Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha smíšených fondů) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha smíšených fondů

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady a poskytnuté půjčky - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2018 25 501.86
Min 30.04.2012 1 939.65

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 20 908.34 19 849.59 1 058.75 5.33% 23 180.34 -2 272.00 -9.80%
31.05.2019 19 849.59 19 855.50 -5.91 -0.03% 24 533.07 -4 683.48 -19.09%
30.04.2019 19 855.50 19 468.75 386.75 1.99% 24 108.88 -4 253.39 -17.64%
31.03.2019 19 468.75 19 670.19 - 201.44 -1.02% 24 196.79 -4 728.04 -19.54%
28.02.2019 19 670.19 20 659.46 - 989.27 -4.79% 22 800.13 -3 129.95 -13.73%
31.01.2019 20 659.46 23 376.74 -2 717.28 -11.62% 21 568.19 - 908.73 -4.21%
31.12.2018 23 376.74 24 855.99 -1 479.25 -5.95% 21 461.59 1 915.15 8.92%
30.11.2018 24 855.99 25 282.83 - 426.84 -1.69% 21 286.90 3 569.09 16.77%
31.10.2018 25 282.83 25 501.86 - 219.03 -0.86% 23 334.43 1 948.40 8.35%
30.09.2018 25 501.86 24 011.51 1 490.34 6.21% 24 132.04 1 369.81 5.68%
31.08.2018 24 011.51 22 358.72 1 652.80 7.39% 20 946.34 3 065.18 14.63%
31.07.2018 22 358.72 23 180.34 - 821.62 -3.54% 19 711.26 2 647.45 13.43%
30.06.2018 23 180.34 24 533.07 -1 352.74 -5.51% 19 271.53 3 908.81 20.28%
31.05.2018 24 533.07 24 108.88 424.19 1.76% 20 529.16 4 003.92 19.50%
30.04.2018 24 108.88 24 196.79 -87.91 -0.36% 21 784.78 2 324.10 10.67%
31.03.2018 24 196.79 22 800.13 1 396.66 6.13% 21 040.55 3 156.24 15.00%
28.02.2018 22 800.13 21 568.19 1 231.94 5.71% 13 482.54 9 317.59 69.11%
31.01.2018 21 568.19 21 461.59 106.60 0.50% 11 427.48 10 140.71 88.74%
31.12.2017 21 461.59 21 286.90 174.70 0.82% 9 980.35 11 481.25 115.04%
30.11.2017 21 286.90 23 334.43 -2 047.53 -8.77% 10 613.06 10 673.84 100.57%
31.10.2017 23 334.43 24 132.04 - 797.62 -3.31% 10 271.52 13 062.91 127.18%
30.09.2017 24 132.04 20 946.34 3 185.71 15.21% 8 881.64 15 250.40 171.71%
31.08.2017 20 946.34 19 711.26 1 235.07 6.27% 8 579.53 12 366.81 144.14%
31.07.2017 19 711.26 19 271.53 439.73 2.28% 8 222.25 11 489.01 139.73%
30.06.2017 19 271.53 20 529.16 -1 257.63 -6.13% 7 456.36 11 815.17 158.46%
31.05.2017 20 529.16 21 784.78 -1 255.62 -5.76% 8 312.37 12 216.79 146.97%
30.04.2017 21 784.78 21 040.55 744.23 3.54% 7 900.67 13 884.11 175.73%
31.03.2017 21 040.55 13 482.54 7 558.01 56.06% 8 123.16 12 917.39 159.02%
28.02.2017 13 482.54 11 427.48 2 055.06 17.98% 7 075.62 6 406.92 90.55%
31.01.2017 11 427.48 9 980.35 1 447.13 14.50% 6 839.27 4 588.20 67.09%
31.12.2016 9 980.35 10 613.06 - 632.71 -5.96% 7 142.63 2 837.72 39.73%
30.11.2016 10 613.06 10 271.52 341.55 3.33% 7 510.40 3 102.66 41.31%
31.10.2016 10 271.52 8 881.64 1 389.88 15.65% 7 467.94 2 803.57 37.54%
30.09.2016 8 881.64 8 579.53 302.11 3.52% 6 534.07 2 347.57 35.93%
31.08.2016 8 579.53 8 222.25 357.28 4.35% 4 636.90 3 942.63 85.03%
31.07.2016 8 222.25 7 456.36 765.88 10.27% 4 716.38 3 505.87 74.33%
30.06.2016 7 456.36 8 312.37 - 856.00 -10.30% 4 464.05 2 992.31 67.03%
31.05.2016 8 312.37 7 900.67 411.69 5.21% 4 817.99 3 494.38 72.53%
30.04.2016 7 900.67 8 123.16 - 222.49 -2.74% 4 888.94 3 011.73 61.60%
31.03.2016 8 123.16 7 075.62 1 047.54 14.80% 4 730.77 3 392.39 71.71%
29.02.2016 7 075.62 6 839.27 236.35 3.46% 5 127.26 1 948.37 38.00%
31.01.2016 6 839.27 7 142.63 - 303.36 -4.25% 4 458.98 2 380.29 53.38%
31.12.2015 7 142.63 7 510.40 - 367.76 -4.90% 4 682.69 2 459.94 52.53%
30.11.2015 7 510.40 7 467.94 42.45 0.57% 4 488.77 3 021.63 67.32%
31.10.2015 7 467.94 6 534.07 933.88 14.29% 4 634.52 2 833.43 61.14%
30.09.2015 6 534.07 4 636.90 1 897.17 40.91% 4 166.11 2 367.96 56.84%
31.08.2015 4 636.90 4 716.38 -79.48 -1.69% 4 235.17 401.73 9.49%
31.07.2015 4 716.38 4 464.05 252.33 5.65% 4 727.74 -11.36 -0.24%
30.06.2015 4 464.05 4 817.99 - 353.93 -7.35% 4 475.69 -11.63 -0.26%
31.05.2015 4 817.99 4 888.94 -70.96 -1.45% 4 246.89 571.10 13.45%
30.04.2015 4 888.94 4 730.77 158.18 3.34% 3 879.51 1 009.43 26.02%
31.03.2015 4 730.77 5 127.26 - 396.49 -7.73% 3 237.79 1 492.98 46.11%
28.02.2015 5 127.26 4 458.98 668.27 14.99% 2 921.76 2 205.49 75.48%
31.01.2015 4 458.98 4 682.69 - 223.71 -4.78% 3 097.72 1 361.27 43.94%
31.12.2014 4 682.69 4 488.77 193.92 4.32% 3 299.37 1 383.32 41.93%
30.11.2014 4 488.77 4 634.52 - 145.75 -3.14% 3 366.96 1 121.81 33.32%
31.10.2014 4 634.52 4 166.11 468.41 11.24% 3 152.09 1 482.43 47.03%
30.09.2014 4 166.11 4 235.17 -69.06 -1.63% 3 078.40 1 087.71 35.33%
31.08.2014 4 235.17 4 727.74 - 492.57 -10.42% 3 147.83 1 087.34 34.54%
31.07.2014 4 727.74 4 475.69 252.05 5.63% 2 921.53 1 806.21 61.82%
30.06.2014 4 475.69 4 246.89 228.80 5.39% 2 844.11 1 631.58 57.37%
31.05.2014 4 246.89 3 879.51 367.38 9.47% 2 869.83 1 377.06 47.98%
30.04.2014 3 879.51 3 237.79 641.72 19.82% 2 998.98 880.54 29.36%
31.03.2014 3 237.79 2 921.76 316.03 10.82% 2 823.18 414.61 14.69%
28.02.2014 2 921.76 3 097.72 - 175.96 -5.68% 2 843.24 78.52 2.76%
31.01.2014 3 097.72 3 299.37 - 201.65 -6.11% 2 786.78 310.94 11.16%
31.12.2013 3 299.37 3 366.96 -67.59 -2.01% 2 376.12 923.25 38.86%
30.11.2013 3 366.96 3 152.09 214.87 6.82% 2 660.51 706.45 26.55%
31.10.2013 3 152.09 3 078.40 73.69 2.39% 2 697.36 454.72 16.86%
30.09.2013 3 078.40 3 147.83 -69.43 -2.21% 2 705.62 372.78 13.78%
31.08.2013 3 147.83 2 921.53 226.29 7.75% 2 377.07 770.76 32.42%
31.07.2013 2 921.53 2 844.11 77.43 2.72% 2 247.43 674.10 29.99%
30.06.2013 2 844.11 2 869.83 -25.73 -0.90% 2 328.68 515.43 22.13%
31.05.2013 2 869.83 2 998.98 - 129.15 -4.31% 2 587.03 282.80 10.93%
30.04.2013 2 998.98 2 823.18 175.80 6.23% 1 939.65 1 059.33 54.61%
31.03.2013 2 823.18 2 843.24 -20.06 -0.71% 2 063.18 760.00 36.84%
28.02.2013 2 843.24 2 786.78 56.46 2.03% 2 239.31 603.93 26.97%
31.01.2013 2 786.78 2 376.12 410.66 17.28% 2 285.80 500.99 21.92%
31.12.2012 2 376.12 2 660.51 - 284.39 -10.69% 2 860.55 - 484.43 -16.93%
30.11.2012 2 660.51 2 697.36 -36.85 -1.37% 3 160.05 - 499.54 -15.81%
31.10.2012 2 697.36 2 705.62 -8.26 -0.31% 4 322.34 -1 624.97 -37.59%
30.09.2012 2 705.62 2 377.07 328.55 13.82% 4 253.03 -1 547.41 -36.38%
31.08.2012 2 377.07 2 247.43 129.64 5.77% 4 028.09 -1 651.03 -40.99%
31.07.2012 2 247.43 2 328.68 -81.25 -3.49% 3 560.30 -1 312.87 -36.88%
30.06.2012 2 328.68 2 587.03 - 258.35 -9.99% 3 939.79 -1 611.11 -40.89%
31.05.2012 2 587.03 1 939.65 647.38 33.38% 3 941.14 -1 354.11 -34.36%
30.04.2012 1 939.65 2 063.18 - 123.53 -5.99% 3 519.92 -1 580.27 -44.90%
31.03.2012 2 063.18 2 239.31 - 176.13 -7.87% 3 063.91 -1 000.73 -32.66%
29.02.2012 2 239.31 2 285.80 -46.49 -2.03% 3 513.03 -1 273.72 -36.26%
31.01.2012 2 285.80 2 860.55 - 574.75 -20.09% 3 472.06 -1 186.26 -34.17%
31.12.2011 2 860.55 3 160.05 - 299.50 -9.48% 3 415.78 - 555.24 -16.25%
30.11.2011 3 160.05 4 322.34 -1 162.29 -26.89% 3 087.04 73.01 2.36%
31.10.2011 4 322.34 4 253.03 69.31 1.63% 3 612.05 710.28 19.66%
30.09.2011 4 253.03 4 028.09 224.94 5.58% 2 792.51 1 460.52 52.30%
31.08.2011 4 028.09 3 560.30 467.79 13.14% 3 688.12 339.97 9.22%
31.07.2011 3 560.30 3 939.79 - 379.49 -9.63% 3 011.40 548.90 18.23%
30.06.2011 3 939.79 3 941.14 -1.35 -0.03% 2 574.18 1 365.61 53.05%
31.05.2011 3 941.14 3 519.92 421.22 11.97% 3 043.04 898.10 29.51%
30.04.2011 3 519.92 3 063.91 456.02 14.88% 4 071.68 - 551.76 -13.55%
31.03.2011 3 063.91 3 513.03 - 449.12 -12.78% 4 534.71 -1 470.81 -32.43%
28.02.2011 3 513.03 3 472.06 40.97 1.18% 4 061.82 - 548.79 -13.51%
31.01.2011 3 472.06 3 415.78 56.28 1.65% 4 506.36 -1 034.30 -22.95%
31.12.2010 3 415.78 3 087.04 328.74 10.65% 4 318.76 - 902.98 -20.91%
30.11.2010 3 087.04 3 612.05 - 525.01 -14.53% 5 023.78 -1 936.73 -38.55%
31.10.2010 3 612.05 2 792.51 819.55 29.35% 4 747.73 -1 135.67 -23.92%
30.09.2010 2 792.51 3 688.12 - 895.61 -24.28% 5 034.27 -2 241.76 -44.53%
31.08.2010 3 688.12 3 011.40 676.72 22.47% 4 881.96 -1 193.84 -24.45%
31.07.2010 3 011.40 2 574.18 437.21 16.98% 4 644.32 -1 632.92 -35.16%
30.06.2010 2 574.18 3 043.04 - 468.86 -15.41% 4 666.18 -2 091.99 -44.83%
31.05.2010 3 043.04 4 071.68 -1 028.64 -25.26% 5 057.60 -2 014.56 -39.83%
30.04.2010 4 071.68 4 534.71 - 463.03 -10.21% 5 292.67 -1 220.99 -23.07%
31.03.2010 4 534.71 4 061.82 472.89 11.64% 5 599.81 -1 065.10 -19.02%
28.02.2010 4 061.82 4 506.36 - 444.54 -9.86% 4 811.00 - 749.18 -15.57%
31.01.2010 4 506.36 4 318.76 187.60 4.34% 5 243.54 - 737.18 -14.06%
31.12.2009 4 318.76 5 023.78 - 705.02 -14.03% 5 921.62 -1 602.86 -27.07%
30.11.2009 5 023.78 4 747.73 276.05 5.81% - - -
31.10.2009 4 747.73 5 034.27 - 286.54 -5.69% - - -
30.09.2009 5 034.27 4 881.96 152.31 3.12% - - -
31.08.2009 4 881.96 4 644.32 237.64 5.12% - - -
31.07.2009 4 644.32 4 666.18 -21.86 -0.47% - - -
30.06.2009 4 666.18 5 057.60 - 391.42 -7.74% - - -
31.05.2009 5 057.60 5 292.67 - 235.07 -4.44% - - -
30.04.2009 5 292.67 5 599.81 - 307.14 -5.48% - - -
31.03.2009 5 599.81 4 811.00 788.81 16.40% - - -
28.02.2009 4 811.00 5 243.54 - 432.54 -8.25% - - -
31.01.2009 5 243.54 5 921.62 - 678.08 -11.45% - - -
31.12.2008 5 921.62 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady a poskytnuté půjčky - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha dluhopisových fondů)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha smíšených fondů)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha nemovitostních fondů)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha ostatních fondů)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha akciových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies