Finanční účet (Platební bilance»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Finanční účet - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2016 124 774.10
Min 30.06.2011 -94 633.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2018 -13 392.30 45 523.90 -58 916.20 - 129.42% 30 898.90 -44 291.20 - 143.34%
31.03.2018 45 523.90 -7 731.70 53 255.60 - 688.80% 96 532.40 -51 008.50 -52.84%
31.12.2017 -7 731.70 -2 572.40 -5 159.30 200.56% 9 826.80 -17 558.50 - 178.68%
30.09.2017 -2 572.40 30 898.90 -33 471.30 - 108.33% -3 285.00 712.60 -21.69%
30.06.2017 30 898.90 96 532.40 -65 633.50 -67.99% -14 459.10 45 358.00 - 313.70%
31.03.2017 96 532.40 9 826.80 86 705.60 882.34% 124 774.10 -28 241.70 -22.63%
31.12.2016 9 826.80 -3 285.00 13 111.80 - 399.14% 40 762.80 -30 936.00 -75.89%
30.09.2016 -3 285.00 -14 459.10 11 174.10 -77.28% -15 137.20 11 852.20 -78.30%
30.06.2016 -14 459.10 124 774.10 - 139 233.20 - 111.59% 32 184.20 -46 643.30 - 144.93%
31.03.2016 124 774.10 40 762.80 84 011.30 206.10% 117 450.40 7 323.70 6.24%
31.12.2015 40 762.80 -15 137.20 55 900.00 - 369.29% 10 940.80 29 822.00 272.58%
30.09.2015 -15 137.20 32 184.20 -47 321.40 - 147.03% -11 975.50 -3 161.70 26.40%
30.06.2015 32 184.20 117 450.40 -85 266.20 -72.60% -25 739.50 57 923.70 - 225.04%
31.03.2015 117 450.40 10 940.80 106 509.60 973.51% 90 368.70 27 081.70 29.97%
31.12.2014 10 940.80 -11 975.50 22 916.30 - 191.36% -3 717.10 14 657.90 - 394.34%
30.09.2014 -11 975.50 -25 739.50 13 764.00 -53.47% 43 098.10 -55 073.60 - 127.79%
30.06.2014 -25 739.50 90 368.70 - 116 108.20 - 128.48% -12 081.60 -13 657.90 113.05%
31.03.2014 90 368.70 -3 717.10 94 085.80 -2 531.16% 41 008.10 49 360.60 120.37%
31.12.2013 -3 717.10 43 098.10 -46 815.20 - 108.62% 23 619.80 -27 336.90 - 115.74%
30.09.2013 43 098.10 -12 081.60 55 179.70 - 456.73% -10 511.80 53 609.90 - 510.00%
30.06.2013 -12 081.60 41 008.10 -53 089.70 - 129.46% -32 958.70 20 877.10 -63.34%
31.03.2013 41 008.10 23 619.80 17 388.30 73.62% 31 539.50 9 468.60 30.02%
31.12.2012 23 619.80 -10 511.80 34 131.60 - 324.70% -9 239.80 32 859.60 - 355.63%
30.09.2012 -10 511.80 -32 958.70 22 446.90 -68.11% 7 198.30 -17 710.10 - 246.03%
30.06.2012 -32 958.70 31 539.50 -64 498.20 - 204.50% -94 633.00 61 674.30 -65.17%
31.03.2012 31 539.50 -9 239.80 40 779.30 - 441.34% 21 910.90 9 628.60 43.94%
31.12.2011 -9 239.80 7 198.30 -16 438.10 - 228.36% -70 206.50 60 966.70 -86.84%
30.09.2011 7 198.30 -94 633.00 101 831.30 - 107.61% -66 452.60 73 650.90 - 110.83%
30.06.2011 -94 633.00 21 910.90 - 116 543.90 - 531.90% -20 935.50 -73 697.50 352.02%
31.03.2011 21 910.90 -70 206.50 92 117.40 - 131.21% 35 255.70 -13 344.80 -37.85%
31.12.2010 -70 206.50 -66 452.60 -3 753.90 5.65% -43 004.00 -27 202.50 63.26%
30.09.2010 -66 452.60 -20 935.50 -45 517.10 217.42% -27 625.20 -38 827.40 140.55%
30.06.2010 -20 935.50 35 255.70 -56 191.20 - 159.38% -40 668.10 19 732.60 -48.52%
31.03.2010 35 255.70 -43 004.00 78 259.70 - 181.98% 38 950.50 -3 694.80 -9.49%
31.12.2009 -43 004.00 -27 625.20 -15 378.80 55.67% -50 911.50 7 907.50 -15.53%
30.09.2009 -27 625.20 -40 668.10 13 042.90 -32.07% -41 875.30 14 250.10 -34.03%
30.06.2009 -40 668.10 38 950.50 -79 618.60 - 204.41% -23 317.80 -17 350.30 74.41%
31.03.2009 38 950.50 -50 911.50 89 862.00 - 176.51% 72 875.50 -33 925.00 -46.55%
31.12.2008 -50 911.50 -41 875.30 -9 036.20 21.58% -40 061.30 -10 850.20 27.08%
30.09.2008 -41 875.30 -23 317.80 -18 557.50 79.59% -64 450.90 22 575.60 -35.03%
30.06.2008 -23 317.80 72 875.50 -96 193.30 - 132.00% -26 585.30 3 267.50 -12.29%
31.03.2008 72 875.50 -40 061.30 112 936.80 - 281.91% 20 035.80 52 839.70 263.73%
31.12.2007 -40 061.30 -64 450.90 24 389.60 -37.84% -44 902.80 4 841.50 -10.78%
30.09.2007 -64 450.90 -26 585.30 -37 865.60 142.43% -34 087.00 -30 363.90 89.08%
30.06.2007 -26 585.30 20 035.80 -46 621.10 - 232.69% -19 130.60 -7 454.70 38.97%
31.03.2007 20 035.80 -44 902.80 64 938.60 - 144.62% 15 211.50 4 824.30 31.71%
31.12.2006 -44 902.80 -34 087.00 -10 815.80 31.73% -28 614.00 -16 288.80 56.93%
30.09.2006 -34 087.00 -19 130.60 -14 956.40 78.18% -40 535.50 6 448.50 -15.91%
30.06.2006 -19 130.60 15 211.50 -34 342.10 - 225.76% -17 862.50 -1 268.10 7.10%
31.03.2006 15 211.50 -28 614.00 43 825.50 - 153.16% 33 455.50 -18 244.00 -54.53%
31.12.2005 -28 614.00 -40 535.50 11 921.50 -29.41% -78 600.30 49 986.30 -63.60%
30.09.2005 -40 535.50 -17 862.50 -22 673.00 126.93% -38 866.40 -1 669.10 4.29%
30.06.2005 -17 862.50 33 455.50 -51 318.00 - 153.39% -55 067.90 37 205.40 -67.56%
31.03.2005 33 455.50 -78 600.30 112 055.80 - 142.56% 21 267.90 12 187.60 57.31%
31.12.2004 -78 600.30 -38 866.40 -39 733.90 102.23% -64 735.30 -13 865.00 21.42%
30.09.2004 -38 866.40 -55 067.90 16 201.50 -29.42% -32 372.40 -6 494.00 20.06%
30.06.2004 -55 067.90 21 267.90 -76 335.80 - 358.92% -25 281.00 -29 786.90 117.82%
31.03.2004 21 267.90 -64 735.30 86 003.20 - 132.85% -21 801.40 43 069.30 - 197.55%
31.12.2003 -64 735.30 -32 372.40 -32 362.90 99.97% -26 466.40 -38 268.90 144.59%
30.09.2003 -32 372.40 -25 281.00 -7 091.40 28.05% -43 217.90 10 845.50 -25.09%
30.06.2003 -25 281.00 -21 801.40 -3 479.60 15.96% -20 843.50 -4 437.50 21.29%
31.03.2003 -21 801.40 -26 466.40 4 665.00 -17.63% -40 354.60 18 553.20 -45.98%
31.12.2002 -26 466.40 -43 217.90 16 751.50 -38.76% -30 742.30 4 275.90 -13.91%
30.09.2002 -43 217.90 -20 843.50 -22 374.40 107.34% -11 063.40 -32 154.50 290.64%
30.06.2002 -20 843.50 -40 354.60 19 511.10 -48.35% -33 760.50 12 917.00 -38.26%
31.03.2002 -40 354.60 -30 742.30 -9 612.30 31.27% -30 130.70 -10 223.90 33.93%
31.12.2001 -30 742.30 -11 063.40 -19 678.90 177.87% -56 106.40 25 364.10 -45.21%
30.09.2001 -11 063.40 -33 760.50 22 697.10 -67.23% -20 188.20 9 124.80 -45.20%
30.06.2001 -33 760.50 -30 130.70 -3 629.80 12.05% -14 228.50 -19 532.00 137.27%
31.03.2001 -30 130.70 -56 106.40 25 975.70 -46.30% -25 930.70 -4 200.00 16.20%
31.12.2000 -56 106.40 -20 188.20 -35 918.20 177.92% -15 002.40 -41 104.00 273.98%
30.09.2000 -20 188.20 -14 228.50 -5 959.70 41.89% -18 636.30 -1 551.90 8.33%
30.06.2000 -14 228.50 -25 930.70 11 702.20 -45.13% -1 470.70 -12 757.80 867.46%
31.03.2000 -25 930.70 -15 002.40 -10 928.30 72.84% -14 318.30 -11 612.40 81.10%
31.12.1999 -15 002.40 -18 636.30 3 633.90 -19.50% -19 893.20 4 890.80 -24.59%
30.09.1999 -18 636.30 -1 470.70 -17 165.60 1 167.17% 241.80 -18 878.10 -7 807.32%
30.06.1999 -1 470.70 -14 318.30 12 847.60 -89.73% -5 799.60 4 328.90 -74.64%
31.03.1999 -14 318.30 -19 893.20 5 574.90 -28.02% -6 258.50 -8 059.80 128.78%
31.12.1998 -19 893.20 241.80 -20 135.00 -8 327.13% -19 278.70 - 614.50 3.19%
30.09.1998 241.80 -5 799.60 6 041.40 - 104.17% -19 510.00 19 751.80 - 101.24%
30.06.1998 -5 799.60 -6 258.50 458.90 -7.33% -29 239.90 23 440.30 -80.17%
31.03.1998 -6 258.50 -19 278.70 13 020.20 -67.54% -22 330.50 16 072.00 -71.97%
31.12.1997 -19 278.70 -19 510.00 231.30 -1.19% -37 742.80 18 464.10 -48.92%
30.09.1997 -19 510.00 -29 239.90 9 729.90 -33.28% -53 967.40 34 457.40 -63.85%
30.06.1997 -29 239.90 -22 330.50 -6 909.40 30.94% -28 866.60 - 373.30 1.29%
31.03.1997 -22 330.50 -37 742.80 15 412.30 -40.84% -15 480.80 -6 849.70 44.25%
31.12.1996 -37 742.80 -53 967.40 16 224.60 -30.06% -5 297.40 -32 445.40 612.48%
30.09.1996 -53 967.40 -28 866.60 -25 100.80 86.95% -3 303.70 -50 663.70 1 533.54%
30.06.1996 -28 866.60 -15 480.80 -13 385.80 86.47% -8 431.10 -20 435.50 242.38%
31.03.1996 -15 480.80 -5 297.40 -10 183.40 192.23% -3 340.60 -12 140.20 363.41%
31.12.1995 -5 297.40 -3 303.70 -1 993.70 60.35% -13 725.10 8 427.70 -61.40%
30.09.1995 -3 303.70 -8 431.10 5 127.40 -60.82% -16 914.50 13 610.80 -80.47%
30.06.1995 -8 431.10 -3 340.60 -5 090.50 152.38% 312.00 -8 743.10 -2 802.28%
31.03.1995 -3 340.60 -13 725.10 10 384.50 -75.66% 1 562.50 -4 903.10 - 313.80%
31.12.1994 -13 725.10 -16 914.50 3 189.40 -18.86% -3 930.00 -9 795.10 249.24%
30.09.1994 -16 914.50 312.00 -17 226.50 -5 521.31% 21 042.50 -37 957.00 - 180.38%
30.06.1994 312.00 1 562.50 -1 250.50 -80.03% -15 690.10 16 002.10 - 101.99%
31.03.1994 1 562.50 -3 930.00 5 492.50 - 139.76% -1 290.90 2 853.40 - 221.04%
31.12.1993 -3 930.00 21 042.50 -24 972.50 - 118.68% - - -
30.09.1993 21 042.50 -15 690.10 36 732.60 - 234.11% - - -
30.06.1993 -15 690.10 -1 290.90 -14 399.20 1 115.44% - - -
31.03.1993 -1 290.90 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 32 131.60 117 127.20 -84 995.60 -72.57% 117 127.20 -84 995.60 -72.57%
01.01.2017 117 127.20 116 856.80 270.40 0.23% 116 856.80 270.40 0.23%
01.01.2016 116 856.80 175 260.20 -58 403.40 -33.32% 175 260.20 -58 403.40 -33.32%
01.01.2015 175 260.20 63 594.50 111 665.70 175.59% 63 594.50 111 665.70 175.59%
01.01.2014 63 594.50 68 307.50 -4 713.00 -6.90% 68 307.50 -4 713.00 -6.90%
01.01.2013 68 307.50 11 688.80 56 618.70 484.38% 11 688.80 56 618.70 484.38%
01.01.2012 11 688.80 -74 763.60 86 452.40 - 115.63% -74 763.60 86 452.40 - 115.63%
01.01.2011 -74 763.60 - 122 338.90 47 575.30 -38.89% - 122 338.90 47 575.30 -38.89%
01.01.2010 - 122 338.90 -72 346.80 -49 992.10 69.10% -72 346.80 -49 992.10 69.10%
01.01.2009 -72 346.80 -43 229.10 -29 117.70 67.36% -43 229.10 -29 117.70 67.36%
01.01.2008 -43 229.10 - 111 061.70 67 832.60 -61.08% - 111 061.70 67 832.60 -61.08%
01.01.2007 - 111 061.70 -82 908.90 -28 152.80 33.96% -82 908.90 -28 152.80 33.96%
01.01.2006 -82 908.90 -53 556.50 -29 352.40 54.81% -53 556.50 -29 352.40 54.81%
01.01.2005 -53 556.50 - 151 266.70 97 710.20 -64.59% - 151 266.70 97 710.20 -64.59%
01.01.2004 - 151 266.70 - 144 190.10 -7 076.60 4.91% - 144 190.10 -7 076.60 4.91%
01.01.2003 - 144 190.10 - 130 882.40 -13 307.70 10.17% - 130 882.40 -13 307.70 10.17%
01.01.2002 - 130 882.40 - 105 696.90 -25 185.50 23.83% - 105 696.90 -25 185.50 23.83%
01.01.2001 - 105 696.90 - 116 453.80 10 756.90 -9.24% - 116 453.80 10 756.90 -9.24%
01.01.2000 - 116 453.80 -49 427.70 -67 026.10 135.60% -49 427.70 -67 026.10 135.60%
01.01.1999 -49 427.70 -31 709.50 -17 718.20 55.88% -31 709.50 -17 718.20 55.88%
01.01.1998 -31 709.50 -90 359.10 58 649.60 -64.91% -90 359.10 58 649.60 -64.91%
01.01.1997 -90 359.10 - 136 057.60 45 698.50 -33.59% - 136 057.60 45 698.50 -33.59%
01.01.1996 - 136 057.60 -20 372.80 - 115 684.80 567.84% -20 372.80 - 115 684.80 567.84%
01.01.1995 -20 372.80 -28 765.10 8 392.30 -29.18% -28 765.10 8 392.30 -29.18%
01.01.1994 -28 765.10 131.50 -28 896.60 -21 974.60% 131.50 -28 896.60 -21 974.60%
01.01.1993 131.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Finanční účet - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Finanční účet (Statistika platební bilance (v mil. Kč))
FINANČNÍ ÚČET (SDDS - PLATEBNÍ BILANCE)
Finanční účet (Statistika platební bilance (v mil. CZK))
Finanční účet (Platební bilance)
Půjčky finančním institucím - celkem (Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Domácnosti: běžné účty - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: běžné účty - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti: běžné účty - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: běžné účty - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Finanční společnosti (Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům)
Finanční podniky - Do 1 roku (Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům)
Finanční podniky - Od 1 do 5 let (Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům)
Finanční podniky - Nad 5 let (Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies