Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Základní měnové indikátory

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry soukromému sektoru - stavy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2014 2 282 369.54
Min 31.07.2002 698 321.73

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 2 282 369.54 2 264 254.34 18 115.20 0.80% 2 201 993.62 80 375.91 3.65%
30.11.2014 2 264 254.34 2 256 081.49 8 172.85 0.36% 2 209 494.68 54 759.66 2.48%
31.10.2014 2 256 081.49 2 236 693.21 19 388.28 0.87% 2 175 356.20 80 725.29 3.71%
30.09.2014 2 236 693.21 2 229 606.11 7 087.10 0.32% 2 169 528.80 67 164.41 3.10%
31.08.2014 2 229 606.11 2 230 460.39 - 854.28 -0.04% 2 159 474.56 70 131.55 3.25%
31.07.2014 2 230 460.39 2 226 907.23 3 553.16 0.16% 2 148 209.86 82 250.53 3.83%
30.06.2014 2 226 907.23 2 214 642.26 12 264.97 0.55% 2 146 658.21 80 249.02 3.74%
31.05.2014 2 214 642.26 2 207 451.39 7 190.87 0.33% 2 133 255.53 81 386.74 3.82%
30.04.2014 2 207 451.39 2 201 192.95 6 258.45 0.28% 2 136 572.58 70 878.82 3.32%
31.03.2014 2 201 192.95 2 195 655.18 5 537.76 0.25% 2 146 379.45 54 813.49 2.55%
28.02.2014 2 195 655.18 2 200 647.41 -4 992.22 -0.23% 2 138 781.79 56 873.39 2.66%
31.01.2014 2 200 647.41 2 201 993.62 -1 346.22 -0.06% 2 137 002.69 63 644.72 2.98%
31.12.2013 2 201 993.62 2 209 494.68 -7 501.05 -0.34% 2 123 641.50 78 352.12 3.69%
30.11.2013 2 209 494.68 2 175 356.20 34 138.48 1.57% 2 117 095.76 92 398.92 4.36%
31.10.2013 2 175 356.20 2 169 528.80 5 827.39 0.27% 2 111 078.00 64 278.19 3.04%
30.09.2013 2 169 528.80 2 159 474.56 10 054.25 0.47% 2 109 138.71 60 390.10 2.86%
31.08.2013 2 159 474.56 2 148 209.86 11 264.70 0.52% 2 102 213.81 57 260.75 2.72%
31.07.2013 2 148 209.86 2 146 658.21 1 551.65 0.07% 2 103 159.86 45 050.00 2.14%
30.06.2013 2 146 658.21 2 133 255.53 13 402.68 0.63% 2 098 378.59 48 279.62 2.30%
31.05.2013 2 133 255.53 2 136 572.58 -3 317.05 -0.16% 2 092 250.81 41 004.72 1.96%
30.04.2013 2 136 572.58 2 146 379.45 -9 806.88 -0.46% 2 078 504.43 58 068.15 2.79%
31.03.2013 2 146 379.45 2 138 781.79 7 597.66 0.36% 2 076 774.93 69 604.52 3.35%
28.02.2013 2 138 781.79 2 137 002.69 1 779.10 0.08% 2 074 410.66 64 371.14 3.10%
31.01.2013 2 137 002.69 2 123 641.50 13 361.19 0.63% 2 072 022.03 64 980.66 3.14%
31.12.2012 2 123 641.50 2 117 095.76 6 545.74 0.31% 2 069 727.47 53 914.04 2.60%
30.11.2012 2 117 095.76 2 111 078.00 6 017.76 0.28% 2 070 789.17 46 306.59 2.24%
31.10.2012 2 111 078.00 2 109 138.71 1 939.30 0.09% 2 058 422.12 52 655.89 2.56%
30.09.2012 2 109 138.71 2 102 213.81 6 924.90 0.33% 2 045 433.27 63 705.44 3.11%
31.08.2012 2 102 213.81 2 103 159.86 - 946.05 -0.04% 2 031 812.89 70 400.91 3.46%
31.07.2012 2 103 159.86 2 098 378.59 4 781.26 0.23% 2 026 925.66 76 234.19 3.76%
30.06.2012 2 098 378.59 2 092 250.81 6 127.78 0.29% 2 013 411.80 84 966.79 4.22%
31.05.2012 2 092 250.81 2 078 504.43 13 746.38 0.66% 2 002 886.90 89 363.91 4.46%
30.04.2012 2 078 504.43 2 076 774.93 1 729.49 0.08% 1 992 461.77 86 042.65 4.32%
31.03.2012 2 076 774.93 2 074 410.66 2 364.28 0.11% 1 976 791.23 99 983.70 5.06%
29.02.2012 2 074 410.66 2 072 022.03 2 388.63 0.12% 1 968 721.68 105 688.98 5.37%
31.01.2012 2 072 022.03 2 069 727.47 2 294.56 0.11% 1 965 310.20 106 711.83 5.43%
31.12.2011 2 069 727.47 2 070 789.17 -1 061.70 -0.05% 1 962 292.12 107 435.34 5.47%
30.11.2011 2 070 789.17 2 058 422.12 12 367.05 0.60% 1 961 763.62 109 025.55 5.56%
31.10.2011 2 058 422.12 2 045 433.27 12 988.85 0.64% 1 954 493.34 103 928.78 5.32%
30.09.2011 2 045 433.27 2 031 812.89 13 620.38 0.67% 1 938 440.26 106 993.01 5.52%
31.08.2011 2 031 812.89 2 026 925.66 4 887.23 0.24% 1 929 231.83 102 581.05 5.32%
31.07.2011 2 026 925.66 2 013 411.80 13 513.86 0.67% 1 918 460.98 108 464.69 5.65%
30.06.2011 2 013 411.80 2 002 886.90 10 524.91 0.53% 1 915 668.80 97 743.00 5.10%
31.05.2011 2 002 886.90 1 992 461.77 10 425.13 0.52% 1 903 376.42 99 510.48 5.23%
30.04.2011 1 992 461.77 1 976 791.23 15 670.54 0.79% 1 895 537.76 96 924.02 5.11%
31.03.2011 1 976 791.23 1 968 721.68 8 069.56 0.41% 1 894 327.23 82 464.00 4.35%
28.02.2011 1 968 721.68 1 965 310.20 3 411.48 0.17% 1 896 653.64 72 068.04 3.80%
31.01.2011 1 965 310.20 1 962 292.12 3 018.07 0.15% 1 903 687.83 61 622.37 3.24%
31.12.2010 1 962 292.12 1 961 763.62 528.51 0.03% 1 905 055.61 57 236.51 3.00%
30.11.2010 1 961 763.62 1 954 493.34 7 270.28 0.37% 1 914 626.26 47 137.36 2.46%
31.10.2010 1 954 493.34 1 938 440.26 16 053.08 0.83% 1 914 436.41 40 056.93 2.09%
30.09.2010 1 938 440.26 1 929 231.83 9 208.43 0.48% 1 912 445.51 25 994.75 1.36%
31.08.2010 1 929 231.83 1 918 460.98 10 770.86 0.56% 1 907 140.96 22 090.88 1.16%
31.07.2010 1 918 460.98 1 915 668.80 2 792.17 0.15% 1 904 623.45 13 837.52 0.73%
30.06.2010 1 915 668.80 1 903 376.42 12 292.38 0.65% 1 908 419.20 7 249.61 0.38%
31.05.2010 1 903 376.42 1 895 537.76 7 838.67 0.41% 1 899 386.30 3 990.12 0.21%
30.04.2010 1 895 537.76 1 894 327.23 1 210.53 0.06% 1 899 832.12 -4 294.37 -0.23%
31.03.2010 1 894 327.23 1 896 653.64 -2 326.41 -0.12% 1 896 119.67 -1 792.44 -0.09%
28.02.2010 1 896 653.64 1 903 687.83 -7 034.19 -0.37% 1 898 421.72 -1 768.08 -0.09%
31.01.2010 1 903 687.83 1 905 055.61 -1 367.78 -0.07% 1 898 217.83 5 470.00 0.29%
31.12.2009 1 905 055.61 1 914 626.26 -9 570.65 -0.50% 1 889 846.78 15 208.83 0.80%
30.11.2009 1 914 626.26 1 914 436.41 189.85 0.01% 1 889 841.37 24 784.88 1.31%
31.10.2009 1 914 436.41 1 912 445.51 1 990.89 0.10% 1 876 645.30 37 791.11 2.01%
30.09.2009 1 912 445.51 1 907 140.96 5 304.56 0.28% 1 860 918.34 51 527.17 2.77%
31.08.2009 1 907 140.96 1 904 623.45 2 517.50 0.13% 1 826 323.56 80 817.39 4.43%
31.07.2009 1 904 623.45 1 908 419.20 -3 795.74 -0.20% 1 793 367.58 111 255.87 6.20%
30.06.2009 1 908 419.20 1 899 386.30 9 032.90 0.48% 1 779 214.59 129 204.61 7.26%
31.05.2009 1 899 386.30 1 899 832.12 - 445.82 -0.02% 1 734 908.84 164 477.46 9.48%
30.04.2009 1 899 832.12 1 896 119.67 3 712.45 0.20% 1 702 737.36 197 094.76 11.58%
31.03.2009 1 896 119.67 1 898 421.72 -2 302.05 -0.12% 1 673 829.49 222 290.17 13.28%
28.02.2009 1 898 421.72 1 898 217.83 203.89 0.01% 1 647 803.00 250 618.71 15.21%
31.01.2009 1 898 217.83 1 889 846.78 8 371.05 0.44% 1 637 420.68 260 797.14 15.93%
31.12.2008 1 889 846.78 1 889 841.37 5.41 0.00% 1 628 154.91 261 691.87 16.07%
30.11.2008 1 889 841.37 1 876 645.30 13 196.08 0.70% 1 593 436.85 296 404.52 18.60%
31.10.2008 1 876 645.30 1 860 918.34 15 726.96 0.85% 1 565 800.33 310 844.96 19.85%
30.09.2008 1 860 918.34 1 826 323.56 34 594.78 1.89% 1 534 769.41 326 148.93 21.25%
31.08.2008 1 826 323.56 1 793 367.58 32 955.98 1.84% 1 499 364.77 326 958.80 21.81%
31.07.2008 1 793 367.58 1 779 214.59 14 152.99 0.80% 1 470 130.16 323 237.42 21.99%
30.06.2008 1 779 214.59 1 734 908.84 44 305.75 2.55% 1 437 863.60 341 350.98 23.74%
31.05.2008 1 734 908.84 1 702 737.36 32 171.48 1.89% 1 394 862.54 340 046.30 24.38%
30.04.2008 1 702 737.36 1 673 829.49 28 907.87 1.73% 1 365 727.35 337 010.01 24.68%
31.03.2008 1 673 829.49 1 647 803.00 26 026.49 1.58% 1 338 851.75 334 977.74 25.02%
29.02.2008 1 647 803.00 1 637 420.68 10 382.32 0.63% 1 312 291.12 335 511.89 25.57%
31.01.2008 1 637 420.68 1 628 154.91 9 265.77 0.57% 1 299 375.78 338 044.91 26.02%
31.12.2007 1 628 154.91 1 593 436.85 34 718.06 2.18% 1 286 117.83 342 037.08 26.59%
30.11.2007 1 593 436.85 1 565 800.33 27 636.52 1.76% 1 281 448.39 311 988.47 24.35%
31.10.2007 1 565 800.33 1 534 769.41 31 030.92 2.02% 1 253 445.35 312 354.98 24.92%
30.09.2007 1 534 769.41 1 499 364.77 35 404.65 2.36% 1 235 989.01 298 780.41 24.17%
31.08.2007 1 499 364.77 1 470 130.16 29 234.60 1.99% 1 212 427.96 286 936.81 23.67%
31.07.2007 1 470 130.16 1 437 863.60 32 266.56 2.24% 1 199 170.14 270 960.02 22.60%
30.06.2007 1 437 863.60 1 394 862.54 43 001.06 3.08% 1 177 931.93 259 931.67 22.07%
31.05.2007 1 394 862.54 1 365 727.35 29 135.19 2.13% 1 152 845.66 242 016.88 20.99%
30.04.2007 1 365 727.35 1 338 851.75 26 875.60 2.01% 1 128 669.18 237 058.17 21.00%
31.03.2007 1 338 851.75 1 312 291.12 26 560.63 2.02% 1 108 760.69 230 091.06 20.75%
28.02.2007 1 312 291.12 1 299 375.78 12 915.34 0.99% 1 091 102.05 221 189.07 20.27%
31.01.2007 1 299 375.78 1 286 117.83 13 257.95 1.03% 1 076 639.14 222 736.64 20.69%
31.12.2006 1 286 117.83 1 281 448.39 4 669.44 0.36% 1 067 510.56 218 607.27 20.48%
30.11.2006 1 281 448.39 1 253 445.35 28 003.03 2.23% 1 056 166.59 225 281.79 21.33%
31.10.2006 1 253 445.35 1 235 989.01 17 456.35 1.41% 1 044 091.04 209 354.31 20.05%
30.09.2006 1 235 989.01 1 212 427.96 23 561.05 1.94% 1 026 853.87 209 135.13 20.37%
31.08.2006 1 212 427.96 1 199 170.14 13 257.82 1.11% 1 007 990.02 204 437.94 20.28%
31.07.2006 1 199 170.14 1 177 931.93 21 238.21 1.80% 985 345.44 213 824.70 21.70%
30.06.2006 1 177 931.93 1 152 845.66 25 086.27 2.18% 977 736.25 200 195.68 20.48%
31.05.2006 1 152 845.66 1 128 669.18 24 176.48 2.14% 950 964.98 201 880.68 21.23%
30.04.2006 1 128 669.18 1 108 760.69 19 908.49 1.80% 936 438.51 192 230.68 20.53%
31.03.2006 1 108 760.69 1 091 102.05 17 658.64 1.62% 924 733.00 184 027.69 19.90%
28.02.2006 1 091 102.05 1 076 639.14 14 462.92 1.34% 908 943.38 182 158.67 20.04%
31.01.2006 1 076 639.14 1 067 510.56 9 128.58 0.86% 895 476.69 181 162.44 20.23%
31.12.2005 1 067 510.56 1 056 166.59 11 343.97 1.07% 889 420.73 178 089.83 20.02%
30.11.2005 1 056 166.59 1 044 091.04 12 075.55 1.16% 889 545.52 166 621.07 18.73%
31.10.2005 1 044 091.04 1 026 853.87 17 237.17 1.68% 880 206.16 163 884.88 18.62%
30.09.2005 1 026 853.87 1 007 990.02 18 863.85 1.87% 863 913.50 162 940.38 18.86%
31.08.2005 1 007 990.02 985 345.44 22 644.58 2.30% 842 753.95 165 236.07 19.61%
31.07.2005 985 345.44 977 736.25 7 609.19 0.78% 831 987.28 153 358.16 18.43%
30.06.2005 977 736.25 950 964.98 26 771.26 2.82% 826 188.49 151 547.76 18.34%
31.05.2005 950 964.98 936 438.51 14 526.48 1.55% 816 669.79 134 295.20 16.44%
30.04.2005 936 438.51 924 733.00 11 705.50 1.27% 810 956.85 125 481.65 15.47%
31.03.2005 924 733.00 908 943.38 15 789.62 1.74% 794 114.84 130 618.16 16.45%
28.02.2005 908 943.38 895 476.69 13 466.69 1.50% 788 654.27 120 289.11 15.25%
31.01.2005 895 476.69 889 420.73 6 055.96 0.68% 787 839.28 107 637.41 13.66%
31.12.2004 889 420.73 889 545.52 - 124.79 -0.01% 791 629.81 97 790.92 12.35%
30.11.2004 889 545.52 880 206.16 9 339.36 1.06% 793 514.84 96 030.69 12.10%
31.10.2004 880 206.16 863 913.50 16 292.67 1.89% 769 876.12 110 330.05 14.33%
30.09.2004 863 913.50 842 753.95 21 159.54 2.51% 754 410.71 109 502.78 14.52%
31.08.2004 842 753.95 831 987.28 10 766.67 1.29% 758 496.83 84 257.13 11.11%
31.07.2004 831 987.28 826 188.49 5 798.79 0.70% 748 293.52 83 693.76 11.18%
30.06.2004 826 188.49 816 669.79 9 518.70 1.17% 741 529.51 84 658.98 11.42%
31.05.2004 816 669.79 810 956.85 5 712.94 0.70% 726 714.55 89 955.24 12.38%
30.04.2004 810 956.85 794 114.84 16 842.01 2.12% 740 294.35 70 662.50 9.55%
31.03.2004 794 114.84 788 654.27 5 460.57 0.69% 731 868.14 62 246.70 8.51%
29.02.2004 788 654.27 787 839.28 814.99 0.10% 728 307.01 60 347.26 8.29%
31.01.2004 787 839.28 791 629.81 -3 790.53 -0.48% 732 542.37 55 296.91 7.55%
31.12.2003 791 629.81 793 514.84 -1 885.02 -0.24% 724 198.27 67 431.55 9.31%
30.11.2003 793 514.84 769 876.12 23 638.72 3.07% 721 624.91 71 889.93 9.96%
31.10.2003 769 876.12 754 410.71 15 465.40 2.05% 717 609.37 52 266.74 7.28%
30.09.2003 754 410.71 758 496.83 -4 086.11 -0.54% 714 649.51 39 761.20 5.56%
31.08.2003 758 496.83 748 293.52 10 203.31 1.36% 710 256.03 48 240.79 6.79%
31.07.2003 748 293.52 741 529.51 6 764.01 0.91% 698 321.73 49 971.79 7.16%
30.06.2003 741 529.51 726 714.55 14 814.97 2.04% 718 233.50 23 296.01 3.24%
31.05.2003 726 714.55 740 294.35 -13 579.81 -1.83% 717 545.30 9 169.25 1.28%
30.04.2003 740 294.35 731 868.14 8 426.21 1.15% 728 831.70 11 462.66 1.57%
31.03.2003 731 868.14 728 307.01 3 561.13 0.49% 756 598.57 -24 730.43 -3.27%
28.02.2003 728 307.01 732 542.37 -4 235.36 -0.58% 763 005.40 -34 698.38 -4.55%
31.01.2003 732 542.37 724 198.27 8 344.10 1.15% 767 245.79 -34 703.42 -4.52%
31.12.2002 724 198.27 721 624.91 2 573.36 0.36% - - -
30.11.2002 721 624.91 717 609.37 4 015.54 0.56% - - -
31.10.2002 717 609.37 714 649.51 2 959.86 0.41% - - -
30.09.2002 714 649.51 710 256.03 4 393.48 0.62% - - -
31.08.2002 710 256.03 698 321.73 11 934.30 1.71% - - -
31.07.2002 698 321.73 718 233.50 -19 911.77 -2.77% - - -
30.06.2002 718 233.50 717 545.30 688.20 0.10% - - -
31.05.2002 717 545.30 728 831.70 -11 286.40 -1.55% - - -
30.04.2002 728 831.70 756 598.57 -27 766.87 -3.67% - - -
31.03.2002 756 598.57 763 005.40 -6 406.83 -0.84% - - -
28.02.2002 763 005.40 767 245.79 -4 240.39 -0.55% - - -
31.01.2002 767 245.79 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2014 26 745 961.50 25 902 707.98 843 253.52 3.26% 25 902 707.98 843 253.52 3.26%
01.01.2013 25 902 707.98 25 158 669.08 744 038.90 2.96% 25 158 669.08 744 038.90 2.96%
01.01.2012 25 158 669.08 24 222 694.16 935 974.92 3.86% 24 222 694.16 935 974.92 3.86%
01.01.2011 24 222 694.16 23 073 933.82 1 148 760.34 4.98% 23 073 933.82 1 148 760.34 4.98%
01.01.2010 23 073 933.82 22 858 725.03 215 208.80 0.94% 22 858 725.03 215 208.80 0.94%
01.01.2009 22 858 725.03 21 312 856.91 1 545 868.12 7.25% 21 312 856.91 1 545 868.12 7.25%
01.01.2008 21 312 856.91 17 440 628.58 3 872 228.33 22.20% 17 440 628.58 3 872 228.33 22.20%
01.01.2007 17 440 628.58 14 204 547.33 3 236 081.25 22.78% 14 204 547.33 3 236 081.25 22.78%
01.01.2006 14 204 547.33 11 782 250.34 2 422 296.99 20.56% 11 782 250.34 2 422 296.99 20.56%
01.01.2005 11 782 250.34 10 022 250.68 1 759 999.67 17.56% 10 022 250.68 1 759 999.67 17.56%
01.01.2004 10 022 250.68 9 017 477.76 1 004 772.92 11.14% 9 017 477.76 1 004 772.92 11.14%
01.01.2003 9 017 477.76 8 738 120.06 279 357.69 3.20% 8 738 120.06 279 357.69 3.20%
01.01.2002 8 738 120.06 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry soukromému sektoru - stavy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a ostatní celkem - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies