Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2008 51 944.60
Min 30.04.2002 -26 570.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 18 550.40 13 936.70 4 613.70 33.10% 7 667.00 10 883.40 141.95%
30.04.2015 13 936.70 7 087.10 6 849.60 96.65% 7 317.90 6 618.80 90.45%
31.03.2015 7 087.10 8 465.60 -1 378.50 -16.28% 5 239.40 1 847.70 35.27%
28.02.2015 8 465.60 - 251.40 8 717.00 -3 467.38% -2 831.60 11 297.20 - 398.97%
31.01.2015 - 251.40 18 599.90 -18 851.30 - 101.35% -1 913.40 1 662.00 -86.86%
31.12.2014 18 599.90 10 084.20 8 515.70 84.45% 5 039.20 13 560.70 269.10%
30.11.2014 10 084.20 27 613.30 -17 529.10 -63.48% 22 353.30 -12 269.10 -54.89%
31.10.2014 27 613.30 9 287.50 18 325.80 197.32% 6 530.30 21 083.00 322.85%
30.09.2014 9 287.50 -1 621.70 10 909.20 - 672.70% 11 600.50 -2 313.00 -19.94%
31.08.2014 -1 621.70 2 921.30 -4 543.00 - 155.51% 12 707.60 -14 329.30 - 112.76%
31.07.2014 2 921.30 16 464.70 -13 543.40 -82.26% 2 837.90 83.40 2.94%
30.06.2014 16 464.70 7 667.00 8 797.70 114.75% 13 155.20 3 309.50 25.16%
31.05.2014 7 667.00 7 317.90 349.10 4.77% -1 952.90 9 619.90 - 492.60%
30.04.2014 7 317.90 5 239.40 2 078.50 39.67% -9 337.50 16 655.40 - 178.37%
31.03.2014 5 239.40 -2 831.60 8 071.00 - 285.03% 7 134.40 -1 895.00 -26.56%
28.02.2014 -2 831.60 -1 913.40 - 918.20 47.99% 2 017.30 -4 848.90 - 240.37%
31.01.2014 -1 913.40 5 039.20 -6 952.60 - 137.97% 10 881.40 -12 794.80 - 117.58%
31.12.2013 5 039.20 22 353.30 -17 314.10 -77.46% 9 184.60 -4 145.40 -45.13%
30.11.2013 22 353.30 6 530.30 15 823.00 242.30% 6 076.10 16 277.20 267.89%
31.10.2013 6 530.30 11 600.50 -5 070.20 -43.71% 1 990.40 4 539.90 228.09%
30.09.2013 11 600.50 12 707.60 -1 107.10 -8.71% 7 984.90 3 615.60 45.28%
31.08.2013 12 707.60 2 837.90 9 869.70 347.78% 2 921.30 9 786.30 335.00%
31.07.2013 2 837.90 13 155.20 -10 317.30 -78.43% 7 980.10 -5 142.20 -64.44%
30.06.2013 13 155.20 -1 952.90 15 108.10 - 773.62% 7 712.10 5 443.10 70.58%
31.05.2013 -1 952.90 -9 337.50 7 384.60 -79.09% 8 099.40 -10 052.30 - 124.11%
30.04.2013 -9 337.50 7 134.40 -16 471.90 - 230.88% 1 190.90 -10 528.40 - 884.07%
31.03.2013 7 134.40 2 017.30 5 117.10 253.66% 3 836.30 3 298.10 85.97%
28.02.2013 2 017.30 10 881.40 -8 864.10 -81.46% 5 945.20 -3 927.90 -66.07%
31.01.2013 10 881.40 9 184.60 1 696.80 18.47% 7 023.40 3 858.00 54.93%
31.12.2012 9 184.60 6 076.10 3 108.50 51.16% - 796.10 9 980.70 -1 253.70%
30.11.2012 6 076.10 1 990.40 4 085.70 205.27% 9 926.40 -3 850.30 -38.79%
31.10.2012 1 990.40 7 984.90 -5 994.50 -75.07% 14 731.10 -12 740.70 -86.49%
30.09.2012 7 984.90 2 921.30 5 063.60 173.33% 9 729.40 -1 744.50 -17.93%
31.08.2012 2 921.30 7 980.10 -5 058.80 -63.39% 6 707.30 -3 786.00 -56.45%
31.07.2012 7 980.10 7 712.10 268.00 3.48% 14 838.60 -6 858.50 -46.22%
30.06.2012 7 712.10 8 099.40 - 387.30 -4.78% 12 405.10 -4 693.00 -37.83%
31.05.2012 8 099.40 1 190.90 6 908.50 580.11% 8 966.80 - 867.40 -9.67%
30.04.2012 1 190.90 3 836.30 -2 645.40 -68.96% 18 648.00 -17 457.10 -93.61%
31.03.2012 3 836.30 5 945.20 -2 108.90 -35.47% 7 534.40 -3 698.10 -49.08%
29.02.2012 5 945.20 7 023.40 -1 078.20 -15.35% 3 338.10 2 607.10 78.10%
31.01.2012 7 023.40 - 796.10 7 819.50 - 982.23% 9 025.20 -2 001.80 -22.18%
31.12.2011 - 796.10 9 926.40 -10 722.50 - 108.02% 2 868.10 -3 664.20 - 127.76%
30.11.2011 9 926.40 14 731.10 -4 804.70 -32.62% 11 062.70 -1 136.30 -10.27%
31.10.2011 14 731.10 9 729.40 5 001.70 51.41% 16 974.40 -2 243.30 -13.22%
30.09.2011 9 729.40 6 707.30 3 022.10 45.06% 8 267.10 1 462.30 17.69%
31.08.2011 6 707.30 14 838.60 -8 131.30 -54.80% 10 653.60 -3 946.30 -37.04%
31.07.2011 14 838.60 12 405.10 2 433.50 19.62% 9 092.10 5 746.50 63.20%
30.06.2011 12 405.10 8 966.80 3 438.30 38.34% 11 624.40 780.70 6.72%
31.05.2011 8 966.80 18 648.00 -9 681.20 -51.92% 9 240.60 - 273.80 -2.96%
30.04.2011 18 648.00 7 534.40 11 113.60 147.50% 746.60 17 901.40 2 397.72%
31.03.2011 7 534.40 3 338.10 4 196.30 125.71% 1 574.70 5 959.70 378.47%
28.02.2011 3 338.10 9 025.20 -5 687.10 -63.01% -4 502.40 7 840.50 - 174.14%
31.01.2011 9 025.20 2 868.10 6 157.10 214.68% -42.80 9 068.00 -21 186.92%
31.12.2010 2 868.10 11 062.70 -8 194.60 -74.07% -10 302.10 13 170.20 - 127.84%
30.11.2010 11 062.70 16 974.40 -5 911.70 -34.83% 5 303.90 5 758.80 108.58%
31.10.2010 16 974.40 8 267.10 8 707.30 105.32% -5 711.10 22 685.50 - 397.22%
30.09.2010 8 267.10 10 653.60 -2 386.50 -22.40% 7 499.50 767.60 10.24%
31.08.2010 10 653.60 9 092.10 1 561.50 17.17% 4 417.70 6 235.90 141.16%
31.07.2010 9 092.10 11 624.40 -2 532.30 -21.78% -1 666.60 10 758.70 - 645.55%
30.06.2010 11 624.40 9 240.60 2 383.80 25.80% 15 504.80 -3 880.40 -25.03%
31.05.2010 9 240.60 746.60 8 494.00 1 137.69% - 195.10 9 435.70 -4 836.34%
30.04.2010 746.60 1 574.70 - 828.10 -52.59% 9 611.20 -8 864.60 -92.23%
31.03.2010 1 574.70 -4 502.40 6 077.10 - 134.97% 3 367.70 -1 793.00 -53.24%
28.02.2010 -4 502.40 -42.80 -4 459.60 10 419.63% -1 531.30 -2 971.10 194.02%
31.01.2010 -42.80 -10 302.10 10 259.30 -99.58% 1 289.20 -1 332.00 - 103.32%
31.12.2009 -10 302.10 5 303.90 -15 606.00 - 294.24% -9 726.50 - 575.60 5.92%
30.11.2009 5 303.90 -5 711.10 11 015.00 - 192.87% 6 819.80 -1 515.90 -22.23%
31.10.2009 -5 711.10 7 499.50 -13 210.60 - 176.15% 17 042.40 -22 753.50 - 133.51%
30.09.2009 7 499.50 4 417.70 3 081.80 69.76% 34 804.30 -27 304.80 -78.45%
31.08.2009 4 417.70 -1 666.60 6 084.30 - 365.07% 27 456.30 -23 038.60 -83.91%
31.07.2009 -1 666.60 15 504.80 -17 171.40 - 110.75% 13 879.80 -15 546.40 - 112.01%
30.06.2009 15 504.80 - 195.10 15 699.90 -8 047.10% 51 944.60 -36 439.80 -70.15%
31.05.2009 - 195.10 9 611.20 -9 806.30 - 102.03% 33 037.50 -33 232.60 - 100.59%
30.04.2009 9 611.20 3 367.70 6 243.50 185.39% 29 672.50 -20 061.30 -67.61%
31.03.2009 3 367.70 -1 531.30 4 899.00 - 319.92% 25 890.90 -22 523.20 -86.99%
28.02.2009 -1 531.30 1 289.20 -2 820.50 - 218.78% 15 417.10 -16 948.40 - 109.93%
31.01.2009 1 289.20 -9 726.50 11 015.70 - 113.25% 12 446.00 -11 156.80 -89.64%
31.12.2008 -9 726.50 6 819.80 -16 546.30 - 242.62% 33 055.30 -42 781.80 - 129.42%
30.11.2008 6 819.80 17 042.40 -10 222.60 -59.98% 32 021.20 -25 201.40 -78.70%
31.10.2008 17 042.40 34 804.30 -17 761.90 -51.03% 35 291.60 -18 249.20 -51.71%
30.09.2008 34 804.30 27 456.30 7 348.00 26.76% 36 553.40 -1 749.10 -4.79%
31.08.2008 27 456.30 13 879.80 13 576.50 97.81% 31 493.70 -4 037.40 -12.82%
31.07.2008 13 879.80 51 944.60 -38 064.80 -73.28% 36 264.30 -22 384.50 -61.73%
30.06.2008 51 944.60 33 037.50 18 907.10 57.23% 41 354.70 10 589.90 25.61%
31.05.2008 33 037.50 29 672.50 3 365.00 11.34% 28 257.50 4 780.00 16.92%
30.04.2008 29 672.50 25 890.90 3 781.60 14.61% 26 611.80 3 060.70 11.50%
31.03.2008 25 890.90 15 417.10 10 473.80 67.94% 28 219.80 -2 328.90 -8.25%
29.02.2008 15 417.10 12 446.00 2 971.10 23.87% 12 549.30 2 867.80 22.85%
31.01.2008 12 446.00 33 055.30 -20 609.30 -62.35% 10 033.10 2 412.90 24.05%
31.12.2007 33 055.30 32 021.20 1 034.10 3.23% 7 640.20 25 415.10 332.65%
30.11.2007 32 021.20 35 291.60 -3 270.40 -9.27% 29 771.60 2 249.60 7.56%
31.10.2007 35 291.60 36 553.40 -1 261.80 -3.45% 18 275.10 17 016.50 93.11%
30.09.2007 36 553.40 31 493.70 5 059.70 16.07% 23 108.20 13 445.20 58.18%
31.08.2007 31 493.70 36 264.30 -4 770.60 -13.15% 14 836.90 16 656.80 112.27%
31.07.2007 36 264.30 41 354.70 -5 090.40 -12.31% 21 388.90 14 875.40 69.55%
30.06.2007 41 354.70 28 257.50 13 097.20 46.35% 24 311.60 17 043.10 70.10%
31.05.2007 28 257.50 26 611.80 1 645.70 6.18% 25 495.20 2 762.30 10.83%
30.04.2007 26 611.80 28 219.80 -1 608.00 -5.70% 21 047.60 5 564.20 26.44%
31.03.2007 28 219.80 12 549.30 15 670.50 124.87% 17 034.30 11 185.50 65.66%
28.02.2007 12 549.30 10 033.10 2 516.20 25.08% 14 711.00 -2 161.70 -14.69%
31.01.2007 10 033.10 7 640.20 2 392.90 31.32% 11 672.40 -1 639.30 -14.04%
31.12.2006 7 640.20 29 771.60 -22 131.40 -74.34% 11 475.70 -3 835.50 -33.42%
30.11.2006 29 771.60 18 275.10 11 496.50 62.91% 14 696.20 15 075.40 102.58%
31.10.2006 18 275.10 23 108.20 -4 833.10 -20.91% 17 217.80 1 057.30 6.14%
30.09.2006 23 108.20 14 836.90 8 271.30 55.75% 19 083.20 4 025.00 21.09%
31.08.2006 14 836.90 21 388.90 -6 552.00 -30.63% 24 824.30 -9 987.40 -40.23%
31.07.2006 21 388.90 24 311.60 -2 922.70 -12.02% 7 483.80 13 905.10 185.80%
30.06.2006 24 311.60 25 495.20 -1 183.60 -4.64% 28 061.80 -3 750.20 -13.36%
31.05.2006 25 495.20 21 047.60 4 447.60 21.13% 14 710.70 10 784.50 73.31%
30.04.2006 21 047.60 17 034.30 4 013.30 23.56% 9 853.10 11 194.50 113.61%
31.03.2006 17 034.30 14 711.00 2 323.30 15.79% 15 071.70 1 962.60 13.02%
28.02.2006 14 711.00 11 672.40 3 038.60 26.03% 14 967.70 - 256.70 -1.72%
31.01.2006 11 672.40 11 475.70 196.70 1.71% 6 821.00 4 851.40 71.12%
31.12.2005 11 475.70 14 696.20 -3 220.50 -21.91% 3 420.40 8 055.30 235.51%
30.11.2005 14 696.20 17 217.80 -2 521.60 -14.65% 11 764.30 2 931.90 24.92%
31.10.2005 17 217.80 19 083.20 -1 865.40 -9.78% 17 060.90 156.90 0.92%
30.09.2005 19 083.20 24 824.30 -5 741.10 -23.13% 22 200.70 -3 117.50 -14.04%
31.08.2005 24 824.30 7 483.80 17 340.50 231.71% 10 394.30 14 430.00 138.83%
31.07.2005 7 483.80 28 061.80 -20 578.00 -73.33% 8 812.30 -1 328.50 -15.08%
30.06.2005 28 061.80 14 710.70 13 351.10 90.76% 9 239.00 18 822.80 203.73%
31.05.2005 14 710.70 9 853.10 4 857.60 49.30% 9 070.70 5 640.00 62.18%
30.04.2005 9 853.10 15 071.70 -5 218.60 -34.63% 17 630.40 -7 777.30 -44.11%
31.03.2005 15 071.70 14 967.70 104.00 0.69% 4 347.20 10 724.50 246.70%
28.02.2005 14 967.70 6 821.00 8 146.70 119.44% 8 571.70 6 396.00 74.62%
31.01.2005 6 821.00 3 420.40 3 400.60 99.42% -3 307.30 10 128.30 - 306.24%
31.12.2004 3 420.40 11 764.30 -8 343.90 -70.93% -1 581.50 5 001.90 - 316.28%
30.11.2004 11 764.30 17 060.90 -5 296.60 -31.05% 25 095.30 -13 331.00 -53.12%
31.10.2004 17 060.90 22 200.70 -5 139.80 -23.15% 15 093.20 1 967.70 13.04%
30.09.2004 22 200.70 10 394.30 11 806.40 113.59% -1 382.40 23 583.10 -1 705.95%
31.08.2004 10 394.30 8 812.30 1 582.00 17.95% 9 365.60 1 028.70 10.98%
31.07.2004 8 812.30 9 239.00 - 426.70 -4.62% 4 872.80 3 939.50 80.85%
30.06.2004 9 239.00 9 070.70 168.30 1.86% 13 816.60 -4 577.60 -33.13%
31.05.2004 9 070.70 17 630.40 -8 559.70 -48.55% 550.60 8 520.10 1 547.42%
30.04.2004 17 630.40 4 347.20 13 283.20 305.56% 10 409.20 7 221.20 69.37%
31.03.2004 4 347.20 8 571.70 -4 224.50 -49.28% 3 449.10 898.10 26.04%
29.02.2004 8 571.70 -3 307.30 11 879.00 - 359.18% -4 965.00 13 536.70 - 272.64%
31.01.2004 -3 307.30 -1 581.50 -1 725.80 109.12% 9 152.00 -12 459.30 - 136.14%
31.12.2003 -1 581.50 25 095.30 -26 676.80 - 106.30% 1 054.70 -2 636.20 - 249.95%
30.11.2003 25 095.30 15 093.20 10 002.10 66.27% 3 880.40 21 214.90 546.72%
31.10.2003 15 093.20 -1 382.40 16 475.60 -1 191.81% 1 468.10 13 625.10 928.08%
30.09.2003 -1 382.40 9 365.60 -10 748.00 - 114.76% 4 867.90 -6 250.30 - 128.40%
31.08.2003 9 365.60 4 872.80 4 492.80 92.20% 11 720.80 -2 355.20 -20.09%
31.07.2003 4 872.80 13 816.60 -8 943.80 -64.73% -23 542.90 28 415.70 - 120.70%
30.06.2003 13 816.60 550.60 13 266.00 2 409.37% 5 175.90 8 640.70 166.94%
31.05.2003 550.60 10 409.20 -9 858.60 -94.71% -10 046.50 10 597.10 - 105.48%
30.04.2003 10 409.20 3 449.10 6 960.10 201.79% -26 570.10 36 979.30 - 139.18%
31.03.2003 3 449.10 -4 965.00 8 414.10 - 169.47% -3 798.90 7 248.00 - 190.79%
28.02.2003 -4 965.00 9 152.00 -14 117.00 - 154.25% -3 147.00 -1 818.00 57.77%
31.01.2003 9 152.00 1 054.70 8 097.30 767.73% - - -
31.12.2002 1 054.70 3 880.40 -2 825.70 -72.82% - - -
30.11.2002 3 880.40 1 468.10 2 412.30 164.31% - - -
31.10.2002 1 468.10 4 867.90 -3 399.80 -69.84% - - -
30.09.2002 4 867.90 11 720.80 -6 852.90 -58.47% - - -
31.08.2002 11 720.80 -23 542.90 35 263.70 - 149.78% - - -
31.07.2002 -23 542.90 5 175.90 -28 718.80 - 554.86% - - -
30.06.2002 5 175.90 -10 046.50 15 222.40 - 151.52% - - -
31.05.2002 -10 046.50 -26 570.10 16 523.60 -62.19% - - -
30.04.2002 -26 570.10 -3 798.90 -22 771.20 599.42% - - -
31.03.2002 -3 798.90 -3 147.00 - 651.90 20.71% - - -
28.02.2002 -3 147.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle kategorizace)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))

Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange