Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha ostatních fondů - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha ostatních fondů - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady a poskytnuté půjčky - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2016 -1 985.26
Max 31.01.2015 3 034.07

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2020 816.80 732.73 84.06 11.47% 59.88 756.91 1 263.97%
31.07.2020 732.73 1 830.37 -1 097.63 -59.97% -8.31 741.04 -8 919.62%
30.06.2020 1 830.37 - 347.82 2 178.19 - 626.24% 853.56 976.81 114.44%
31.05.2020 - 347.82 305.67 - 653.50 - 213.79% 769.89 -1 117.71 - 145.18%
30.04.2020 305.67 - 709.28 1 014.96 - 143.10% 260.45 45.23 17.36%
31.03.2020 - 709.28 465.72 -1 175.00 - 252.30% 240.60 - 949.88 - 394.80%
29.02.2020 465.72 14.71 451.00 3 064.91% 970.25 - 504.53 -52.00%
31.01.2020 14.71 - 485.83 500.54 - 103.03% 560.30 - 545.58 -97.37%
31.12.2019 - 485.83 690.52 -1 176.35 - 170.36% - 300.27 - 185.56 61.80%
30.11.2019 690.52 918.28 - 227.76 -24.80% 17.21 673.31 3 912.80%
31.10.2019 918.28 - 444.21 1 362.50 - 306.72% 1 119.53 - 201.24 -17.98%
30.09.2019 - 444.21 59.88 - 504.10 - 841.79% 1 284.32 -1 728.54 - 134.59%
31.08.2019 59.88 -8.31 68.19 - 820.80% 208.71 - 148.82 -71.31%
31.07.2019 -8.31 853.56 - 861.87 - 100.97% 453.76 - 462.07 - 101.83%
30.06.2019 853.56 769.89 83.67 10.87% 2 146.72 -1 293.16 -60.24%
31.05.2019 769.89 260.45 509.44 195.60% 150.18 619.71 412.65%
30.04.2019 260.45 240.60 19.85 8.25% 206.42 54.02 26.17%
31.03.2019 240.60 970.25 - 729.65 -75.20% 111.77 128.83 115.26%
28.02.2019 970.25 560.30 409.95 73.17% 310.87 659.38 212.11%
31.01.2019 560.30 - 300.27 860.57 - 286.60% 1 626.47 -1 066.17 -65.55%
31.12.2018 - 300.27 17.21 - 317.48 -1 844.93% 1 899.41 -2 199.68 - 115.81%
30.11.2018 17.21 1 119.53 -1 102.32 -98.46% - 261.11 278.31 - 106.59%
31.10.2018 1 119.53 1 284.32 - 164.80 -12.83% - 434.57 1 554.10 - 357.62%
30.09.2018 1 284.32 208.71 1 075.62 515.37% 1 920.55 - 636.23 -33.13%
31.08.2018 208.71 453.76 - 245.05 -54.00% 110.58 98.13 88.74%
31.07.2018 453.76 2 146.72 -1 692.96 -78.86% 282.09 171.67 60.85%
30.06.2018 2 146.72 150.18 1 996.54 1 329.46% 191.46 1 955.26 1 021.22%
31.05.2018 150.18 206.42 -56.25 -27.25% -49.96 200.13 - 400.61%
30.04.2018 206.42 111.77 94.65 84.68% 542.28 - 335.85 -61.93%
31.03.2018 111.77 310.87 - 199.09 -64.04% 458.59 - 346.82 -75.63%
28.02.2018 310.87 1 626.47 -1 315.61 -80.89% - 113.35 424.21 - 374.26%
31.01.2018 1 626.47 1 899.41 - 272.94 -14.37% 781.03 845.45 108.25%
31.12.2017 1 899.41 - 261.11 2 160.52 - 827.45% -1 985.26 3 884.68 - 195.68%
30.11.2017 - 261.11 - 434.57 173.47 -39.92% - 270.16 9.05 -3.35%
31.10.2017 - 434.57 1 920.55 -2 355.12 - 122.63% 484.10 - 918.67 - 189.77%
30.09.2017 1 920.55 110.58 1 809.97 1 636.81% 1 867.01 53.54 2.87%
31.08.2017 110.58 282.09 - 171.51 -60.80% 582.30 - 471.73 -81.01%
31.07.2017 282.09 191.46 90.63 47.33% 133.51 148.58 111.29%
30.06.2017 191.46 -49.96 241.42 - 483.25% 1 409.16 -1 217.69 -86.41%
31.05.2017 -49.96 542.28 - 592.24 - 109.21% 248.21 - 298.17 - 120.13%
30.04.2017 542.28 458.59 83.69 18.25% 541.48 0.80 0.15%
31.03.2017 458.59 - 113.35 571.94 - 504.58% 104.09 354.50 340.55%
28.02.2017 - 113.35 781.03 - 894.37 - 114.51% -47.28 -66.06 139.72%
31.01.2017 781.03 -1 985.26 2 766.29 - 139.34% 75.18 705.85 938.93%
31.12.2016 -1 985.26 - 270.16 -1 715.10 634.85% - 457.01 -1 528.25 334.40%
30.11.2016 - 270.16 484.10 - 754.26 - 155.81% 256.38 - 526.54 - 205.37%
31.10.2016 484.10 1 867.01 -1 382.91 -74.07% 114.47 369.64 322.92%
30.09.2016 1 867.01 582.30 1 284.70 220.62% 110.70 1 756.31 1 586.56%
31.08.2016 582.30 133.51 448.79 336.15% 160.35 421.95 263.14%
31.07.2016 133.51 1 409.16 -1 275.65 -90.53% 482.50 - 348.99 -72.33%
30.06.2016 1 409.16 248.21 1 160.95 467.73% 1 404.57 4.59 0.33%
31.05.2016 248.21 541.48 - 293.27 -54.16% 370.79 - 122.58 -33.06%
30.04.2016 541.48 104.09 437.39 420.19% -82.00 623.49 - 760.32%
31.03.2016 104.09 -47.28 151.38 - 320.15% - 157.08 261.17 - 166.27%
29.02.2016 -47.28 75.18 - 122.46 - 162.90% 261.72 - 309.00 - 118.07%
31.01.2016 75.18 - 457.01 532.19 - 116.45% 3 034.07 -2 958.89 -97.52%
31.12.2015 - 457.01 256.38 - 713.39 - 278.26% 92.98 - 549.99 - 591.53%
30.11.2015 256.38 114.47 141.91 123.98% 733.71 - 477.33 -65.06%
31.10.2015 114.47 110.70 3.77 3.40% 66.54 47.92 72.02%
30.09.2015 110.70 160.35 -49.65 -30.96% 301.35 - 190.65 -63.27%
31.08.2015 160.35 482.50 - 322.15 -66.77% 287.90 - 127.55 -44.30%
31.07.2015 482.50 1 404.57 - 922.07 -65.65% 189.73 292.77 154.31%
30.06.2015 1 404.57 370.79 1 033.78 278.81% 307.95 1 096.63 356.11%
31.05.2015 370.79 -82.00 452.79 - 552.17% 26.96 343.83 1 275.49%
30.04.2015 -82.00 - 157.08 75.08 -47.79% -60.80 -21.21 34.88%
31.03.2015 - 157.08 261.72 - 418.80 - 160.02% 157.54 - 314.61 - 199.71%
28.02.2015 261.72 3 034.07 -2 772.35 -91.37% 366.56 - 104.84 -28.60%
31.01.2015 3 034.07 92.98 2 941.09 3 163.25% 182.16 2 851.91 1 565.58%
31.12.2014 92.98 733.71 - 640.74 -87.33% 316.89 - 223.91 -70.66%
30.11.2014 733.71 66.54 667.17 1 002.65% -1 071.05 1 804.76 - 168.50%
31.10.2014 66.54 301.35 - 234.81 -77.92% 137.24 -70.70 -51.51%
30.09.2014 301.35 287.90 13.45 4.67% 154.62 146.73 94.89%
31.08.2014 287.90 189.73 98.17 51.74% 80.71 207.19 256.70%
31.07.2014 189.73 307.95 - 118.22 -38.39% 877.43 - 687.70 -78.38%
30.06.2014 307.95 26.96 280.99 1 042.36% - 309.79 617.73 - 199.41%
31.05.2014 26.96 -60.80 87.75 - 144.34% 391.76 - 364.80 -93.12%
30.04.2014 -60.80 157.54 - 218.33 - 138.59% 23.21 -84.00 - 361.98%
31.03.2014 157.54 366.56 - 209.02 -57.02% - 142.71 300.25 - 210.39%
28.02.2014 366.56 182.16 184.40 101.23% 3.55 363.01 10 222.67%
31.01.2014 182.16 316.89 - 134.73 -42.52% 204.79 -22.63 -11.05%
31.12.2013 316.89 -1 071.05 1 387.94 - 129.59% 108.09 208.80 193.16%
30.11.2013 -1 071.05 137.24 -1 208.29 - 880.43% 14.87 -1 085.91 -7 305.17%
31.10.2013 137.24 154.62 -17.38 -11.24% -17.73 154.97 - 874.04%
30.09.2013 154.62 80.71 73.91 91.57% 3.75 150.87 4 023.25%
31.08.2013 80.71 877.43 - 796.71 -90.80% 501.45 - 420.74 -83.90%
31.07.2013 877.43 - 309.79 1 187.21 - 383.23% -6.68 884.11 -13 231.20%
30.06.2013 - 309.79 391.76 - 701.55 - 179.08% 31.84 - 341.63 -1 072.80%
31.05.2013 391.76 23.21 368.55 1 588.18% 26.09 365.67 1 401.68%
30.04.2013 23.21 - 142.71 165.92 - 116.26% 1.87 21.34 1 142.96%
31.03.2013 - 142.71 3.55 - 146.26 -4 118.92% 152.06 - 294.77 - 193.85%
28.02.2013 3.55 204.79 - 201.24 -98.27% -3.64 7.19 - 197.47%
31.01.2013 204.79 108.09 96.70 89.46% -12.46 217.25 -1 744.14%
31.12.2012 108.09 14.87 93.23 627.16% 1 218.48 -1 110.38 -91.13%
30.11.2012 14.87 -17.73 32.59 - 183.84% -25.32 40.19 - 158.70%
31.10.2012 -17.73 3.75 -21.48 - 572.80% -46.85 29.12 -62.16%
30.09.2012 3.75 501.45 - 497.70 -99.25% 28.75 -25.00 -86.96%
31.08.2012 501.45 -6.68 508.13 -7 604.53% 32.51 468.94 1 442.41%
31.07.2012 -6.68 31.84 -38.53 - 120.98% 1.13 -7.82 - 689.24%
30.06.2012 31.84 26.09 5.76 22.07% 57.15 -25.30 -44.28%
31.05.2012 26.09 1.87 24.22 1 297.32% 14.98 11.11 74.19%
30.04.2012 1.87 152.06 - 150.19 -98.77% 1.98 -0.11 -5.56%
31.03.2012 152.06 -3.64 155.71 -4 274.09% 15.74 136.32 866.15%
29.02.2012 -3.64 -12.46 8.81 -70.75% -0.00 -3.64 364 200.00%
31.01.2012 -12.46 1 218.48 -1 230.93 - 101.02% -0.12 -12.34 10 194.21%
31.12.2011 1 218.48 -25.32 1 243.80 -4 911.55% -0.00 1 218.48 - 121 847 700.00%
30.11.2011 -25.32 -46.85 21.53 -45.95% -1.00 -24.32 2 429.87%
31.10.2011 -46.85 28.75 -75.60 - 262.97% 0.36 -47.22 -13 078.95%
30.09.2011 28.75 32.51 -3.76 -11.57% -0.14 28.89 -21 239.71%
31.08.2011 32.51 1.13 31.38 2 766.93% -0.03 32.54 -98 618.18%
31.07.2011 1.13 57.15 -56.02 -98.02% 0.25 0.88 346.46%
30.06.2011 57.15 14.98 42.17 281.58% 0.96 56.19 5 846.83%
31.05.2011 14.98 1.98 13.00 657.56% -0.03 15.01 -50 023.33%
30.04.2011 1.98 15.74 -13.76 -87.44% -0.04 2.01 -5 748.57%
31.03.2011 15.74 -0.00 15.74 -1 574 000.00% -0.05 15.79 -32 889.58%
28.02.2011 -0.00 -0.12 0.12 -99.17% -0.03 0.03 -96.67%
31.01.2011 -0.12 -0.00 -0.12 12 000.00% -0.01 -0.11 1 244.44%
31.12.2010 -0.00 -1.00 1.00 -99.90% -0.02 0.02 -95.83%
30.11.2010 -1.00 0.36 -1.36 - 377.29% -0.03 -0.97 3 475.00%
31.10.2010 0.36 -0.14 0.50 - 365.44% 0.97 -0.61 -62.82%
30.09.2010 -0.14 -0.03 -0.10 312.12% -0.08 -0.05 61.90%
31.08.2010 -0.03 0.25 -0.29 - 112.99% -0.03 -0.00 13.79%
31.07.2010 0.25 0.96 -0.71 -73.57% 0.08 0.17 209.76%
30.06.2010 0.96 -0.03 0.99 -3 303.33% 0.00 0.96 -
31.05.2010 -0.03 -0.04 0.01 -14.29% 0.00 -0.03 -
30.04.2010 -0.04 -0.05 0.01 -27.08% 0.03 -0.07 - 212.90%
31.03.2010 -0.05 -0.03 -0.02 60.00% - - -
28.02.2010 -0.03 -0.01 -0.02 233.33% - - -
31.01.2010 -0.01 -0.02 0.01 -62.50% - - -
31.12.2009 -0.02 -0.03 0.00 -14.29% - - -
30.11.2009 -0.03 0.97 -1.00 - 102.88% - - -
31.10.2009 0.97 -0.08 1.05 -1 255.95% - - -
30.09.2009 -0.08 -0.03 -0.06 189.66% - - -
31.08.2009 -0.03 0.08 -0.11 - 135.37% - - -
31.07.2009 0.08 0.00 0.08 - - - -
30.06.2009 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.05.2009 0.00 0.03 -0.03 - - - -
30.04.2009 0.03 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady a poskytnuté půjčky - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha akciových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha akciových fondů)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha dluhopisových fondů)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha smíšených fondů)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha akciových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.