roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Základní měnové indikátory

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... roční míra růstu (v %) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 28.02.2010 -1.52
Max 31.12.2007 16.74

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 5.73 5.16 0.57 10.97% 5.41 0.32 5.90%
30.11.2014 5.16 4.77 0.39 8.20% 5.68 -0.52 -9.07%
31.10.2014 4.77 4.46 0.31 7.05% 4.84 -0.07 -1.41%
30.09.2014 4.46 4.45 0.01 0.18% 5.61 -1.15 -20.54%
31.08.2014 4.45 4.04 0.41 10.07% 5.36 -0.91 -16.97%
31.07.2014 4.04 4.93 -0.89 -17.98% 5.69 -1.65 -29.03%
30.06.2014 4.93 5.83 -0.90 -15.47% 4.56 0.37 8.12%
31.05.2014 5.83 5.63 0.20 3.46% 4.38 1.45 33.23%
30.04.2014 5.63 5.56 0.07 1.26% 4.78 0.86 17.96%
31.03.2014 5.56 5.27 0.29 5.50% 4.94 0.62 12.54%
28.02.2014 5.27 5.07 0.21 4.13% 4.67 0.60 12.84%
31.01.2014 5.07 5.41 -0.34 -6.34% 5.14 -0.07 -1.46%
31.12.2013 5.41 5.68 -0.27 -4.72% 5.29 0.12 2.31%
30.11.2013 5.68 4.84 0.84 17.32% 5.39 0.28 5.27%
31.10.2013 4.84 5.61 -0.77 -13.73% 5.83 -0.99 -17.02%
30.09.2013 5.61 5.36 0.25 4.69% 4.75 0.85 17.99%
31.08.2013 5.36 5.69 -0.34 -5.92% 5.80 -0.44 -7.64%
31.07.2013 5.69 4.56 1.14 24.95% 5.27 0.43 8.09%
30.06.2013 4.56 4.38 0.18 4.16% 5.70 -1.14 -20.07%
31.05.2013 4.38 4.78 -0.40 -8.40% 4.77 -0.40 -8.30%
30.04.2013 4.78 4.94 -0.17 -3.40% 4.54 0.23 5.13%
31.03.2013 4.94 4.67 0.27 5.78% 5.29 -0.34 -6.49%
28.02.2013 4.67 5.14 -0.47 -9.07% 4.64 0.03 0.65%
31.01.2013 5.14 5.29 -0.15 -2.76% 3.51 1.63 46.48%
31.12.2012 5.29 5.39 -0.11 -1.97% 3.06 2.22 72.63%
30.11.2012 5.39 5.83 -0.44 -7.51% 2.56 2.83 110.38%
31.10.2012 5.83 4.75 1.08 22.66% 1.84 3.99 216.68%
30.09.2012 4.75 5.80 -1.05 -18.05% 1.77 2.98 168.68%
31.08.2012 5.80 5.27 0.53 10.10% 0.88 4.92 559.84%
31.07.2012 5.27 5.70 -0.43 -7.60% 0.85 4.42 518.31%
30.06.2012 5.70 4.77 0.93 19.49% -0.29 5.99 -2 065.86%
31.05.2012 4.77 4.54 0.23 5.02% 0.43 4.34 1 009.53%
30.04.2012 4.54 5.29 -0.74 -14.07% -0.62 5.16 - 833.93%
31.03.2012 5.29 4.64 0.64 13.85% -0.47 5.76 -1 220.13%
29.02.2012 4.64 3.51 1.14 32.35% 1.01 3.63 358.44%
31.01.2012 3.51 3.06 0.45 14.60% 0.84 2.66 315.27%
31.12.2011 3.06 2.56 0.50 19.47% 0.02 3.04 14 480.95%
30.11.2011 2.56 1.84 0.72 39.22% 0.41 2.15 525.12%
31.10.2011 1.84 1.77 0.07 4.07% 1.27 0.57 45.42%
30.09.2011 1.77 0.88 0.89 101.25% 1.79 -0.02 -1.12%
31.08.2011 0.88 0.85 0.03 3.17% 0.56 0.32 56.96%
31.07.2011 0.85 -0.29 1.14 - 393.79% 0.74 0.11 14.52%
30.06.2011 -0.29 0.43 -0.72 - 167.44% 0.61 -0.90 - 147.70%
31.05.2011 0.43 -0.62 1.05 - 169.47% -0.84 1.27 - 151.19%
30.04.2011 -0.62 -0.47 -0.15 31.14% 0.58 -1.20 - 206.17%
31.03.2011 -0.47 1.01 -1.49 - 146.59% -0.15 -0.32 206.49%
28.02.2011 1.01 0.84 0.17 19.88% -1.52 2.53 - 166.82%
31.01.2011 0.84 0.02 0.82 3 923.81% -0.93 1.77 - 191.15%
31.12.2010 0.02 0.41 -0.39 -94.88% 0.45 -0.43 -95.30%
30.11.2010 0.41 1.27 -0.86 -67.61% 1.25 -0.83 -67.07%
31.10.2010 1.27 1.79 -0.52 -29.23% 1.76 -0.50 -28.27%
30.09.2010 1.79 0.56 1.23 219.46% 2.74 -0.95 -34.61%
31.08.2010 0.56 0.74 -0.18 -24.73% 3.93 -3.37 -85.77%
31.07.2010 0.74 0.61 0.14 22.37% 5.32 -4.58 -86.03%
30.06.2010 0.61 -0.84 1.45 - 172.38% 7.93 -7.33 -92.34%
31.05.2010 -0.84 0.58 -1.42 - 244.08% 9.54 -10.38 - 108.81%
30.04.2010 0.58 -0.15 0.74 - 478.57% 10.15 -9.56 -94.25%
31.03.2010 -0.15 -1.52 1.36 -89.84% 10.98 -11.14 - 101.40%
28.02.2010 -1.52 -0.93 -0.59 63.54% 11.69 -13.21 - 112.96%
31.01.2010 -0.93 0.45 -1.37 - 307.38% 12.57 -13.50 - 107.37%
31.12.2009 0.45 1.25 -0.80 -64.10% 13.06 -12.61 -96.58%
30.11.2009 1.25 1.76 -0.52 -29.46% 12.65 -11.40 -90.15%
31.10.2009 1.76 2.74 -0.97 -35.49% 13.58 -11.81 -87.00%
30.09.2009 2.74 3.93 -1.20 -30.45% 14.37 -11.64 -80.96%
31.08.2009 3.93 5.32 -1.39 -26.11% 13.76 -9.82 -71.40%
31.07.2009 5.32 7.93 -2.61 -32.89% 14.33 -9.01 -62.85%
30.06.2009 7.93 9.54 -1.61 -16.84% 13.45 -5.52 -41.01%
31.05.2009 9.54 10.15 -0.61 -6.00% 13.86 -4.32 -31.19%
30.04.2009 10.15 10.98 -0.83 -7.60% 13.88 -3.74 -26.91%
31.03.2009 10.98 11.69 -0.71 -6.08% 15.64 -4.66 -29.78%
28.02.2009 11.69 12.57 -0.88 -6.98% 16.00 -4.31 -26.94%
31.01.2009 12.57 13.06 -0.49 -3.74% 16.18 -3.61 -22.29%
31.12.2008 13.06 12.65 0.41 3.27% 16.74 -3.68 -21.97%
30.11.2008 12.65 13.58 -0.93 -6.86% 16.72 -4.07 -24.35%
31.10.2008 13.58 14.37 -0.80 -5.53% 15.50 -1.92 -12.40%
30.09.2008 14.37 13.76 0.62 4.49% 15.22 -0.85 -5.57%
31.08.2008 13.76 14.33 -0.57 -4.01% 15.04 -1.28 -8.51%
31.07.2008 14.33 13.45 0.88 6.56% 15.28 -0.95 -6.21%
30.06.2008 13.45 13.86 -0.41 -2.99% 14.68 -1.23 -8.39%
31.05.2008 13.86 13.88 -0.02 -0.16% 15.47 -1.60 -10.36%
30.04.2008 13.88 15.64 -1.75 -11.22% 14.35 -0.46 -3.23%
31.03.2008 15.64 16.00 -0.36 -2.28% 13.89 1.75 12.62%
29.02.2008 16.00 16.18 -0.17 -1.08% 13.80 2.20 15.95%
31.01.2008 16.18 16.74 -0.56 -3.33% 13.07 3.10 23.74%
31.12.2007 16.74 16.72 0.02 0.13% 13.81 2.92 21.15%
30.11.2007 16.72 15.50 1.22 7.85% 12.60 4.12 32.71%
31.10.2007 15.50 15.22 0.28 1.83% 13.69 1.81 13.25%
30.09.2007 15.22 15.04 0.18 1.23% 13.05 2.17 16.62%
31.08.2007 15.04 15.28 -0.24 -1.60% 13.88 1.15 8.31%
31.07.2007 15.28 14.68 0.60 4.09% 12.71 2.57 20.25%
30.06.2007 14.68 15.47 -0.79 -5.08% 12.67 2.01 15.86%
31.05.2007 15.47 14.35 1.12 7.78% 12.30 3.17 25.73%
30.04.2007 14.35 13.89 0.46 3.33% 13.57 0.78 5.73%
31.03.2007 13.89 13.80 0.08 0.61% 12.89 1.00 7.73%
28.02.2007 13.80 13.07 0.73 5.57% 12.71 1.09 8.59%
31.01.2007 13.07 13.81 -0.74 -5.36% 13.57 -0.49 -3.63%
31.12.2006 13.81 12.60 1.22 9.68% 11.09 2.72 24.54%
30.11.2006 12.60 13.69 -1.09 -7.97% 9.38 3.22 34.31%
31.10.2006 13.69 13.05 0.64 4.87% 7.33 6.36 86.73%
30.09.2006 13.05 13.88 -0.83 -5.99% 6.66 6.39 95.92%
31.08.2006 13.88 12.71 1.18 9.25% 7.11 6.77 95.21%
31.07.2006 12.71 12.67 0.04 0.28% 6.87 5.83 84.88%
30.06.2006 12.67 12.30 0.37 3.01% 7.04 5.63 79.96%
31.05.2006 12.30 13.57 -1.27 -9.36% 6.97 5.33 76.48%
30.04.2006 13.57 12.89 0.68 5.27% 6.23 7.34 117.83%
31.03.2006 12.89 12.71 0.18 1.42% 6.62 6.27 94.61%
28.02.2006 12.71 13.57 -0.86 -6.32% 6.65 6.06 91.11%
31.01.2006 13.57 11.09 2.48 22.31% 5.98 7.59 127.00%
31.12.2005 11.09 9.38 1.72 18.29% 6.42 4.68 72.87%
30.11.2005 9.38 7.33 2.05 27.94% 8.61 0.77 8.96%
31.10.2005 7.33 6.66 0.67 10.03% 9.48 -2.15 -22.71%
30.09.2005 6.66 7.11 -0.45 -6.33% 9.00 -2.34 -25.99%
31.08.2005 7.11 6.87 0.24 3.48% 8.86 -1.74 -19.69%
31.07.2005 6.87 7.04 -0.17 -2.39% 9.43 -2.56 -27.13%
30.06.2005 7.04 6.97 0.07 1.02% 11.19 -4.14 -37.05%
31.05.2005 6.97 6.23 0.74 11.88% 9.78 -2.81 -28.72%
30.04.2005 6.23 6.62 -0.39 -5.95% 9.75 -3.52 -36.12%
31.03.2005 6.62 6.65 -0.03 -0.41% 9.25 -2.62 -28.37%
28.02.2005 6.65 5.98 0.67 11.28% 8.57 -1.92 -22.38%
31.01.2005 5.98 6.42 -0.44 -6.86% 7.17 -1.20 -16.70%
31.12.2004 6.42 8.61 -2.19 -25.44% 7.77 -1.36 -17.45%
30.11.2004 8.61 9.48 -0.88 -9.25% 6.34 2.26 35.65%
31.10.2004 9.48 9.00 0.48 5.35% 6.32 3.17 50.13%
30.09.2004 9.00 8.86 0.15 1.65% 8.25 0.76 9.17%
31.08.2004 8.86 9.43 -0.58 -6.11% 7.39 1.47 19.90%
31.07.2004 9.43 11.19 -1.75 -15.67% 8.58 0.85 9.89%
30.06.2004 11.19 9.78 1.41 14.39% 7.20 3.98 55.33%
31.05.2004 9.78 9.75 0.03 0.26% 5.23 4.55 87.03%
30.04.2004 9.75 9.25 0.51 5.47% 6.12 3.63 59.34%
31.03.2004 9.25 8.57 0.68 7.91% 6.01 3.23 53.78%
29.02.2004 8.57 7.17 1.39 19.43% 6.55 2.02 30.86%
31.01.2004 7.17 7.77 -0.60 -7.69% 7.10 0.08 1.10%
31.12.2003 7.77 6.34 1.43 22.51% - - -
30.11.2003 6.34 6.32 0.03 0.44% - - -
31.10.2003 6.32 8.25 -1.93 -23.39% - - -
30.09.2003 8.25 7.39 0.86 11.64% - - -
31.08.2003 7.39 8.58 -1.20 -13.95% - - -
31.07.2003 8.58 7.20 1.38 19.19% - - -
30.06.2003 7.20 5.23 1.97 37.74% - - -
31.05.2003 5.23 6.12 -0.89 -14.59% - - -
30.04.2003 6.12 6.01 0.11 1.80% - - -
31.03.2003 6.01 6.55 -0.54 -8.17% - - -
28.02.2003 6.55 7.10 -0.55 -7.74% - - -
31.01.2003 7.10 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2014 60.90 61.05 -0.15 -0.25% 61.05 -0.15 -0.25%
01.01.2013 61.05 60.78 0.26 0.43% 60.78 0.26 0.43%
01.01.2012 60.78 11.87 48.91 411.95% 11.87 48.91 411.95%
01.01.2011 11.87 2.54 9.33 366.71% 2.54 9.33 366.71%
01.01.2010 2.54 78.32 -75.78 -96.75% 78.32 -75.78 -96.75%
01.01.2009 78.32 170.76 -92.44 -54.14% 170.76 -92.44 -54.14%
01.01.2008 170.76 179.75 -8.98 -5.00% 179.75 -8.98 -5.00%
01.01.2007 179.75 157.45 22.30 14.16% 157.45 22.30 14.16%
01.01.2006 157.45 87.94 69.51 79.04% 87.94 69.51 79.04%
01.01.2005 87.94 107.50 -19.56 -18.20% 107.50 -19.56 -18.20%
01.01.2004 107.50 82.86 24.65 29.75% 82.86 24.65 29.75%
01.01.2003 82.86 - - - - - -

Graf jako obrázek

roční míra růstu (v %) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - nové úvěry včetně navýšení - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - refinancované úvěry - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - ostatní nová ujednání - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Stavební spořitelny - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Stavební spořitelny - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Stavební spořitelny - standardní úvěry ze stavebního spoření - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Stavební spořitelny - překlenovací úvěry ze stavebního spoření - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů