Klientské - Úvěry


Klientské - přehled ukazatelů a sestav spadajících do sekce Klientské České národní banky.

Název ukazatele - Údaje k 31.5.2024 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Nevýkonné, Stav (zůstatek) 2 483.98 2 507.72 -0.95 % 1 211.31 105.07 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Stav (zůstatek) 71 980.19 72 232.48 -0.35 % 69 408.32 3.71 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání, Stav (zůstatek) 15 188.65 15 219.63 -0.20 % 12 679.12 19.79 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Ambulantní nebo terénní sociální služby, Stav (zůstatek) 428.72 410.81 4.36 % 589.76 -27.31 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Architektonické a inženýrské činnosti, technické zkoušky a analýzy, Stav (zůstatek) 8 543.22 8 787.68 -2.78 % 9 644.24 -11.42 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ, Nevýkonné, Stav (zůstatek) 126.75 129.14 -1.85 % 85.46 48.32 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ, Stav (zůstatek) 3 950.50 4 066.39 -2.85 % 4 194.68 -5.82 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Bezpečnostní a pátrací činnosti, Stav (zůstatek) 1 620.36 1 282.76 26.32 % 902.94 79.45 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL, Nevýkonné, Stav (zůstatek) 13 787.73 13 401.72 2.88 % 13 865.38 -0.56 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL, Stav (zůstatek) 293 120.98 291 366.89 0.60 % 294 623.09 -0.51 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Stav (zůstatek) 53 402.19 53 312.30 0.17 % 53 376.69 0.05 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ, Stav (zůstatek) 434.29 444.87 -2.38 % 490.14 -11.39 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL, Stav (zůstatek) 90 431.38 88 460.32 2.23 % 100 205.59 -9.75 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, D, E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY, ODPADNÍ VODY, Stav (zůstatek) 47 374.33 52 102.66 -9.08 % 50 238.11 -5.70 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, F. STAVEBNICTVÍ, Stav (zůstatek) 50 177.29 50 519.78 -0.68 % 51 072.48 -1.75 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, Stav (zůstatek) 123 820.31 123 487.65 0.27 % 132 442.39 -6.51 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ, Stav (zůstatek) 53 223.49 53 184.03 0.07 % 50 691.74 4.99 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ, Stav (zůstatek) 17 266.28 17 229.39 0.21 % 17 181.91 0.49 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek) 18 100.82 18 003.61 0.54 % 21 748.50 -16.77 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ, Stav (zůstatek) 189 180.88 190 310.49 -0.59 % 181 888.62 4.01 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ, Stav (zůstatek) 224 154.21 222 798.95 0.61 % 215 629.69 3.95 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek) 63 228.45 60 848.90 3.91 % 56 716.15 11.48 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, Nestandardní, Stav (zůstatek) 25 202.54 25 708.28 -1.97 % 30 059.71 -16.16 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, O, P, Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA, POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, Stav (zůstatek) 71 522.52 70 641.37 1.25 % 70 806.65 1.01 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, Pochybné, Stav (zůstatek) 7 443.88 6 941.38 7.24 % 6 973.02 6.75 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ, Stav (zůstatek) 17 359.89 15 745.37 10.25 % 13 248.77 31.03 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, Sledované, Stav (zůstatek) 43 510.31 45 011.23 -3.33 % 41 986.08 3.63 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, Standardní, Stav (zůstatek) 2 381 778.24 2 391 220.07 -0.39 % 2 239 690.29 6.34 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, Stav (zůstatek) 3 245 616.88 3 230 717.69 0.46 % 3 149 841.74 3.04 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ, ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTÍ POTŘEBU, Stav (zůstatek) 2 225 940.52 2 213 627.87 0.56 % 2 134 104.27 4.30 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, Ztrátové, Stav (zůstatek) 45 494.80 44 215.00 2.89 % 53 216.22 -14.51 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Čin. dom. produk. blíže neurč. výr. pro vl. potř., Stav (zůstatek) 1 047 361.32 1 040 365.68 0.67 % 990 878.91 5.70 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti, Stav (zůstatek) 1 166.03 1 096.73 6.32 % 1 309.92 -10.98 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti domácn. jako zaměst. dom. personálu (navázání 1: 1), Stav (zůstatek) 1 185 778.33 1 180 452.24 0.45 % 1 149 853.68 3.12 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří, Stav (zůstatek) 10 452.82 10 468.91 -0.15 % 6 655.64 57.05 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení, Stav (zůstatek) 169.30 182.69 -7.33 % 225.39 -24.89 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti organizací sdruž. osoby společ. zájmů, Stav (zůstatek) 3 594.18 3 276.56 9.69 % 2 700.61 33.09 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti související s odpadními vodami, Stav (zůstatek) 336.93 340.68 -1.10 % 378.12 -10.89 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny, Stav (zůstatek) 2 948.39 2 904.23 1.52 % 1 517.92 94.24 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti související se zaměstnáním, Stav (zůstatek) 663.37 688.32 -3.62 % 577.37 14.90 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v obl.filmů, videozázn. TV programů, pořiz.zvuk. nahr., hudební vydavatel. činnosti, Stav (zůstatek) 1 421.05 1 443.76 -1.57 % 917.60 54.87 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti informačních technologií, Stav (zůstatek) 9 777.30 9 805.37 -0.29 % 8 669.76 12.77 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti nemovitostí, Stav (zůstatek) 531 771.56 533 705.43 -0.36 % 483 971.23 9.88 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti pronájmu a oper.leasingu, Stav (zůstatek) 30 606.85 27 896.90 9.71 % 20 401.89 50.02 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti vedení podniků, poradenství v oblasti řízení, Stav (zůstatek) 52 008.56 50 618.64 2.75 % 24 386.57 113.27 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, D, E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY, ODPADNÍ VODY, Nevýkonné, Stav (zůstatek) 1 063.25 1 126.72 -5.63 % 1 776.73 -40.16 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, D, E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY, ODPADNÍ VODY, Stav (zůstatek) 96 634.88 106 231.89 -9.03 % 103 479.56 -6.61 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Doprava a skladování, Stav (zůstatek) 74 301.54 73 790.77 0.69 % 69 938.02 6.24 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Stav (zůstatek) 18 519.84 18 915.78 -2.09 % 16 031.47 15.52 %
Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ, Stav (zůstatek) 1 768.88 1 819.99 -2.81 % 1 704.81 3.76 %

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Nevýkonné, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 2 483.98
30.04.2024 2 507.72
31.03.2024 2 549.06
29.02.2024 2 572.61
31.01.2024 1 403.19
31.12.2023 1 399.57
30.11.2023 1 196.38
31.10.2023 1 191.25
30.09.2023 1 276.82
31.08.2023 1 236.25
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 71 980.19
30.04.2024 72 232.48
31.03.2024 72 728.57
29.02.2024 72 627.38
31.01.2024 72 118.47
31.12.2023 72 860.41
30.11.2023 73 300.28
31.10.2023 72 963.56
30.09.2023 71 983.70
31.08.2023 71 121.01
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 15 188.65
30.04.2024 15 219.63
31.03.2024 15 666.97
29.02.2024 14 465.89
31.01.2024 17 149.78
31.12.2023 16 887.72
30.11.2023 16 472.49
31.10.2023 15 920.42
30.09.2023 15 407.10
31.08.2023 15 567.20
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Ambulantní nebo terénní sociální služby, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 428.72
30.04.2024 410.81
31.03.2024 546.84
29.02.2024 587.81
31.01.2024 883.68
31.12.2023 824.35
30.11.2023 675.19
31.10.2023 689.05
30.09.2023 694.77
31.08.2023 638.61
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Architektonické a inženýrské činnosti, technické zkoušky a analýzy, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 8 543.22
30.04.2024 8 787.68
31.03.2024 8 545.79
29.02.2024 8 572.63
31.01.2024 8 431.91
31.12.2023 8 417.28
30.11.2023 8 581.59
31.10.2023 9 110.52
30.09.2023 9 005.55
31.08.2023 9 081.98
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ, Nevýkonné, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 126.75
30.04.2024 129.14
31.03.2024 130.39
29.02.2024 130.70
31.01.2024 129.01
31.12.2023 129.11
30.11.2023 157.58
31.10.2023 165.64
30.09.2023 162.67
31.08.2023 160.31
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 3 950.50
30.04.2024 4 066.39
31.03.2024 4 132.76
29.02.2024 4 024.71
31.01.2024 4 013.04
31.12.2023 3 383.11
30.11.2023 3 870.70
31.10.2023 3 992.49
30.09.2023 4 068.98
31.08.2023 4 206.32
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Bezpečnostní a pátrací činnosti, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 1 620.36
30.04.2024 1 282.76
31.03.2024 1 227.53
29.02.2024 1 215.81
31.01.2024 1 198.55
31.12.2023 1 203.07
30.11.2023 1 209.66
31.10.2023 926.27
30.09.2023 889.25
31.08.2023 901.28
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL, Nevýkonné, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 13 787.73
30.04.2024 13 401.72
31.03.2024 12 003.41
29.02.2024 12 372.40
31.01.2024 12 476.68
31.12.2023 12 602.15
30.11.2023 12 706.05
31.10.2023 12 903.23
30.09.2023 13 175.63
31.08.2023 13 350.77
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 293 120.98
30.04.2024 291 366.89
31.03.2024 290 490.67
29.02.2024 289 807.20
31.01.2024 286 534.91
31.12.2023 285 160.31
30.11.2023 290 778.23
31.10.2023 296 117.79
30.09.2023 293 794.44
31.08.2023 296 371.08
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 53 402.19
30.04.2024 53 312.30
31.03.2024 53 405.37
29.02.2024 53 261.67
31.01.2024 53 093.45
31.12.2023 54 204.61
30.11.2023 54 519.27
31.10.2023 54 195.97
30.09.2023 54 107.00
31.08.2023 53 627.83
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 434.29
30.04.2024 444.87
31.03.2024 414.36
29.02.2024 398.89
31.01.2024 442.38
31.12.2023 425.55
30.11.2023 421.17
31.10.2023 442.17
30.09.2023 466.60
31.08.2023 481.02
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 90 431.38
30.04.2024 88 460.32
31.03.2024 87 771.97
29.02.2024 86 482.62
31.01.2024 87 142.48
31.12.2023 87 817.06
30.11.2023 91 190.11
31.10.2023 90 621.47
30.09.2023 91 739.01
31.08.2023 93 339.80
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, D, E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY, ODPADNÍ VODY, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 47 374.33
30.04.2024 52 102.66
31.03.2024 48 470.16
29.02.2024 49 955.51
31.01.2024 54 175.50
31.12.2023 54 185.23
30.11.2023 50 175.56
31.10.2023 48 117.01
30.09.2023 50 235.56
31.08.2023 48 871.36
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, F. STAVEBNICTVÍ, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 50 177.29
30.04.2024 50 519.78
31.03.2024 49 695.09
29.02.2024 49 309.30
31.01.2024 49 386.25
31.12.2023 49 229.69
30.11.2023 51 968.36
31.10.2023 52 374.42
30.09.2023 52 653.17
31.08.2023 52 079.71
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 123 820.31
30.04.2024 123 487.65
31.03.2024 122 822.28
29.02.2024 122 014.97
31.01.2024 123 859.54
31.12.2023 125 602.21
30.11.2023 130 753.26
31.10.2023 131 397.42
30.09.2023 132 671.45
31.08.2023 131 569.69
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 53 223.49
30.04.2024 53 184.03
31.03.2024 52 900.63
29.02.2024 51 359.32
31.01.2024 50 054.11
31.12.2023 49 425.92
30.11.2023 50 742.75
31.10.2023 51 289.43
30.09.2023 51 275.09
31.08.2023 50 532.76
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 17 266.28
30.04.2024 17 229.39
31.03.2024 17 169.98
29.02.2024 17 258.21
31.01.2024 17 058.31
31.12.2023 16 879.97
30.11.2023 16 912.32
31.10.2023 16 720.88
30.09.2023 16 620.50
31.08.2023 16 634.74
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 18 100.82
30.04.2024 18 003.61
31.03.2024 18 098.34
29.02.2024 18 220.23
31.01.2024 18 758.22
31.12.2023 18 448.83
30.11.2023 19 288.80
31.10.2023 21 207.38
30.09.2023 21 088.37
31.08.2023 21 180.13
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 189 180.88
30.04.2024 190 310.49
31.03.2024 185 840.41
29.02.2024 183 246.05
31.01.2024 181 113.23
31.12.2023 179 821.23
30.11.2023 182 253.40
31.10.2023 180 332.41
30.09.2023 185 367.89
31.08.2023 180 126.28
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 224 154.21
30.04.2024 222 798.95
31.03.2024 219 161.07
29.02.2024 221 868.39
31.01.2024 220 682.17
31.12.2023 223 621.57
30.11.2023 222 826.62
31.10.2023 222 327.00
30.09.2023 221 159.31
31.08.2023 217 407.66
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 63 228.45
30.04.2024 60 848.90
31.03.2024 60 426.79
29.02.2024 57 445.72
31.01.2024 57 667.03
31.12.2023 56 943.94
30.11.2023 56 269.54
31.10.2023 55 444.55
30.09.2023 55 603.71
31.08.2023 54 246.32
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, Nestandardní, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.12.2017 25 202.54
30.11.2017 25 708.28
31.10.2017 25 993.73
30.09.2017 26 656.67
31.08.2017 28 712.50
31.07.2017 28 717.39
30.06.2017 29 274.87
31.05.2017 29 239.05
30.04.2017 29 206.82
31.03.2017 30 725.87
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, O, P, Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA, POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 71 522.52
30.04.2024 70 641.37
31.03.2024 72 249.58
29.02.2024 72 979.88
31.01.2024 74 036.18
31.12.2023 73 771.58
30.11.2023 72 786.20
31.10.2023 72 663.44
30.09.2023 73 102.15
31.08.2023 75 248.94
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, Pochybné, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.12.2017 7 443.88
30.11.2017 6 941.38
31.10.2017 7 192.31
30.09.2017 7 275.14
31.08.2017 6 319.76
31.07.2017 6 020.18
30.06.2017 5 932.38
31.05.2017 6 075.31
30.04.2017 6 084.66
31.03.2017 6 255.34
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 17 359.89
30.04.2024 15 745.37
31.03.2024 16 690.97
29.02.2024 15 526.19
31.01.2024 15 355.20
31.12.2023 14 862.08
30.11.2023 15 306.45
31.10.2023 14 371.53
30.09.2023 14 359.80
31.08.2023 14 796.34
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, Sledované, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.12.2017 43 510.31
30.11.2017 45 011.23
31.10.2017 42 219.00
30.09.2017 42 126.35
31.08.2017 42 493.04
31.07.2017 44 150.15
30.06.2017 43 300.94
31.05.2017 46 186.22
30.04.2017 48 570.77
31.03.2017 48 738.39
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, Standardní, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.12.2017 2 381 778.24
30.11.2017 2 391 220.07
31.10.2017 2 379 698.18
30.09.2017 2 368 979.86
31.08.2017 2 351 411.16
31.07.2017 2 334 585.59
30.06.2017 2 316 223.43
31.05.2017 2 303 383.63
30.04.2017 2 277 261.86
31.03.2017 2 241 680.07
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 3 245 616.88
30.04.2024 3 230 717.69
31.03.2024 3 206 532.74
29.02.2024 3 191 212.04
31.01.2024 3 188 500.85
31.12.2023 3 185 728.87
30.11.2023 3 192 158.92
31.10.2023 3 180 739.52
30.09.2023 3 180 834.54
31.08.2023 3 165 267.88
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ, ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTÍ POTŘEBU, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 2 225 940.52
30.04.2024 2 213 627.87
31.03.2024 2 201 415.78
29.02.2024 2 191 885.08
31.01.2024 2 185 676.81
31.12.2023 2 180 489.26
30.11.2023 2 176 745.07
31.10.2023 2 169 234.49
30.09.2023 2 160 384.72
31.08.2023 2 155 125.31
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, Ztrátové, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.12.2017 45 494.80
30.11.2017 44 215.00
31.10.2017 44 945.97
30.09.2017 45 317.46
31.08.2017 47 512.02
31.07.2017 47 709.92
30.06.2017 48 382.99
31.05.2017 49 393.09
30.04.2017 50 052.21
31.03.2017 50 607.28
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Čin. dom. produk. blíže neurč. výr. pro vl. potř., Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 1 047 361.32
30.04.2024 1 040 365.68
31.03.2024 1 033 853.71
29.02.2024 1 027 435.23
31.01.2024 1 023 458.40
31.12.2023 1 020 931.04
30.11.2023 1 019 434.46
31.10.2023 1 009 083.36
30.09.2023 1 004 254.30
31.08.2023 1 001 806.01
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 1 166.03
30.04.2024 1 096.73
31.03.2024 1 093.20
29.02.2024 1 061.56
31.01.2024 1 106.62
31.12.2023 1 144.26
30.11.2023 1 149.07
31.10.2023 1 159.77
30.09.2023 1 168.36
31.08.2023 1 381.22
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti domácn. jako zaměst. dom. personálu (navázání 1: 1), Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 1 185 778.33
30.04.2024 1 180 452.24
31.03.2024 1 175 427.02
29.02.2024 1 172 054.11
31.01.2024 1 169 533.10
31.12.2023 1 166 753.42
30.11.2023 1 164 333.79
31.10.2023 1 167 351.75
30.09.2023 1 162 781.68
31.08.2023 1 159 755.80
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 10 452.82
30.04.2024 10 468.91
31.03.2024 10 760.38
29.02.2024 10 892.13
31.01.2024 10 115.66
31.12.2023 10 074.29
30.11.2023 10 093.80
31.10.2023 7 717.19
30.09.2023 7 654.75
31.08.2023 7 731.49
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 169.30
30.04.2024 182.69
31.03.2024 183.57
29.02.2024 229.97
31.01.2024 232.91
31.12.2023 244.27
30.11.2023 237.76
31.10.2023 211.48
30.09.2023 210.35
31.08.2023 217.73
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti organizací sdruž. osoby společ. zájmů, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 3 594.18
30.04.2024 3 276.56
31.03.2024 3 278.31
29.02.2024 3 236.60
31.01.2024 3 241.06
31.12.2023 2 753.24
30.11.2023 2 869.36
31.10.2023 2 791.81
30.09.2023 2 806.50
31.08.2023 2 859.62
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti související s odpadními vodami, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 336.93
30.04.2024 340.68
31.03.2024 345.73
29.02.2024 354.05
31.01.2024 356.61
31.12.2023 364.27
30.11.2023 372.98
31.10.2023 405.54
30.09.2023 377.78
31.08.2023 384.07
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 2 948.39
30.04.2024 2 904.23
31.03.2024 2 942.05
29.02.2024 2 950.47
31.01.2024 2 897.80
31.12.2023 1 610.77
30.11.2023 1 674.44
31.10.2023 1 671.23
30.09.2023 1 718.32
31.08.2023 1 623.09
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti související se zaměstnáním, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 663.37
30.04.2024 688.32
31.03.2024 751.97
29.02.2024 747.51
31.01.2024 704.53
31.12.2023 688.09
30.11.2023 667.25
31.10.2023 667.25
30.09.2023 655.85
31.08.2023 620.90
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v obl.filmů, videozázn. TV programů, pořiz.zvuk. nahr., hudební vydavatel. činnosti, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 1 421.05
30.04.2024 1 443.76
31.03.2024 1 390.37
29.02.2024 1 410.45
31.01.2024 1 410.74
31.12.2023 1 385.40
30.11.2023 1 378.96
31.10.2023 806.59
30.09.2023 802.79
31.08.2023 823.20
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti informačních technologií, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 9 777.30
30.04.2024 9 805.37
31.03.2024 9 648.87
29.02.2024 9 860.23
31.01.2024 8 190.35
31.12.2023 8 015.85
30.11.2023 9 670.45
31.10.2023 8 737.98
30.09.2023 9 230.35
31.08.2023 8 894.55
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti nemovitostí, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 531 771.56
30.04.2024 533 705.43
31.03.2024 528 742.78
29.02.2024 531 071.06
31.01.2024 531 280.29
31.12.2023 528 467.98
30.11.2023 505 813.76
31.10.2023 507 471.53
30.09.2023 500 858.01
31.08.2023 494 925.86
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti pronájmu a oper.leasingu, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 30 606.85
30.04.2024 27 896.90
31.03.2024 28 057.92
29.02.2024 28 205.18
31.01.2024 27 471.28
31.12.2023 26 193.91
30.11.2023 25 063.12
31.10.2023 24 357.59
30.09.2023 23 814.33
31.08.2023 22 387.09
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti vedení podniků, poradenství v oblasti řízení, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 52 008.56
30.04.2024 50 618.64
31.03.2024 53 844.36
29.02.2024 47 269.89
31.01.2024 46 906.63
31.12.2023 48 877.64
30.11.2023 49 794.33
31.10.2023 54 246.71
30.09.2023 46 133.87
31.08.2023 46 940.04
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, D, E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY, ODPADNÍ VODY, Nevýkonné, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 1 063.25
30.04.2024 1 126.72
31.03.2024 1 136.87
29.02.2024 1 130.93
31.01.2024 1 151.25
31.12.2023 1 149.49
30.11.2023 1 224.71
31.10.2023 731.09
30.09.2023 746.08
31.08.2023 739.39
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, D, E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY, ODPADNÍ VODY, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 96 634.88
30.04.2024 106 231.89
31.03.2024 101 461.28
29.02.2024 103 555.99
31.01.2024 106 946.73
31.12.2023 104 596.96
30.11.2023 98 786.67
31.10.2023 99 195.68
30.09.2023 98 983.58
31.08.2023 98 085.14
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Doprava a skladování, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 74 301.54
30.04.2024 73 790.77
31.03.2024 73 992.75
29.02.2024 72 723.03
31.01.2024 69 554.19
31.12.2023 68 865.09
30.11.2023 69 813.73
31.10.2023 70 616.00
30.09.2023 70 291.41
31.08.2023 69 154.88
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 18 519.84
30.04.2024 18 915.78
31.03.2024 19 318.95
29.02.2024 19 362.29
31.01.2024 19 022.09
31.12.2023 18 652.08
30.11.2023 18 777.25
31.10.2023 18 765.10
30.09.2023 17 874.10
31.08.2023 17 489.89
Další >>

Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ, Stav (zůstatek)

Období Hodnota
31.05.2024 1 768.88
30.04.2024 1 819.99
31.03.2024 1 844.55
29.02.2024 1 750.87
31.01.2024 1 735.18
31.12.2023 1 167.44
30.11.2023 1 598.41
31.10.2023 1 622.36
30.09.2023 1 688.43
31.08.2023 1 807.34
Další >>
Sestavy

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Zprávy k ekonomice

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.