Stálá aktiva (Rozvaha nemovitostních fondů - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha nemovitostních fondů - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rozvaha nemovitostních fondů - toky - Stálá aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.01.2017 -4 991.60
Max 31.08.2012 2 781.64

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 - 577.56 -1 059.95 482.40 -45.51% 341.57 - 919.13 - 269.09%
31.05.2019 -1 059.95 -73.48 - 986.47 1 342.43% - 219.18 - 840.78 383.61%
30.04.2019 -73.48 149.06 - 222.54 - 149.30% - 387.61 314.13 -81.04%
31.03.2019 149.06 63.78 85.28 133.72% -37.19 186.25 - 500.83%
28.02.2019 63.78 1 555.00 -1 491.22 -95.90% -52.11 115.89 - 222.39%
31.01.2019 1 555.00 -1 038.45 2 593.45 - 249.74% 570.21 984.79 172.71%
31.12.2018 -1 038.45 107.87 -1 146.32 -1 062.72% - 530.86 - 507.59 95.62%
30.11.2018 107.87 53.06 54.81 103.30% -14.94 122.81 - 821.81%
31.10.2018 53.06 73.96 -20.91 -28.26% -1.24 54.30 -4 365.11%
30.09.2018 73.96 489.49 - 415.52 -84.89% 264.90 - 190.94 -72.08%
31.08.2018 489.49 - 108.27 597.76 - 552.09% -60.97 550.46 - 902.78%
31.07.2018 - 108.27 341.57 - 449.84 - 131.70% -59.34 -48.93 82.46%
30.06.2018 341.57 - 219.18 560.74 - 255.84% 467.93 - 126.36 -27.00%
31.05.2018 - 219.18 - 387.61 168.44 -43.45% -2 371.75 2 152.58 -90.76%
30.04.2018 - 387.61 -37.19 - 350.42 942.30% 13.83 - 401.44 -2 902.88%
31.03.2018 -37.19 -52.11 14.92 -28.64% - 207.89 170.71 -82.11%
28.02.2018 -52.11 570.21 - 622.32 - 109.14% 77.93 - 130.04 - 166.87%
31.01.2018 570.21 - 530.86 1 101.07 - 207.41% -4 991.60 5 561.80 - 111.42%
31.12.2017 - 530.86 -14.94 - 515.91 3 452.32% 570.79 -1 101.64 - 193.00%
30.11.2017 -14.94 -1.24 -13.70 1 101.29% 32.05 -46.99 - 146.63%
31.10.2017 -1.24 264.90 - 266.14 - 100.47% 344.87 - 346.11 - 100.36%
30.09.2017 264.90 -60.97 325.88 - 534.45% 834.16 - 569.26 -68.24%
31.08.2017 -60.97 -59.34 -1.64 2.76% -8.71 -52.27 600.13%
31.07.2017 -59.34 467.93 - 527.27 - 112.68% 8.53 -67.87 - 795.73%
30.06.2017 467.93 -2 371.75 2 839.68 - 119.73% 131.57 336.36 255.64%
31.05.2017 -2 371.75 13.83 -2 385.58 -17 250.57% -20.68 -2 351.07 11 368.27%
30.04.2017 13.83 - 207.89 221.72 - 106.65% - 196.85 210.68 - 107.03%
31.03.2017 - 207.89 77.93 - 285.82 - 366.77% 1 193.21 -1 401.10 - 117.42%
28.02.2017 77.93 -4 991.60 5 069.53 - 101.56% - 240.00 317.93 - 132.47%
31.01.2017 -4 991.60 570.79 -5 562.38 - 974.51% -1 784.61 -3 206.99 179.70%
31.12.2016 570.79 32.05 538.74 1 681.04% -1 934.23 2 505.02 - 129.51%
30.11.2016 32.05 344.87 - 312.82 -90.71% 418.44 - 386.39 -92.34%
31.10.2016 344.87 834.16 - 489.29 -58.66% -33.34 378.21 -1 134.25%
30.09.2016 834.16 -8.71 842.87 -9 678.16% -42.57 876.73 -2 059.69%
31.08.2016 -8.71 8.53 -17.24 - 202.11% 85.58 -94.29 - 110.18%
31.07.2016 8.53 131.57 - 123.04 -93.52% - 376.76 385.29 - 102.26%
30.06.2016 131.57 -20.68 152.25 - 736.20% 1 334.26 -1 202.69 -90.14%
31.05.2016 -20.68 - 196.85 176.17 -89.49% 36.58 -57.26 - 156.54%
30.04.2016 - 196.85 1 193.21 -1 390.06 - 116.50% -1 307.45 1 110.59 -84.94%
31.03.2016 1 193.21 - 240.00 1 433.21 - 597.18% 145.93 1 047.28 717.66%
29.02.2016 - 240.00 -1 784.61 1 544.61 -86.55% - 476.27 236.28 -49.61%
31.01.2016 -1 784.61 -1 934.23 149.62 -7.74% -3 444.08 1 659.48 -48.18%
31.12.2015 -1 934.23 418.44 -2 352.66 - 562.25% -1 549.24 - 384.99 24.85%
30.11.2015 418.44 -33.34 451.78 -1 354.87% 1 807.64 -1 389.21 -76.85%
31.10.2015 -33.34 -42.57 9.22 -21.66% 93.01 - 126.35 - 135.85%
30.09.2015 -42.57 85.58 - 128.14 - 149.74% - 222.20 179.63 -80.84%
31.08.2015 85.58 - 376.76 462.34 - 122.71% 28.67 56.91 198.50%
31.07.2015 - 376.76 1 334.26 -1 711.02 - 128.24% - 797.35 420.59 -52.75%
30.06.2015 1 334.26 36.58 1 297.68 3 548.01% - 184.34 1 518.59 - 823.82%
31.05.2015 36.58 -1 307.45 1 344.02 - 102.80% 218.15 - 181.58 -83.23%
30.04.2015 -1 307.45 145.93 -1 453.38 - 995.94% 207.21 -1 514.66 - 730.96%
31.03.2015 145.93 - 476.27 622.20 - 130.64% 57.61 88.32 153.30%
28.02.2015 - 476.27 -3 444.08 2 967.81 -86.17% -61.48 - 414.79 674.65%
31.01.2015 -3 444.08 -1 549.24 -1 894.84 122.31% - 240.97 -3 203.12 1 329.29%
31.12.2014 -1 549.24 1 807.64 -3 356.88 - 185.70% 2 472.88 -4 022.12 - 162.65%
30.11.2014 1 807.64 93.01 1 714.64 1 843.58% 278.61 1 529.04 548.81%
31.10.2014 93.01 - 222.20 315.20 - 141.86% - 196.18 289.18 - 147.41%
30.09.2014 - 222.20 28.67 - 250.87 - 875.05% - 123.49 -98.71 79.93%
31.08.2014 28.67 - 797.35 826.02 - 103.60% 1 659.42 -1 630.75 -98.27%
31.07.2014 - 797.35 - 184.34 - 613.02 332.56% 392.39 -1 189.74 - 303.20%
30.06.2014 - 184.34 218.15 - 402.49 - 184.50% 1 144.99 -1 329.32 - 116.10%
31.05.2014 218.15 207.21 10.94 5.28% 207.00 11.15 5.39%
30.04.2014 207.21 57.61 149.60 259.67% -1 041.67 1 248.89 - 119.89%
31.03.2014 57.61 -61.48 119.09 - 193.71% 1 209.46 -1 151.85 -95.24%
28.02.2014 -61.48 - 240.97 179.48 -74.48% 182.23 - 243.71 - 133.74%
31.01.2014 - 240.97 2 472.88 -2 713.84 - 109.74% - 107.57 - 133.39 124.00%
31.12.2013 2 472.88 278.61 2 194.27 787.58% -1 226.50 3 699.38 - 301.62%
30.11.2013 278.61 - 196.18 474.79 - 242.02% 251.46 27.15 10.80%
31.10.2013 - 196.18 - 123.49 -72.69 58.86% 525.97 - 722.14 - 137.30%
30.09.2013 - 123.49 1 659.42 -1 782.91 - 107.44% -68.09 -55.40 81.37%
31.08.2013 1 659.42 392.39 1 267.03 322.90% 2 781.64 -1 122.22 -40.34%
31.07.2013 392.39 1 144.99 - 752.60 -65.73% 1 915.76 -1 523.37 -79.52%
30.06.2013 1 144.99 207.00 937.99 453.13% 495.58 649.41 131.04%
31.05.2013 207.00 -1 041.67 1 248.68 - 119.87% 167.32 39.69 23.72%
30.04.2013 -1 041.67 1 209.46 -2 251.14 - 186.13% 72.03 -1 113.70 -1 546.19%
31.03.2013 1 209.46 182.23 1 027.23 563.70% 456.39 753.07 165.00%
28.02.2013 182.23 - 107.57 289.80 - 269.40% 46.77 135.47 289.67%
31.01.2013 - 107.57 -1 226.50 1 118.93 -91.23% -19.04 -88.53 464.87%
31.12.2012 -1 226.50 251.46 -1 477.96 - 587.75% 1 653.07 -2 879.57 - 174.20%
30.11.2012 251.46 525.97 - 274.50 -52.19% 421.68 - 170.22 -40.37%
31.10.2012 525.97 -68.09 594.05 - 872.49% 655.52 - 129.56 -19.76%
30.09.2012 -68.09 2 781.64 -2 849.73 - 102.45% 466.45 - 534.54 - 114.60%
31.08.2012 2 781.64 1 915.76 865.88 45.20% 714.55 2 067.09 289.29%
31.07.2012 1 915.76 495.58 1 420.18 286.57% 873.95 1 041.81 119.21%
30.06.2012 495.58 167.32 328.27 196.19% 433.56 62.02 14.30%
31.05.2012 167.32 72.03 95.29 132.29% 944.70 - 777.38 -82.29%
30.04.2012 72.03 456.39 - 384.36 -84.22% 349.86 - 277.83 -79.41%
31.03.2012 456.39 46.77 409.63 875.93% -23.32 479.72 -2 056.67%
29.02.2012 46.77 -19.04 65.81 - 345.56% -8.09 54.86 - 677.77%
31.01.2012 -19.04 1 653.07 -1 672.12 - 101.15% -43.65 24.60 -56.37%
31.12.2011 1 653.07 421.68 1 231.39 292.02% 1 331.46 321.61 24.15%
30.11.2011 421.68 655.52 - 233.84 -35.67% 208.56 213.12 102.18%
31.10.2011 655.52 466.45 189.07 40.53% 120.83 534.70 442.54%
30.09.2011 466.45 714.55 - 248.09 -34.72% 13.53 452.92 3 346.80%
31.08.2011 714.55 873.95 - 159.40 -18.24% 1 648.90 - 934.35 -56.67%
31.07.2011 873.95 433.56 440.38 101.57% 1 314.94 - 440.99 -33.54%
30.06.2011 433.56 944.70 - 511.14 -54.11% 45.28 388.28 857.50%
31.05.2011 944.70 349.86 594.84 170.02% 320.57 624.13 194.70%
30.04.2011 349.86 -23.32 373.19 -1 599.94% 265.45 84.42 31.80%
31.03.2011 -23.32 -8.09 -15.23 188.18% -23.69 0.37 -1.56%
28.02.2011 -8.09 -43.65 35.55 -81.46% -11.71 3.62 -30.89%
31.01.2011 -43.65 1 331.46 -1 375.11 - 103.28% -11.14 -32.51 291.88%
31.12.2010 1 331.46 208.56 1 122.90 538.40% 824.32 507.13 61.52%
30.11.2010 208.56 120.83 87.74 72.62% 669.83 - 461.27 -68.86%
31.10.2010 120.83 13.53 107.29 792.82% 139.77 -18.95 -13.55%
30.09.2010 13.53 1 648.90 -1 635.37 -99.18% 47.60 -34.07 -71.57%
31.08.2010 1 648.90 1 314.94 333.96 25.40% 16.36 1 632.55 9 981.32%
31.07.2010 1 314.94 45.28 1 269.66 2 803.95% -28.42 1 343.36 -4 726.64%
30.06.2010 45.28 320.57 - 275.29 -85.87% 22.59 22.69 100.40%
31.05.2010 320.57 265.45 55.12 20.77% -1.93 322.50 -16 709.69%
30.04.2010 265.45 -23.69 289.14 -1 220.31% -20.30 285.75 -1 407.42%
31.03.2010 -23.69 -11.71 -11.98 102.31% 136.16 - 159.86 - 117.40%
28.02.2010 -11.71 -11.14 -0.57 5.15% -6.59 -5.12 77.64%
31.01.2010 -11.14 824.32 - 835.46 - 101.35% -11.19 0.05 -0.46%
31.12.2009 824.32 669.83 154.50 23.06% - - -
30.11.2009 669.83 139.77 530.06 379.23% - - -
31.10.2009 139.77 47.60 92.17 193.61% - - -
30.09.2009 47.60 16.36 31.25 191.06% - - -
31.08.2009 16.36 -28.42 44.78 - 157.55% - - -
31.07.2009 -28.42 22.59 -51.02 - 225.78% - - -
30.06.2009 22.59 -1.93 24.52 -1 270.73% - - -
31.05.2009 -1.93 -20.30 18.37 -90.49% - - -
30.04.2009 -20.30 136.16 - 156.47 - 114.91% - - -
31.03.2009 136.16 -6.59 142.76 -2 165.27% - - -
28.02.2009 -6.59 -11.19 4.60 -41.08% - - -
31.01.2009 -11.19 - - - - - -

Graf jako obrázek

Stálá aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Stálá aktiva (Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (toky))
Stálá aktiva (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Stálá aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Stálá aktiva (Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (stavy))
Stálá aktiva (Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (toky))
Stálá aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Aktiva, hlavní položky, celkem)
Aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Aktiva celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Ostatní aktiva (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB))
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies