Stavební spořitelny (Výkaz zisku nebo ztráty) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b> Zisk z finanční a provozní činnosti</b> 1 880.00 7 708.00 -75.61% 1 976.00 -4.86%
UK2 1. Úrokové výnosy 2 929.00 11 897.00 -75.38% 3 057.00 -4.19%
UK3 2. Úrokové náklady 1 498.00 5 880.00 -74.52% 1 494.00 0.27%
UK4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4. Výnosy z dividend 0.00 5.00 - 0.00 -
UK6 5. Výnosy z poplatků a provizí 627.00 2 385.00 -73.71% 660.00 -5.00%
UK7 6. Náklady na poplatky a provize 235.00 1 079.00 -78.22% 307.00 -23.45%
UK8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z -1.00 139.00 - 100.72% 3.00 - 133.33%
UK9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 10. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 11. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta 0.00 -8.00 - 0.00 -
UK13 12. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv 0.00 0.00 - -1.00 -
UK14 13. Ostatní provozní výnosy 0.00 61.00 - 0.00 -
UK15 14. Ostatní provozní náklady 64.00 226.00 -71.68% 67.00 -4.48%
UK16 15. Správní náklady 5.00 37.00 -86.49% 9.00 -44.44%
UK17 15.1. Náklady na zaměstnance 830.00 3 065.00 -72.92% 833.00 -0.36%
UK18 15.2. Ostatní správní náklady 373.00 1 494.00 -75.03% 355.00 5.07%
UK19 16. Odpisy 457.00 1 571.00 -70.91% 478.00 -4.39%
UK20 17. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování 121.00 482.00 -74.90% 125.00 -3.20%
UK21 18. Ztráty ze znehodnocení celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 18.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování 28.00 36.00 -22.22% 37.00 -24.32%
UK23 18.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování -51.00 295.00 - 117.29% 58.00 - 187.93%
UK24 18.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování -52.00 295.00 - 117.63% 58.00 - 189.66%
UK25 19. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 20. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 21. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 <b> Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 21.)</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 22. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 <b> Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 22.)</b> 952.00 3 831.00 -75.15% 922.00 3.25%
UK31 23. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 131.00 549.00 -76.14% 140.00 -6.43%
UK32 <b> Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 23.)</b> 821.00 3 281.00 -74.98% 782.00 4.99%

Zisk z finanční a provozní činnosti

ObdobíHodnota
31.03.2018 1 880.00
31.12.2017 7 708.00
30.09.2017 5 726.00
30.06.2017 3 900.00
31.03.2017 1 976.00
31.12.2016 8 018.00
30.09.2016 6 079.00
30.06.2016 4 005.00
31.03.2016 1 930.00
31.12.2015 7 892.00
Další »
Zisk z finanční  a provozní činnosti,Stavební spořitelny

Úrokové výnosy

ObdobíHodnota
31.03.2018 2 929.00
31.12.2017 11 897.00
30.09.2017 8 988.00
30.06.2017 6 041.00
31.03.2017 3 057.00
31.12.2016 12 804.00
30.09.2016 9 693.00
30.06.2016 6 527.00
31.03.2016 3 313.00
31.12.2015 14 543.00
Další »
Úrokové výnosy,Stavební spořitelny

Úrokové náklady

ObdobíHodnota
31.03.2018 1 498.00
31.12.2017 5 880.00
30.09.2017 4 477.00
30.06.2017 2 978.00
31.03.2017 1 494.00
31.12.2016 6 484.00
30.09.2016 5 006.00
30.06.2016 3 460.00
31.03.2016 1 772.00
31.12.2015 8 053.00
Další »
Úrokové náklady,Stavební spořitelny

Náklady na základní kapitál splatný na požádání

ObdobíHodnota
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 0.00
Další »
Náklady na základní kapitál splatný na požádání,Stavební spořitelny

Výnosy z dividend

ObdobíHodnota
31.03.2018 0.00
31.12.2017 5.00
30.09.2017 5.00
30.06.2017 5.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 5.00
30.09.2016 5.00
30.06.2016 5.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 5.00
Další »
Výnosy z dividend,Stavební spořitelny

Výnosy z poplatků a provizí

ObdobíHodnota
31.03.2018 627.00
31.12.2017 2 385.00
30.09.2017 1 818.00
30.06.2017 1 260.00
31.03.2017 660.00
31.12.2016 2 313.00
30.09.2016 1 718.00
30.06.2016 1 157.00
31.03.2016 549.00
31.12.2015 2 535.00
Další »
Výnosy z poplatků a provizí,Stavební spořitelny

Náklady na poplatky a provize

ObdobíHodnota
31.03.2018 235.00
31.12.2017 1 079.00
30.09.2017 779.00
30.06.2017 548.00
31.03.2017 307.00
31.12.2016 1 002.00
30.09.2016 692.00
30.06.2016 479.00
31.03.2016 215.00
31.12.2015 1 143.00
Další »
Náklady na poplatky a provize,Stavební spořitelny

Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z

ObdobíHodnota
31.03.2018 -1.00
31.12.2017 139.00
30.09.2017 9.00
30.06.2017 9.00
31.03.2017 3.00
31.12.2016 183.00
30.09.2016 194.00
30.06.2016 138.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 -11.00
Další »
Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z,Stavební spořitelny

Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 0.00
Další »
Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování,Stavební spořitelny

Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 0.00
Další »
Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Stavební spořitelny

Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví

ObdobíHodnota
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 0.00
Další »
Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví,Stavební spořitelny

Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta

ObdobíHodnota
31.03.2018 0.00
31.12.2017 -8.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 0.00
Další »
Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta,Stavební spořitelny

Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv

ObdobíHodnota
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 -1.00
31.12.2016 -2.00
30.09.2016 -1.00
30.06.2016 -1.00
31.03.2016 -1.00
31.12.2015 -1.00
Další »
Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv,Stavební spořitelny

Ostatní provozní výnosy

ObdobíHodnota
31.03.2018 0.00
31.12.2017 61.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 -1.00
30.09.2016 1.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 -8.00
Další »
Ostatní provozní výnosy,Stavební spořitelny

Ostatní provozní náklady

ObdobíHodnota
31.03.2018 64.00
31.12.2017 226.00
30.09.2017 188.00
30.06.2017 132.00
31.03.2017 67.00
31.12.2016 241.00
30.09.2016 191.00
30.06.2016 134.00
31.03.2016 62.00
31.12.2015 53.00
Další »
Ostatní provozní náklady,Stavební spořitelny

Správní náklady

ObdobíHodnota
31.03.2018 5.00
31.12.2017 37.00
30.09.2017 26.00
30.06.2017 21.00
31.03.2017 9.00
31.12.2016 39.00
30.09.2016 23.00
30.06.2016 17.00
31.03.2016 7.00
31.12.2015 29.00
Další »
Správní náklady,Stavební spořitelny

Náklady na zaměstnance

ObdobíHodnota
31.03.2018 830.00
31.12.2017 3 065.00
30.09.2017 2 245.00
30.06.2017 1 585.00
31.03.2017 833.00
31.12.2016 3 007.00
30.09.2016 2 245.00
30.06.2016 1 578.00
31.03.2016 798.00
31.12.2015 2 940.00
Další »
Náklady na zaměstnance,Stavební spořitelny

Ostatní správní náklady

ObdobíHodnota
31.03.2018 373.00
31.12.2017 1 494.00
30.09.2017 1 090.00
30.06.2017 728.00
31.03.2017 355.00
31.12.2016 1 468.00
30.09.2016 1 088.00
30.06.2016 720.00
31.03.2016 361.00
31.12.2015 1 412.00
Další »
Ostatní správní náklady,Stavební spořitelny

Odpisy

ObdobíHodnota
31.03.2018 457.00
31.12.2017 1 571.00
30.09.2017 1 156.00
30.06.2017 856.00
31.03.2017 478.00
31.12.2016 1 540.00
30.09.2016 1 156.00
30.06.2016 858.00
31.03.2016 437.00
31.12.2015 1 529.00
Další »
Odpisy,Stavební spořitelny

Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování

ObdobíHodnota
31.03.2018 121.00
31.12.2017 482.00
30.09.2017 365.00
30.06.2017 249.00
31.03.2017 125.00
31.12.2016 468.00
30.09.2016 344.00
30.06.2016 225.00
31.03.2016 101.00
31.12.2015 391.00
Další »
Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování,Stavební spořitelny

Ztráty ze znehodnocení celkem

ObdobíHodnota
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 0.00
Další »
Ztráty ze znehodnocení celkem,Stavební spořitelny

Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování

ObdobíHodnota
31.03.2018 28.00
31.12.2017 36.00
30.09.2017 17.00
30.06.2017 16.00
31.03.2017 37.00
31.12.2016 9.00
30.09.2016 -9.00
30.06.2016 -11.00
31.03.2016 49.00
31.12.2015 8.00
Další »
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování,Stavební spořitelny

Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování

ObdobíHodnota
31.03.2018 -51.00
31.12.2017 295.00
30.09.2017 199.00
30.06.2017 71.00
31.03.2017 58.00
31.12.2016 535.00
30.09.2016 375.00
30.06.2016 233.00
31.03.2016 98.00
31.12.2015 898.00
Další »
Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování,Stavební spořitelny

Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování

ObdobíHodnota
31.03.2018 -52.00
31.12.2017 295.00
30.09.2017 199.00
30.06.2017 71.00
31.03.2017 58.00
31.12.2016 535.00
30.09.2016 375.00
30.06.2016 233.00
31.03.2016 98.00
31.12.2015 864.00
Další »
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování,Stavební spořitelny

Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 0.00
Další »
Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty,Stavební spořitelny

Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků

ObdobíHodnota
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 34.00
Další »
Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků,Stavební spořitelny

Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin

ObdobíHodnota
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 0.00
Další »
Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin,Stavební spořitelny

Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 21.)

ObdobíHodnota
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 0.00
Další »
Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 21.),Stavební spořitelny

Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností

ObdobíHodnota
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 0.00
Další »
Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností,Stavební spořitelny

Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 22.)

ObdobíHodnota
31.03.2018 952.00
31.12.2017 3 831.00
30.09.2017 2 900.00
30.06.2017 1 979.00
31.03.2017 922.00
31.12.2016 4 000.00
30.09.2016 3 123.00
30.06.2016 1 981.00
31.03.2016 884.00
31.12.2015 3 654.00
Další »
Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 22.),Stavební spořitelny

Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění

ObdobíHodnota
31.03.2018 131.00
31.12.2017 549.00
30.09.2017 421.00
30.06.2017 287.00
31.03.2017 140.00
31.12.2016 610.00
30.09.2016 474.00
30.06.2016 302.00
31.03.2016 136.00
31.12.2015 502.00
Další »
Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění,Stavební spořitelny

Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 23.)

ObdobíHodnota
31.03.2018 821.00
31.12.2017 3 281.00
30.09.2017 2 479.00
30.06.2017 1 692.00
31.03.2017 782.00
31.12.2016 3 390.00
30.09.2016 2 650.00
30.06.2016 1 679.00
31.03.2016 749.00
31.12.2015 3 152.00
Další »
Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 23.),Stavební spořitelny

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Stavební spořitelny (Výkaz zisku nebo ztráty)
Domácnosti: stavební spoření - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Stavební spoření - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Stavební spoření - objem (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč) (Úvěry na bydlení v CZK)
a) Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
b) Stavební spořitelny - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
a) Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
b) Stavební spořitelny - hypoteční úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
a) Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
b) Stavební spořitelny - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies