Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Základní měnové indikátory

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2011 -12.33
Max 28.02.2003 24.91

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 -0.97 0.79 -1.75 - 222.59% 7.03 -8.00 - 113.73%
30.11.2014 0.79 2.22 -1.43 -64.49% 6.49 -5.70 -87.86%
31.10.2014 2.22 3.74 -1.52 -40.62% 5.39 -3.17 -58.82%
30.09.2014 3.74 6.44 -2.70 -41.95% 9.48 -5.74 -60.56%
31.08.2014 6.44 5.35 1.09 20.41% 10.05 -3.62 -35.96%
31.07.2014 5.35 8.06 -2.71 -33.66% 10.01 -4.66 -46.57%
30.06.2014 8.06 13.69 -5.63 -41.12% 9.78 -1.72 -17.62%
31.05.2014 13.69 12.51 1.17 9.38% 10.83 2.86 26.39%
30.04.2014 12.51 13.62 -1.10 -8.11% 11.47 1.04 9.07%
31.03.2014 13.62 11.11 2.50 22.54% 11.38 2.24 19.70%
28.02.2014 11.11 8.67 2.44 28.17% 11.14 -0.03 -0.25%
31.01.2014 8.67 7.03 1.64 23.27% 15.28 -6.61 -43.26%
31.12.2013 7.03 6.49 0.54 8.38% 17.06 -10.03 -58.77%
30.11.2013 6.49 5.39 1.10 20.45% 17.23 -10.74 -62.34%
31.10.2013 5.39 9.48 -4.09 -43.14% 14.62 -9.23 -63.15%
30.09.2013 9.48 10.05 -0.58 -5.73% 12.01 -2.53 -21.10%
31.08.2013 10.05 10.01 0.05 0.46% 14.97 -4.92 -32.84%
31.07.2013 10.01 9.78 0.22 2.28% 10.69 -0.68 -6.40%
30.06.2013 9.78 10.83 -1.05 -9.67% 9.48 0.31 3.24%
31.05.2013 10.83 11.47 -0.64 -5.60% 9.14 1.69 18.52%
30.04.2013 11.47 11.38 0.10 0.83% 8.86 2.61 29.48%
31.03.2013 11.38 11.14 0.24 2.12% 5.81 5.57 95.83%
28.02.2013 11.14 15.28 -4.14 -27.09% 2.04 9.10 446.18%
31.01.2013 15.28 17.06 -1.78 -10.42% -3.18 18.46 - 581.02%
31.12.2012 17.06 17.23 -0.17 -1.02% -4.49 21.55 - 480.21%
30.11.2012 17.23 14.62 2.61 17.86% -7.79 25.02 - 321.36%
31.10.2012 14.62 12.01 2.61 21.76% -9.29 23.92 - 257.32%
30.09.2012 12.01 14.97 -2.96 -19.76% -12.33 24.34 - 197.38%
31.08.2012 14.97 10.69 4.28 40.01% -10.96 25.93 - 236.59%
31.07.2012 10.69 9.48 1.21 12.81% -6.35 17.04 - 268.24%
30.06.2012 9.48 9.14 0.34 3.70% -7.35 16.83 - 228.85%
31.05.2012 9.14 8.86 0.28 3.13% -8.32 17.46 - 209.78%
30.04.2012 8.86 5.81 3.05 52.51% -10.24 19.10 - 186.51%
31.03.2012 5.81 2.04 3.77 184.80% -5.06 10.87 - 214.89%
29.02.2012 2.04 -3.18 5.22 - 164.21% 0.10 1.94 1 842.86%
31.01.2012 -3.18 -4.49 1.31 -29.20% 1.76 -4.93 - 280.92%
31.12.2011 -4.49 -7.79 3.30 -42.37% 2.04 -6.53 - 320.06%
30.11.2011 -7.79 -9.29 1.51 -16.23% 4.75 -12.54 - 263.95%
31.10.2011 -9.29 -12.33 3.04 -24.63% 8.15 -17.45 - 213.98%
30.09.2011 -12.33 -10.96 -1.38 12.55% 10.50 -22.84 - 217.42%
31.08.2011 -10.96 -6.35 -4.60 72.46% 2.09 -13.05 - 624.31%
31.07.2011 -6.35 -7.35 1.00 -13.60% 0.93 -7.28 - 785.44%
30.06.2011 -7.35 -8.32 0.97 -11.65% -0.23 -7.12 3 097.39%
31.05.2011 -8.32 -10.24 1.92 -18.73% -2.46 -5.87 238.93%
30.04.2011 -10.24 -5.06 -5.19 102.55% 5.14 -15.38 - 299.40%
31.03.2011 -5.06 0.10 -5.16 -4 916.19% 2.83 -7.89 - 278.63%
28.02.2011 0.10 1.76 -1.65 -94.02% 1.45 -1.35 -92.77%
31.01.2011 1.76 2.04 -0.28 -13.88% 0.98 0.78 79.73%
31.12.2010 2.04 4.75 -2.71 -57.06% 0.54 1.50 280.41%
30.11.2010 4.75 8.15 -3.41 -41.77% -2.33 7.08 - 303.82%
31.10.2010 8.15 10.50 -2.35 -22.36% -5.12 13.28 - 259.28%
30.09.2010 10.50 2.09 8.41 402.54% -7.04 17.54 - 249.19%
31.08.2010 2.09 0.93 1.16 125.46% -8.14 10.23 - 125.66%
31.07.2010 0.93 -0.23 1.16 - 503.04% -7.52 8.44 - 112.33%
30.06.2010 -0.23 -2.46 2.23 -90.64% -3.21 2.98 -92.83%
31.05.2010 -2.46 5.14 -7.59 - 147.81% 1.17 -3.62 - 310.09%
30.04.2010 5.14 2.83 2.31 81.46% -0.88 6.01 - 685.75%
31.03.2010 2.83 1.45 1.38 94.97% -1.09 3.92 - 358.78%
28.02.2010 1.45 0.98 0.47 48.62% -4.20 5.65 - 134.57%
31.01.2010 0.98 0.54 0.44 82.28% -2.99 3.97 - 132.65%
31.12.2009 0.54 -2.33 2.87 - 123.00% -1.64 2.18 - 132.68%
30.11.2009 -2.33 -5.12 2.79 -54.49% 2.65 -4.98 - 187.96%
31.10.2009 -5.12 -7.04 1.92 -27.27% 8.44 -13.56 - 160.68%
30.09.2009 -7.04 -8.14 1.10 -13.56% 11.04 -18.08 - 163.78%
31.08.2009 -8.14 -7.52 -0.63 8.36% 14.41 -22.55 - 156.52%
31.07.2009 -7.52 -3.21 -4.31 134.29% 8.61 -16.13 - 187.25%
30.06.2009 -3.21 1.17 -4.38 - 374.42% 7.44 -10.65 - 143.11%
31.05.2009 1.17 -0.88 2.05 - 233.30% 5.03 -3.86 -76.74%
30.04.2009 -0.88 -1.09 0.22 -19.84% 3.71 -4.59 - 123.62%
31.03.2009 -1.09 -4.20 3.11 -73.95% 4.41 -5.50 - 124.82%
28.02.2009 -4.20 -2.99 -1.21 40.37% 8.20 -12.40 - 151.23%
31.01.2009 -2.99 -1.64 -1.35 82.44% 7.22 -10.21 - 141.43%
31.12.2008 -1.64 2.65 -4.29 - 161.91% 6.21 -7.85 - 126.41%
30.11.2008 2.65 8.44 -5.79 -68.61% 5.58 -2.93 -52.51%
31.10.2008 8.44 11.04 -2.60 -23.55% 2.32 6.12 263.86%
30.09.2008 11.04 14.41 -3.37 -23.39% -0.52 11.56 -2 210.52%
31.08.2008 14.41 8.61 5.79 67.26% -0.17 14.58 -8 333.14%
31.07.2008 8.61 7.44 1.17 15.76% 6.61 2.00 30.28%
30.06.2008 7.44 5.03 2.42 48.05% 1.62 5.83 360.46%
31.05.2008 5.03 3.71 1.31 35.36% 3.06 1.97 64.52%
30.04.2008 3.71 4.41 -0.69 -15.77% 2.28 1.44 63.14%
31.03.2008 4.41 8.20 -3.79 -46.24% 0.20 4.21 2 148.98%
29.02.2008 8.20 7.22 0.98 13.54% -0.41 8.61 -2 109.56%
31.01.2008 7.22 6.21 1.01 16.30% -1.74 8.96 - 514.76%
31.12.2007 6.21 5.58 0.63 11.31% -1.83 8.04 - 438.92%
30.11.2007 5.58 2.32 3.26 140.53% -1.90 7.48 - 393.58%
31.10.2007 2.32 -0.52 2.84 - 543.40% -1.43 3.75 - 261.83%
30.09.2007 -0.52 -0.17 -0.35 198.86% -0.38 -0.14 37.99%
31.08.2007 -0.17 6.61 -6.79 - 102.65% -0.45 0.28 -61.28%
31.07.2007 6.61 1.62 5.00 309.16% -1.23 7.84 - 636.25%
30.06.2007 1.62 3.06 -1.44 -47.10% 0.61 1.00 164.48%
31.05.2007 3.06 2.28 0.78 34.23% 11.15 -8.10 -72.60%
30.04.2007 2.28 0.20 2.08 1 061.22% 15.05 -12.77 -84.88%
31.03.2007 0.20 -0.41 0.60 - 148.04% 17.29 -17.09 -98.87%
28.02.2007 -0.41 -1.74 1.33 -76.57% 23.05 -23.46 - 101.77%
31.01.2007 -1.74 -1.83 0.09 -4.97% 24.84 -26.59 - 107.01%
31.12.2006 -1.83 -1.90 0.07 -3.58% 24.35 -26.18 - 107.52%
30.11.2006 -1.90 -1.43 -0.47 32.59% 19.56 -21.46 - 109.71%
31.10.2006 -1.43 -0.38 -1.05 278.10% 20.09 -21.52 - 107.13%
30.09.2006 -0.38 -0.45 0.07 -16.15% 19.34 -19.72 - 101.96%
31.08.2006 -0.45 -1.23 0.78 -63.34% 20.71 -21.16 - 102.18%
31.07.2006 -1.23 0.61 -1.84 - 301.80% 19.41 -20.65 - 106.35%
30.06.2006 0.61 11.15 -10.54 -94.52% 17.65 -17.04 -96.54%
31.05.2006 11.15 15.05 -3.90 -25.91% 14.00 -2.85 -20.36%
30.04.2006 15.05 17.29 -2.24 -12.95% 10.97 4.08 37.17%
31.03.2006 17.29 23.05 -5.77 -25.01% 9.72 7.56 77.78%
28.02.2006 23.05 24.84 -1.79 -7.21% 8.59 14.46 168.31%
31.01.2006 24.84 24.35 0.50 2.04% 9.67 15.18 156.96%
31.12.2005 24.35 19.56 4.79 24.47% 9.97 14.38 144.31%
30.11.2005 19.56 20.09 -0.53 -2.61% 11.52 8.05 69.87%
31.10.2005 20.09 19.34 0.75 3.86% 11.46 8.62 75.26%
30.09.2005 19.34 20.71 -1.37 -6.62% 11.86 7.48 63.04%
31.08.2005 20.71 19.41 1.30 6.68% 11.77 8.94 75.99%
31.07.2005 19.41 17.65 1.76 10.00% 12.18 7.23 59.39%
30.06.2005 17.65 14.00 3.65 26.06% 6.65 11.00 165.41%
31.05.2005 14.00 10.97 3.03 27.62% 1.54 12.46 809.16%
30.04.2005 10.97 9.72 1.25 12.82% 2.87 8.11 282.93%
31.03.2005 9.72 8.59 1.13 13.18% 0.56 9.17 1 652.07%
28.02.2005 8.59 9.67 -1.08 -11.14% -4.87 13.46 - 276.50%
31.01.2005 9.67 9.97 -0.30 -2.98% -6.35 16.02 - 252.29%
31.12.2004 9.97 11.52 -1.55 -13.45% -7.26 17.23 - 237.25%
30.11.2004 11.52 11.46 0.05 0.47% -6.63 18.14 - 273.76%
31.10.2004 11.46 11.86 -0.40 -3.38% -6.92 18.39 - 265.50%
30.09.2004 11.86 11.77 0.09 0.79% -5.70 17.56 - 308.25%
31.08.2004 11.77 12.18 -0.41 -3.38% -5.92 17.69 - 298.63%
31.07.2004 12.18 6.65 5.53 83.17% -6.05 18.23 - 301.31%
30.06.2004 6.65 1.54 5.11 331.82% 2.26 4.39 194.77%
31.05.2004 1.54 2.87 -1.32 -46.25% 0.93 0.61 65.24%
30.04.2004 2.87 0.56 2.31 416.22% 17.21 -14.34 -83.35%
31.03.2004 0.56 -4.87 5.42 - 111.40% 21.12 -20.56 -97.37%
29.02.2004 -4.87 -6.35 1.48 -23.33% 24.91 -29.78 - 119.54%
31.01.2004 -6.35 -7.26 0.91 -12.56% 21.09 -27.44 - 130.11%
31.12.2003 -7.26 -6.63 -0.63 9.57% - - -
30.11.2003 -6.63 -6.92 0.30 -4.30% - - -
31.10.2003 -6.92 -5.70 -1.23 21.58% - - -
30.09.2003 -5.70 -5.92 0.23 -3.86% - - -
31.08.2003 -5.92 -6.05 0.13 -2.08% - - -
31.07.2003 -6.05 2.26 -8.31 - 368.22% - - -
30.06.2003 2.26 0.93 1.32 142.06% - - -
31.05.2003 0.93 17.21 -16.28 -94.58% - - -
30.04.2003 17.21 21.12 -3.91 -18.51% - - -
31.03.2003 21.12 24.91 -3.80 -15.24% - - -
28.02.2003 24.91 21.09 3.83 18.14% - - -
31.01.2003 21.09 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2014 85.23 118.33 -33.11 -27.98% 118.33 -33.11 -27.98%
01.01.2013 118.33 118.73 -0.40 -0.34% 118.73 -0.40 -0.34%
01.01.2012 118.73 -80.33 199.06 - 247.81% -80.33 199.06 - 247.81%
01.01.2011 -80.33 36.17 - 116.50 - 322.07% 36.17 - 116.50 - 322.07%
01.01.2010 36.17 -40.82 76.99 - 188.63% -40.82 76.99 - 188.63%
01.01.2009 -40.82 79.52 - 120.33 - 151.33% 79.52 - 120.33 - 151.33%
01.01.2008 79.52 25.01 54.50 217.88% 25.01 54.50 217.88%
01.01.2007 25.01 84.77 -59.75 -70.49% 84.77 -59.75 -70.49%
01.01.2006 84.77 194.07 - 109.30 -56.32% 194.07 - 109.30 -56.32%
01.01.2005 194.07 69.15 124.92 180.66% 69.15 124.92 180.66%
01.01.2004 69.15 49.03 20.12 41.03% 49.03 20.12 41.03%
01.01.2003 49.03 - - - - - -

Graf jako obrázek

Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - roční míra růstu (v %))
Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - roční míra růstu (v %))
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - nové úvěry včetně navýšení - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - refinancované úvěry - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - ostatní nová ujednání - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Stavební spořitelny - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů