Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady od centrální vlády - stavy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2013 413 113.98
Min 30.04.2002 88 978.92

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 183 536.35 211 709.92 -28 173.57 -13.31% 305 822.09 - 122 285.74 -39.99%
30.11.2014 211 709.92 268 141.76 -56 431.84 -21.05% 324 007.24 - 112 297.32 -34.66%
31.10.2014 268 141.76 255 236.37 12 905.40 5.06% 333 974.34 -65 832.58 -19.71%
30.09.2014 255 236.37 271 694.23 -16 457.87 -6.06% 299 785.33 -44 548.96 -14.86%
31.08.2014 271 694.23 284 712.66 -13 018.42 -4.57% 330 118.91 -58 424.68 -17.70%
31.07.2014 284 712.66 296 019.21 -11 306.55 -3.82% 328 468.56 -43 755.90 -13.32%
30.06.2014 296 019.21 318 285.41 -22 266.20 -7.00% 323 390.61 -27 371.40 -8.46%
31.05.2014 318 285.41 327 152.53 -8 867.12 -2.71% 347 243.42 -28 958.01 -8.34%
30.04.2014 327 152.53 342 103.95 -14 951.42 -4.37% 392 999.85 -65 847.32 -16.75%
31.03.2014 342 103.95 346 321.19 -4 217.24 -1.22% 413 113.98 -71 010.03 -17.19%
28.02.2014 346 321.19 337 636.66 8 684.52 2.57% 394 600.42 -48 279.23 -12.23%
31.01.2014 337 636.66 305 822.09 31 814.58 10.40% 405 746.08 -68 109.41 -16.79%
31.12.2013 305 822.09 324 007.24 -18 185.15 -5.61% 363 292.09 -57 470.00 -15.82%
30.11.2013 324 007.24 333 974.34 -9 967.10 -2.98% 345 282.17 -21 274.93 -6.16%
31.10.2013 333 974.34 299 785.33 34 189.01 11.40% 375 937.61 -41 963.27 -11.16%
30.09.2013 299 785.33 330 118.91 -30 333.58 -9.19% 354 284.60 -54 499.27 -15.38%
31.08.2013 330 118.91 328 468.56 1 650.35 0.50% 329 102.46 1 016.45 0.31%
31.07.2013 328 468.56 323 390.61 5 077.95 1.57% 339 815.76 -11 347.20 -3.34%
30.06.2013 323 390.61 347 243.42 -23 852.81 -6.87% 315 012.32 8 378.28 2.66%
31.05.2013 347 243.42 392 999.85 -45 756.43 -11.64% 289 451.43 57 791.99 19.97%
30.04.2013 392 999.85 413 113.98 -20 114.13 -4.87% 303 766.81 89 233.03 29.38%
31.03.2013 413 113.98 394 600.42 18 513.56 4.69% 339 043.30 74 070.67 21.85%
28.02.2013 394 600.42 405 746.08 -11 145.65 -2.75% 317 744.74 76 855.68 24.19%
31.01.2013 405 746.08 363 292.09 42 453.99 11.69% 281 369.51 124 376.56 44.20%
31.12.2012 363 292.09 345 282.17 18 009.92 5.22% 252 471.88 110 820.21 43.89%
30.11.2012 345 282.17 375 937.61 -30 655.44 -8.15% 280 762.89 64 519.28 22.98%
31.10.2012 375 937.61 354 284.60 21 653.01 6.11% 261 444.63 114 492.98 43.79%
30.09.2012 354 284.60 329 102.46 25 182.14 7.65% 269 112.06 85 172.54 31.65%
31.08.2012 329 102.46 339 815.76 -10 713.30 -3.15% 256 053.23 73 049.23 28.53%
31.07.2012 339 815.76 315 012.32 24 803.44 7.87% 260 860.02 78 955.73 30.27%
30.06.2012 315 012.32 289 451.43 25 560.89 8.83% 263 737.07 51 275.26 19.44%
31.05.2012 289 451.43 303 766.81 -14 315.38 -4.71% 231 389.83 58 061.61 25.09%
30.04.2012 303 766.81 339 043.30 -35 276.49 -10.40% 234 464.44 69 302.37 29.56%
31.03.2012 339 043.30 317 744.74 21 298.56 6.70% 292 307.99 46 735.31 15.99%
29.02.2012 317 744.74 281 369.51 36 375.23 12.93% 276 506.53 41 238.22 14.91%
31.01.2012 281 369.51 252 471.88 28 897.63 11.45% 285 250.85 -3 881.33 -1.36%
31.12.2011 252 471.88 280 762.89 -28 291.01 -10.08% 274 209.74 -21 737.86 -7.93%
30.11.2011 280 762.89 261 444.63 19 318.26 7.39% 287 898.81 -7 135.93 -2.48%
31.10.2011 261 444.63 269 112.06 -7 667.43 -2.85% 328 015.31 -66 570.68 -20.29%
30.09.2011 269 112.06 256 053.23 13 058.82 5.10% 383 191.09 - 114 079.03 -29.77%
31.08.2011 256 053.23 260 860.02 -4 806.79 -1.84% 316 074.28 -60 021.05 -18.99%
31.07.2011 260 860.02 263 737.07 -2 877.04 -1.09% 290 563.54 -29 703.52 -10.22%
30.06.2011 263 737.07 231 389.83 32 347.24 13.98% 251 733.79 12 003.28 4.77%
31.05.2011 231 389.83 234 464.44 -3 074.62 -1.31% 221 026.01 10 363.82 4.69%
30.04.2011 234 464.44 292 307.99 -57 843.55 -19.79% 219 036.97 15 427.47 7.04%
31.03.2011 292 307.99 276 506.53 15 801.46 5.71% 260 071.77 32 236.22 12.40%
28.02.2011 276 506.53 285 250.85 -8 744.32 -3.07% 253 752.66 22 753.86 8.97%
31.01.2011 285 250.85 274 209.74 11 041.10 4.03% 280 285.96 4 964.89 1.77%
31.12.2010 274 209.74 287 898.81 -13 689.07 -4.75% 273 236.68 973.06 0.36%
30.11.2010 287 898.81 328 015.31 -40 116.50 -12.23% 304 732.24 -16 833.42 -5.52%
31.10.2010 328 015.31 383 191.09 -55 175.77 -14.40% 369 725.13 -41 709.82 -11.28%
30.09.2010 383 191.09 316 074.28 67 116.80 21.23% 364 285.77 18 905.31 5.19%
31.08.2010 316 074.28 290 563.54 25 510.74 8.78% 344 137.54 -28 063.26 -8.15%
31.07.2010 290 563.54 251 733.79 38 829.76 15.42% 350 705.46 -60 141.91 -17.15%
30.06.2010 251 733.79 221 026.01 30 707.78 13.89% 356 967.49 - 105 233.70 -29.48%
31.05.2010 221 026.01 219 036.97 1 989.04 0.91% 326 897.23 - 105 871.22 -32.39%
30.04.2010 219 036.97 260 071.77 -41 034.79 -15.78% 278 159.66 -59 122.69 -21.25%
31.03.2010 260 071.77 253 752.66 6 319.10 2.49% 287 150.81 -27 079.04 -9.43%
28.02.2010 253 752.66 280 285.96 -26 533.29 -9.47% 277 841.18 -24 088.51 -8.67%
31.01.2010 280 285.96 273 236.68 7 049.27 2.58% 295 112.50 -14 826.54 -5.02%
31.12.2009 273 236.68 304 732.24 -31 495.56 -10.34% 303 346.17 -30 109.49 -9.93%
30.11.2009 304 732.24 369 725.13 -64 992.89 -17.58% 314 042.94 -9 310.70 -2.96%
31.10.2009 369 725.13 364 285.77 5 439.35 1.49% 318 965.89 50 759.24 15.91%
30.09.2009 364 285.77 344 137.54 20 148.23 5.85% 301 178.48 63 107.29 20.95%
31.08.2009 344 137.54 350 705.46 -6 567.91 -1.87% 321 181.25 22 956.29 7.15%
31.07.2009 350 705.46 356 967.49 -6 262.03 -1.75% 314 467.75 36 237.71 11.52%
30.06.2009 356 967.49 326 897.23 30 070.26 9.20% 311 486.10 45 481.39 14.60%
31.05.2009 326 897.23 278 159.66 48 737.56 17.52% 220 211.89 106 685.34 48.45%
30.04.2009 278 159.66 287 150.81 -8 991.15 -3.13% 211 044.45 67 115.21 31.80%
31.03.2009 287 150.81 277 841.18 9 309.63 3.35% 212 924.55 74 226.26 34.86%
28.02.2009 277 841.18 295 112.50 -17 271.32 -5.85% 225 515.74 52 325.43 23.20%
31.01.2009 295 112.50 303 346.17 -8 233.67 -2.71% 257 889.18 37 223.31 14.43%
31.12.2008 303 346.17 314 042.94 -10 696.77 -3.41% 284 204.99 19 141.18 6.73%
30.11.2008 314 042.94 318 965.89 -4 922.95 -1.54% 248 383.58 65 659.37 26.43%
31.10.2008 318 965.89 301 178.48 17 787.41 5.91% 240 883.75 78 082.15 32.41%
30.09.2008 301 178.48 321 181.25 -20 002.77 -6.23% 236 169.71 65 008.77 27.53%
31.08.2008 321 181.25 314 467.75 6 713.50 2.13% 208 464.54 112 716.71 54.07%
31.07.2008 314 467.75 311 486.10 2 981.64 0.96% 249 009.85 65 457.90 26.29%
30.06.2008 311 486.10 220 211.89 91 274.22 41.45% 230 167.10 81 319.00 35.33%
31.05.2008 220 211.89 211 044.45 9 167.44 4.34% 189 515.80 30 696.09 16.20%
30.04.2008 211 044.45 212 924.55 -1 880.10 -0.88% 204 293.95 6 750.50 3.30%
31.03.2008 212 924.55 225 515.74 -12 591.20 -5.58% 224 156.31 -11 231.76 -5.01%
29.02.2008 225 515.74 257 889.18 -32 373.44 -12.55% 210 301.16 15 214.59 7.23%
31.01.2008 257 889.18 284 204.99 -26 315.81 -9.26% 218 906.57 38 982.62 17.81%
31.12.2007 284 204.99 248 383.58 35 821.42 14.42% 213 523.18 70 681.81 33.10%
30.11.2007 248 383.58 240 883.75 7 499.83 3.11% 203 563.14 44 820.44 22.02%
31.10.2007 240 883.75 236 169.71 4 714.03 2.00% 207 129.35 33 754.40 16.30%
30.09.2007 236 169.71 208 464.54 27 705.17 13.29% 239 030.61 -2 860.90 -1.20%
31.08.2007 208 464.54 249 009.85 -40 545.31 -16.28% 218 606.89 -10 142.35 -4.64%
31.07.2007 249 009.85 230 167.10 18 842.74 8.19% 236 416.51 12 593.33 5.33%
30.06.2007 230 167.10 189 515.80 40 651.30 21.45% 242 758.55 -12 591.44 -5.19%
31.05.2007 189 515.80 204 293.95 -14 778.15 -7.23% 225 194.02 -35 678.22 -15.84%
30.04.2007 204 293.95 224 156.31 -19 862.36 -8.86% 203 508.54 785.41 0.39%
31.03.2007 224 156.31 210 301.16 13 855.15 6.59% 237 125.67 -12 969.35 -5.47%
28.02.2007 210 301.16 218 906.57 -8 605.41 -3.93% 221 892.15 -11 590.99 -5.22%
31.01.2007 218 906.57 213 523.18 5 383.39 2.52% 223 827.28 -4 920.71 -2.20%
31.12.2006 213 523.18 203 563.14 9 960.04 4.89% 244 551.27 -31 028.09 -12.69%
30.11.2006 203 563.14 207 129.35 -3 566.21 -1.72% 244 414.21 -40 851.07 -16.71%
31.10.2006 207 129.35 239 030.61 -31 901.26 -13.35% 266 721.26 -59 591.91 -22.34%
30.09.2006 239 030.61 218 606.89 20 423.73 9.34% 276 353.72 -37 323.11 -13.51%
31.08.2006 218 606.89 236 416.51 -17 809.62 -7.53% 256 184.09 -37 577.20 -14.67%
31.07.2006 236 416.51 242 758.55 -6 342.04 -2.61% 260 313.06 -23 896.55 -9.18%
30.06.2006 242 758.55 225 194.02 17 564.53 7.80% 261 412.47 -18 653.92 -7.14%
31.05.2006 225 194.02 203 508.54 21 685.47 10.66% 128 323.67 96 870.35 75.49%
30.04.2006 203 508.54 237 125.67 -33 617.12 -14.18% 125 716.44 77 792.11 61.88%
31.03.2006 237 125.67 221 892.15 15 233.51 6.87% 160 053.96 77 071.71 48.15%
28.02.2006 221 892.15 223 827.28 -1 935.13 -0.86% 107 588.99 114 303.16 106.24%
31.01.2006 223 827.28 244 551.27 -20 723.99 -8.47% 130 016.25 93 811.02 72.15%
31.12.2005 244 551.27 244 414.21 137.06 0.06% 138 751.89 105 799.38 76.25%
30.11.2005 244 414.21 266 721.26 -22 307.05 -8.36% 155 914.66 88 499.55 56.76%
31.10.2005 266 721.26 276 353.72 -9 632.47 -3.49% 161 957.00 104 764.26 64.69%
30.09.2005 276 353.72 256 184.09 20 169.63 7.87% 177 244.39 99 109.34 55.92%
31.08.2005 256 184.09 260 313.06 -4 128.97 -1.59% 179 358.55 76 825.54 42.83%
31.07.2005 260 313.06 261 412.47 -1 099.41 -0.42% 176 808.30 83 504.76 47.23%
30.06.2005 261 412.47 128 323.67 133 088.81 103.71% 173 088.59 88 323.88 51.03%
31.05.2005 128 323.67 125 716.44 2 607.23 2.07% 120 218.84 8 104.82 6.74%
30.04.2005 125 716.44 160 053.96 -34 337.52 -21.45% 126 493.34 - 776.90 -0.61%
31.03.2005 160 053.96 107 588.99 52 464.97 48.76% 152 226.31 7 827.65 5.14%
28.02.2005 107 588.99 130 016.25 -22 427.26 -17.25% 135 136.22 -27 547.23 -20.38%
31.01.2005 130 016.25 138 751.89 -8 735.63 -6.30% 136 137.95 -6 121.69 -4.50%
31.12.2004 138 751.89 155 914.66 -17 162.78 -11.01% 121 909.52 16 842.36 13.82%
30.11.2004 155 914.66 161 957.00 -6 042.34 -3.73% 155 296.83 617.83 0.40%
31.10.2004 161 957.00 177 244.39 -15 287.39 -8.62% 160 277.58 1 679.42 1.05%
30.09.2004 177 244.39 179 358.55 -2 114.16 -1.18% 136 980.82 40 263.57 29.39%
31.08.2004 179 358.55 176 808.30 2 550.24 1.44% 147 817.18 31 541.36 21.34%
31.07.2004 176 808.30 173 088.59 3 719.71 2.15% 138 824.79 37 983.52 27.36%
30.06.2004 173 088.59 120 218.84 52 869.75 43.98% 140 567.69 32 520.90 23.14%
31.05.2004 120 218.84 126 493.34 -6 274.50 -4.96% 102 412.80 17 806.04 17.39%
30.04.2004 126 493.34 152 226.31 -25 732.97 -16.90% 137 250.55 -10 757.21 -7.84%
31.03.2004 152 226.31 135 136.22 17 090.09 12.65% 167 184.97 -14 958.66 -8.95%
29.02.2004 135 136.22 136 137.95 -1 001.73 -0.74% 169 722.51 -34 586.29 -20.38%
31.01.2004 136 137.95 121 909.52 14 228.42 11.67% 167 041.74 -30 903.80 -18.50%
31.12.2003 121 909.52 155 296.83 -33 387.31 -21.50% 184 160.91 -62 251.39 -33.80%
30.11.2003 155 296.83 160 277.58 -4 980.74 -3.11% 201 886.60 -46 589.76 -23.08%
31.10.2003 160 277.58 136 980.82 23 296.76 17.01% 218 794.91 -58 517.33 -26.75%
30.09.2003 136 980.82 147 817.18 -10 836.36 -7.33% 218 038.87 -81 058.05 -37.18%
31.08.2003 147 817.18 138 824.79 8 992.40 6.48% 202 156.76 -54 339.58 -26.88%
31.07.2003 138 824.79 140 567.69 -1 742.90 -1.24% 221 079.39 -82 254.61 -37.21%
30.06.2003 140 567.69 102 412.80 38 154.88 37.26% 231 648.71 -91 081.02 -39.32%
31.05.2003 102 412.80 137 250.55 -34 837.75 -25.38% 213 382.25 - 110 969.45 -52.01%
30.04.2003 137 250.55 167 184.97 -29 934.41 -17.90% 88 978.92 48 271.63 54.25%
31.03.2003 167 184.97 169 722.51 -2 537.55 -1.50% 104 737.97 62 447.00 59.62%
28.02.2003 169 722.51 167 041.74 2 680.77 1.60% 98 323.30 71 399.21 72.62%
31.01.2003 167 041.74 184 160.91 -17 119.16 -9.30% 105 923.07 61 118.68 57.70%
31.12.2002 184 160.91 201 886.60 -17 725.69 -8.78% - - -
30.11.2002 201 886.60 218 794.91 -16 908.31 -7.73% - - -
31.10.2002 218 794.91 218 038.87 756.04 0.35% - - -
30.09.2002 218 038.87 202 156.76 15 882.11 7.86% - - -
31.08.2002 202 156.76 221 079.39 -18 922.63 -8.56% - - -
31.07.2002 221 079.39 231 648.71 -10 569.32 -4.56% - - -
30.06.2002 231 648.71 213 382.25 18 266.46 8.56% - - -
31.05.2002 213 382.25 88 978.92 124 403.33 139.81% - - -
30.04.2002 88 978.92 104 737.97 -15 759.05 -15.05% - - -
31.03.2002 104 737.97 98 323.30 6 414.66 6.52% - - -
28.02.2002 98 323.30 105 923.07 -7 599.76 -7.17% - - -
31.01.2002 105 923.07 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2014 3 442 550.24 4 199 270.82 - 756 720.58 -18.02% 4 199 270.82 - 756 720.58 -18.02%
01.01.2013 4 199 270.82 3 954 102.81 245 168.00 6.20% 3 954 102.81 245 168.00 6.20%
01.01.2012 3 954 102.81 3 164 361.42 789 741.40 24.96% 3 164 361.42 789 741.40 24.96%
01.01.2011 3 164 361.42 3 365 859.93 - 201 498.52 -5.99% 3 365 859.93 - 201 498.52 -5.99%
01.01.2010 3 365 859.93 3 828 951.69 - 463 091.76 -12.09% 3 828 951.69 - 463 091.76 -12.09%
01.01.2009 3 828 951.69 3 312 254.41 516 697.28 15.60% 3 312 254.41 516 697.28 15.60%
01.01.2008 3 312 254.41 2 744 457.31 567 797.10 20.69% 2 744 457.31 567 797.10 20.69%
01.01.2007 2 744 457.31 2 672 575.89 71 881.42 2.69% 2 672 575.89 71 881.42 2.69%
01.01.2006 2 672 575.89 2 461 649.39 210 926.50 8.57% 2 461 649.39 210 926.50 8.57%
01.01.2005 2 461 649.39 1 833 336.03 628 313.36 34.27% 1 833 336.03 628 313.36 34.27%
01.01.2004 1 833 336.03 1 745 287.00 88 049.04 5.04% 1 745 287.00 88 049.04 5.04%
01.01.2003 1 745 287.00 2 089 111.67 - 343 824.67 -16.46% 2 089 111.67 - 343 824.67 -16.46%
01.01.2002 2 089 111.67 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady od centrální vlády - stavy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Domácnosti: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti: jednodenní vklady - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: jednodenní vklady - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy) (Publikace Měnová statistika)
Vklady domácností - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Vklady nefinančních podniků - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Vklady domácností - objem (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Vklady nefinančních podniků - objem (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Vklady (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies