Podílové listy/akcie FPT (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Podílové listy/akcie FPT - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2016 652.70
Max 31.12.2005 59 067.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 7 821.00 6 376.80 1 444.20 22.65% 1 502.20 6 318.80 420.64%
30.09.2018 6 376.80 5 625.70 751.10 13.35% 1 574.80 4 802.00 304.93%
31.08.2018 5 625.70 4 831.70 794.00 16.43% 1 610.60 4 015.10 249.29%
31.07.2018 4 831.70 4 033.50 798.20 19.79% 1 740.60 3 091.10 177.59%
30.06.2018 4 033.50 3 112.10 921.40 29.61% 2 127.40 1 906.10 89.60%
31.05.2018 3 112.10 2 167.60 944.50 43.57% 2 579.10 533.00 20.67%
30.04.2018 2 167.60 1 859.20 308.40 16.59% 2 001.20 166.40 8.31%
31.03.2018 1 859.20 1 579.20 280.00 17.73% 1 944.90 -85.70 -4.41%
28.02.2018 1 579.20 1 592.70 -13.50 -0.85% 1 259.70 319.50 25.36%
31.01.2018 1 592.70 1 544.80 47.90 3.10% 882.40 710.30 80.50%
31.12.2017 1 544.80 1 530.10 14.70 0.96% 707.70 837.10 118.28%
30.11.2017 1 530.10 1 502.20 27.90 1.86% 716.40 813.70 113.58%
31.10.2017 1 502.20 1 574.80 -72.60 -4.61% 705.40 796.80 112.96%
30.09.2017 1 574.80 1 610.60 -35.80 -2.22% 652.70 922.10 141.27%
31.08.2017 1 610.60 1 740.60 - 130.00 -7.47% 661.40 949.20 143.51%
31.07.2017 1 740.60 2 127.40 - 386.80 -18.18% 672.10 1 068.50 158.98%
30.06.2017 2 127.40 2 579.10 - 451.70 -17.51% 684.20 1 443.20 210.93%
31.05.2017 2 579.10 2 001.20 577.90 28.88% 738.80 1 840.30 249.09%
30.04.2017 2 001.20 1 944.90 56.30 2.89% 665.60 1 335.60 200.66%
31.03.2017 1 944.90 1 259.70 685.20 54.39% 675.70 1 269.20 187.83%
28.02.2017 1 259.70 882.40 377.30 42.76% 682.00 577.70 84.71%
31.01.2017 882.40 707.70 174.70 24.69% 697.40 185.00 26.53%
31.12.2016 707.70 716.40 -8.70 -1.21% 699.30 8.40 1.20%
30.11.2016 716.40 705.40 11.00 1.56% 704.00 12.40 1.76%
31.10.2016 705.40 652.70 52.70 8.07% 721.80 -16.40 -2.27%
30.09.2016 652.70 661.40 -8.70 -1.32% 729.30 -76.60 -10.50%
31.08.2016 661.40 672.10 -10.70 -1.59% 743.00 -81.60 -10.98%
31.07.2016 672.10 684.20 -12.10 -1.77% 876.90 - 204.80 -23.36%
30.06.2016 684.20 738.80 -54.60 -7.39% 932.20 - 248.00 -26.60%
31.05.2016 738.80 665.60 73.20 11.00% 935.10 - 196.30 -20.99%
30.04.2016 665.60 675.70 -10.10 -1.49% 1 000.10 - 334.50 -33.45%
31.03.2016 675.70 682.00 -6.30 -0.92% 1 016.70 - 341.00 -33.54%
29.02.2016 682.00 697.40 -15.40 -2.21% 990.20 - 308.20 -31.12%
31.01.2016 697.40 699.30 -1.90 -0.27% 1 093.80 - 396.40 -36.24%
31.12.2015 699.30 704.00 -4.70 -0.67% 1 282.70 - 583.40 -45.48%
30.11.2015 704.00 721.80 -17.80 -2.47% 1 332.10 - 628.10 -47.15%
31.10.2015 721.80 729.30 -7.50 -1.03% 1 366.70 - 644.90 -47.19%
30.09.2015 729.30 743.00 -13.70 -1.84% 1 277.10 - 547.80 -42.89%
31.08.2015 743.00 876.90 - 133.90 -15.27% 1 295.50 - 552.50 -42.65%
31.07.2015 876.90 932.20 -55.30 -5.93% 1 461.60 - 584.70 -40.00%
30.06.2015 932.20 935.10 -2.90 -0.31% 1 489.90 - 557.70 -37.43%
31.05.2015 935.10 1 000.10 -65.00 -6.50% 1 443.80 - 508.70 -35.23%
30.04.2015 1 000.10 1 016.70 -16.60 -1.63% 1 501.00 - 500.90 -33.37%
31.03.2015 1 016.70 990.20 26.50 2.68% 1 555.90 - 539.20 -34.66%
28.02.2015 990.20 1 093.80 - 103.60 -9.47% 1 628.60 - 638.40 -39.20%
31.01.2015 1 093.80 1 282.70 - 188.90 -14.73% 1 805.80 - 712.00 -39.43%
31.12.2014 1 282.70 1 332.10 -49.40 -3.71% 1 828.70 - 546.00 -29.86%
30.11.2014 1 332.10 1 366.70 -34.60 -2.53% 1 823.10 - 491.00 -26.93%
31.10.2014 1 366.70 1 277.10 89.60 7.02% 1 886.40 - 519.70 -27.55%
30.09.2014 1 277.10 1 295.50 -18.40 -1.42% 2 024.70 - 747.60 -36.92%
31.08.2014 1 295.50 1 461.60 - 166.10 -11.36% 2 099.00 - 803.50 -38.28%
31.07.2014 1 461.60 1 489.90 -28.30 -1.90% 2 034.60 - 573.00 -28.16%
30.06.2014 1 489.90 1 443.80 46.10 3.19% 2 093.10 - 603.20 -28.82%
31.05.2014 1 443.80 1 501.00 -57.20 -3.81% 2 053.00 - 609.20 -29.67%
30.04.2014 1 501.00 1 555.90 -54.90 -3.53% 2 180.00 - 679.00 -31.15%
31.03.2014 1 555.90 1 628.60 -72.70 -4.46% 2 245.30 - 689.40 -30.70%
28.02.2014 1 628.60 1 805.80 - 177.20 -9.81% 2 218.30 - 589.70 -26.58%
31.01.2014 1 805.80 1 828.70 -22.90 -1.25% 2 245.50 - 439.70 -19.58%
31.12.2013 1 828.70 1 823.10 5.60 0.31% 2 785.60 - 956.90 -34.35%
30.11.2013 1 823.10 1 886.40 -63.30 -3.36% 2 905.40 -1 082.30 -37.25%
31.10.2013 1 886.40 2 024.70 - 138.30 -6.83% 3 052.70 -1 166.30 -38.21%
30.09.2013 2 024.70 2 099.00 -74.30 -3.54% 3 159.20 -1 134.50 -35.91%
31.08.2013 2 099.00 2 034.60 64.40 3.17% 3 178.60 -1 079.60 -33.96%
31.07.2013 2 034.60 2 093.10 -58.50 -2.79% 2 714.60 - 680.00 -25.05%
30.06.2013 2 093.10 2 053.00 40.10 1.95% 2 656.80 - 563.70 -21.22%
31.05.2013 2 053.00 2 180.00 - 127.00 -5.83% 5 484.00 -3 431.00 -62.56%
30.04.2013 2 180.00 2 245.30 -65.30 -2.91% 6 984.40 -4 804.40 -68.79%
31.03.2013 2 245.30 2 218.30 27.00 1.22% 7 166.60 -4 921.30 -68.67%
28.02.2013 2 218.30 2 245.50 -27.20 -1.21% 7 555.20 -5 336.90 -70.64%
31.01.2013 2 245.50 2 785.60 - 540.10 -19.39% 7 769.20 -5 523.70 -71.10%
31.12.2012 2 785.60 2 905.40 - 119.80 -4.12% 10 697.80 -7 912.20 -73.96%
30.11.2012 2 905.40 3 052.70 - 147.30 -4.83% 29 718.50 -26 813.10 -90.22%
31.10.2012 3 052.70 3 159.20 - 106.50 -3.37% 30 557.70 -27 505.00 -90.01%
30.09.2012 3 159.20 3 178.60 -19.40 -0.61% 31 599.20 -28 440.00 -90.00%
31.08.2012 3 178.60 2 714.60 464.00 17.09% 32 367.10 -29 188.50 -90.18%
31.07.2012 2 714.60 2 656.80 57.80 2.18% 32 898.80 -30 184.20 -91.75%
30.06.2012 2 656.80 5 484.00 -2 827.20 -51.55% 33 843.80 -31 187.00 -92.15%
31.05.2012 5 484.00 6 984.40 -1 500.40 -21.48% 34 834.50 -29 350.50 -84.26%
30.04.2012 6 984.40 7 166.60 - 182.20 -2.54% 35 622.50 -28 638.10 -80.39%
31.03.2012 7 166.60 7 555.20 - 388.60 -5.14% 36 298.80 -29 132.20 -80.26%
29.02.2012 7 555.20 7 769.20 - 214.00 -2.75% 37 171.50 -29 616.30 -79.67%
31.01.2012 7 769.20 10 697.80 -2 928.60 -27.38% 38 117.60 -30 348.40 -79.62%
31.12.2011 10 697.80 29 718.50 -19 020.70 -64.00% 38 549.20 -27 851.40 -72.25%
30.11.2011 29 718.50 30 557.70 - 839.20 -2.75% 38 970.40 -9 251.90 -23.74%
31.10.2011 30 557.70 31 599.20 -1 041.50 -3.30% 39 830.70 -9 273.00 -23.28%
30.09.2011 31 599.20 32 367.10 - 767.90 -2.37% 40 720.00 -9 120.80 -22.40%
31.08.2011 32 367.10 32 898.80 - 531.70 -1.62% 41 017.20 -8 650.10 -21.09%
31.07.2011 32 898.80 33 843.80 - 945.00 -2.79% 41 493.80 -8 595.00 -20.71%
30.06.2011 33 843.80 34 834.50 - 990.70 -2.84% 41 760.60 -7 916.80 -18.96%
31.05.2011 34 834.50 35 622.50 - 788.00 -2.21% 42 428.40 -7 593.90 -17.90%
30.04.2011 35 622.50 36 298.80 - 676.30 -1.86% 42 930.90 -7 308.40 -17.02%
31.03.2011 36 298.80 37 171.50 - 872.70 -2.35% 43 199.40 -6 900.60 -15.97%
28.02.2011 37 171.50 38 117.60 - 946.10 -2.48% 43 377.70 -6 206.20 -14.31%
31.01.2011 38 117.60 38 549.20 - 431.60 -1.12% 43 131.60 -5 014.00 -11.62%
31.12.2010 38 549.20 38 970.40 - 421.20 -1.08% 43 609.90 -5 060.70 -11.60%
30.11.2010 38 970.40 39 830.70 - 860.30 -2.16% 42 579.90 -3 609.50 -8.48%
31.10.2010 39 830.70 40 720.00 - 889.30 -2.18% 41 854.70 -2 024.00 -4.84%
30.09.2010 40 720.00 41 017.20 - 297.20 -0.72% 41 910.90 -1 190.90 -2.84%
31.08.2010 41 017.20 41 493.80 - 476.60 -1.15% 41 637.60 - 620.40 -1.49%
31.07.2010 41 493.80 41 760.60 - 266.80 -0.64% 41 531.10 -37.30 -0.09%
30.06.2010 41 760.60 42 428.40 - 667.80 -1.57% 41 398.10 362.50 0.88%
31.05.2010 42 428.40 42 930.90 - 502.50 -1.17% 40 775.90 1 652.50 4.05%
30.04.2010 42 930.90 43 199.40 - 268.50 -0.62% 40 326.90 2 604.00 6.46%
31.03.2010 43 199.40 43 377.70 - 178.30 -0.41% 40 633.10 2 566.30 6.32%
28.02.2010 43 377.70 43 131.60 246.10 0.57% 41 937.60 1 440.10 3.43%
31.01.2010 43 131.60 43 609.90 - 478.30 -1.10% 43 484.80 - 353.20 -0.81%
31.12.2009 43 609.90 42 579.90 1 030.00 2.42% 46 813.40 -3 203.50 -6.84%
30.11.2009 42 579.90 41 854.70 725.20 1.73% 50 826.40 -8 246.50 -16.22%
31.10.2009 41 854.70 41 910.90 -56.20 -0.13% 51 100.80 -9 246.10 -18.09%
30.09.2009 41 910.90 41 637.60 273.30 0.66% 50 806.40 -8 895.50 -17.51%
31.08.2009 41 637.60 41 531.10 106.50 0.26% 51 547.90 -9 910.30 -19.23%
31.07.2009 41 531.10 41 398.10 133.00 0.32% 51 598.90 -10 067.80 -19.51%
30.06.2009 41 398.10 40 775.90 622.20 1.53% 51 732.00 -10 333.90 -19.98%
31.05.2009 40 775.90 40 326.90 449.00 1.11% 52 566.30 -11 790.40 -22.43%
30.04.2009 40 326.90 40 633.10 - 306.20 -0.75% 52 834.00 -12 507.10 -23.67%
31.03.2009 40 633.10 41 937.60 -1 304.50 -3.11% 52 954.80 -12 321.70 -23.27%
28.02.2009 41 937.60 43 484.80 -1 547.20 -3.56% 56 436.10 -14 498.50 -25.69%
31.01.2009 43 484.80 46 813.40 -3 328.60 -7.11% 56 176.10 -12 691.30 -22.59%
31.12.2008 46 813.40 50 826.40 -4 013.00 -7.90% 55 731.00 -8 917.60 -16.00%
30.11.2008 50 826.40 51 100.80 - 274.40 -0.54% 57 041.40 -6 215.00 -10.90%
31.10.2008 51 100.80 50 806.40 294.40 0.58% 56 843.10 -5 742.30 -10.10%
30.09.2008 50 806.40 51 547.90 - 741.50 -1.44% 56 709.30 -5 902.90 -10.41%
31.08.2008 51 547.90 51 598.90 -51.00 -0.10% 57 708.10 -6 160.20 -10.67%
31.07.2008 51 598.90 51 732.00 - 133.10 -0.26% 57 592.90 -5 994.00 -10.41%
30.06.2008 51 732.00 52 566.30 - 834.30 -1.59% 57 370.70 -5 638.70 -9.83%
31.05.2008 52 566.30 52 834.00 - 267.70 -0.51% 55 985.50 -3 419.20 -6.11%
30.04.2008 52 834.00 52 954.80 - 120.80 -0.23% 55 984.60 -3 150.60 -5.63%
31.03.2008 52 954.80 56 436.10 -3 481.30 -6.17% 56 069.10 -3 114.30 -5.55%
29.02.2008 56 436.10 56 176.10 260.00 0.46% 54 992.80 1 443.30 2.62%
31.01.2008 56 176.10 55 731.00 445.10 0.80% 55 117.90 1 058.20 1.92%
31.12.2007 55 731.00 57 041.40 -1 310.40 -2.30% 55 293.90 437.10 0.79%
30.11.2007 57 041.40 56 843.10 198.30 0.35% 55 559.60 1 481.80 2.67%
31.10.2007 56 843.10 56 709.30 133.80 0.24% 55 628.00 1 215.10 2.18%
30.09.2007 56 709.30 57 708.10 - 998.80 -1.73% 55 906.50 802.80 1.44%
31.08.2007 57 708.10 57 592.90 115.20 0.20% 57 115.70 592.40 1.04%
31.07.2007 57 592.90 57 370.70 222.20 0.39% 57 033.20 559.70 0.98%
30.06.2007 57 370.70 55 985.50 1 385.20 2.47% 57 279.00 91.70 0.16%
31.05.2007 55 985.50 55 984.60 0.90 0.00% 58 650.10 -2 664.60 -4.54%
30.04.2007 55 984.60 56 069.10 -84.50 -0.15% 58 675.70 -2 691.10 -4.59%
31.03.2007 56 069.10 54 992.80 1 076.30 1.96% 58 698.50 -2 629.40 -4.48%
28.02.2007 54 992.80 55 117.90 - 125.10 -0.23% 58 426.40 -3 433.60 -5.88%
31.01.2007 55 117.90 55 293.90 - 176.00 -0.32% 58 423.00 -3 305.10 -5.66%
31.12.2006 55 293.90 55 559.60 - 265.70 -0.48% 59 067.70 -3 773.80 -6.39%
30.11.2006 55 559.60 55 628.00 -68.40 -0.12% 56 734.40 -1 174.80 -2.07%
31.10.2006 55 628.00 55 906.50 - 278.50 -0.50% 56 607.70 - 979.70 -1.73%
30.09.2006 55 906.50 57 115.70 -1 209.20 -2.12% 56 638.90 - 732.40 -1.29%
31.08.2006 57 115.70 57 033.20 82.50 0.14% 53 764.70 3 351.00 6.23%
31.07.2006 57 033.20 57 279.00 - 245.80 -0.43% 53 699.40 3 333.80 6.21%
30.06.2006 57 279.00 58 650.10 -1 371.10 -2.34% 55 145.10 2 133.90 3.87%
31.05.2006 58 650.10 58 675.70 -25.60 -0.04% 52 603.00 6 047.10 11.50%
30.04.2006 58 675.70 58 698.50 -22.80 -0.04% 52 607.20 6 068.50 11.54%
31.03.2006 58 698.50 58 426.40 272.10 0.47% 52 615.10 6 083.40 11.56%
28.02.2006 58 426.40 58 423.00 3.40 0.01% 46 803.70 11 622.70 24.83%
31.01.2006 58 423.00 59 067.70 - 644.70 -1.09% 46 805.90 11 617.10 24.82%
31.12.2005 59 067.70 56 734.40 2 333.30 4.11% 48 087.60 10 980.10 22.83%
30.11.2005 56 734.40 56 607.70 126.70 0.22% 51 168.60 5 565.80 10.88%
31.10.2005 56 607.70 56 638.90 -31.20 -0.06% 51 172.00 5 435.70 10.62%
30.09.2005 56 638.90 53 764.70 2 874.20 5.35% 51 175.40 5 463.50 10.68%
31.08.2005 53 764.70 53 699.40 65.30 0.12% 48 439.50 5 325.20 10.99%
31.07.2005 53 699.40 55 145.10 -1 445.70 -2.62% 48 444.10 5 255.30 10.85%
30.06.2005 55 145.10 52 603.00 2 542.10 4.83% 48 446.10 6 699.00 13.83%
31.05.2005 52 603.00 52 607.20 -4.20 -0.01% 46 167.70 6 435.30 13.94%
30.04.2005 52 607.20 52 615.10 -7.90 -0.01% 46 177.70 6 429.50 13.92%
31.03.2005 52 615.10 46 803.70 5 811.40 12.42% 46 177.70 6 437.40 13.94%
28.02.2005 46 803.70 46 805.90 -2.20 -0.00% 40 127.50 6 676.20 16.64%
31.01.2005 46 805.90 48 087.60 -1 281.70 -2.67% 40 127.50 6 678.40 16.64%
31.12.2004 48 087.60 51 168.60 -3 081.00 -6.02% - - -
30.11.2004 51 168.60 51 172.00 -3.40 -0.01% - - -
31.10.2004 51 172.00 51 175.40 -3.40 -0.01% - - -
30.09.2004 51 175.40 48 439.50 2 735.90 5.65% - - -
31.08.2004 48 439.50 48 444.10 -4.60 -0.01% - - -
31.07.2004 48 444.10 48 446.10 -2.00 -0.00% - - -
30.06.2004 48 446.10 46 167.70 2 278.40 4.93% - - -
31.05.2004 46 167.70 46 177.70 -10.00 -0.02% - - -
30.04.2004 46 177.70 46 177.70 0.00 0.00 - - -
31.03.2004 46 177.70 40 127.50 6 050.20 15.08% - - -
29.02.2004 40 127.50 40 127.50 0.00 0.00 - - -
31.01.2004 40 127.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Podílové listy/akcie FPT - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Podílové listy/akcie FPT (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Podílové listy/akcie FPT (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
podílové fondy kvalifikovaných investorů (Počty subjektů)
. Akcie (Banky celkem)
Akcie (Banky celkem)
Akcie (Banky celkem)
. Akcie (Velké banky)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.