Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) 34 995.00 -28 961.00 - 220.83% -28 961.00 - 220.83%
UK2 Celkové příjmy 1 915 665.00 1 887 429.00 1.50% 1 887 429.00 1.50%
UK3 Celkové běžné příjmy 1 884 278.00 1 797 085.00 4.85% 1 797 085.00 4.85%
UK4 Celkové kapitálové příjmy 31 387.00 90 344.00 -65.26% 90 344.00 -65.26%
UK5 Celkové výdaje 1 880 670.00 1 916 390.00 -1.86% 1 916 390.00 -1.86%
UK6 Celkové běžné výdaje 1 693 525.00 1 641 333.00 3.18% 1 641 333.00 3.18%
UK7 Celkové kapitálové výdaje 187 145.00 275 057.00 -31.96% 275 057.00 -31.96%
UK8 Primární schodek (-) nebo přebytek (+) 79 661.00 20 041.00 297.49% 20 041.00 297.49%
UK9 Úroky placené 44 666.00 49 002.00 -8.85% 49 002.00 -8.85%
UK10 Přímé daně 361 048.00 332 063.00 8.73% 332 063.00 8.73%
UK11 z toho: poplatníkem podniky (S.11+S.12) 166 953.00 156 572.00 6.63% 156 572.00 6.63%
UK12 z toho: poplatníkem domácnosti (S.14+S.15) 183 091.00 164 589.00 11.24% 164 589.00 11.24%
UK13 Nepřímé daně 586 896.00 562 268.00 4.38% 562 268.00 4.38%
UK14 z toho: DPH 353 915.00 333 274.00 6.19% 333 274.00 6.19%
UK15 z toho: ekologické daně 28 082.00 33 911.00 -17.19% 33 911.00 -17.19%
UK16 Sociální příspěvky 703 045.00 662 916.00 6.05% 662 916.00 6.05%
UK17 z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů 449 685.00 422 509.00 6.43% 422 509.00 6.43%
UK18 z toho: sociální příspěvky zaměstnanců 252 352.00 239 380.00 5.42% 239 380.00 5.42%
UK19 Ostatní přijaté běžné transfery 75 540.00 84 483.00 -10.59% 84 483.00 -10.59%
UK20 z toho: přijaté úroky 6 536.00 7 026.00 -6.97% 7 026.00 -6.97%
UK21 Prodej 157 749.00 155 355.00 1.54% 155 355.00 1.54%
UK22 Běžné transfery 938 117.00 911 120.00 2.96% 911 120.00 2.96%
UK23 Sociální platby 729 235.00 710 045.00 2.70% 710 045.00 2.70%
UK24 z toho: penze - COFOG 10.2.0 357 415.00 351 653.00 1.64% 351 653.00 1.64%
UK25 z toho: příspěvky k nezaměstnanosti - COFOG 10.5.0 8 489.00 8 656.00 -1.93% 8 656.00 -1.93%
UK26 Dotace 107 836.00 104 995.00 2.71% 104 995.00 2.71%
UK27 Ostatní placené běžné transfery 101 046.00 96 080.00 5.17% 96 080.00 5.17%
UK28 Mzdy zaměstnanců 419 374.00 397 775.00 5.43% 397 775.00 5.43%
UK29 z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů 103 093.00 97 670.00 5.55% 97 670.00 5.55%
UK30 z toho: mzdy a platy 315 273.00 299 078.00 5.41% 299 078.00 5.41%
UK31 Mezispotřeba 291 368.00 283 436.00 2.80% 283 436.00 2.80%
UK32 Hrubé úspory 190 753.00 155 752.00 22.47% 155 752.00 22.47%

Schodek (-) nebo přebytek (+)

ObdobíHodnota
31.12.2016 34 995.00
31.12.2015 -28 961.00
31.12.2014 -83 063.00
31.12.2013 -51 129.00
31.12.2012 - 159 552.00
31.12.2011 - 109 896.00
31.12.2010 - 166 017.00
31.12.2009 - 214 211.00
31.12.2008 -79 665.00
31.12.2007 -25 096.00
Další »
Schodek (-) nebo přebytek (+),Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

Celkové příjmy

ObdobíHodnota
31.12.2016 1 915 665.00
31.12.2015 1 887 429.00
31.12.2014 1 738 921.00
31.12.2013 1 694 779.00
31.12.2012 1 646 284.00
31.12.2011 1 626 020.00
31.12.2010 1 558 224.00
31.12.2009 1 523 022.00
31.12.2008 1 555 614.00
31.12.2007 1 525 325.00
Další »
Celkové příjmy,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

Celkové běžné příjmy

ObdobíHodnota
31.12.2016 1 884 278.00
31.12.2015 1 797 085.00
31.12.2014 1 685 697.00
31.12.2013 1 653 837.00
31.12.2012 1 606 597.00
31.12.2011 1 572 320.00
31.12.2010 1 500 038.00
31.12.2009 1 469 758.00
31.12.2008 1 525 094.00
31.12.2007 1 502 219.00
Další »
Celkové běžné příjmy,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

Celkové kapitálové příjmy

ObdobíHodnota
31.12.2016 31 387.00
31.12.2015 90 344.00
31.12.2014 53 224.00
31.12.2013 40 942.00
31.12.2012 39 687.00
31.12.2011 53 700.00
31.12.2010 58 186.00
31.12.2009 53 264.00
31.12.2008 30 520.00
31.12.2007 23 106.00
Další »
Celkové kapitálové příjmy,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

Celkové výdaje

ObdobíHodnota
31.12.2016 1 880 670.00
31.12.2015 1 916 390.00
31.12.2014 1 821 984.00
31.12.2013 1 745 908.00
31.12.2012 1 805 836.00
31.12.2011 1 735 916.00
31.12.2010 1 724 241.00
31.12.2009 1 737 233.00
31.12.2008 1 635 279.00
31.12.2007 1 550 421.00
Další »
Celkové výdaje,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

Celkové běžné výdaje

ObdobíHodnota
31.12.2016 1 693 525.00
31.12.2015 1 641 333.00
31.12.2014 1 596 233.00
31.12.2013 1 556 226.00
31.12.2012 1 518 284.00
31.12.2011 1 510 368.00
31.12.2010 1 484 189.00
31.12.2009 1 466 248.00
31.12.2008 1 369 421.00
31.12.2007 1 309 800.00
Další »
Celkové běžné výdaje,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

Celkové kapitálové výdaje

ObdobíHodnota
31.12.2016 187 145.00
31.12.2015 275 057.00
31.12.2014 225 751.00
31.12.2013 189 682.00
31.12.2012 287 552.00
31.12.2011 225 548.00
31.12.2010 240 052.00
31.12.2009 270 985.00
31.12.2008 265 858.00
31.12.2007 240 621.00
Další »
Celkové kapitálové výdaje,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

Primární schodek (-) nebo přebytek (+)

ObdobíHodnota
31.12.2016 79 661.00
31.12.2015 20 041.00
31.12.2014 -26 927.00
31.12.2013 3 888.00
31.12.2012 - 101 721.00
31.12.2011 -56 873.00
31.12.2010 - 113 974.00
31.12.2009 - 165 896.00
31.12.2008 -39 652.00
31.12.2007 15 987.00
Další »
Primární schodek (-) nebo přebytek (+),Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

Úroky placené

ObdobíHodnota
31.12.2016 44 666.00
31.12.2015 49 002.00
31.12.2014 56 136.00
31.12.2013 55 017.00
31.12.2012 57 831.00
31.12.2011 53 023.00
31.12.2010 52 043.00
31.12.2009 48 315.00
31.12.2008 40 013.00
31.12.2007 41 083.00
Další »
Úroky placené,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

Přímé daně

ObdobíHodnota
31.12.2016 361 048.00
31.12.2015 332 063.00
31.12.2014 315 283.00
31.12.2013 293 516.00
31.12.2012 282 097.00
31.12.2011 282 066.00
31.12.2010 269 131.00
31.12.2009 278 309.00
31.12.2008 313 109.00
31.12.2007 336 650.00
Další »
Přímé daně,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

z toho: poplatníkem podniky (S.11+S.12)

ObdobíHodnota
31.12.2016 166 953.00
31.12.2015 156 572.00
31.12.2014 143 871.00
31.12.2013 132 558.00
31.12.2012 127 480.00
31.12.2011 129 031.00
31.12.2010 127 404.00
31.12.2009 132 327.00
31.12.2008 161 948.00
31.12.2007 171 179.00
Další »
z toho: poplatníkem podniky  (S.11+S.12),Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

z toho: poplatníkem domácnosti (S.14+S.15)

ObdobíHodnota
31.12.2016 183 091.00
31.12.2015 164 589.00
31.12.2014 161 070.00
31.12.2013 150 615.00
31.12.2012 144 130.00
31.12.2011 142 737.00
31.12.2010 131 259.00
31.12.2009 135 518.00
31.12.2008 140 867.00
31.12.2007 155 956.00
Další »
z toho: poplatníkem domácnosti  (S.14+S.15),Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

Nepřímé daně

ObdobíHodnota
31.12.2016 586 896.00
31.12.2015 562 268.00
31.12.2014 510 721.00
31.12.2013 521 920.00
31.12.2012 501 818.00
31.12.2011 481 136.00
31.12.2010 441 350.00
31.12.2009 424 975.00
31.12.2008 417 216.00
31.12.2007 405 146.00
Další »
Nepřímé daně,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

z toho: DPH

ObdobíHodnota
31.12.2016 353 915.00
31.12.2015 333 274.00
31.12.2014 319 485.00
31.12.2013 303 823.00
31.12.2012 286 116.00
31.12.2011 276 533.00
31.12.2010 263 457.00
31.12.2009 258 628.00
31.12.2008 260 366.00
31.12.2007 232 288.00
Další »
z toho: DPH,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

z toho: ekologické daně

ObdobíHodnota
31.12.2016 28 082.00
31.12.2015 33 911.00
31.12.2014 31 091.00
31.12.2013 37 704.00
31.12.2012 33 398.00
31.12.2011 30 227.00
31.12.2010 12 796.00
31.12.2009 6 022.00
31.12.2008 5 055.00
31.12.2007 2 000.00
Další »
z toho: ekologické daně,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

Sociální příspěvky

ObdobíHodnota
31.12.2016 703 045.00
31.12.2015 662 916.00
31.12.2014 628 548.00
31.12.2013 606 639.00
31.12.2012 600 265.00
31.12.2011 592 514.00
31.12.2010 577 920.00
31.12.2009 559 694.00
31.12.2008 599 217.00
31.12.2007 576 714.00
Další »
Sociální příspěvky,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů

ObdobíHodnota
31.12.2016 449 685.00
31.12.2015 422 509.00
31.12.2014 400 654.00
31.12.2013 387 446.00
31.12.2012 382 657.00
31.12.2011 377 530.00
31.12.2010 367 741.00
31.12.2009 350 029.00
31.12.2008 380 108.00
31.12.2007 363 777.00
Další »
z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

z toho: sociální příspěvky zaměstnanců

ObdobíHodnota
31.12.2016 252 352.00
31.12.2015 239 380.00
31.12.2014 227 161.00
31.12.2013 218 259.00
31.12.2012 216 715.00
31.12.2011 214 043.00
31.12.2010 209 465.00
31.12.2009 208 802.00
31.12.2008 218 780.00
31.12.2007 212 638.00
Další »
z toho: sociální příspěvky zaměstnanců,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

Ostatní přijaté běžné transfery

ObdobíHodnota
31.12.2016 75 540.00
31.12.2015 84 483.00
31.12.2014 78 774.00
31.12.2013 82 121.00
31.12.2012 74 378.00
31.12.2011 70 375.00
31.12.2010 73 227.00
31.12.2009 67 177.00
31.12.2008 60 282.00
31.12.2007 56 905.00
Další »
Ostatní přijaté běžné transfery,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

z toho: přijaté úroky

ObdobíHodnota
31.12.2016 6 536.00
31.12.2015 7 026.00
31.12.2014 8 811.00
31.12.2013 10 113.00
31.12.2012 10 705.00
31.12.2011 10 023.00
31.12.2010 11 432.00
31.12.2009 11 911.00
31.12.2008 14 385.00
31.12.2007 17 274.00
Další »
z toho: přijaté úroky,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

Prodej

ObdobíHodnota
31.12.2016 157 749.00
31.12.2015 155 355.00
31.12.2014 152 371.00
31.12.2013 149 641.00
31.12.2012 148 039.00
31.12.2011 146 229.00
31.12.2010 138 410.00
31.12.2009 139 603.00
31.12.2008 135 270.00
31.12.2007 126 804.00
Další »
Prodej,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

Běžné transfery

ObdobíHodnota
31.12.2016 938 117.00
31.12.2015 911 120.00
31.12.2014 886 535.00
31.12.2013 864 671.00
31.12.2012 841 877.00
31.12.2011 826 556.00
31.12.2010 788 839.00
31.12.2009 773 557.00
31.12.2008 716 093.00
31.12.2007 682 878.00
Další »
Běžné transfery,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

Sociální platby

ObdobíHodnota
31.12.2016 729 235.00
31.12.2015 710 045.00
31.12.2014 695 191.00
31.12.2013 677 951.00
31.12.2012 663 190.00
31.12.2011 651 133.00
31.12.2010 638 333.00
31.12.2009 629 301.00
31.12.2008 583 445.00
31.12.2007 559 222.00
Další »
Sociální platby,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

z toho: penze - COFOG 10.2.0

ObdobíHodnota
31.12.2016 357 415.00
31.12.2015 351 653.00
31.12.2014 341 894.00
31.12.2013 336 928.00
31.12.2012 330 805.00
31.12.2011 320 509.00
31.12.2010 297 829.00
31.12.2009 275 156.00
31.12.2008 253 316.00
31.12.2007 234 653.00
Další »
z toho: penze - COFOG 10.2.0,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

z toho: příspěvky k nezaměstnanosti - COFOG 10.5.0

ObdobíHodnota
31.12.2016 8 489.00
31.12.2015 8 656.00
31.12.2014 9 606.00
31.12.2013 9 951.00
31.12.2012 8 887.00
31.12.2011 10 633.00
31.12.2010 13 897.00
31.12.2009 15 422.00
31.12.2008 7 356.00
31.12.2007 7 254.00
Další »
z toho: příspěvky k nezaměstnanosti - COFOG 10.5.0,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

Dotace

ObdobíHodnota
31.12.2016 107 836.00
31.12.2015 104 995.00
31.12.2014 99 399.00
31.12.2013 95 779.00
31.12.2012 91 121.00
31.12.2011 91 141.00
31.12.2010 70 544.00
31.12.2009 68 974.00
31.12.2008 57 662.00
31.12.2007 56 419.00
Další »
Dotace,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

Ostatní placené běžné transfery

ObdobíHodnota
31.12.2016 101 046.00
31.12.2015 96 080.00
31.12.2014 91 945.00
31.12.2013 90 941.00
31.12.2012 87 566.00
31.12.2011 84 282.00
31.12.2010 79 962.00
31.12.2009 75 282.00
31.12.2008 74 986.00
31.12.2007 67 237.00
Další »
Ostatní placené běžné transfery,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

Mzdy zaměstnanců

ObdobíHodnota
31.12.2016 419 374.00
31.12.2015 397 775.00
31.12.2014 379 553.00
31.12.2013 366 707.00
31.12.2012 359 397.00
31.12.2011 349 916.00
31.12.2010 353 594.00
31.12.2009 352 049.00
31.12.2008 334 308.00
31.12.2007 319 662.00
Další »
Mzdy zaměstnanců,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů

ObdobíHodnota
31.12.2016 103 093.00
31.12.2015 97 670.00
31.12.2014 93 062.00
31.12.2013 89 656.00
31.12.2012 87 690.00
31.12.2011 84 401.00
31.12.2010 85 412.00
31.12.2009 83 509.00
31.12.2008 81 516.00
31.12.2007 77 807.00
Další »
z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

z toho: mzdy a platy

ObdobíHodnota
31.12.2016 315 273.00
31.12.2015 299 078.00
31.12.2014 285 758.00
31.12.2013 276 117.00
31.12.2012 270 814.00
31.12.2011 264 574.00
31.12.2010 267 468.00
31.12.2009 267 677.00
31.12.2008 252 463.00
31.12.2007 241 556.00
Další »
z toho: mzdy a platy,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

Mezispotřeba

ObdobíHodnota
31.12.2016 291 368.00
31.12.2015 283 436.00
31.12.2014 274 009.00
31.12.2013 269 831.00
31.12.2012 259 179.00
31.12.2011 280 873.00
31.12.2010 289 713.00
31.12.2009 292 327.00
31.12.2008 279 007.00
31.12.2007 266 177.00
Další »
Mezispotřeba,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

Hrubé úspory

ObdobíHodnota
31.12.2016 190 753.00
31.12.2015 155 752.00
31.12.2014 89 464.00
31.12.2013 97 611.00
31.12.2012 88 313.00
31.12.2011 61 952.00
31.12.2010 15 849.00
31.12.2009 3 510.00
31.12.2008 155 673.00
31.12.2007 192 419.00
Další »
Hrubé úspory,Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010) (Vládní finanční statistika)
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010) (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010) (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Půjčky vládním institucím - celkem (Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010) (Vládní finanční statistika)
Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.) (Hlavní ukazatele)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů