Stálá aktiva (Rozvaha ostatních fondů - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha ostatních fondů - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rozvaha ostatních fondů - toky - Stálá aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2019 815.00
Min 31.12.2016 -1 094.21

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2020 11.14 -11.15 22.29 - 199.87% -4.03 15.17 - 376.29%
31.07.2020 -11.15 -5.45 -5.70 104.55% -4.95 -6.21 125.42%
30.06.2020 -5.45 -0.01 -5.45 90 783.33% 2.77 -8.22 - 296.93%
31.05.2020 -0.01 16.12 -16.13 - 100.04% 2.71 -2.72 - 100.22%
30.04.2020 16.12 5.63 10.49 186.37% 12.55 3.57 28.48%
31.03.2020 5.63 1.12 4.51 402.14% -2.81 8.44 - 300.18%
29.02.2020 1.12 -56.85 57.97 - 101.97% 16.52 -15.40 -93.21%
31.01.2020 -56.85 815.00 - 871.84 - 106.97% 4.00 -60.84 -1 522.57%
31.12.2019 815.00 34.61 780.39 2 255.00% 288.34 526.65 182.65%
30.11.2019 34.61 8.22 26.38 320.86% 9.03 25.58 283.29%
31.10.2019 8.22 -77.19 85.41 - 110.65% - 565.02 573.24 - 101.46%
30.09.2019 -77.19 -4.03 -73.15 1 814.34% 1.88 -79.07 -4 196.92%
31.08.2019 -4.03 -4.95 0.92 -18.51% 9.22 -13.25 - 143.74%
31.07.2019 -4.95 2.77 -7.72 - 278.69% 9.16 -14.11 - 154.00%
30.06.2019 2.77 2.71 0.06 2.14% 19.63 -16.86 -85.90%
31.05.2019 2.71 12.55 -9.84 -78.39% -0.79 3.50 - 444.04%
30.04.2019 12.55 -2.81 15.36 - 546.19% 6.92 5.62 81.24%
31.03.2019 -2.81 16.52 -19.33 - 117.02% 17.92 -20.73 - 115.69%
28.02.2019 16.52 4.00 12.52 313.39% -3.41 19.93 - 584.14%
31.01.2019 4.00 288.34 - 284.35 -98.61% -27.22 31.22 - 114.68%
31.12.2018 288.34 9.03 279.31 3 093.50% 274.11 14.23 5.19%
30.11.2018 9.03 - 565.02 574.05 - 101.60% 63.38 -54.35 -85.75%
31.10.2018 - 565.02 1.88 - 566.90 -30 090.34% 4.33 - 569.35 -13 133.86%
30.09.2018 1.88 9.22 -7.33 -79.56% 33.44 -31.56 -94.37%
31.08.2018 9.22 9.16 0.06 0.61% -3.33 12.55 - 376.85%
31.07.2018 9.16 19.63 -10.47 -53.33% 470.93 - 461.76 -98.05%
30.06.2018 19.63 -0.79 20.42 -2 591.50% -59.27 78.91 - 133.12%
31.05.2018 -0.79 6.92 -7.71 - 111.38% 323.66 - 324.44 - 100.24%
30.04.2018 6.92 17.92 -10.99 -61.36% -34.10 41.02 - 120.30%
31.03.2018 17.92 -3.41 21.33 - 625.15% 19.57 -1.65 -8.42%
28.02.2018 -3.41 -27.22 23.81 -87.47% 0.10 -3.51 -3 581.63%
31.01.2018 -27.22 274.11 - 301.33 - 109.93% 107.18 - 134.41 - 125.40%
31.12.2017 274.11 63.38 210.73 332.48% -1 094.21 1 368.33 - 125.05%
30.11.2017 63.38 4.33 59.05 1 362.10% 0.55 62.83 11 444.99%
31.10.2017 4.33 33.44 -29.11 -87.04% 1.57 2.76 175.59%
30.09.2017 33.44 -3.33 36.77 -1 104.23% 477.18 - 443.74 -92.99%
31.08.2017 -3.33 470.93 - 474.26 - 100.71% 0.98 -4.31 - 438.41%
31.07.2017 470.93 -59.27 530.20 - 894.48% 518.49 -47.56 -9.17%
30.06.2017 -59.27 323.66 - 382.93 - 118.31% 401.49 - 460.77 - 114.76%
31.05.2017 323.66 -34.10 357.75 -1 049.22% -0.39 324.04 -83 732.04%
30.04.2017 -34.10 19.57 -53.66 - 274.28% -72.48 38.39 -52.96%
31.03.2017 19.57 0.10 19.47 19 864.29% 0.20 19.36 9 585.64%
28.02.2017 0.10 107.18 - 107.08 -99.91% -8.67 8.77 - 101.13%
31.01.2017 107.18 -1 094.21 1 201.40 - 109.80% 19.60 87.58 446.82%
31.12.2016 -1 094.21 0.55 -1 094.76 - 199 410.20% 60.80 -1 155.02 -1 899.54%
30.11.2016 0.55 1.57 -1.02 -65.10% 7.82 -7.28 -92.98%
31.10.2016 1.57 477.18 - 475.60 -99.67% -1.03 2.61 - 251.98%
30.09.2016 477.18 0.98 476.19 48 393.60% -21.60 498.78 -2 309.15%
31.08.2016 0.98 518.49 - 517.50 -99.81% 0.94 0.04 4.46%
31.07.2016 518.49 401.49 116.99 29.14% -4.92 523.41 -10 634.05%
30.06.2016 401.49 -0.39 401.88 - 103 845.22% 4.78 396.72 8 304.73%
31.05.2016 -0.39 -72.48 72.10 -99.47% -16.45 16.06 -97.65%
30.04.2016 -72.48 0.20 -72.69 -35 983.17% 14.27 -86.76 - 607.84%
31.03.2016 0.20 -8.67 8.88 - 102.33% -12.79 13.00 - 101.58%
29.02.2016 -8.67 19.60 -28.27 - 144.25% 0.08 -8.75 -11 220.51%
31.01.2016 19.60 60.80 -41.20 -67.76% 85.73 -66.13 -77.14%
31.12.2015 60.80 7.82 52.98 677.16% 154.41 -93.60 -60.62%
30.11.2015 7.82 -1.03 8.86 - 855.94% 5.84 1.99 34.02%
31.10.2015 -1.03 -21.60 20.57 -95.21% 0.07 -1.11 -1 498.65%
30.09.2015 -21.60 0.94 -22.54 -2 392.99% 0.02 -21.62 - 108 100.00%
31.08.2015 0.94 -4.92 5.86 - 119.14% 2.40 -1.46 -60.70%
31.07.2015 -4.92 4.78 -9.70 - 203.04% 1.82 -6.75 - 369.85%
30.06.2015 4.78 -16.45 21.23 - 129.04% 43.08 -38.30 -88.91%
31.05.2015 -16.45 14.27 -30.72 - 215.24% 0.20 -16.64 -8 534.87%
30.04.2015 14.27 -12.79 27.07 - 211.55% 39.04 -24.77 -63.44%
31.03.2015 -12.79 0.08 -12.87 -16 503.85% 0.12 -12.91 -11 130.17%
28.02.2015 0.08 85.73 -85.66 -99.91% 2.02 -1.94 -96.14%
31.01.2015 85.73 154.41 -68.67 -44.48% -24.64 110.37 - 448.02%
31.12.2014 154.41 5.84 148.57 2 544.86% 77.79 76.62 98.50%
30.11.2014 5.84 0.07 5.76 7 789.19% 3.37 2.47 73.44%
31.10.2014 0.07 0.02 0.05 270.00% 0.08 -0.01 -11.90%
30.09.2014 0.02 2.40 -2.38 -99.17% 0.24 -0.22 -91.53%
31.08.2014 2.40 1.82 0.57 31.41% 0.01 2.39 29 862.50%
31.07.2014 1.82 43.08 -41.26 -95.77% 0.25 1.57 623.81%
30.06.2014 43.08 0.20 42.89 21 993.33% 27.56 15.52 56.33%
31.05.2014 0.20 39.04 -38.85 -99.50% 6.31 -6.11 -96.91%
30.04.2014 39.04 0.12 38.93 33 557.76% 2.98 36.06 1 211.05%
31.03.2014 0.12 2.02 -1.90 -94.25% 9.07 -8.95 -98.72%
28.02.2014 2.02 -24.64 26.65 - 108.20% 15.12 -13.11 -86.65%
31.01.2014 -24.64 77.79 - 102.42 - 131.67% 2.23 -26.86 -1 204.71%
31.12.2013 77.79 3.37 74.42 2 210.93% 324.07 - 246.28 -76.00%
30.11.2013 3.37 0.08 3.28 3 907.14% 0.81 2.55 313.01%
31.10.2013 0.08 0.24 -0.15 -64.41% 2.17 -2.09 -96.14%
30.09.2013 0.24 0.01 0.23 2 850.00% 8.56 -8.32 -97.24%
31.08.2013 0.01 0.25 -0.24 -96.83% 5.15 -5.14 -99.84%
31.07.2013 0.25 27.56 -27.31 -99.09% 0.33 -0.08 -23.64%
30.06.2013 27.56 6.31 21.25 336.87% 373.20 - 345.64 -92.62%
31.05.2013 6.31 2.98 3.33 111.82% 0.00 6.31 -
30.04.2013 2.98 9.07 -6.09 -67.17% 0.00 2.98 -
31.03.2013 9.07 15.12 -6.05 -40.03% 0.00 9.07 -
28.02.2013 15.12 2.23 12.89 578.25% 0.00 15.12 -
31.01.2013 2.23 324.07 - 321.84 -99.31% 0.00 2.23 -
31.12.2012 324.07 0.81 323.25 39 663.07% 7.20 316.87 4 400.96%
30.11.2012 0.81 2.17 -1.36 -62.51% 0.00 0.81 -
31.10.2012 2.17 8.56 -6.38 -74.60% 0.00 2.17 -
30.09.2012 8.56 5.15 3.41 66.17% 2.10 6.46 307.52%
31.08.2012 5.15 0.33 4.82 1 460.61% 0.00 5.15 -
31.07.2012 0.33 373.20 - 372.87 -99.91% -0.17 0.51 - 288.57%
30.06.2012 373.20 0.00 373.20 - 0.00 373.20 -
31.05.2012 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2012 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2012 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
29.02.2012 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2012 0.00 7.20 -7.20 - 0.00 0.00 -
31.12.2011 7.20 0.00 7.20 - 0.00 7.20 -
30.11.2011 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2011 0.00 2.10 -2.10 - -0.01 0.01 -
30.09.2011 2.10 0.00 2.10 - -0.00 2.10 -52 600.00%
31.08.2011 0.00 -0.17 0.17 - -0.00 0.00 -
31.07.2011 -0.17 0.00 -0.17 - -0.00 -0.17 4 275.00%
30.06.2011 0.00 0.00 0.00 - -0.00 0.00 -
31.05.2011 0.00 0.00 0.00 - -0.01 0.01 -
30.04.2011 0.00 0.00 0.00 - -0.00 0.00 -
31.03.2011 0.00 0.00 0.00 - -0.00 0.00 -
28.02.2011 0.00 0.00 0.00 - -0.00 0.00 -
31.01.2011 0.00 0.00 0.00 - -0.00 0.00 -
31.12.2010 0.00 0.00 0.00 - -0.00 0.00 -
30.11.2010 0.00 -0.01 0.01 - -0.01 0.01 -
31.10.2010 -0.01 -0.00 -0.00 25.00% -0.00 -0.00 25.00%
30.09.2010 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
31.08.2010 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
31.07.2010 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
30.06.2010 -0.00 -0.01 0.00 -20.00% -0.00 0.00 0.00
31.05.2010 -0.01 -0.00 -0.00 25.00% -0.01 0.00 0.00
30.04.2010 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.25 -0.26 - 101.59%
31.03.2010 -0.00 -0.00 0.00 0.00 - - -
28.02.2010 -0.00 -0.00 0.00 0.00 - - -
31.01.2010 -0.00 -0.00 0.00 0.00 - - -
31.12.2009 -0.00 -0.01 0.00 -20.00% - - -
30.11.2009 -0.01 -0.00 -0.00 25.00% - - -
31.10.2009 -0.00 -0.00 0.00 0.00 - - -
30.09.2009 -0.00 -0.00 0.00 0.00 - - -
31.08.2009 -0.00 -0.00 0.00 0.00 - - -
31.07.2009 -0.00 -0.00 0.00 0.00 - - -
30.06.2009 -0.00 -0.01 0.00 -20.00% - - -
31.05.2009 -0.01 0.25 -0.26 - 101.99% - - -
30.04.2009 0.25 - - - - - -

Graf jako obrázek

Stálá aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Stálá aktiva (Aktiva, hlavní položky, celkem)
Stálá aktiva (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Stálá aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.