Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy) - Celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2018 4 337 314.00
Min 30.06.2002 1 326 829.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 4 337 314.00 4 298 066.70 39 247.30 0.91% 4 109 347.60 227 966.40 5.55%
30.09.2018 4 298 066.70 4 323 108.30 -25 041.60 -0.58% 4 127 941.00 170 125.70 4.12%
31.08.2018 4 323 108.30 4 288 849.00 34 259.30 0.80% 4 121 927.60 201 180.70 4.88%
31.07.2018 4 288 849.00 4 274 974.20 13 874.80 0.32% 4 094 654.80 194 194.20 4.74%
30.06.2018 4 274 974.20 4 298 227.30 -23 253.10 -0.54% 4 060 060.40 214 913.80 5.29%
31.05.2018 4 298 227.30 4 241 319.10 56 908.20 1.34% 4 094 147.00 204 080.30 4.98%
30.04.2018 4 241 319.10 4 214 304.50 27 014.60 0.64% 4 081 978.00 159 341.10 3.90%
31.03.2018 4 214 304.50 4 204 413.60 9 890.90 0.24% 4 017 463.40 196 841.10 4.90%
28.02.2018 4 204 413.60 4 162 727.20 41 686.40 1.00% 3 945 119.30 259 294.30 6.57%
31.01.2018 4 162 727.20 4 139 907.90 22 819.30 0.55% 3 891 072.30 271 654.90 6.98%
31.12.2017 4 139 907.90 4 140 657.60 - 749.70 -0.02% 3 812 905.50 327 002.40 8.58%
30.11.2017 4 140 657.60 4 109 347.60 31 310.00 0.76% 3 849 082.40 291 575.20 7.58%
31.10.2017 4 109 347.60 4 127 941.00 -18 593.40 -0.45% 3 783 983.10 325 364.50 8.60%
30.09.2017 4 127 941.00 4 121 927.60 6 013.40 0.15% 3 758 738.40 369 202.60 9.82%
31.08.2017 4 121 927.60 4 094 654.80 27 272.80 0.67% 3 744 791.90 377 135.70 10.07%
31.07.2017 4 094 654.80 4 060 060.40 34 594.40 0.85% 3 725 644.00 369 010.80 9.90%
30.06.2017 4 060 060.40 4 094 147.00 -34 086.60 -0.83% 3 690 058.30 370 002.10 10.03%
31.05.2017 4 094 147.00 4 081 978.00 12 169.00 0.30% 3 702 794.30 391 352.70 10.57%
30.04.2017 4 081 978.00 4 017 463.40 64 514.60 1.61% 3 661 713.50 420 264.50 11.48%
31.03.2017 4 017 463.40 3 945 119.30 72 344.10 1.83% 3 632 237.80 385 225.60 10.61%
28.02.2017 3 945 119.30 3 891 072.30 54 047.00 1.39% 3 622 849.30 322 270.00 8.90%
31.01.2017 3 891 072.30 3 812 905.50 78 166.80 2.05% 3 599 727.00 291 345.30 8.09%
31.12.2016 3 812 905.50 3 849 082.40 -36 176.90 -0.94% 3 577 992.80 234 912.70 6.57%
30.11.2016 3 849 082.40 3 783 983.10 65 099.30 1.72% 3 556 385.00 292 697.40 8.23%
31.10.2016 3 783 983.10 3 758 738.40 25 244.70 0.67% 3 502 753.70 281 229.40 8.03%
30.09.2016 3 758 738.40 3 744 791.90 13 946.50 0.37% 3 466 902.20 291 836.20 8.42%
31.08.2016 3 744 791.90 3 725 644.00 19 147.90 0.51% 3 430 151.40 314 640.50 9.17%
31.07.2016 3 725 644.00 3 690 058.30 35 585.70 0.96% 3 419 180.60 306 463.40 8.96%
30.06.2016 3 690 058.30 3 702 794.30 -12 736.00 -0.34% 3 377 484.50 312 573.80 9.25%
31.05.2016 3 702 794.30 3 661 713.50 41 080.80 1.12% 3 390 052.50 312 741.80 9.23%
30.04.2016 3 661 713.50 3 632 237.80 29 475.70 0.81% 3 368 176.00 293 537.50 8.71%
31.03.2016 3 632 237.80 3 622 849.30 9 388.50 0.26% 3 332 309.50 299 928.30 9.00%
29.02.2016 3 622 849.30 3 599 727.00 23 122.30 0.64% 3 330 004.70 292 844.60 8.79%
31.01.2016 3 599 727.00 3 577 992.80 21 734.20 0.61% 3 292 105.40 307 621.60 9.34%
31.12.2015 3 577 992.80 3 556 385.00 21 607.80 0.61% 3 301 158.40 276 834.40 8.39%
30.11.2015 3 556 385.00 3 502 753.70 53 631.30 1.53% 3 238 165.30 318 219.70 9.83%
31.10.2015 3 502 753.70 3 466 902.20 35 851.50 1.03% 3 202 006.50 300 747.20 9.39%
30.09.2015 3 466 902.20 3 430 151.40 36 750.80 1.07% 3 171 521.40 295 380.80 9.31%
31.08.2015 3 430 151.40 3 419 180.60 10 970.80 0.32% 3 169 130.20 261 021.20 8.24%
31.07.2015 3 419 180.60 3 377 484.50 41 696.10 1.23% 3 167 890.40 251 290.20 7.93%
30.06.2015 3 377 484.50 3 390 052.50 -12 568.00 -0.37% 3 142 213.60 235 270.90 7.49%
31.05.2015 3 390 052.50 3 368 176.00 21 876.50 0.65% 3 165 959.60 224 092.90 7.08%
30.04.2015 3 368 176.00 3 332 309.50 35 866.50 1.08% 3 148 018.40 220 157.60 6.99%
31.03.2015 3 332 309.50 3 330 004.70 2 304.80 0.07% 3 126 444.60 205 864.90 6.58%
28.02.2015 3 330 004.70 3 292 105.40 37 899.30 1.15% 3 116 626.10 213 378.60 6.85%
31.01.2015 3 292 105.40 3 301 158.40 -9 053.00 -0.27% 3 088 469.20 203 636.20 6.59%
31.12.2014 3 301 158.40 3 238 165.30 62 993.10 1.95% 3 097 920.20 203 238.20 6.56%
30.11.2014 3 238 165.30 3 202 006.50 36 158.80 1.13% 3 070 322.40 167 842.90 5.47%
31.10.2014 3 202 006.50 3 171 521.40 30 485.10 0.96% 3 027 604.70 174 401.80 5.76%
30.09.2014 3 171 521.40 3 169 130.20 2 391.20 0.08% 3 012 468.30 159 053.10 5.28%
31.08.2014 3 169 130.20 3 167 890.40 1 239.80 0.04% 3 011 787.40 157 342.80 5.22%
31.07.2014 3 167 890.40 3 142 213.60 25 676.80 0.82% 3 026 742.10 141 148.30 4.66%
30.06.2014 3 142 213.60 3 165 959.60 -23 746.00 -0.75% 2 981 373.10 160 840.50 5.39%
31.05.2014 3 165 959.60 3 148 018.40 17 941.20 0.57% 2 983 006.00 182 953.60 6.13%
30.04.2014 3 148 018.40 3 126 444.60 21 573.80 0.69% 2 983 255.40 164 763.00 5.52%
31.03.2014 3 126 444.60 3 116 626.10 9 818.50 0.32% 2 968 084.70 158 359.90 5.34%
28.02.2014 3 116 626.10 3 088 469.20 28 156.90 0.91% 2 964 974.10 151 652.00 5.11%
31.01.2014 3 088 469.20 3 097 920.20 -9 451.00 -0.30% 2 947 320.70 141 148.50 4.79%
31.12.2013 3 097 920.20 3 070 322.40 27 597.80 0.90% 2 949 574.00 148 346.20 5.03%
30.11.2013 3 070 322.40 3 027 604.70 42 717.70 1.41% 2 911 366.80 158 955.60 5.46%
31.10.2013 3 027 604.70 3 012 468.30 15 136.40 0.50% 2 901 251.30 126 353.40 4.36%
30.09.2013 3 012 468.30 3 011 787.40 680.90 0.02% 2 868 038.20 144 430.10 5.04%
31.08.2013 3 011 787.40 3 026 742.10 -14 954.70 -0.49% 2 877 996.90 133 790.50 4.65%
31.07.2013 3 026 742.10 2 981 373.10 45 369.00 1.52% 2 884 564.00 142 178.10 4.93%
30.06.2013 2 981 373.10 2 983 006.00 -1 632.90 -0.05% 2 869 554.00 111 819.10 3.90%
31.05.2013 2 983 006.00 2 983 255.40 - 249.40 -0.01% 2 873 941.20 109 064.80 3.79%
30.04.2013 2 983 255.40 2 968 084.70 15 170.70 0.51% 2 853 190.60 130 064.80 4.56%
31.03.2013 2 968 084.70 2 964 974.10 3 110.60 0.10% 2 830 756.00 137 328.70 4.85%
28.02.2013 2 964 974.10 2 947 320.70 17 653.40 0.60% 2 836 929.10 128 045.00 4.51%
31.01.2013 2 947 320.70 2 949 574.00 -2 253.30 -0.08% 2 810 082.70 137 238.00 4.88%
31.12.2012 2 949 574.00 2 911 366.80 38 207.20 1.31% 2 818 680.20 130 893.80 4.64%
30.11.2012 2 911 366.80 2 901 251.30 10 115.50 0.35% 2 766 283.40 145 083.40 5.24%
31.10.2012 2 901 251.30 2 868 038.20 33 213.10 1.16% 2 745 291.10 155 960.20 5.68%
30.09.2012 2 868 038.20 2 877 996.90 -9 958.70 -0.35% 2 739 667.50 128 370.70 4.69%
31.08.2012 2 877 996.90 2 884 564.00 -6 567.10 -0.23% 2 707 950.30 170 046.60 6.28%
31.07.2012 2 884 564.00 2 869 554.00 15 010.00 0.52% 2 717 102.70 167 461.30 6.16%
30.06.2012 2 869 554.00 2 873 941.20 -4 387.20 -0.15% 2 690 130.50 179 423.50 6.67%
31.05.2012 2 873 941.20 2 853 190.60 20 750.60 0.73% 2 719 433.40 154 507.80 5.68%
30.04.2012 2 853 190.60 2 830 756.00 22 434.60 0.79% 2 704 409.40 148 781.20 5.50%
31.03.2012 2 830 756.00 2 836 929.10 -6 173.10 -0.22% 2 673 812.80 156 943.20 5.87%
29.02.2012 2 836 929.10 2 810 082.70 26 846.40 0.96% 2 687 563.20 149 365.90 5.56%
31.01.2012 2 810 082.70 2 818 680.20 -8 597.50 -0.30% 2 684 440.50 125 642.20 4.68%
31.12.2011 2 818 680.20 2 766 283.40 52 396.80 1.89% 2 707 985.50 110 694.70 4.09%
30.11.2011 2 766 283.40 2 745 291.10 20 992.30 0.76% 2 673 542.40 92 741.00 3.47%
31.10.2011 2 745 291.10 2 739 667.50 5 623.60 0.21% 2 674 346.80 70 944.30 2.65%
30.09.2011 2 739 667.50 2 707 950.30 31 717.20 1.17% 2 672 467.80 67 199.70 2.51%
31.08.2011 2 707 950.30 2 717 102.70 -9 152.40 -0.34% 2 676 339.20 31 611.10 1.18%
31.07.2011 2 717 102.70 2 690 130.50 26 972.20 1.00% 2 688 201.70 28 901.00 1.08%
30.06.2011 2 690 130.50 2 719 433.40 -29 302.90 -1.08% 2 699 721.00 -9 590.50 -0.36%
31.05.2011 2 719 433.40 2 704 409.40 15 024.00 0.56% 2 706 023.30 13 410.10 0.50%
30.04.2011 2 704 409.40 2 673 812.80 30 596.60 1.14% 2 658 356.40 46 053.00 1.73%
31.03.2011 2 673 812.80 2 687 563.20 -13 750.40 -0.51% 2 615 430.20 58 382.60 2.23%
28.02.2011 2 687 563.20 2 684 440.50 3 122.70 0.12% 2 604 636.00 82 927.20 3.18%
31.01.2011 2 684 440.50 2 707 985.50 -23 545.00 -0.87% 2 613 108.20 71 332.30 2.73%
31.12.2010 2 707 985.50 2 673 542.40 34 443.10 1.29% 2 649 474.90 58 510.60 2.21%
30.11.2010 2 673 542.40 2 674 346.80 - 804.40 -0.03% 2 607 425.00 66 117.40 2.54%
31.10.2010 2 674 346.80 2 672 467.80 1 879.00 0.07% 2 593 463.10 80 883.70 3.12%
30.09.2010 2 672 467.80 2 676 339.20 -3 871.40 -0.14% 2 564 931.00 107 536.80 4.19%
31.08.2010 2 676 339.20 2 688 201.70 -11 862.50 -0.44% 2 602 237.90 74 101.30 2.85%
31.07.2010 2 688 201.70 2 699 721.00 -11 519.30 -0.43% 2 607 629.00 80 572.70 3.09%
30.06.2010 2 699 721.00 2 706 023.30 -6 302.30 -0.23% 2 623 407.70 76 313.30 2.91%
31.05.2010 2 706 023.30 2 658 356.40 47 666.90 1.79% 2 677 539.20 28 484.10 1.06%
30.04.2010 2 658 356.40 2 615 430.20 42 926.20 1.64% 2 655 169.10 3 187.30 0.12%
31.03.2010 2 615 430.20 2 604 636.00 10 794.20 0.41% 2 630 718.60 -15 288.40 -0.58%
28.02.2010 2 604 636.00 2 613 108.20 -8 472.20 -0.32% 2 660 287.80 -55 651.80 -2.09%
31.01.2010 2 613 108.20 2 649 474.90 -36 366.70 -1.37% 2 646 649.60 -33 541.40 -1.27%
31.12.2009 2 649 474.90 2 607 425.00 42 049.90 1.61% 2 633 893.50 15 581.40 0.59%
30.11.2009 2 607 425.00 2 593 463.10 13 961.90 0.54% 2 548 374.00 59 051.00 2.32%
31.10.2009 2 593 463.10 2 564 931.00 28 532.10 1.11% 2 510 264.10 83 199.00 3.31%
30.09.2009 2 564 931.00 2 602 237.90 -37 306.90 -1.43% 2 470 692.50 94 238.50 3.81%
31.08.2009 2 602 237.90 2 607 629.00 -5 391.10 -0.21% 2 468 169.90 134 068.00 5.43%
31.07.2009 2 607 629.00 2 623 407.70 -15 778.70 -0.60% 2 432 765.20 174 863.80 7.19%
30.06.2009 2 623 407.70 2 677 539.20 -54 131.50 -2.02% 2 382 676.50 240 731.20 10.10%
31.05.2009 2 677 539.20 2 655 169.10 22 370.10 0.84% 2 398 932.10 278 607.10 11.61%
30.04.2009 2 655 169.10 2 630 718.60 24 450.50 0.93% 2 371 463.60 283 705.50 11.96%
31.03.2009 2 630 718.60 2 660 287.80 -29 569.20 -1.11% 2 332 645.00 298 073.60 12.78%
28.02.2009 2 660 287.80 2 646 649.60 13 638.20 0.52% 2 332 657.20 327 630.60 14.05%
31.01.2009 2 646 649.60 2 633 893.50 12 756.10 0.48% 2 315 205.50 331 444.10 14.32%
31.12.2008 2 633 893.50 2 548 374.00 85 519.50 3.36% 2 308 662.80 325 230.70 14.09%
30.11.2008 2 548 374.00 2 510 264.10 38 109.90 1.52% 2 260 273.20 288 100.80 12.75%
31.10.2008 2 510 264.10 2 470 692.50 39 571.60 1.60% 2 218 763.70 291 500.40 13.14%
30.09.2008 2 470 692.50 2 468 169.90 2 522.60 0.10% 2 171 105.00 299 587.50 13.80%
31.08.2008 2 468 169.90 2 432 765.20 35 404.70 1.46% 2 190 246.60 277 923.30 12.69%
31.07.2008 2 432 765.20 2 382 676.50 50 088.70 2.10% 2 162 789.30 269 975.90 12.48%
30.06.2008 2 382 676.50 2 398 932.10 -16 255.60 -0.68% 2 138 669.30 244 007.20 11.41%
31.05.2008 2 398 932.10 2 371 463.60 27 468.50 1.16% 2 135 636.00 263 296.10 12.33%
30.04.2008 2 371 463.60 2 332 645.00 38 818.60 1.66% 2 108 093.70 263 369.90 12.49%
31.03.2008 2 332 645.00 2 332 657.20 -12.20 -0.00% 2 040 597.20 292 047.80 14.31%
29.02.2008 2 332 657.20 2 315 205.50 17 451.70 0.75% 2 034 778.40 297 878.80 14.64%
31.01.2008 2 315 205.50 2 308 662.80 6 542.70 0.28% 2 008 484.70 306 720.80 15.27%
31.12.2007 2 308 662.80 2 260 273.20 48 389.60 2.14% 1 984 629.20 324 033.60 16.33%
30.11.2007 2 260 273.20 2 218 763.70 41 509.50 1.87% 1 946 581.80 313 691.40 16.11%
31.10.2007 2 218 763.70 2 171 105.00 47 658.70 2.20% 1 930 600.80 288 162.90 14.93%
30.09.2007 2 171 105.00 2 190 246.60 -19 141.60 -0.87% 1 890 417.60 280 687.40 14.85%
31.08.2007 2 190 246.60 2 162 789.30 27 457.30 1.27% 1 902 606.90 287 639.70 15.12%
31.07.2007 2 162 789.30 2 138 669.30 24 120.00 1.13% 1 870 437.20 292 352.10 15.63%
30.06.2007 2 138 669.30 2 135 636.00 3 033.30 0.14% 1 853 332.40 285 336.90 15.40%
31.05.2007 2 135 636.00 2 108 093.70 27 542.30 1.31% 1 836 479.00 299 157.00 16.29%
30.04.2007 2 108 093.70 2 040 597.20 67 496.50 3.31% 1 831 666.20 276 427.50 15.09%
31.03.2007 2 040 597.20 2 034 778.40 5 818.80 0.29% 1 782 170.10 258 427.10 14.50%
28.02.2007 2 034 778.40 2 008 484.70 26 293.70 1.31% 1 781 266.70 253 511.70 14.23%
31.01.2007 2 008 484.70 1 984 629.20 23 855.50 1.20% 1 765 945.60 242 539.10 13.73%
31.12.2006 1 984 629.20 1 946 581.80 38 047.40 1.95% 1 746 148.20 238 481.00 13.66%
30.11.2006 1 946 581.80 1 930 600.80 15 981.00 0.83% 1 732 929.20 213 652.60 12.33%
31.10.2006 1 930 600.80 1 890 417.60 40 183.20 2.13% 1 701 737.60 228 863.20 13.45%
30.09.2006 1 890 417.60 1 902 606.90 -12 189.30 -0.64% 1 672 753.70 217 663.90 13.01%
31.08.2006 1 902 606.90 1 870 437.20 32 169.70 1.72% 1 674 838.90 227 768.00 13.60%
31.07.2006 1 870 437.20 1 853 332.40 17 104.80 0.92% 1 671 234.80 199 202.40 11.92%
30.06.2006 1 853 332.40 1 836 479.00 16 853.40 0.92% 1 656 472.70 196 859.70 11.88%
31.05.2006 1 836 479.00 1 831 666.20 4 812.80 0.26% 1 651 245.20 185 233.80 11.22%
30.04.2006 1 831 666.20 1 782 170.10 49 496.10 2.78% 1 626 076.40 205 589.80 12.64%
31.03.2006 1 782 170.10 1 781 266.70 903.40 0.05% 1 588 817.20 193 352.90 12.17%
28.02.2006 1 781 266.70 1 765 945.60 15 321.10 0.87% 1 594 197.20 187 069.50 11.73%
31.01.2006 1 765 945.60 1 746 148.20 19 797.40 1.13% 1 571 843.30 194 102.30 12.35%
31.12.2005 1 746 148.20 1 732 929.20 13 219.00 0.76% 1 578 889.80 167 258.40 10.59%
30.11.2005 1 732 929.20 1 701 737.60 31 191.60 1.83% 1 590 256.10 142 673.10 8.97%
31.10.2005 1 701 737.60 1 672 753.70 28 983.90 1.73% 1 596 899.40 104 838.20 6.57%
30.09.2005 1 672 753.70 1 674 838.90 -2 085.20 -0.12% 1 582 199.60 90 554.10 5.72%
31.08.2005 1 674 838.90 1 671 234.80 3 604.10 0.22% 1 581 312.40 93 526.50 5.91%
31.07.2005 1 671 234.80 1 656 472.70 14 762.10 0.89% 1 566 887.90 104 346.90 6.66%
30.06.2005 1 656 472.70 1 651 245.20 5 227.50 0.32% 1 553 886.10 102 586.60 6.60%
31.05.2005 1 651 245.20 1 626 076.40 25 168.80 1.55% 1 548 622.60 102 622.60 6.63%
30.04.2005 1 626 076.40 1 588 817.20 37 259.20 2.35% 1 543 667.70 82 408.70 5.34%
31.03.2005 1 588 817.20 1 594 197.20 -5 380.00 -0.34% 1 511 369.00 77 448.20 5.12%
28.02.2005 1 594 197.20 1 571 843.30 22 353.90 1.42% 1 510 599.50 83 597.70 5.53%
31.01.2005 1 571 843.30 1 578 889.80 -7 046.50 -0.45% 1 504 296.10 67 547.20 4.49%
31.12.2004 1 578 889.80 1 590 256.10 -11 366.30 -0.71% 1 511 507.40 67 382.40 4.46%
30.11.2004 1 590 256.10 1 596 899.40 -6 643.30 -0.42% 1 495 211.00 95 045.10 6.36%
31.10.2004 1 596 899.40 1 582 199.60 14 699.80 0.93% 1 484 453.30 112 446.10 7.57%
30.09.2004 1 582 199.60 1 581 312.40 887.20 0.06% 1 476 599.60 105 600.00 7.15%
31.08.2004 1 581 312.40 1 566 887.90 14 424.50 0.92% 1 482 925.20 98 387.20 6.63%
31.07.2004 1 566 887.90 1 553 886.10 13 001.80 0.84% 1 463 791.50 103 096.40 7.04%
30.06.2004 1 553 886.10 1 548 622.60 5 263.50 0.34% 1 422 692.80 131 193.30 9.22%
31.05.2004 1 548 622.60 1 543 667.70 4 954.90 0.32% 1 433 220.70 115 401.90 8.05%
30.04.2004 1 543 667.70 1 511 369.00 32 298.70 2.14% 1 437 691.50 105 976.20 7.37%
31.03.2004 1 511 369.00 1 510 599.50 769.50 0.05% 1 410 428.00 100 941.00 7.16%
29.02.2004 1 510 599.50 1 504 296.10 6 303.40 0.42% 1 417 120.60 93 478.90 6.60%
31.01.2004 1 504 296.10 1 511 507.40 -7 211.30 -0.48% 1 414 895.40 89 400.70 6.32%
31.12.2003 1 511 507.40 1 495 211.00 16 296.40 1.09% 1 410 235.20 101 272.20 7.18%
30.11.2003 1 495 211.00 1 484 453.30 10 757.70 0.72% 1 413 037.20 82 173.80 5.82%
31.10.2003 1 484 453.30 1 476 599.60 7 853.70 0.53% 1 405 644.20 78 809.10 5.61%
30.09.2003 1 476 599.60 1 482 925.20 -6 325.60 -0.43% 1 369 943.20 106 656.40 7.79%
31.08.2003 1 482 925.20 1 463 791.50 19 133.70 1.31% 1 376 758.50 106 166.70 7.71%
31.07.2003 1 463 791.50 1 422 692.80 41 098.70 2.89% 1 349 083.40 114 708.10 8.50%
30.06.2003 1 422 692.80 1 433 220.70 -10 527.90 -0.73% 1 326 829.90 95 862.90 7.22%
31.05.2003 1 433 220.70 1 437 691.50 -4 470.80 -0.31% 1 369 800.80 63 419.90 4.63%
30.04.2003 1 437 691.50 1 410 428.00 27 263.50 1.93% 1 351 715.10 85 976.40 6.36%
31.03.2003 1 410 428.00 1 417 120.60 -6 692.60 -0.47% 1 331 051.80 79 376.20 5.96%
28.02.2003 1 417 120.60 1 414 895.40 2 225.20 0.16% 1 343 323.70 73 796.90 5.49%
31.01.2003 1 414 895.40 1 410 235.20 4 660.20 0.33% 1 338 996.20 75 899.20 5.67%
31.12.2002 1 410 235.20 1 413 037.20 -2 802.00 -0.20% - - -
30.11.2002 1 413 037.20 1 405 644.20 7 393.00 0.53% - - -
31.10.2002 1 405 644.20 1 369 943.20 35 701.00 2.61% - - -
30.09.2002 1 369 943.20 1 376 758.50 -6 815.30 -0.49% - - -
31.08.2002 1 376 758.50 1 349 083.40 27 675.10 2.05% - - -
31.07.2002 1 349 083.40 1 326 829.90 22 253.50 1.68% - - -
30.06.2002 1 326 829.90 1 369 800.80 -42 970.90 -3.14% - - -
31.05.2002 1 369 800.80 1 351 715.10 18 085.70 1.34% - - -
30.04.2002 1 351 715.10 1 331 051.80 20 663.30 1.55% - - -
31.03.2002 1 331 051.80 1 343 323.70 -12 271.90 -0.91% - - -
28.02.2002 1 343 323.70 1 338 996.20 4 327.50 0.32% - - -
31.01.2002 1 338 996.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
ODVĚTVÍ CELKEM (NEVÝKONNÉ) (Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data, kalendářně očištěná)
B-D - Průmysl celkem (2015=100, měsíční data, sezonně očištěná)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange