.08.2004 645 402.50 650 086.20 -4 683.70 -0.72% 639 677.90 5 724.60 0.89%
31.07.2004 650 086.20 638 814.30 11 271.90 1.76% 628 087.50 21 998.70 3.50%
30.06.2004 638 814.30 587 865.50 50 948.80 8.67% 631 268.90 7 545.40 1.20%
31.05.2004 587 865.50 586 697.60 1 167.90 0.20% 609 230.80 -21 365.30 -3.51%
30.04.2004 586 697.60 610 377.60 -23 680.00 -3.88% 653 356.40 -66 658.80 -10.20%
31.03.2004 610 377.60 604 373.20 6 004.40 0.99% 671 778.30 -61 400.70 -9.14%
29.02.2004 604 373.20 610 339.90 -5 966.70 -0.98% 687 326.70 -82 953.50 -12.07%
31.01.2004 610 339.90 551 639.90 58 700.00 10.64% 699 871.10 -89 531.20 -12.79%
31.12.2003 551 639.90 617 595.00 -65 955.10 -10.68% 675 199.00 - 123 559.10 -18.30%
30.11.2003 617 595.00 629 240.60 -11 645.60 -1.85% 757 047.70 - 139 452.70 -18.42%
31.10.2003 629 240.60 601 512.80 27 727.80 4.61% 779 084.70 - 149 844.10 -19.23%
30.09.2003 601 512.80 639 677.90 -38 165.10 -5.97% 767 830.00 - 166 317.20 -21.66%
31.08.2003 639 677.90 628 087.50 11 590.40 1.85% 767 897.10 - 128 219.20 -16.70%
31.07.2003 628 087.50 631 268.90 -3 181.40 -0.50% 779 797.30 - 151 709.80 -19.45%
30.06.2003 631 268.90 609 230.80 22 038.10 3.62% 776 563.60 - 145 294.70 -18.71%
31.05.2003 609 230.80 653 356.40 -44 125.60 -6.75% 696 670.50 -87 439.70 -12.55%
30.04.2003 653 356.40 671 778.30 -18 421.90 -2.74% 682 199.10 -28 842.70 -4.23%
31.03.2003 671 778.30 687 326.70 -15 548.40 -2.26% 697 114.10 -25 335.80 -3.63%
28.02.2003 687 326.70 699 871.10 -12 544.40 -1.79% 688 078.80 - 752.10 -0.11%
31.01.2003 699 871.10 675 199.00 24 672.10 3.65% 699 974.50 - 103.40 -0.01%
31.12.2002 675 199.00 757 047.70 -81 848.70 -10.81% 670 693.90 4 505.10 0.67%
30.11.2002 757 047.70 779 084.70 -22 037.00 -2.83% 689 973.10 67 074.60 9.72%
31.10.2002 779 084.70 767 830.00 11 254.70 1.47% 708 068.20 71 016.50 10.03%
30.09.2002 767 830.00 767 897.10 -67.10 -0.01% 719 633.10 48 196.90 6.70%
31.08.2002 767 897.10 779 797.30 -11 900.20 -1.53% 750 769.00 17 128.10 2.28%
31.07.2002 779 797.30 776 563.60 3 233.70 0.42% 748 357.60 31 439.70 4.20%
30.06.2002 776 563.60 696 670.50 79 893.10 11.47% 731 556.60 45 007.00 6.15%
31.05.2002 696 670.50 682 199.10 14 471.40 2.12% 721 541.10 -24 870.60 -3.45%
30.04.2002 682 199.10 697 114.10 -14 915.00 -2.14% 726 898.60 -44 699.50 -6.15%
31.03.2002 697 114.10 688 078.80 9 035.30 1.31% 692 797.80 4 316.30 0.62%
28.02.2002 688 078.80 699 974.50 -11 895.70 -1.70% 686 440.60 1 638.20 0.24%
31.01.2002 699 974.50 670 693.90 29 280.60 4.37% 680 082.60 19 891.90 2.92%
31.12.2001 670 693.90 689 973.10 -19 279.20 -2.79% 570 931.70 99 762.20 17.47%
30.11.2001 689 973.10 708 068.20 -18 095.10 -2.56% 638 154.90 51 818.20 8.12%
31.10.2001 708 068.20 719 633.10 -11 564.90 -1.61% 636 698.60 71 369.60 11.21%
30.09.2001 719 633.10 750 769.00 -31 135.90 -4.15% 629 627.90 90 005.20 14.29%
31.08.2001 750 769.00 748 357.60 2 411.40 0.32% 631 180.80 119 588.20 18.95%
31.07.2001 748 357.60 731 556.60 16 801.00 2.30% 620 986.40 127 371.20 20.51%
30.06.2001 731 556.60 721 541.10 10 015.50 1.39% 616 428.10 115 128.50 18.68%
31.05.2001 721 541.10 726 898.60 -5 357.50 -0.74% 633 690.60 87 850.50 13.86%
30.04.2001 726 898.60 692 797.80 34 100.80 4.92% 636 024.10 90 874.50 14.29%
31.03.2001 692 797.80 686 440.60 6 357.20 0.93% 645 871.30 46 926.50 7.27%
28.02.2001 686 440.60 680 082.60 6 358.00 0.93% 639 668.00 46 772.60 7.31%
31.01.2001 680 082.60 570 931.70 109 150.90 19.12% 617 458.80 62 623.80 10.14%
31.12.2000 570 931.70 638 154.90 -67 223.20 -10.53% 570 893.10 38.60 0.01%
30.11.2000 638 154.90 636 698.60 1 456.30 0.23% 613 758.40 24 396.50 3.97%
31.10.2000 636 698.60 629 627.90 7 070.70 1.12% 618 807.90 17 890.70 2.89%
30.09.2000 629 627.90 631 180.80 -1 552.90 -0.25% 620 555.40 9 072.50 1.46%
31.08.2000 631 180.80 620 986.40 10 194.40 1.64% 622 120.20 9 060.60 1.46%
31.07.2000 620 986.40 616 428.10 4 558.30 0.74% 621 892.10 - 905.70 -0.15%
30.06.2000 616 428.10 633 690.60 -17 262.50 -2.72% 623 890.30 -7 462.20 -1.20%
31.05.2000 633 690.60 636 024.10 -2 333.50 -0.37% 632 783.30 907.30 0.14%
30.04.2000 636 024.10 645 871.30 -9 847.20 -1.52% 632 212.70 3 811.40 0.60%
31.03.2000 645 871.30 639 668.00 6 203.30 0.97% 625 596.30 20 275.00 3.24%
29.02.2000 639 668.00 617 458.80 22 209.20 3.60% 626 761.50 12 906.50 2.06%
31.01.2000 617 458.80 570 893.10 46 565.70 8.16% 613 101.50 4 357.30 0.71%
31.12.1999 570 893.10 613 758.40 -42 865.30 -6.98% 571 972.60 -1 079.50 -0.19%
30.11.1999 613 758.40 618 807.90 -5 049.50 -0.82% 582 690.90 31 067.50 5.33%
31.10.1999 618 807.90 620 555.40 -1 747.50 -0.28% 583 266.90 35 541.00 6.09%
30.09.1999 620 555.40 622 120.20 -1 564.80 -0.25% 589 378.70 31 176.70 5.29%
31.08.1999 622 120.20 621 892.10 228.10 0.04% 581 374.30 40 745.90 7.01%
31.07.1999 621 892.10 623 890.30 -1 998.20 -0.32% 575 363.00 46 529.10 8.09%
30.06.1999 623 890.30 632 783.30 -8 893.00 -1.41% 559 164.90 64 725.40 11.58%
31.05.1999 632 783.30 632 212.70 570.60 0.09% 553 661.30 79 122.00 14.29%
30.04.1999 632 212.70 625 596.30 6 616.40 1.06% 544 983.90 87 228.80 16.01%
31.03.1999 625 596.30 626 761.50 -1 165.20 -0.19% 541 150.90 84 445.40 15.60%
28.02.1999 626 761.50 613 101.50 13 660.00 2.23% 531 176.80 95 584.70 17.99%
31.01.1999 613 101.50 571 972.60 41 128.90 7.19% 529 124.50 83 977.00 15.87%
31.12.1998 571 972.60 582 690.90 -10 718.30 -1.84% 526 967.30 45 005.30 8.54%
30.11.1998 582 690.90 583 266.90 - 576.00 -0.10% 512 429.20 70 261.70 13.71%
31.10.1998 583 266.90 589 378.70 -6 111.80 -1.04% 498 518.70 84 748.20 17.00%
30.09.1998 589 378.70 581 374.30 8 004.40 1.38% 502 344.40 87 034.30 17.33%
31.08.1998 581 374.30 575 363.00 6 011.30 1.04% 512 447.90 68 926.40 13.45%
31.07.1998 575 363.00 559 164.90 16 198.10 2.90% 511 283.20 64 079.80 12.53%
30.06.1998 559 164.90 553 661.30 5 503.60 0.99% 492 618.10 66 546.80 13.51%
31.05.1998 553 661.30 544 983.90 8 677.40 1.59% 471 228.00 82 433.30 17.49%
30.04.1998 544 983.90 541 150.90 3 833.00 0.71% 442 092.60 102 891.30 23.27%
31.03.1998 541 150.90 531 176.80 9 974.10 1.88% 433 013.10 108 137.80 24.97%
28.02.1998 531 176.80 529 124.50 2 052.30 0.39% 429 135.90 102 040.90 23.78%
31.01.1998 529 124.50 526 967.30 2 157.20 0.41% 421 094.20 108 030.30 25.65%
31.12.1997 526 967.30 512 429.20 14 538.10 2.84% 351 542.50 175 424.80 49.90%
30.11.1997 512 429.20 498 518.70 13 910.50 2.79% 348 654.40 163 774.80 46.97%
31.10.1997 498 518.70 502 344.40 -3 825.70 -0.76% 340 283.00 158 235.70 46.50%
30.09.1997 502 344.40 512 447.90 -10 103.50 -1.97% 331 029.60 171 314.80 51.75%
31.08.1997 512 447.90 511 283.20 1 164.70 0.23% 334 717.00 177 730.90 53.10%
31.07.1997 511 283.20 492 618.10 18 665.10 3.79% 324 758.60 186 524.60 57.43%
30.06.1997 492 618.10 471 228.00 21 390.10 4.54% 323 146.70 169 471.40 52.44%
31.05.1997 471 228.00 442 092.60 29 135.40 6.59% 326 568.70 144 659.30 44.30%
30.04.1997 442 092.60 433 013.10 9 079.50 2.10% 310 604.20 131 488.40 42.33%
31.03.1997 433 013.10 429 135.90 3 877.20 0.90% 298 644.00 134 369.10 44.99%
28.02.1997 429 135.90 421 094.20 8 041.70 1.91% 291 300.90 137 835.00 47.32%
31.01.1997 421 094.20 351 542.50 69 551.70 19.78% 279 645.90 141 448.30 50.58%
31.12.1996 351 542.50 348 654.40 2 888.10 0.83% 273 035.20 78 507.30 28.75%
30.11.1996 348 654.40 340 283.00 8 371.40 2.46% 251 672.30 96 982.10 38.53%
31.10.1996 340 283.00 331 029.60 9 253.40 2.80% 252 630.70 87 652.30 34.70%
30.09.1996 331 029.60 334 717.00 -3 687.40 -1.10% 241 865.40 89 164.20 36.87%
31.08.1996 334 717.00 324 758.60 9 958.40 3.07% 237 790.10 96 926.90 40.76%
31.07.1996 324 758.60 323 146.70 1 611.90 0.50% 229 913.60 94 845.00 41.25%
30.06.1996 323 146.70 326 568.70 -3 422.00 -1.05% 228 052.90 95 093.80 41.70%
31.05.1996 326 568.70 310 604.20 15 964.50 5.14% 226 957.00 99 611.70 43.89%
30.04.1996 310 604.20 298 644.00 11 960.20 4.00% 220 605.80 89 998.40 40.80%
31.03.1996 298 644.00 291 300.90 7 343.10 2.52% 217 210.80 81 433.20 37.49%
29.02.1996 291 300.90 279 645.90 11 655.00 4.17% 215 621.10 75 679.80 35.10%
31.01.1996 279 645.90 273 035.20 6 610.70 2.42% 209 638.40 70 007.50 33.39%
31.12.1995 273 035.20 251 672.30 21 362.90 8.49% 204 039.20 68 996.00 33.81%
30.11.1995 251 672.30 252 630.70 - 958.40 -0.38% 194 334.60 57 337.70 29.50%
31.10.1995 252 630.70 241 865.40 10 765.30 4.45% 193 249.50 59 381.20 30.73%
30.09.1995 241 865.40 237 790.10 4 075.30 1.71% 189 956.60 51 908.80 27.33%
31.08.1995 237 790.10 229 913.60 7 876.50 3.43% 185 296.10 52 494.00 28.33%
31.07.1995 229 913.60 228 052.90 1 860.70 0.82% 182 219.40 47 694.20 26.17%
30.06.1995 228 052.90 226 957.00 1 095.90 0.48% 182 234.40 45 818.50 25.14%
31.05.1995 226 957.00 220 605.80 6 351.20 2.88% 186 164.10 40 792.90 21.91%
30.04.1995 220 605.80 217 210.80 3 395.00 1.56% 181 454.70 39 151.10 21.58%
31.03.1995 217 210.80 215 621.10 1 589.70 0.74% 176 038.20 41 172.60 23.39%
28.02.1995 215 621.10 209 638.40 5 982.70 2.85% 172 481.10 43 140.00 25.01%
31.01.1995 209 638.40 204 039.20 5 599.20 2.74% 165 203.70 44 434.70 26.90%
31.12.1994 204 039.20 194 334.60 9 704.60 4.99% 161 456.30 42 582.90 26.37%
30.11.1994 194 334.60 193 249.50 1 085.10 0.56% 157 414.80 36 919.80 23.45%
31.10.1994 193 249.50 189 956.60 3 292.90 1.73% 157 454.70 35 794.80 22.73%
30.09.1994 189 956.60 185 296.10 4 660.50 2.52% 155 831.50 34 125.10 21.90%
31.08.1994 185 296.10 182 219.40 3 076.70 1.69% 154 951.50 30 344.60 19.58%
31.07.1994 182 219.40 182 234.40 -15.00 -0.01% 155 139.30 27 080.10 17.46%
30.06.1994 182 234.40 186 164.10 -3 929.70 -2.11% 147 568.90 34 665.50 23.49%
31.05.1994 186 164.10 181 454.70 4 709.40 2.60% 146 425.10 39 739.00 27.14%
30.04.1994 181 454.70 176 038.20 5 416.50 3.08% 145 487.20 35 967.50 24.72%
31.03.1994 176 038.20 172 481.10 3 557.10 2.06% 136 277.60 39 760.60 29.18%
28.02.1994 172 481.10 165 203.70 7 277.40 4.41% 136 666.40 35 814.70 26.21%
31.01.1994 165 203.70 161 456.30 3 747.40 2.32% 129 370.10 35 833.60 27.70%
31.12.1993 161 456.30 157 414.80 4 041.50 2.57% - - -
30.11.1993 157 414.80 157 454.70 -39.90 -0.03% - - -
31.10.1993 157 454.70 155 831.50 1 623.20 1.04% - - -
30.09.1993 155 831.50 154 951.50 880.00 0.57% - - -
31.08.1993 154 951.50 155 139.30 - 187.80 -0.12% - - -
31.07.1993 155 139.30 147 568.90 7 570.40 5.13% - - -
30.06.1993 147 568.90 146 425.10 1 143.80 0.78% - - -
31.05.1993 146 425.10 145 487.20 937.90 0.64% - - -
30.04.1993 145 487.20 136 277.60 9 209.60 6.76% - - -
31.03.1993 136 277.60 136 666.40 - 388.80 -0.28% - - -
28.02.1993 136 666.40 129 370.10 7 296.30 5.64% - - -
31.01.1993 129 370.10 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 3 871 771.90 8 476 704.80 -4 604 932.90 -54.32% 8 476 704.80 -4 604 932.90 -54.32%
01.01.2017 8 476 704.80 8 097 709.00 378 995.80 4.68% 8 097 709.00 378 995.80 4.68%
01.01.2016 8 097 709.00 9 039 534.50 - 941 825.50 -10.42% 9 039 534.50 - 941 825.50 -10.42%
01.01.2015 9 039 534.50 10 831 074.50 -1 791 540.00 -16.54% 10 831 074.50 -1 791 540.00 -16.54%
01.01.2014 10 831 074.50 11 397 251.70 - 566 177.20 -4.97% 11 397 251.70 - 566 177.20 -4.97%
01.01.2013 11 397 251.70 11 221 089.80 176 161.90 1.57% 11 221 089.80 176 161.90 1.57%
01.01.2012 11 221 089.80 10 548 219.30 672 870.50 6.38% 10 548 219.30 672 870.50 6.38%
01.01.2011 10 548 219.30 11 521 962.40 - 973 743.10 -8.45% 11 521 962.40 - 973 743.10 -8.45%
01.01.2010 11 521 962.40 13 352 961.80 -1 830 999.40 -13.71% 13 352 961.80 -1 830 999.40 -13.71%
01.01.2009 13 352 961.80 12 294 591.40 1 058 370.40 8.61% 12 294 591.40 1 058 370.40 8.61%
01.01.2008 12 294 591.40 10 282 726.50 2 011 864.90 19.57% 10 282 726.50 2 011 864.90 19.57%
01.01.2007 10 282 726.50 9 048 521.00 1 234 205.50 13.64% 9 048 521.00 1 234 205.50 13.64%
01.01.2006 9 048 521.00 7 768 640.50 1 279 880.50 16.47% 7 768 640.50 1 279 880.50 16.47%
01.01.2005 7 768 640.50 7 387 962.40 380 678.10 5.15% 7 387 962.40 380 678.10 5.15%
01.01.2004 7 387 962.40 7 620 585.90 - 232 623.50 -3.05% 7 620 585.90 - 232 623.50 -3.05%
01.01.2003 7 620 585.90 8 767 456.40 -1 146 870.50 -13.08% 8 767 456.40 -1 146 870.50 -13.08%
01.01.2002 8 767 456.40 8 526 812.20 240 644.20 2.82% 8 526 812.20 240 644.20 2.82%
01.01.2001 8 526 812.20 7 516 721.20 1 010 091.00 13.44% 7 516 721.20 1 010 091.00 13.44%
01.01.2000 7 516 721.20 7 422 372.70 94 348.50 1.27% 7 422 372.70 94 348.50 1.27%
01.01.1999 7 422 372.70 6 743 308.70 679 064.00 10.07% 6 743 308.70 679 064.00 10.07%
01.01.1998 6 743 308.70 5 753 172.60 990 136.10 17.21% 5 753 172.60 990 136.10 17.21%
01.01.1997 5 753 172.60 3 860 895.50 1 892 277.10 49.01% 3 860 895.50 1 892 277.10 49.01%
01.01.1996 3 860 895.50 2 804 993.30 1 055 902.20 37.64% 2 804 993.30 1 055 902.20 37.64%
01.01.1995 2 804 993.30 2 212 671.60 592 321.70 26.77% 2 212 671.60 592 321.70 26.77%
01.01.1994 2 212 671.60 1 784 043.40 428 628.20 24.03% 1 784 043.40 428 628.20 24.03%
01.01.1993 1 784 043.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Termínované vklady krátkodobé celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Termínované vklady krátkodobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Stavební spořitelny - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
* TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM (Předchozí období=100, čtvrtletní data)
* TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM (SOPR=100, čtvrtletní data)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů