Ostatní pasiva (Rozvaha nemovitostních fondů) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha nemovitostních fondů

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rozvaha nemovitostních fondů - Ostatní pasiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2016 16 448.54
Min 31.07.2009 649.03

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 9 643.39 8 542.89 1 100.51 12.88% 11 234.29 -1 590.90 -14.16%
31.05.2019 8 542.89 8 672.06 - 129.17 -1.49% 8 539.14 3.74 0.04%
30.04.2019 8 672.06 9 387.59 - 715.53 -7.62% 8 605.74 66.32 0.77%
31.03.2019 9 387.59 10 359.14 - 971.56 -9.38% 8 534.84 852.74 9.99%
28.02.2019 10 359.14 10 360.82 -1.68 -0.02% 8 561.45 1 797.69 21.00%
31.01.2019 10 360.82 9 352.48 1 008.34 10.78% 8 415.12 1 945.71 23.12%
31.12.2018 9 352.48 9 886.34 - 533.86 -5.40% 8 114.44 1 238.04 15.26%
30.11.2018 9 886.34 9 911.00 -24.66 -0.25% 9 862.77 23.57 0.24%
31.10.2018 9 911.00 9 646.39 264.61 2.74% 9 827.82 83.18 0.85%
30.09.2018 9 646.39 10 929.92 -1 283.54 -11.74% 9 707.49 -61.11 -0.63%
31.08.2018 10 929.92 10 881.29 48.63 0.45% 10 221.18 708.74 6.93%
31.07.2018 10 881.29 11 234.29 - 353.00 -3.14% 10 420.15 461.14 4.43%
30.06.2018 11 234.29 8 539.14 2 695.15 31.56% 10 883.55 350.74 3.22%
31.05.2018 8 539.14 8 605.74 -66.59 -0.77% 12 016.42 -3 477.28 -28.94%
30.04.2018 8 605.74 8 534.84 70.89 0.83% 13 459.55 -4 853.81 -36.06%
31.03.2018 8 534.84 8 561.45 -26.61 -0.31% 13 988.01 -5 453.17 -38.98%
28.02.2018 8 561.45 8 415.12 146.33 1.74% 13 242.97 -4 681.52 -35.35%
31.01.2018 8 415.12 8 114.44 300.67 3.71% 13 187.25 -4 772.14 -36.19%
31.12.2017 8 114.44 9 862.77 -1 748.33 -17.73% 14 679.83 -6 565.38 -44.72%
30.11.2017 9 862.77 9 827.82 34.95 0.36% 15 428.80 -5 566.03 -36.08%
31.10.2017 9 827.82 9 707.49 120.33 1.24% 15 679.26 -5 851.43 -37.32%
30.09.2017 9 707.49 10 221.18 - 513.69 -5.03% 15 349.56 -5 642.07 -36.76%
31.08.2017 10 221.18 10 420.15 - 198.96 -1.91% 15 971.61 -5 750.43 -36.00%
31.07.2017 10 420.15 10 883.55 - 463.41 -4.26% 15 962.23 -5 542.08 -34.72%
30.06.2017 10 883.55 12 016.42 -1 132.87 -9.43% 16 448.54 -5 564.99 -33.83%
31.05.2017 12 016.42 13 459.55 -1 443.13 -10.72% 14 986.90 -2 970.48 -19.82%
30.04.2017 13 459.55 13 988.01 - 528.46 -3.78% 15 249.85 -1 790.30 -11.74%
31.03.2017 13 988.01 13 242.97 745.04 5.63% 15 373.35 -1 385.34 -9.01%
28.02.2017 13 242.97 13 187.25 55.72 0.42% 12 822.95 420.02 3.28%
31.01.2017 13 187.25 14 679.83 -1 492.58 -10.17% 12 729.45 457.80 3.60%
31.12.2016 14 679.83 15 428.80 - 748.97 -4.85% 12 783.87 1 895.95 14.83%
30.11.2016 15 428.80 15 679.26 - 250.46 -1.60% 11 759.45 3 669.35 31.20%
31.10.2016 15 679.26 15 349.56 329.69 2.15% 11 353.86 4 325.39 38.10%
30.09.2016 15 349.56 15 971.61 - 622.05 -3.89% 12 356.04 2 993.52 24.23%
31.08.2016 15 971.61 15 962.23 9.39 0.06% 12 365.32 3 606.30 29.16%
31.07.2016 15 962.23 16 448.54 - 486.31 -2.96% 14 169.66 1 792.57 12.65%
30.06.2016 16 448.54 14 986.90 1 461.64 9.75% 14 181.27 2 267.28 15.99%
31.05.2016 14 986.90 15 249.85 - 262.95 -1.72% 10 462.60 4 524.30 43.24%
30.04.2016 15 249.85 15 373.35 - 123.50 -0.80% 9 949.21 5 300.64 53.28%
31.03.2016 15 373.35 12 822.95 2 550.40 19.89% 10 657.19 4 716.16 44.25%
29.02.2016 12 822.95 12 729.45 93.50 0.73% 10 611.25 2 211.70 20.84%
31.01.2016 12 729.45 12 783.87 -54.42 -0.43% 10 528.66 2 200.79 20.90%
31.12.2015 12 783.87 11 759.45 1 024.42 8.71% 10 865.23 1 918.64 17.66%
30.11.2015 11 759.45 11 353.86 405.59 3.57% 9 166.08 2 593.37 28.29%
31.10.2015 11 353.86 12 356.04 -1 002.17 -8.11% 8 532.31 2 821.55 33.07%
30.09.2015 12 356.04 12 365.32 -9.28 -0.07% 9 789.65 2 566.39 26.22%
31.08.2015 12 365.32 14 169.66 -1 804.34 -12.73% 9 771.39 2 593.92 26.55%
31.07.2015 14 169.66 14 181.27 -11.61 -0.08% 9 723.88 4 445.77 45.72%
30.06.2015 14 181.27 10 462.60 3 718.67 35.54% 9 925.37 4 255.90 42.88%
31.05.2015 10 462.60 9 949.21 513.39 5.16% 9 868.35 594.25 6.02%
30.04.2015 9 949.21 10 657.19 - 707.98 -6.64% 8 703.91 1 245.29 14.31%
31.03.2015 10 657.19 10 611.25 45.94 0.43% 8 648.06 2 009.13 23.23%
28.02.2015 10 611.25 10 528.66 82.58 0.78% 8 587.38 2 023.86 23.57%
31.01.2015 10 528.66 10 865.23 - 336.57 -3.10% 8 760.22 1 768.44 20.19%
31.12.2014 10 865.23 9 166.08 1 699.15 18.54% 8 771.81 2 093.43 23.87%
30.11.2014 9 166.08 8 532.31 633.77 7.43% 7 751.19 1 414.89 18.25%
31.10.2014 8 532.31 9 789.65 -1 257.33 -12.84% 7 771.81 760.50 9.79%
30.09.2014 9 789.65 9 771.39 18.25 0.19% 8 608.53 1 181.11 13.72%
31.08.2014 9 771.39 9 723.88 47.51 0.49% 8 746.70 1 024.70 11.72%
31.07.2014 9 723.88 9 925.37 - 201.49 -2.03% 8 624.30 1 099.59 12.75%
30.06.2014 9 925.37 9 868.35 57.02 0.58% 8 837.86 1 087.51 12.30%
31.05.2014 9 868.35 8 703.91 1 164.44 13.38% 7 629.01 2 239.35 29.35%
30.04.2014 8 703.91 8 648.06 55.86 0.65% 7 790.08 913.83 11.73%
31.03.2014 8 648.06 8 587.38 60.67 0.71% 7 634.05 1 014.00 13.28%
28.02.2014 8 587.38 8 760.22 - 172.84 -1.97% 7 636.06 951.32 12.46%
31.01.2014 8 760.22 8 771.81 -11.58 -0.13% 7 684.40 1 075.83 14.00%
31.12.2013 8 771.81 7 751.19 1 020.61 13.17% 7 972.69 799.12 10.02%
30.11.2013 7 751.19 7 771.81 -20.62 -0.27% 10 769.07 -3 017.88 -28.02%
31.10.2013 7 771.81 8 608.53 - 836.72 -9.72% 9 000.15 -1 228.33 -13.65%
30.09.2013 8 608.53 8 746.70 - 138.16 -1.58% 8 421.86 186.68 2.22%
31.08.2013 8 746.70 8 624.30 122.40 1.42% 5 951.84 2 794.86 46.96%
31.07.2013 8 624.30 8 837.86 - 213.57 -2.42% 6 016.15 2 608.15 43.35%
30.06.2013 8 837.86 7 629.01 1 208.86 15.85% 5 522.31 3 315.55 60.04%
31.05.2013 7 629.01 7 790.08 - 161.08 -2.07% 5 438.24 2 190.77 40.28%
30.04.2013 7 790.08 7 634.05 156.03 2.04% 5 436.09 2 353.99 43.30%
31.03.2013 7 634.05 7 636.06 -2.01 -0.03% 5 315.37 2 318.68 43.62%
28.02.2013 7 636.06 7 684.40 -48.34 -0.63% 5 086.30 2 549.76 50.13%
31.01.2013 7 684.40 7 972.69 - 288.29 -3.62% 5 221.71 2 462.68 47.16%
31.12.2012 7 972.69 10 769.07 -2 796.38 -25.97% 5 404.50 2 568.19 47.52%
30.11.2012 10 769.07 9 000.15 1 768.92 19.65% 4 795.27 5 973.80 124.58%
31.10.2012 9 000.15 8 421.86 578.29 6.87% 4 994.87 4 005.28 80.19%
30.09.2012 8 421.86 5 951.84 2 470.02 41.50% 4 956.09 3 465.76 69.93%
31.08.2012 5 951.84 6 016.15 -64.31 -1.07% 5 016.67 935.17 18.64%
31.07.2012 6 016.15 5 522.31 493.84 8.94% 5 973.20 42.95 0.72%
30.06.2012 5 522.31 5 438.24 84.07 1.55% 4 869.44 652.87 13.41%
31.05.2012 5 438.24 5 436.09 2.15 0.04% 4 185.97 1 252.27 29.92%
30.04.2012 5 436.09 5 315.37 120.72 2.27% 4 029.35 1 406.74 34.91%
31.03.2012 5 315.37 5 086.30 229.07 4.50% 3 759.65 1 555.72 41.38%
29.02.2012 5 086.30 5 221.71 - 135.41 -2.59% 3 780.13 1 306.17 34.55%
31.01.2012 5 221.71 5 404.50 - 182.78 -3.38% 3 969.55 1 252.16 31.54%
31.12.2011 5 404.50 4 795.27 609.23 12.70% 4 290.46 1 114.04 25.97%
30.11.2011 4 795.27 4 994.87 - 199.60 -4.00% 3 655.91 1 139.36 31.16%
31.10.2011 4 994.87 4 956.09 38.78 0.78% 3 640.74 1 354.13 37.19%
30.09.2011 4 956.09 5 016.67 -60.58 -1.21% 3 380.03 1 576.06 46.63%
31.08.2011 5 016.67 5 973.20 - 956.53 -16.01% 2 732.52 2 284.16 83.59%
31.07.2011 5 973.20 4 869.44 1 103.76 22.67% 2 648.48 3 324.72 125.53%
30.06.2011 4 869.44 4 185.97 683.47 16.33% 2 553.72 2 315.72 90.68%
31.05.2011 4 185.97 4 029.35 156.62 3.89% 2 391.86 1 794.11 75.01%
30.04.2011 4 029.35 3 759.65 269.70 7.17% 1 787.76 2 241.59 125.39%
31.03.2011 3 759.65 3 780.13 -20.48 -0.54% 1 766.21 1 993.44 112.86%
28.02.2011 3 780.13 3 969.55 - 189.42 -4.77% 1 814.03 1 966.10 108.38%
31.01.2011 3 969.55 4 290.46 - 320.91 -7.48% 1 872.94 2 096.61 111.94%
31.12.2010 4 290.46 3 655.91 634.55 17.36% 1 761.33 2 529.13 143.59%
30.11.2010 3 655.91 3 640.74 15.17 0.42% 1 002.35 2 653.56 264.73%
31.10.2010 3 640.74 3 380.03 260.71 7.71% 863.63 2 777.11 321.56%
30.09.2010 3 380.03 2 732.52 647.52 23.70% 854.48 2 525.56 295.57%
31.08.2010 2 732.52 2 648.48 84.03 3.17% 655.48 2 077.04 316.87%
31.07.2010 2 648.48 2 553.72 94.76 3.71% 649.03 1 999.45 308.07%
30.06.2010 2 553.72 2 391.86 161.87 6.77% 706.62 1 847.11 261.40%
31.05.2010 2 391.86 1 787.76 604.10 33.79% 863.29 1 528.56 177.06%
30.04.2010 1 787.76 1 766.21 21.55 1.22% 872.71 915.05 104.85%
31.03.2010 1 766.21 1 814.03 -47.81 -2.64% 840.29 925.92 110.19%
28.02.2010 1 814.03 1 872.94 -58.91 -3.15% 840.91 973.12 115.72%
31.01.2010 1 872.94 1 761.33 111.62 6.34% 989.30 883.64 89.32%
31.12.2009 1 761.33 1 002.35 758.98 75.72% 1 000.81 760.52 75.99%
30.11.2009 1 002.35 863.63 138.72 16.06% - - -
31.10.2009 863.63 854.48 9.15 1.07% - - -
30.09.2009 854.48 655.48 199.00 30.36% - - -
31.08.2009 655.48 649.03 6.45 0.99% - - -
31.07.2009 649.03 706.62 -57.58 -8.15% - - -
30.06.2009 706.62 863.29 - 156.68 -18.15% - - -
31.05.2009 863.29 872.71 -9.42 -1.08% - - -
30.04.2009 872.71 840.29 32.42 3.86% - - -
31.03.2009 840.29 840.91 -0.61 -0.07% - - -
28.02.2009 840.91 989.30 - 148.39 -15.00% - - -
31.01.2009 989.30 1 000.81 -11.51 -1.15% - - -
31.12.2008 1 000.81 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní pasiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní pasiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Ostatní pasiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Ostatní pasiva (Rozvaha České národní banky - pasiva)
Ostatní pasiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy))
Ostatní pasiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky))
Ostatní pasiva (Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč))
Ostatní pasiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Ostatní pasiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy))
Ostatní pasiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky))
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet jednodenních vkladů v držení non-MFI (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní daně z výroby (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Platby za ostatní netržní produkci (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)
v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies