Aktiva celkem (Rozvaha nemovitostních fondů - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha nemovitostních fondů - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rozvaha nemovitostních fondů - toky - Aktiva celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.01.2015 -8 888.51
Max 31.08.2012 3 919.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2020 671.38 1 402.28 - 730.90 -52.12% - 228.63 900.01 - 393.65%
31.07.2020 1 402.28 510.98 891.29 174.43% 1 338.09 64.19 4.80%
30.06.2020 510.98 398.52 112.47 28.22% 1 123.03 - 612.05 -54.50%
31.05.2020 398.52 - 383.29 781.80 - 203.97% 828.71 - 430.20 -51.91%
30.04.2020 - 383.29 - 442.10 58.81 -13.30% 488.78 - 872.07 - 178.42%
31.03.2020 - 442.10 1 009.57 -1 451.67 - 143.79% 1 482.63 -1 924.72 - 129.82%
29.02.2020 1 009.57 1 419.34 - 409.77 -28.87% 1 411.23 - 401.66 -28.46%
31.01.2020 1 419.34 3 111.68 -1 692.34 -54.39% 1 141.10 278.24 24.38%
31.12.2019 3 111.68 1 038.85 2 072.84 199.53% 2 634.80 476.88 18.10%
30.11.2019 1 038.85 872.53 166.31 19.06% 106.54 932.30 875.08%
31.10.2019 872.53 - 775.05 1 647.59 - 212.58% 1 149.46 - 276.92 -24.09%
30.09.2019 - 775.05 - 228.63 - 546.42 238.99% - 487.97 - 287.08 58.83%
31.08.2019 - 228.63 1 338.09 -1 566.72 - 117.09% 1 051.38 -1 280.01 - 121.75%
31.07.2019 1 338.09 1 123.03 215.06 19.15% 1 233.53 104.56 8.48%
30.06.2019 1 123.03 828.71 294.32 35.52% 3 340.08 -2 217.04 -66.38%
31.05.2019 828.71 488.78 339.94 69.55% 551.58 277.13 50.24%
30.04.2019 488.78 1 482.63 - 993.85 -67.03% 279.54 209.24 74.85%
31.03.2019 1 482.63 1 411.23 71.40 5.06% 298.87 1 183.76 396.09%
28.02.2019 1 411.23 1 141.10 270.13 23.67% 744.96 666.27 89.44%
31.01.2019 1 141.10 2 634.80 -1 493.70 -56.69% - 739.21 1 880.31 - 254.37%
31.12.2018 2 634.80 106.54 2 528.26 2 373.07% 1 560.64 1 074.16 68.83%
30.11.2018 106.54 1 149.46 -1 042.92 -90.73% 778.64 - 672.10 -86.32%
31.10.2018 1 149.46 - 487.97 1 637.43 - 335.56% 742.64 406.81 54.78%
30.09.2018 - 487.97 1 051.38 -1 539.35 - 146.41% 389.02 - 877.00 - 225.43%
31.08.2018 1 051.38 1 233.53 - 182.16 -14.77% 766.12 285.25 37.23%
31.07.2018 1 233.53 3 340.08 -2 106.55 -63.07% 9.23 1 224.30 13 261.47%
30.06.2018 3 340.08 551.58 2 788.49 505.54% 1 310.52 2 029.56 154.87%
31.05.2018 551.58 279.54 272.05 97.32% -1 232.85 1 784.43 - 144.74%
30.04.2018 279.54 298.87 -19.33 -6.47% 515.47 - 235.93 -45.77%
31.03.2018 298.87 744.96 - 446.10 -59.88% 1 736.76 -1 437.89 -82.79%
28.02.2018 744.96 - 739.21 1 484.17 - 200.78% 721.95 23.01 3.19%
31.01.2018 - 739.21 1 560.64 -2 299.85 - 147.37% -6 417.54 5 678.33 -88.48%
31.12.2017 1 560.64 778.64 782.00 100.43% 2 017.13 - 456.48 -22.63%
30.11.2017 778.64 742.64 36.00 4.85% 1 347.03 - 568.38 -42.20%
31.10.2017 742.64 389.02 353.62 90.90% 1 092.74 - 350.09 -32.04%
30.09.2017 389.02 766.12 - 377.10 -49.22% 1 823.84 -1 434.81 -78.67%
31.08.2017 766.12 9.23 756.89 8 198.55% 741.49 24.63 3.32%
31.07.2017 9.23 1 310.52 -1 301.29 -99.30% 1 427.55 -1 418.32 -99.35%
30.06.2017 1 310.52 -1 232.85 2 543.37 - 206.30% 1 270.81 39.71 3.12%
31.05.2017 -1 232.85 515.47 -1 748.32 - 339.17% 700.86 -1 933.71 - 275.91%
30.04.2017 515.47 1 736.76 -1 221.29 -70.32% 436.69 78.78 18.04%
31.03.2017 1 736.76 721.95 1 014.81 140.57% 1 963.51 - 226.75 -11.55%
28.02.2017 721.95 -6 417.54 7 139.49 - 111.25% 653.76 68.18 10.43%
31.01.2017 -6 417.54 2 017.13 -8 434.67 - 418.15% -1 076.63 -5 340.91 496.08%
31.12.2016 2 017.13 1 347.03 670.10 49.75% 1 222.01 795.12 65.07%
30.11.2016 1 347.03 1 092.74 254.29 23.27% 1 426.91 -79.89 -5.60%
31.10.2016 1 092.74 1 823.84 - 731.10 -40.09% 447.92 644.81 143.96%
30.09.2016 1 823.84 741.49 1 082.35 145.97% 372.87 1 450.97 389.14%
31.08.2016 741.49 1 427.55 - 686.06 -48.06% - 161.84 903.33 - 558.15%
31.07.2016 1 427.55 1 270.81 156.74 12.33% 472.15 955.40 202.35%
30.06.2016 1 270.81 700.86 569.95 81.32% 2 045.65 - 774.84 -37.88%
31.05.2016 700.86 436.69 264.17 60.49% 945.28 - 244.42 -25.86%
30.04.2016 436.69 1 963.51 -1 526.82 -77.76% - 679.11 1 115.80 - 164.30%
31.03.2016 1 963.51 653.76 1 309.75 200.34% 1 070.23 893.28 83.47%
29.02.2016 653.76 -1 076.63 1 730.39 - 160.72% - 648.55 1 302.31 - 200.80%
31.01.2016 -1 076.63 1 222.01 -2 298.64 - 188.10% -8 888.51 7 811.88 -87.89%
31.12.2015 1 222.01 1 426.91 - 204.90 -14.36% -19.88 1 241.89 -6 246.63%
30.11.2015 1 426.91 447.92 978.99 218.56% 1 622.78 - 195.87 -12.07%
31.10.2015 447.92 372.87 75.06 20.13% 3 018.86 -2 570.93 -85.16%
30.09.2015 372.87 - 161.84 534.71 - 330.39% 339.74 33.12 9.75%
31.08.2015 - 161.84 472.15 - 634.00 - 134.28% 683.46 - 845.30 - 123.68%
31.07.2015 472.15 2 045.65 -1 573.50 -76.92% - 448.50 920.65 - 205.27%
30.06.2015 2 045.65 945.28 1 100.37 116.41% - 649.73 2 695.38 - 414.85%
31.05.2015 945.28 - 679.11 1 624.40 - 239.19% 449.86 495.42 110.13%
30.04.2015 - 679.11 1 070.23 -1 749.34 - 163.46% 1 155.52 -1 834.63 - 158.77%
31.03.2015 1 070.23 - 648.55 1 718.77 - 265.02% 664.12 406.11 61.15%
28.02.2015 - 648.55 -8 888.51 8 239.97 -92.70% 304.22 - 952.76 - 313.18%
31.01.2015 -8 888.51 -19.88 -8 868.63 44 608.59% - 232.30 -8 656.22 3 726.33%
31.12.2014 -19.88 1 622.78 -1 642.66 - 101.23% 3 066.98 -3 086.86 - 100.65%
30.11.2014 1 622.78 3 018.86 -1 396.08 -46.25% 529.17 1 093.61 206.66%
31.10.2014 3 018.86 339.74 2 679.11 788.57% - 256.26 3 275.11 -1 278.06%
30.09.2014 339.74 683.46 - 343.72 -50.29% 138.92 200.82 144.55%
31.08.2014 683.46 - 448.50 1 131.96 - 252.39% 1 185.68 - 502.22 -42.36%
31.07.2014 - 448.50 - 649.73 201.23 -30.97% 251.38 - 699.88 - 278.42%
30.06.2014 - 649.73 449.86 -1 099.59 - 244.43% 2 926.36 -3 576.09 - 122.20%
31.05.2014 449.86 1 155.52 - 705.66 -61.07% 404.01 45.85 11.35%
30.04.2014 1 155.52 664.12 491.40 73.99% 584.39 571.12 97.73%
31.03.2014 664.12 304.22 359.90 118.30% 2 544.39 -1 880.28 -73.90%
28.02.2014 304.22 - 232.30 536.52 - 230.96% 314.38 -10.16 -3.23%
31.01.2014 - 232.30 3 066.98 -3 299.28 - 107.57% - 395.11 162.81 -41.21%
31.12.2013 3 066.98 529.17 2 537.81 479.58% 693.62 2 373.37 342.17%
30.11.2013 529.17 - 256.26 785.43 - 306.50% 2 117.58 -1 588.41 -75.01%
31.10.2013 - 256.26 138.92 - 395.18 - 284.46% -65.05 - 191.21 293.93%
30.09.2013 138.92 1 185.68 -1 046.75 -88.28% 3 087.21 -2 948.29 -95.50%
31.08.2013 1 185.68 251.38 934.30 371.67% 3 919.00 -2 733.32 -69.75%
31.07.2013 251.38 2 926.36 -2 674.99 -91.41% 2 237.98 -1 986.61 -88.77%
30.06.2013 2 926.36 404.01 2 522.35 624.33% 951.42 1 974.94 207.58%
31.05.2013 404.01 584.39 - 180.38 -30.87% 70.26 333.75 475.04%
30.04.2013 584.39 2 544.39 -1 960.00 -77.03% 192.08 392.31 204.24%
31.03.2013 2 544.39 314.38 2 230.02 709.35% 1 158.59 1 385.81 119.61%
28.02.2013 314.38 - 395.11 709.49 - 179.57% 139.92 174.45 124.68%
31.01.2013 - 395.11 693.62 -1 088.73 - 156.96% 357.17 - 752.28 - 210.62%
31.12.2012 693.62 2 117.58 -1 423.97 -67.24% 1 198.05 - 504.44 -42.10%
30.11.2012 2 117.58 -65.05 2 182.63 -3 355.26% 118.12 1 999.46 1 692.77%
31.10.2012 -65.05 3 087.21 -3 152.26 - 102.11% 880.44 - 945.49 - 107.39%
30.09.2012 3 087.21 3 919.00 - 831.78 -21.22% 772.60 2 314.62 299.59%
31.08.2012 3 919.00 2 237.98 1 681.02 75.11% 836.10 3 082.90 368.72%
31.07.2012 2 237.98 951.42 1 286.56 135.23% 2 118.49 119.49 5.64%
30.06.2012 951.42 70.26 881.16 1 254.18% 2 486.40 -1 534.98 -61.74%
31.05.2012 70.26 192.08 - 121.83 -63.42% 1 101.22 -1 030.96 -93.62%
30.04.2012 192.08 1 158.59 - 966.50 -83.42% 469.29 - 277.21 -59.07%
31.03.2012 1 158.59 139.92 1 018.66 728.02% 228.04 930.54 408.05%
29.02.2012 139.92 357.17 - 217.25 -60.82% -78.92 218.85 - 277.29%
31.01.2012 357.17 1 198.05 - 840.88 -70.19% 215.13 142.04 66.03%
31.12.2011 1 198.05 118.12 1 079.93 914.28% 1 849.15 - 651.10 -35.21%
30.11.2011 118.12 880.44 - 762.32 -86.58% 379.75 - 261.63 -68.90%
31.10.2011 880.44 772.60 107.84 13.96% 1 073.38 - 192.93 -17.97%
30.09.2011 772.60 836.10 -63.50 -7.60% 844.62 -72.02 -8.53%
31.08.2011 836.10 2 118.49 -1 282.39 -60.53% 1 838.65 -1 002.55 -54.53%
31.07.2011 2 118.49 2 486.40 - 367.91 -14.80% 610.74 1 507.75 246.87%
30.06.2011 2 486.40 1 101.22 1 385.18 125.79% 1 420.22 1 066.18 75.07%
31.05.2011 1 101.22 469.29 631.93 134.65% -83.74 1 184.96 -1 415.01%
30.04.2011 469.29 228.04 241.25 105.79% 289.47 179.82 62.12%
31.03.2011 228.04 -78.92 306.97 - 388.94% - 529.93 757.98 - 143.03%
28.02.2011 -78.92 215.13 - 294.06 - 136.69% 37.49 - 116.41 - 310.55%
31.01.2011 215.13 1 849.15 -1 634.02 -88.37% 215.59 -0.47 -0.22%
31.12.2010 1 849.15 379.75 1 469.41 386.94% 1 500.64 348.51 23.22%
30.11.2010 379.75 1 073.38 - 693.63 -64.62% 956.26 - 576.51 -60.29%
31.10.2010 1 073.38 844.62 228.76 27.08% 36.58 1 036.80 2 834.64%
30.09.2010 844.62 1 838.65 - 994.04 -54.06% 889.82 -45.20 -5.08%
31.08.2010 1 838.65 610.74 1 227.91 201.05% 49.67 1 788.98 3 601.36%
31.07.2010 610.74 1 420.22 - 809.48 -57.00% -50.82 661.56 -1 301.75%
30.06.2010 1 420.22 -83.74 1 503.96 -1 795.94% -92.40 1 512.62 -1 636.98%
31.05.2010 -83.74 289.47 - 373.21 - 128.93% 29.03 - 112.77 - 388.45%
30.04.2010 289.47 - 529.93 819.40 - 154.62% 19.72 269.75 1 367.77%
31.03.2010 - 529.93 37.49 - 567.42 -1 513.68% 24.68 - 554.62 -2 246.78%
28.02.2010 37.49 215.59 - 178.11 -82.61% - 183.99 221.47 - 120.37%
31.01.2010 215.59 1 500.64 -1 285.05 -85.63% -20.77 236.37 -1 137.91%
31.12.2009 1 500.64 956.26 544.38 56.93% - - -
30.11.2009 956.26 36.58 919.69 2 514.45% - - -
31.10.2009 36.58 889.82 - 853.24 -95.89% - - -
30.09.2009 889.82 49.67 840.14 1 691.28% - - -
31.08.2009 49.67 -50.82 100.50 - 197.75% - - -
31.07.2009 -50.82 -92.40 41.58 -45.00% - - -
30.06.2009 -92.40 29.03 - 121.44 - 418.28% - - -
31.05.2009 29.03 19.72 9.31 47.21% - - -
30.04.2009 19.72 24.68 -4.96 -20.11% - - -
31.03.2009 24.68 - 183.99 208.67 - 113.42% - - -
28.02.2009 - 183.99 -20.77 - 163.22 785.75% - - -
31.01.2009 -20.77 - - - - - -

Graf jako obrázek

Aktiva celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
AKTIVA - celkem (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
AKTIVA - celkem (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka)
AKTIVA - celkem (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. USD - souhrnná tabulka)
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
ODVĚTVÍ CELKEM (NEVÝKONNÉ) (Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data, kalendářně očištěná)
B-D - Průmysl celkem (2015=100, měsíční data, sezonně očištěná)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.