Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha smíšených fondů - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha smíšených fondů - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady a poskytnuté půjčky - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.11.2011 -1 166.82
Max 31.10.2010 930.23

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 - 145.25 467.23 - 612.48 - 131.09% 203.88 - 349.13 - 171.24%
31.10.2014 467.23 -67.95 535.18 - 787.65% 73.88 393.35 532.39%
30.09.2014 -67.95 - 493.41 425.47 -86.23% -69.39 1.45 -2.09%
31.08.2014 - 493.41 251.40 - 744.82 - 296.26% 227.15 - 720.56 - 317.22%
31.07.2014 251.40 228.88 22.52 9.84% 78.02 173.39 222.24%
30.06.2014 228.88 367.31 - 138.43 -37.69% -27.35 256.23 - 936.92%
31.05.2014 367.31 641.66 - 274.35 -42.76% - 128.42 495.73 - 386.02%
30.04.2014 641.66 315.55 326.11 103.35% 174.95 466.71 266.77%
31.03.2014 315.55 - 175.11 490.66 - 280.20% -21.15 336.70 -1 591.82%
28.02.2014 - 175.11 - 201.68 26.56 -13.17% 56.23 - 231.34 - 411.40%
31.01.2014 - 201.68 -68.03 - 133.64 196.43% 406.10 - 607.78 - 149.66%
31.12.2013 -68.03 203.88 - 271.92 - 133.37% - 283.27 215.23 -75.98%
30.11.2013 203.88 73.88 130.00 175.95% -39.48 243.36 - 616.45%
31.10.2013 73.88 -69.39 143.28 - 206.47% -11.12 85.01 - 764.19%
30.09.2013 -69.39 227.15 - 296.54 - 130.55% 327.46 - 396.86 - 121.19%
31.08.2013 227.15 78.02 149.13 191.15% 133.87 93.28 69.68%
31.07.2013 78.02 -27.35 105.36 - 385.27% -78.16 156.17 - 199.82%
30.06.2013 -27.35 - 128.42 101.08 -78.70% - 256.86 229.51 -89.35%
31.05.2013 - 128.42 174.95 - 303.37 - 173.41% 634.43 - 762.86 - 120.24%
30.04.2013 174.95 -21.15 196.10 - 927.10% - 124.61 299.56 - 240.39%
31.03.2013 -21.15 56.23 -77.39 - 137.61% - 175.01 153.86 -87.91%
28.02.2013 56.23 406.10 - 349.87 -86.15% -43.40 99.63 - 229.58%
31.01.2013 406.10 - 283.27 689.37 - 243.36% - 570.50 976.61 - 171.18%
31.12.2012 - 283.27 -39.48 - 243.79 617.53% - 302.70 19.43 -6.42%
30.11.2012 -39.48 -11.12 -28.35 254.89% -1 166.82 1 127.34 -96.62%
31.10.2012 -11.12 327.46 - 338.59 - 103.40% 68.94 -80.06 - 116.14%
30.09.2012 327.46 133.87 193.60 144.62% 219.26 108.20 49.35%
31.08.2012 133.87 -78.16 212.02 - 271.28% 468.44 - 334.58 -71.42%
31.07.2012 -78.16 - 256.86 178.71 -69.57% - 377.98 299.82 -79.32%
30.06.2012 - 256.86 634.43 - 891.30 - 140.49% 62.68 - 319.54 - 509.79%
31.05.2012 634.43 - 124.61 759.05 - 609.12% 456.00 178.44 39.13%
30.04.2012 - 124.61 - 175.01 50.40 -28.80% 476.01 - 600.63 - 126.18%
31.03.2012 - 175.01 -43.40 - 131.62 303.30% - 446.05 271.03 -60.76%
29.02.2012 -43.40 - 570.50 527.11 -92.39% 55.16 -98.56 - 178.67%
31.01.2012 - 570.50 - 302.70 - 267.80 88.47% 72.65 - 643.16 - 885.24%
31.12.2011 - 302.70 -1 166.82 864.12 -74.06% 336.81 - 639.51 - 189.87%
30.11.2011 -1 166.82 68.94 -1 235.76 -1 792.64% - 520.20 - 646.62 124.30%
31.10.2011 68.94 219.26 - 150.33 -68.56% 930.23 - 861.30 -92.59%
30.09.2011 219.26 468.44 - 249.18 -53.19% - 894.67 1 113.93 - 124.51%
31.08.2011 468.44 - 377.98 846.42 - 223.93% 680.72 - 212.28 -31.18%
31.07.2011 - 377.98 62.68 - 440.66 - 703.01% 442.27 - 820.25 - 185.46%
30.06.2011 62.68 456.00 - 393.31 -86.25% - 469.34 532.02 - 113.36%
31.05.2011 456.00 476.01 -20.02 -4.21% -1 028.47 1 484.47 - 144.34%
30.04.2011 476.01 - 446.05 922.06 - 206.72% 41.87 434.14 1 036.91%
31.03.2011 - 446.05 55.16 - 501.21 - 908.66% 477.30 - 923.35 - 193.45%
28.02.2011 55.16 72.65 -17.50 -24.08% - 441.60 496.76 - 112.49%
31.01.2011 72.65 336.81 - 264.16 -78.43% 188.78 - 116.12 -61.51%
31.12.2010 336.81 - 520.20 857.01 - 164.75% - 686.37 1 023.18 - 149.07%
30.11.2010 - 520.20 930.23 -1 450.43 - 155.92% 281.22 - 801.41 - 284.98%
31.10.2010 930.23 - 894.67 1 824.90 - 203.98% - 294.69 1 224.92 - 415.66%
30.09.2010 - 894.67 680.72 -1 575.39 - 231.43% 153.67 -1 048.34 - 682.19%
31.08.2010 680.72 442.27 238.45 53.92% 373.10 307.62 82.45%
31.07.2010 442.27 - 469.34 911.61 - 194.23% -19.31 461.58 -2 390.85%
30.06.2010 - 469.34 -1 028.47 559.13 -54.37% - 383.97 -85.37 22.23%
31.05.2010 -1 028.47 41.87 -1 070.34 -2 556.41% - 201.65 - 826.83 410.04%
30.04.2010 41.87 477.30 - 435.43 -91.23% - 300.50 342.37 - 113.93%
31.03.2010 477.30 - 441.60 918.90 - 208.08% 796.23 - 318.93 -40.05%
28.02.2010 - 441.60 188.78 - 630.38 - 333.93% - 432.24 -9.37 2.17%
31.01.2010 188.78 - 686.37 875.14 - 127.50% - 683.59 872.37 - 127.62%
31.12.2009 - 686.37 281.22 - 967.58 - 344.07% - - -
30.11.2009 281.22 - 294.69 575.91 - 195.43% - - -
31.10.2009 - 294.69 153.67 - 448.37 - 291.77% - - -
30.09.2009 153.67 373.10 - 219.43 -58.81% - - -
31.08.2009 373.10 -19.31 392.40 -2 032.55% - - -
31.07.2009 -19.31 - 383.97 364.66 -94.97% - - -
30.06.2009 - 383.97 - 201.65 - 182.32 90.41% - - -
31.05.2009 - 201.65 - 300.50 98.86 -32.90% - - -
30.04.2009 - 300.50 796.23 -1 096.73 - 137.74% - - -
31.03.2009 796.23 - 432.24 1 228.47 - 284.21% - - -
28.02.2009 - 432.24 - 683.59 251.35 -36.77% - - -
31.01.2009 - 683.59 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2014 1 188.64 905.87 282.78 31.22% 905.87 282.78 31.22%
01.01.2013 905.87 - 486.65 1 392.52 - 286.14% - 486.65 1 392.52 - 286.14%
01.01.2012 - 486.65 - 414.40 -72.25 17.43% - 414.40 -72.25 17.43%
01.01.2011 - 414.40 - 256.29 - 158.11 61.69% - 256.29 - 158.11 61.69%
01.01.2010 - 256.29 -1 398.08 1 141.80 -81.67% -1 398.08 1 141.80 -81.67%
01.01.2009 -1 398.08 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady a poskytnuté půjčky - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha akciových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha akciových fondů)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha dluhopisových fondů)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha smíšených fondů)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies