Holdings of securities other than shares issued by residents - total, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Holdings of securities other than shares issued by residents - total v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Holdings of securities other than shares issued by residents - total

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.04.2015 1 494 113.00 2 313 929.10 - 819 816.10 -35.43% 2 254 005.10 - 759 892.10 -33.71%
01.01.2015 2 313 929.10 2 328 221.40 -14 292.30 -0.61% 2 220 602.10 93 327.00 4.20%
01.10.2014 2 328 221.40 2 293 748.30 34 473.10 1.50% 2 250 215.10 78 006.30 3.47%
01.07.2014 2 293 748.30 2 254 005.10 39 743.20 1.76% 2 284 704.30 9 044.00 0.40%
01.04.2014 2 254 005.10 2 220 602.10 33 403.00 1.50% 2 371 527.00 - 117 521.90 -4.96%
01.01.2014 2 220 602.10 2 250 215.10 -29 613.00 -1.32% 2 385 434.80 - 164 832.70 -6.91%
01.10.2013 2 250 215.10 2 284 704.30 -34 489.20 -1.51% 2 285 193.60 -34 978.50 -1.53%
01.07.2013 2 284 704.30 2 371 527.00 -86 822.70 -3.66% 2 265 815.70 18 888.60 0.83%
01.04.2013 2 371 527.00 2 385 434.80 -13 907.80 -0.58% 2 190 818.50 180 708.50 8.25%
01.01.2013 2 385 434.80 2 285 193.60 100 241.20 4.39% 2 106 423.30 279 011.50 13.25%
01.10.2012 2 285 193.60 2 265 815.70 19 377.90 0.86% 1 981 147.40 304 046.20 15.35%
01.07.2012 2 265 815.70 2 190 818.50 74 997.20 3.42% 1 942 218.00 323 597.70 16.66%
01.04.2012 2 190 818.50 2 106 423.30 84 395.20 4.01% 1 860 207.40 330 611.10 17.77%
01.01.2012 2 106 423.30 1 981 147.40 125 275.90 6.32% 1 847 532.90 258 890.40 14.01%
01.10.2011 1 981 147.40 1 942 218.00 38 929.40 2.00% 1 716 861.00 264 286.40 15.39%
01.07.2011 1 942 218.00 1 860 207.40 82 010.60 4.41% 1 810 177.00 132 041.00 7.29%
01.04.2011 1 860 207.40 1 847 532.90 12 674.50 0.69% 1 651 838.10 208 369.30 12.61%
01.01.2011 1 847 532.90 1 716 861.00 130 671.90 7.61% 1 595 639.40 251 893.50 15.79%
01.10.2010 1 716 861.00 1 810 177.00 -93 316.00 -5.16% 1 621 979.80 94 881.20 5.85%
01.07.2010 1 810 177.00 1 651 838.10 158 338.90 9.59% 1 570 974.00 239 203.00 15.23%
01.04.2010 1 651 838.10 1 595 639.40 56 198.70 3.52% 1 487 361.50 164 476.60 11.06%
01.01.2010 1 595 639.40 1 621 979.80 -26 340.40 -1.62% 1 362 428.50 233 210.90 17.12%
01.10.2009 1 621 979.80 1 570 974.00 51 005.80 3.25% 1 309 004.70 312 975.10 23.91%
01.07.2009 1 570 974.00 1 487 361.50 83 612.50 5.62% 1 135 900.90 435 073.10 38.30%
01.04.2009 1 487 361.50 1 362 428.50 124 933.00 9.17% 1 136 260.20 351 101.30 30.90%
01.01.2009 1 362 428.50 1 309 004.70 53 423.80 4.08% 1 193 819.10 168 609.40 14.12%
01.10.2008 1 309 004.70 1 135 900.90 173 103.80 15.24% 1 276 957.50 32 047.20 2.51%
01.07.2008 1 135 900.90 1 136 260.20 - 359.30 -0.03% 1 244 865.80 - 108 964.90 -8.75%
01.04.2008 1 136 260.20 1 193 819.10 -57 558.90 -4.82% 1 253 254.90 - 116 994.70 -9.34%
01.01.2008 1 193 819.10 1 276 957.50 -83 138.40 -6.51% 1 245 753.30 -51 934.20 -4.17%
01.10.2007 1 276 957.50 1 244 865.80 32 091.70 2.58% 1 152 815.80 124 141.70 10.77%
01.07.2007 1 244 865.80 1 253 254.90 -8 389.10 -0.67% 1 129 411.80 115 454.00 10.22%
01.04.2007 1 253 254.90 1 245 753.30 7 501.60 0.60% 1 113 380.60 139 874.30 12.56%
01.01.2007 1 245 753.30 1 152 815.80 92 937.50 8.06% 1 078 514.10 167 239.20 15.51%
01.10.2006 1 152 815.80 1 129 411.80 23 404.00 2.07% 1 083 263.40 69 552.40 6.42%
01.07.2006 1 129 411.80 1 113 380.60 16 031.20 1.44% 1 096 988.00 32 423.80 2.96%
01.04.2006 1 113 380.60 1 078 514.10 34 866.50 3.23% 1 099 859.60 13 521.00 1.23%
01.01.2006 1 078 514.10 1 083 263.40 -4 749.30 -0.44% 1 090 931.90 -12 417.80 -1.14%
01.10.2005 1 083 263.40 1 096 988.00 -13 724.60 -1.25% 1 127 912.70 -44 649.30 -3.96%
01.07.2005 1 096 988.00 1 099 859.60 -2 871.60 -0.26% 1 230 822.30 - 133 834.30 -10.87%
01.04.2005 1 099 859.60 1 090 931.90 8 927.70 0.82% 1 247 933.50 - 148 073.90 -11.87%
01.01.2005 1 090 931.90 1 127 912.70 -36 980.80 -3.28% 1 219 263.00 - 128 331.10 -10.53%
01.10.2004 1 127 912.70 1 230 822.30 - 102 909.60 -8.36% 1 037 964.50 89 948.20 8.67%
01.07.2004 1 230 822.30 1 247 933.50 -17 111.20 -1.37% 997 176.70 233 645.60 23.43%
01.04.2004 1 247 933.50 1 219 263.00 28 670.50 2.35% 929 223.00 318 710.50 34.30%
01.01.2004 1 219 263.00 1 037 964.50 181 298.50 17.47% 858 192.40 361 070.60 42.07%
01.10.2003 1 037 964.50 997 176.70 40 787.80 4.09% 842 156.10 195 808.40 23.25%
01.07.2003 997 176.70 929 223.00 67 953.70 7.31% 818 716.50 178 460.20 21.80%
01.04.2003 929 223.00 858 192.40 71 030.60 8.28% 763 960.10 165 262.90 21.63%
01.01.2003 858 192.40 842 156.10 16 036.30 1.90% 748 109.20 110 083.20 14.71%
01.10.2002 842 156.10 818 716.50 23 439.60 2.86% - - -
01.07.2002 818 716.50 763 960.10 54 756.40 7.17% - - -
01.04.2002 763 960.10 748 109.20 15 850.90 2.12% - - -
01.01.2002 748 109.20 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.