Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2009 411 595.60
Min 31.03.2002 53 786.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 193 412.70 194 527.90 -1 115.20 -0.57% 202 792.50 -9 379.80 -4.63%
30.09.2018 194 527.90 195 561.20 -1 033.30 -0.53% 205 234.50 -10 706.60 -5.22%
31.08.2018 195 561.20 195 960.80 - 399.60 -0.20% 206 454.80 -10 893.60 -5.28%
31.07.2018 195 960.80 198 817.70 -2 856.90 -1.44% 208 850.90 -12 890.10 -6.17%
30.06.2018 198 817.70 200 990.70 -2 173.00 -1.08% 210 710.50 -11 892.80 -5.64%
31.05.2018 200 990.70 203 344.70 -2 354.00 -1.16% 213 743.20 -12 752.50 -5.97%
30.04.2018 203 344.70 205 002.40 -1 657.70 -0.81% 215 989.80 -12 645.10 -5.85%
31.03.2018 205 002.40 205 872.10 - 869.70 -0.42% 216 639.50 -11 637.10 -5.37%
28.02.2018 205 872.10 207 060.60 -1 188.50 -0.57% 217 383.50 -11 511.40 -5.30%
31.01.2018 207 060.60 207 230.80 - 170.20 -0.08% 220 882.90 -13 822.30 -6.26%
31.12.2017 207 230.80 202 740.10 4 490.70 2.21% 224 420.40 -17 189.60 -7.66%
30.11.2017 202 740.10 202 792.50 -52.40 -0.03% 221 925.20 -19 185.10 -8.64%
31.10.2017 202 792.50 205 234.50 -2 442.00 -1.19% 222 687.20 -19 894.70 -8.93%
30.09.2017 205 234.50 206 454.80 -1 220.30 -0.59% 225 263.00 -20 028.50 -8.89%
31.08.2017 206 454.80 208 850.90 -2 396.10 -1.15% 228 033.00 -21 578.20 -9.46%
31.07.2017 208 850.90 210 710.50 -1 859.60 -0.88% 232 189.90 -23 339.00 -10.05%
30.06.2017 210 710.50 213 743.20 -3 032.70 -1.42% 236 819.20 -26 108.70 -11.02%
31.05.2017 213 743.20 215 989.80 -2 246.60 -1.04% 245 060.00 -31 316.80 -12.78%
30.04.2017 215 989.80 216 639.50 - 649.70 -0.30% 260 136.70 -44 146.90 -16.97%
31.03.2017 216 639.50 217 383.50 - 744.00 -0.34% 262 006.90 -45 367.40 -17.32%
28.02.2017 217 383.50 220 882.90 -3 499.40 -1.58% 264 408.50 -47 025.00 -17.78%
31.01.2017 220 882.90 224 420.40 -3 537.50 -1.58% 267 139.90 -46 257.00 -17.32%
31.12.2016 224 420.40 221 925.20 2 495.20 1.12% 267 442.30 -43 021.90 -16.09%
30.11.2016 221 925.20 222 687.20 - 762.00 -0.34% 259 369.20 -37 444.00 -14.44%
31.10.2016 222 687.20 225 263.00 -2 575.80 -1.14% 256 899.00 -34 211.80 -13.32%
30.09.2016 225 263.00 228 033.00 -2 770.00 -1.21% 256 962.60 -31 699.60 -12.34%
31.08.2016 228 033.00 232 189.90 -4 156.90 -1.79% 259 255.50 -31 222.50 -12.04%
31.07.2016 232 189.90 236 819.20 -4 629.30 -1.95% 264 263.60 -32 073.70 -12.14%
30.06.2016 236 819.20 245 060.00 -8 240.80 -3.36% 269 510.00 -32 690.80 -12.13%
31.05.2016 245 060.00 260 136.70 -15 076.70 -5.80% 278 755.80 -33 695.80 -12.09%
30.04.2016 260 136.70 262 006.90 -1 870.20 -0.71% 286 280.20 -26 143.50 -9.13%
31.03.2016 262 006.90 264 408.50 -2 401.60 -0.91% 291 104.90 -29 098.00 -10.00%
29.02.2016 264 408.50 267 139.90 -2 731.40 -1.02% 296 175.50 -31 767.00 -10.73%
31.01.2016 267 139.90 267 442.30 - 302.40 -0.11% 301 126.60 -33 986.70 -11.29%
31.12.2015 267 442.30 259 369.20 8 073.10 3.11% 284 268.50 -16 826.20 -5.92%
30.11.2015 259 369.20 256 899.00 2 470.20 0.96% 277 208.80 -17 839.60 -6.44%
31.10.2015 256 899.00 256 962.60 -63.60 -0.02% 278 631.70 -21 732.70 -7.80%
30.09.2015 256 962.60 259 255.50 -2 292.90 -0.88% 290 991.40 -34 028.80 -11.69%
31.08.2015 259 255.50 264 263.60 -5 008.10 -1.90% 291 390.50 -32 135.00 -11.03%
31.07.2015 264 263.60 269 510.00 -5 246.40 -1.95% 296 166.90 -31 903.30 -10.77%
30.06.2015 269 510.00 278 755.80 -9 245.80 -3.32% 301 143.20 -31 633.20 -10.50%
31.05.2015 278 755.80 286 280.20 -7 524.40 -2.63% 306 594.20 -27 838.40 -9.08%
30.04.2015 286 280.20 291 104.90 -4 824.70 -1.66% 310 011.60 -23 731.40 -7.66%
31.03.2015 291 104.90 296 175.50 -5 070.60 -1.71% 312 968.80 -21 863.90 -6.99%
28.02.2015 296 175.50 301 126.60 -4 951.10 -1.64% 317 609.90 -21 434.40 -6.75%
31.01.2015 301 126.60 284 268.50 16 858.10 5.93% 319 310.40 -18 183.80 -5.69%
31.12.2014 284 268.50 277 208.80 7 059.70 2.55% 317 418.30 -33 149.80 -10.44%
30.11.2014 277 208.80 278 631.70 -1 422.90 -0.51% 312 045.40 -34 836.60 -11.16%
31.10.2014 278 631.70 290 991.40 -12 359.70 -4.25% 310 124.40 -31 492.70 -10.15%
30.09.2014 290 991.40 291 390.50 - 399.10 -0.14% 308 897.30 -17 905.90 -5.80%
31.08.2014 291 390.50 296 166.90 -4 776.40 -1.61% 309 387.10 -17 996.60 -5.82%
31.07.2014 296 166.90 301 143.20 -4 976.30 -1.65% 311 510.50 -15 343.60 -4.93%
30.06.2014 301 143.20 306 594.20 -5 451.00 -1.78% 313 232.20 -12 089.00 -3.86%
31.05.2014 306 594.20 310 011.60 -3 417.40 -1.10% 314 161.50 -7 567.30 -2.41%
30.04.2014 310 011.60 312 968.80 -2 957.20 -0.94% 316 464.00 -6 452.40 -2.04%
31.03.2014 312 968.80 317 609.90 -4 641.10 -1.46% 314 423.60 -1 454.80 -0.46%
28.02.2014 317 609.90 319 310.40 -1 700.50 -0.53% 312 784.90 4 825.00 1.54%
31.01.2014 319 310.40 317 418.30 1 892.10 0.60% 312 507.90 6 802.50 2.18%
31.12.2013 317 418.30 312 045.40 5 372.90 1.72% 310 773.60 6 644.70 2.14%
30.11.2013 312 045.40 310 124.40 1 921.00 0.62% 298 619.80 13 425.60 4.50%
31.10.2013 310 124.40 308 897.30 1 227.10 0.40% 298 091.60 12 032.80 4.04%
30.09.2013 308 897.30 309 387.10 - 489.80 -0.16% 295 473.80 13 423.50 4.54%
31.08.2013 309 387.10 311 510.50 -2 123.40 -0.68% 295 518.80 13 868.30 4.69%
31.07.2013 311 510.50 313 232.20 -1 721.70 -0.55% 295 793.70 15 716.80 5.31%
30.06.2013 313 232.20 314 161.50 - 929.30 -0.30% 294 527.40 18 704.80 6.35%
31.05.2013 314 161.50 316 464.00 -2 302.50 -0.73% 296 885.70 17 275.80 5.82%
30.04.2013 316 464.00 314 423.60 2 040.40 0.65% 298 703.30 17 760.70 5.95%
31.03.2013 314 423.60 312 784.90 1 638.70 0.52% 298 523.80 15 899.80 5.33%
28.02.2013 312 784.90 312 507.90 277.00 0.09% 300 171.60 12 613.30 4.20%
31.01.2013 312 507.90 310 773.60 1 734.30 0.56% 300 450.10 12 057.80 4.01%
31.12.2012 310 773.60 298 619.80 12 153.80 4.07% 301 841.40 8 932.20 2.96%
30.11.2012 298 619.80 298 091.60 528.20 0.18% 291 509.10 7 110.70 2.44%
31.10.2012 298 091.60 295 473.80 2 617.80 0.89% 289 936.10 8 155.50 2.81%
30.09.2012 295 473.80 295 518.80 -45.00 -0.02% 290 385.20 5 088.60 1.75%
31.08.2012 295 518.80 295 793.70 - 274.90 -0.09% 291 755.20 3 763.60 1.29%
31.07.2012 295 793.70 294 527.40 1 266.30 0.43% 293 696.40 2 097.30 0.71%
30.06.2012 294 527.40 296 885.70 -2 358.30 -0.79% 295 816.40 -1 289.00 -0.44%
31.05.2012 296 885.70 298 703.30 -1 817.60 -0.61% 298 424.70 -1 539.00 -0.52%
30.04.2012 298 703.30 298 523.80 179.50 0.06% 299 576.40 - 873.10 -0.29%
31.03.2012 298 523.80 300 171.60 -1 647.80 -0.55% 300 463.30 -1 939.50 -0.65%
29.02.2012 300 171.60 300 450.10 - 278.50 -0.09% 303 340.60 -3 169.00 -1.04%
31.01.2012 300 450.10 301 841.40 -1 391.30 -0.46% 306 059.50 -5 609.40 -1.83%
31.12.2011 301 841.40 291 509.10 10 332.30 3.54% 309 362.30 -7 520.90 -2.43%
30.11.2011 291 509.10 289 936.10 1 573.00 0.54% 305 101.70 -13 592.60 -4.46%
31.10.2011 289 936.10 290 385.20 - 449.10 -0.15% 308 303.10 -18 367.00 -5.96%
30.09.2011 290 385.20 291 755.20 -1 370.00 -0.47% 311 315.30 -20 930.10 -6.72%
31.08.2011 291 755.20 293 696.40 -1 941.20 -0.66% 314 529.00 -22 773.80 -7.24%
31.07.2011 293 696.40 295 816.40 -2 120.00 -0.72% 318 174.10 -24 477.70 -7.69%
30.06.2011 295 816.40 298 424.70 -2 608.30 -0.87% 365 121.40 -69 305.00 -18.98%
31.05.2011 298 424.70 299 576.40 -1 151.70 -0.38% 380 217.10 -81 792.40 -21.51%
30.04.2011 299 576.40 300 463.30 - 886.90 -0.30% 383 050.50 -83 474.10 -21.79%
31.03.2011 300 463.30 303 340.60 -2 877.30 -0.95% 379 374.60 -78 911.30 -20.80%
28.02.2011 303 340.60 306 059.50 -2 718.90 -0.89% 381 676.60 -78 336.00 -20.52%
31.01.2011 306 059.50 309 362.30 -3 302.80 -1.07% 392 939.30 -86 879.80 -22.11%
31.12.2010 309 362.30 305 101.70 4 260.60 1.40% 395 617.60 -86 255.30 -21.80%
30.11.2010 305 101.70 308 303.10 -3 201.40 -1.04% 383 806.70 -78 705.00 -20.51%
31.10.2010 308 303.10 311 315.30 -3 012.20 -0.97% 383 568.20 -75 265.10 -19.62%
30.09.2010 311 315.30 314 529.00 -3 213.70 -1.02% 384 581.80 -73 266.50 -19.05%
31.08.2010 314 529.00 318 174.10 -3 645.10 -1.15% 389 999.80 -75 470.80 -19.35%
31.07.2010 318 174.10 365 121.40 -46 947.30 -12.86% 393 186.50 -75 012.40 -19.08%
30.06.2010 365 121.40 380 217.10 -15 095.70 -3.97% 398 258.10 -33 136.70 -8.32%
31.05.2010 380 217.10 383 050.50 -2 833.40 -0.74% 409 058.90 -28 841.80 -7.05%
30.04.2010 383 050.50 379 374.60 3 675.90 0.97% 411 595.60 -28 545.10 -6.94%
31.03.2010 379 374.60 381 676.60 -2 302.00 -0.60% 407 867.60 -28 493.00 -6.99%
28.02.2010 381 676.60 392 939.30 -11 262.70 -2.87% 408 230.20 -26 553.60 -6.50%
31.01.2010 392 939.30 395 617.60 -2 678.30 -0.68% 403 112.50 -10 173.20 -2.52%
31.12.2009 395 617.60 383 806.70 11 810.90 3.08% 402 069.90 -6 452.30 -1.60%
30.11.2009 383 806.70 383 568.20 238.50 0.06% 335 404.50 48 402.20 14.43%
31.10.2009 383 568.20 384 581.80 -1 013.60 -0.26% 314 597.50 68 970.70 21.92%
30.09.2009 384 581.80 389 999.80 -5 418.00 -1.39% 302 031.20 82 550.60 27.33%
31.08.2009 389 999.80 393 186.50 -3 186.70 -0.81% 291 613.10 98 386.70 33.74%
31.07.2009 393 186.50 398 258.10 -5 071.60 -1.27% 285 269.20 107 917.30 37.83%
30.06.2009 398 258.10 409 058.90 -10 800.80 -2.64% 279 392.00 118 866.10 42.54%
31.05.2009 409 058.90 411 595.60 -2 536.70 -0.62% 276 031.90 133 027.00 48.19%
30.04.2009 411 595.60 407 867.60 3 728.00 0.91% 273 785.90 137 809.70 50.33%
31.03.2009 407 867.60 408 230.20 - 362.60 -0.09% 264 710.50 143 157.10 54.08%
28.02.2009 408 230.20 403 112.50 5 117.70 1.27% 259 533.00 148 697.20 57.29%
31.01.2009 403 112.50 402 069.90 1 042.60 0.26% 255 237.40 147 875.10 57.94%
31.12.2008 402 069.90 335 404.50 66 665.40 19.88% 250 569.20 151 500.70 60.46%
30.11.2008 335 404.50 314 597.50 20 807.00 6.61% 230 284.00 105 120.50 45.65%
31.10.2008 314 597.50 302 031.20 12 566.30 4.16% 221 815.20 92 782.30 41.83%
30.09.2008 302 031.20 291 613.10 10 418.10 3.57% 213 026.80 89 004.40 41.78%
31.08.2008 291 613.10 285 269.20 6 343.90 2.22% 208 942.90 82 670.20 39.57%
31.07.2008 285 269.20 279 392.00 5 877.20 2.10% 205 684.60 79 584.60 38.69%
30.06.2008 279 392.00 276 031.90 3 360.10 1.22% 204 023.40 75 368.60 36.94%
31.05.2008 276 031.90 273 785.90 2 246.00 0.82% 202 440.30 73 591.60 36.35%
30.04.2008 273 785.90 264 710.50 9 075.40 3.43% 201 189.70 72 596.20 36.08%
31.03.2008 264 710.50 259 533.00 5 177.50 1.99% 196 550.80 68 159.70 34.68%
29.02.2008 259 533.00 255 237.40 4 295.60 1.68% 196 452.40 63 080.60 32.11%
31.01.2008 255 237.40 250 569.20 4 668.20 1.86% 195 229.80 60 007.60 30.74%
31.12.2007 250 569.20 230 284.00 20 285.20 8.81% 193 633.00 56 936.20 29.40%
30.11.2007 230 284.00 221 815.20 8 468.80 3.82% 176 191.40 54 092.60 30.70%
31.10.2007 221 815.20 213 026.80 8 788.40 4.13% 170 601.80 51 213.40 30.02%
30.09.2007 213 026.80 208 942.90 4 083.90 1.95% 167 186.00 45 840.80 27.42%
31.08.2007 208 942.90 205 684.60 3 258.30 1.58% 169 341.50 39 601.40 23.39%
31.07.2007 205 684.60 204 023.40 1 661.20 0.81% 162 426.70 43 257.90 26.63%
30.06.2007 204 023.40 202 440.30 1 583.10 0.78% 160 856.20 43 167.20 26.84%
31.05.2007 202 440.30 201 189.70 1 250.60 0.62% 156 507.20 45 933.10 29.35%
30.04.2007 201 189.70 196 550.80 4 638.90 2.36% 156 271.50 44 918.20 28.74%
31.03.2007 196 550.80 196 452.40 98.40 0.05% 151 830.80 44 720.00 29.45%
28.02.2007 196 452.40 195 229.80 1 222.60 0.63% 151 886.80 44 565.60 29.34%
31.01.2007 195 229.80 193 633.00 1 596.80 0.82% 151 060.30 44 169.50 29.24%
31.12.2006 193 633.00 176 191.40 17 441.60 9.90% 140 127.20 53 505.80 38.18%
30.11.2006 176 191.40 170 601.80 5 589.60 3.28% 123 178.00 53 013.40 43.04%
31.10.2006 170 601.80 167 186.00 3 415.80 2.04% 116 801.80 53 800.00 46.06%
30.09.2006 167 186.00 169 341.50 -2 155.50 -1.27% 113 669.50 53 516.50 47.08%
31.08.2006 169 341.50 162 426.70 6 914.80 4.26% 112 324.20 57 017.30 50.76%
31.07.2006 162 426.70 160 856.20 1 570.50 0.98% 111 501.50 50 925.20 45.67%
30.06.2006 160 856.20 156 507.20 4 349.00 2.78% 110 768.80 50 087.40 45.22%
31.05.2006 156 507.20 156 271.50 235.70 0.15% 109 948.30 46 558.90 42.35%
30.04.2006 156 271.50 151 830.80 4 440.70 2.92% 109 305.40 46 966.10 42.97%
31.03.2006 151 830.80 151 886.80 -56.00 -0.04% 107 935.40 43 895.40 40.67%
28.02.2006 151 886.80 151 060.30 826.50 0.55% 107 038.70 44 848.10 41.90%
31.01.2006 151 060.30 140 127.20 10 933.10 7.80% 106 590.90 44 469.40 41.72%
31.12.2005 140 127.20 123 178.00 16 949.20 13.76% 103 976.20 36 151.00 34.77%
30.11.2005 123 178.00 116 801.80 6 376.20 5.46% 91 049.80 32 128.20 35.29%
31.10.2005 116 801.80 113 669.50 3 132.30 2.76% 87 004.90 29 796.90 34.25%
30.09.2005 113 669.50 112 324.20 1 345.30 1.20% 84 262.60 29 406.90 34.90%
31.08.2005 112 324.20 111 501.50 822.70 0.74% 82 309.40 30 014.80 36.47%
31.07.2005 111 501.50 110 768.80 732.70 0.66% 81 446.80 30 054.70 36.90%
30.06.2005 110 768.80 109 948.30 820.50 0.75% 80 900.90 29 867.90 36.92%
31.05.2005 109 948.30 109 305.40 642.90 0.59% 80 374.20 29 574.10 36.80%
30.04.2005 109 305.40 107 935.40 1 370.00 1.27% 80 171.80 29 133.60 36.34%
31.03.2005 107 935.40 107 038.70 896.70 0.84% 79 625.10 28 310.30 35.55%
28.02.2005 107 038.70 106 590.90 447.80 0.42% 79 470.30 27 568.40 34.69%
31.01.2005 106 590.90 103 976.20 2 614.70 2.51% 79 302.80 27 288.10 34.41%
31.12.2004 103 976.20 91 049.80 12 926.40 14.20% 78 837.00 25 139.20 31.89%
30.11.2004 91 049.80 87 004.90 4 044.90 4.65% 71 768.40 19 281.40 26.87%
31.10.2004 87 004.90 84 262.60 2 742.30 3.25% 70 914.10 16 090.80 22.69%
30.09.2004 84 262.60 82 309.40 1 953.20 2.37% 71 070.70 13 191.90 18.56%
31.08.2004 82 309.40 81 446.80 862.60 1.06% 71 081.20 11 228.20 15.80%
31.07.2004 81 446.80 80 900.90 545.90 0.67% 71 178.10 10 268.70 14.43%
30.06.2004 80 900.90 80 374.20 526.70 0.66% 71 335.00 9 565.90 13.41%
31.05.2004 80 374.20 80 171.80 202.40 0.25% 71 933.80 8 440.40 11.73%
30.04.2004 80 171.80 79 625.10 546.70 0.69% 73 227.50 6 944.30 9.48%
31.03.2004 79 625.10 79 470.30 154.80 0.19% 71 896.40 7 728.70 10.75%
29.02.2004 79 470.30 79 302.80 167.50 0.21% 73 833.90 5 636.40 7.63%
31.01.2004 79 302.80 78 837.00 465.80 0.59% 74 394.20 4 908.60 6.60%
31.12.2003 78 837.00 71 768.40 7 068.60 9.85% 73 993.20 4 843.80 6.55%
30.11.2003 71 768.40 70 914.10 854.30 1.20% 69 662.90 2 105.50 3.02%
31.10.2003 70 914.10 71 070.70 - 156.60 -0.22% 65 465.10 5 449.00 8.32%
30.09.2003 71 070.70 71 081.20 -10.50 -0.01% 65 438.50 5 632.20 8.61%
31.08.2003 71 081.20 71 178.10 -96.90 -0.14% 56 170.70 14 910.50 26.54%
31.07.2003 71 178.10 71 335.00 - 156.90 -0.22% 55 589.10 15 589.00 28.04%
30.06.2003 71 335.00 71 933.80 - 598.80 -0.83% 55 148.00 16 187.00 29.35%
31.05.2003 71 933.80 73 227.50 -1 293.70 -1.77% 53 999.40 17 934.40 33.21%
30.04.2003 73 227.50 71 896.40 1 331.10 1.85% 53 847.10 19 380.40 35.99%
31.03.2003 71 896.40 73 833.90 -1 937.50 -2.62% 53 786.40 18 110.00 33.67%
28.02.2003 73 833.90 74 394.20 - 560.30 -0.75% 59 703.80 14 130.10 23.67%
31.01.2003 74 394.20 73 993.20 401.00 0.54% 55 520.60 18 873.60 33.99%
31.12.2002 73 993.20 69 662.90 4 330.30 6.22% - - -
30.11.2002 69 662.90 65 465.10 4 197.80 6.41% - - -
31.10.2002 65 465.10 65 438.50 26.60 0.04% - - -
30.09.2002 65 438.50 56 170.70 9 267.80 16.50% - - -
31.08.2002 56 170.70 55 589.10 581.60 1.05% - - -
31.07.2002 55 589.10 55 148.00 441.10 0.80% - - -
30.06.2002 55 148.00 53 999.40 1 148.60 2.13% - - -
31.05.2002 53 999.40 53 847.10 152.30 0.28% - - -
30.04.2002 53 847.10 53 786.40 60.70 0.11% - - -
31.03.2002 53 786.40 59 703.80 -5 917.40 -9.91% - - -
28.02.2002 59 703.80 55 520.60 4 183.20 7.53% - - -
31.01.2002 55 520.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky))
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.