Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva - Ostatní aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2009 342 113.00
Min 30.06.2004 94 378.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 229 900.30 248 687.30 -18 787.00 -7.55% 219 240.70 10 659.60 4.86%
30.04.2015 248 687.30 271 463.20 -22 775.90 -8.39% 220 888.90 27 798.40 12.58%
31.03.2015 271 463.20 252 694.50 18 768.70 7.43% 214 927.30 56 535.90 26.30%
28.02.2015 252 694.50 269 556.70 -16 862.20 -6.26% 220 372.90 32 321.60 14.67%
31.01.2015 269 556.70 254 199.60 15 357.10 6.04% 215 054.90 54 501.80 25.34%
31.12.2014 254 199.60 242 946.80 11 252.80 4.63% 210 758.90 43 440.70 20.61%
30.11.2014 242 946.80 240 132.30 2 814.50 1.17% 223 258.70 19 688.10 8.82%
31.10.2014 240 132.30 228 652.10 11 480.20 5.02% 198 868.80 41 263.50 20.75%
30.09.2014 228 652.10 233 870.00 -5 217.90 -2.23% 195 378.50 33 273.60 17.03%
31.08.2014 233 870.00 226 280.70 7 589.30 3.35% 190 999.80 42 870.20 22.45%
31.07.2014 226 280.70 222 894.50 3 386.20 1.52% 195 215.20 31 065.50 15.91%
30.06.2014 222 894.50 219 240.70 3 653.80 1.67% 196 867.90 26 026.60 13.22%
31.05.2014 219 240.70 220 888.90 -1 648.20 -0.75% 214 593.10 4 647.60 2.17%
30.04.2014 220 888.90 214 927.30 5 961.60 2.77% 231 231.70 -10 342.80 -4.47%
31.03.2014 214 927.30 220 372.90 -5 445.60 -2.47% 238 188.40 -23 261.10 -9.77%
28.02.2014 220 372.90 215 054.90 5 318.00 2.47% 227 415.50 -7 042.60 -3.10%
31.01.2014 215 054.90 210 758.90 4 296.00 2.04% 245 875.60 -30 820.70 -12.54%
31.12.2013 210 758.90 223 258.70 -12 499.80 -5.60% 250 513.50 -39 754.60 -15.87%
30.11.2013 223 258.70 198 868.80 24 389.90 12.26% 236 661.80 -13 403.10 -5.66%
31.10.2013 198 868.80 195 378.50 3 490.30 1.79% 262 538.00 -63 669.20 -24.25%
30.09.2013 195 378.50 190 999.80 4 378.70 2.29% 272 923.90 -77 545.40 -28.41%
31.08.2013 190 999.80 195 215.20 -4 215.40 -2.16% 271 435.80 -80 436.00 -29.63%
31.07.2013 195 215.20 196 867.90 -1 652.70 -0.84% 262 836.00 -67 620.80 -25.73%
30.06.2013 196 867.90 214 593.10 -17 725.20 -8.26% 250 891.40 -54 023.50 -21.53%
31.05.2013 214 593.10 231 231.70 -16 638.60 -7.20% 283 019.00 -68 425.90 -24.18%
30.04.2013 231 231.70 238 188.40 -6 956.70 -2.92% 240 662.30 -9 430.60 -3.92%
31.03.2013 238 188.40 227 415.50 10 772.90 4.74% 252 766.50 -14 578.10 -5.77%
28.02.2013 227 415.50 245 875.60 -18 460.10 -7.51% 268 003.40 -40 587.90 -15.14%
31.01.2013 245 875.60 250 513.50 -4 637.90 -1.85% 263 919.70 -18 044.10 -6.84%
31.12.2012 250 513.50 236 661.80 13 851.70 5.85% 271 258.70 -20 745.20 -7.65%
30.11.2012 236 661.80 262 538.00 -25 876.20 -9.86% 262 909.00 -26 247.20 -9.98%
31.10.2012 262 538.00 272 923.90 -10 385.90 -3.81% 242 834.70 19 703.30 8.11%
30.09.2012 272 923.90 271 435.80 1 488.10 0.55% 255 382.80 17 541.10 6.87%
31.08.2012 271 435.80 262 836.00 8 599.80 3.27% 246 781.80 24 654.00 9.99%
31.07.2012 262 836.00 250 891.40 11 944.60 4.76% 218 491.60 44 344.40 20.30%
30.06.2012 250 891.40 283 019.00 -32 127.60 -11.35% 208 605.10 42 286.30 20.27%
31.05.2012 283 019.00 240 662.30 42 356.70 17.60% 216 456.60 66 562.40 30.75%
30.04.2012 240 662.30 252 766.50 -12 104.20 -4.79% 217 791.90 22 870.40 10.50%
31.03.2012 252 766.50 268 003.40 -15 236.90 -5.69% 210 192.70 42 573.80 20.25%
29.02.2012 268 003.40 263 919.70 4 083.70 1.55% 213 881.50 54 121.90 25.30%
31.01.2012 263 919.70 271 258.70 -7 339.00 -2.71% 215 079.60 48 840.10 22.71%
31.12.2011 271 258.70 262 909.00 8 349.70 3.18% 212 558.30 58 700.40 27.62%
30.11.2011 262 909.00 242 834.70 20 074.30 8.27% 234 803.20 28 105.80 11.97%
31.10.2011 242 834.70 255 382.80 -12 548.10 -4.91% 236 731.10 6 103.60 2.58%
30.09.2011 255 382.80 246 781.80 8 601.00 3.49% 256 154.30 - 771.50 -0.30%
31.08.2011 246 781.80 218 491.60 28 290.20 12.95% 261 706.20 -14 924.40 -5.70%
31.07.2011 218 491.60 208 605.10 9 886.50 4.74% 245 776.20 -27 284.60 -11.10%
30.06.2011 208 605.10 216 456.60 -7 851.50 -3.63% 251 399.60 -42 794.50 -17.02%
31.05.2011 216 456.60 217 791.90 -1 335.30 -0.61% 257 953.10 -41 496.50 -16.09%
30.04.2011 217 791.90 210 192.70 7 599.20 3.62% 237 385.60 -19 593.70 -8.25%
31.03.2011 210 192.70 213 881.50 -3 688.80 -1.72% 239 822.50 -29 629.80 -12.35%
28.02.2011 213 881.50 215 079.60 -1 198.10 -0.56% 240 490.40 -26 608.90 -11.06%
31.01.2011 215 079.60 212 558.30 2 521.30 1.19% 245 096.10 -30 016.50 -12.25%
31.12.2010 212 558.30 234 803.20 -22 244.90 -9.47% 243 138.30 -30 580.00 -12.58%
30.11.2010 234 803.20 236 731.10 -1 927.90 -0.81% 236 239.60 -1 436.40 -0.61%
31.10.2010 236 731.10 256 154.30 -19 423.20 -7.58% 237 705.20 - 974.10 -0.41%
30.09.2010 256 154.30 261 706.20 -5 551.90 -2.12% 238 347.40 17 806.90 7.47%
31.08.2010 261 706.20 245 776.20 15 930.00 6.48% 238 014.40 23 691.80 9.95%
31.07.2010 245 776.20 251 399.60 -5 623.40 -2.24% 247 867.80 -2 091.60 -0.84%
30.06.2010 251 399.60 257 953.10 -6 553.50 -2.54% 256 112.00 -4 712.40 -1.84%
31.05.2010 257 953.10 237 385.60 20 567.50 8.66% 270 216.60 -12 263.50 -4.54%
30.04.2010 237 385.60 239 822.50 -2 436.90 -1.02% 275 546.10 -38 160.50 -13.85%
31.03.2010 239 822.50 240 490.40 - 667.90 -0.28% 326 564.90 -86 742.40 -26.56%
28.02.2010 240 490.40 245 096.10 -4 605.70 -1.88% 336 081.40 -95 591.00 -28.44%
31.01.2010 245 096.10 243 138.30 1 957.80 0.81% 342 113.00 -97 016.90 -28.36%
31.12.2009 243 138.30 236 239.60 6 898.70 2.92% 323 810.00 -80 671.70 -24.91%
30.11.2009 236 239.60 237 705.20 -1 465.60 -0.62% 285 897.40 -49 657.80 -17.37%
31.10.2009 237 705.20 238 347.40 - 642.20 -0.27% 258 597.60 -20 892.40 -8.08%
30.09.2009 238 347.40 238 014.40 333.00 0.14% 228 980.10 9 367.30 4.09%
31.08.2009 238 014.40 247 867.80 -9 853.40 -3.98% 222 231.40 15 783.00 7.10%
31.07.2009 247 867.80 256 112.00 -8 244.20 -3.22% 233 197.80 14 670.00 6.29%
30.06.2009 256 112.00 270 216.60 -14 104.60 -5.22% 247 624.30 8 487.70 3.43%
31.05.2009 270 216.60 275 546.10 -5 329.50 -1.93% 215 642.30 54 574.30 25.31%
30.04.2009 275 546.10 326 564.90 -51 018.80 -15.62% 204 581.10 70 965.00 34.69%
31.03.2009 326 564.90 336 081.40 -9 516.50 -2.83% 234 711.80 91 853.10 39.13%
28.02.2009 336 081.40 342 113.00 -6 031.60 -1.76% 229 477.30 106 604.10 46.46%
31.01.2009 342 113.00 323 810.00 18 303.00 5.65% 208 219.40 133 893.60 64.30%
31.12.2008 323 810.00 285 897.40 37 912.60 13.26% 208 937.40 114 872.60 54.98%
30.11.2008 285 897.40 258 597.60 27 299.80 10.56% 188 161.60 97 735.80 51.94%
31.10.2008 258 597.60 228 980.10 29 617.50 12.93% 166 486.70 92 110.90 55.33%
30.09.2008 228 980.10 222 231.40 6 748.70 3.04% 153 345.40 75 634.70 49.32%
31.08.2008 222 231.40 233 197.80 -10 966.40 -4.70% 148 541.80 73 689.60 49.61%
31.07.2008 233 197.80 247 624.30 -14 426.50 -5.83% 149 161.10 84 036.70 56.34%
30.06.2008 247 624.30 215 642.30 31 982.00 14.83% 146 148.30 101 476.00 69.43%
31.05.2008 215 642.30 204 581.10 11 061.20 5.41% 145 806.60 69 835.70 47.90%
30.04.2008 204 581.10 234 711.80 -30 130.70 -12.84% 146 816.60 57 764.50 39.34%
31.03.2008 234 711.80 229 477.30 5 234.50 2.28% 160 715.60 73 996.20 46.04%
29.02.2008 229 477.30 208 219.40 21 257.90 10.21% 159 567.20 69 910.10 43.81%
31.01.2008 208 219.40 208 937.40 - 718.00 -0.34% 151 178.10 57 041.30 37.73%
31.12.2007 208 937.40 188 161.60 20 775.80 11.04% 159 751.40 49 186.00 30.79%
30.11.2007 188 161.60 166 486.70 21 674.90 13.02% 145 856.70 42 304.90 29.00%
31.10.2007 166 486.70 153 345.40 13 141.30 8.57% 130 005.30 36 481.40 28.06%
30.09.2007 153 345.40 148 541.80 4 803.60 3.23% 130 886.60 22 458.80 17.16%
31.08.2007 148 541.80 149 161.10 - 619.30 -0.42% 132 848.40 15 693.40 11.81%
31.07.2007 149 161.10 146 148.30 3 012.80 2.06% 139 057.60 10 103.50 7.27%
30.06.2007 146 148.30 145 806.60 341.70 0.23% 133 948.70 12 199.60 9.11%
31.05.2007 145 806.60 146 816.60 -1 010.00 -0.69% 144 207.90 1 598.70 1.11%
30.04.2007 146 816.60 160 715.60 -13 899.00 -8.65% 142 121.60 4 695.00 3.30%
31.03.2007 160 715.60 159 567.20 1 148.40 0.72% 144 421.70 16 293.90 11.28%
28.02.2007 159 567.20 151 178.10 8 389.10 5.55% 152 736.40 6 830.80 4.47%
31.01.2007 151 178.10 159 751.40 -8 573.30 -5.37% 148 844.50 2 333.60 1.57%
31.12.2006 159 751.40 145 856.70 13 894.70 9.53% 132 331.40 27 420.00 20.72%
30.11.2006 145 856.70 130 005.30 15 851.40 12.19% 133 218.00 12 638.70 9.49%
31.10.2006 130 005.30 130 886.60 - 881.30 -0.67% 126 887.30 3 118.00 2.46%
30.09.2006 130 886.60 132 848.40 -1 961.80 -1.48% 135 977.00 -5 090.40 -3.74%
31.08.2006 132 848.40 139 057.60 -6 209.20 -4.47% 135 014.60 -2 166.20 -1.60%
31.07.2006 139 057.60 133 948.70 5 108.90 3.81% 129 877.30 9 180.30 7.07%
30.06.2006 133 948.70 144 207.90 -10 259.20 -7.11% 137 871.10 -3 922.40 -2.84%
31.05.2006 144 207.90 142 121.60 2 086.30 1.47% 130 880.00 13 327.90 10.18%
30.04.2006 142 121.60 144 421.70 -2 300.10 -1.59% 128 260.90 13 860.70 10.81%
31.03.2006 144 421.70 152 736.40 -8 314.70 -5.44% 141 199.10 3 222.60 2.28%
28.02.2006 152 736.40 148 844.50 3 891.90 2.61% 156 848.00 -4 111.60 -2.62%
31.01.2006 148 844.50 132 331.40 16 513.10 12.48% 143 861.40 4 983.10 3.46%
31.12.2005 132 331.40 133 218.00 - 886.60 -0.67% 132 080.20 251.20 0.19%
30.11.2005 133 218.00 126 887.30 6 330.70 4.99% 121 981.70 11 236.30 9.21%
31.10.2005 126 887.30 135 977.00 -9 089.70 -6.68% 105 519.80 21 367.50 20.25%
30.09.2005 135 977.00 135 014.60 962.40 0.71% 103 180.50 32 796.50 31.79%
31.08.2005 135 014.60 129 877.30 5 137.30 3.96% 99 446.60 35 568.00 35.77%
31.07.2005 129 877.30 137 871.10 -7 993.80 -5.80% 101 306.40 28 570.90 28.20%
30.06.2005 137 871.10 130 880.00 6 991.10 5.34% 94 378.60 43 492.50 46.08%
31.05.2005 130 880.00 128 260.90 2 619.10 2.04% 101 135.70 29 744.30 29.41%
30.04.2005 128 260.90 141 199.10 -12 938.20 -9.16% 95 262.70 32 998.20 34.64%
31.03.2005 141 199.10 156 848.00 -15 648.90 -9.98% 118 697.60 22 501.50 18.96%
28.02.2005 156 848.00 143 861.40 12 986.60 9.03% 113 034.80 43 813.20 38.76%
31.01.2005 143 861.40 132 080.20 11 781.20 8.92% 111 722.20 32 139.20 28.77%
31.12.2004 132 080.20 121 981.70 10 098.50 8.28% 110 007.90 22 072.30 20.06%
30.11.2004 121 981.70 105 519.80 16 461.90 15.60% 104 191.40 17 790.30 17.07%
31.10.2004 105 519.80 103 180.50 2 339.30 2.27% 103 072.70 2 447.10 2.37%
30.09.2004 103 180.50 99 446.60 3 733.90 3.75% 108 906.70 -5 726.20 -5.26%
31.08.2004 99 446.60 101 306.40 -1 859.80 -1.84% 106 055.30 -6 608.70 -6.23%
31.07.2004 101 306.40 94 378.60 6 927.80 7.34% 111 782.30 -10 475.90 -9.37%
30.06.2004 94 378.60 101 135.70 -6 757.10 -6.68% 118 091.70 -23 713.10 -20.08%
31.05.2004 101 135.70 95 262.70 5 873.00 6.17% 128 400.90 -27 265.20 -21.23%
30.04.2004 95 262.70 118 697.60 -23 434.90 -19.74% 130 870.00 -35 607.30 -27.21%
31.03.2004 118 697.60 113 034.80 5 662.80 5.01% 145 244.30 -26 546.70 -18.28%
29.02.2004 113 034.80 111 722.20 1 312.60 1.17% 154 737.10 -41 702.30 -26.95%
31.01.2004 111 722.20 110 007.90 1 714.30 1.56% 148 789.60 -37 067.40 -24.91%
31.12.2003 110 007.90 104 191.40 5 816.50 5.58% 160 401.60 -50 393.70 -31.42%
30.11.2003 104 191.40 103 072.70 1 118.70 1.09% 158 022.60 -53 831.20 -34.07%
31.10.2003 103 072.70 108 906.70 -5 834.00 -5.36% 161 913.00 -58 840.30 -36.34%
30.09.2003 108 906.70 106 055.30 2 851.40 2.69% 157 291.40 -48 384.70 -30.76%
31.08.2003 106 055.30 111 782.30 -5 727.00 -5.12% 148 538.40 -42 483.10 -28.60%
31.07.2003 111 782.30 118 091.70 -6 309.40 -5.34% 147 598.00 -35 815.70 -24.27%
30.06.2003 118 091.70 128 400.90 -10 309.20 -8.03% 175 949.20 -57 857.50 -32.88%
31.05.2003 128 400.90 130 870.00 -2 469.10 -1.89% 143 124.90 -14 724.00 -10.29%
30.04.2003 130 870.00 145 244.30 -14 374.30 -9.90% 138 269.20 -7 399.20 -5.35%
31.03.2003 145 244.30 154 737.10 -9 492.80 -6.13% 136 100.80 9 143.50 6.72%
28.02.2003 154 737.10 148 789.60 5 947.50 4.00% 138 235.40 16 501.70 11.94%
31.01.2003 148 789.60 160 401.60 -11 612.00 -7.24% 128 838.50 19 951.10 15.49%
31.12.2002 160 401.60 158 022.60 2 379.00 1.51% - - -
30.11.2002 158 022.60 161 913.00 -3 890.40 -2.40% - - -
31.10.2002 161 913.00 157 291.40 4 621.60 2.94% - - -
30.09.2002 157 291.40 148 538.40 8 753.00 5.89% - - -
31.08.2002 148 538.40 147 598.00 940.40 0.64% - - -
31.07.2002 147 598.00 175 949.20 -28 351.20 -16.11% - - -
30.06.2002 175 949.20 143 124.90 32 824.30 22.93% - - -
31.05.2002 143 124.90 138 269.20 4 855.70 3.51% - - -
30.04.2002 138 269.20 136 100.80 2 168.40 1.59% - - -
31.03.2002 136 100.80 138 235.40 -2 134.60 -1.54% - - -
28.02.2002 138 235.40 128 838.50 9 396.90 7.29% - - -
31.01.2002 128 838.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Ostatní aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Ostatní aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele