Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha dluhopisových fondů) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha dluhopisových fondů

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Cenné papíry jiné než akcie - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.08.2014 67 969.13
Min 30.09.2004 18 106.04

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 67 073.72 66 030.05 1 043.67 1.58% 63 190.24 3 883.48 6.15%
31.10.2014 66 030.05 66 551.23 - 521.18 -0.78% 62 025.91 4 004.14 6.46%
30.09.2014 66 551.23 67 969.13 -1 417.89 -2.09% 61 317.86 5 233.37 8.53%
31.08.2014 67 969.13 66 056.63 1 912.50 2.90% 61 046.88 6 922.24 11.34%
31.07.2014 66 056.63 65 819.23 237.40 0.36% 61 547.61 4 509.02 7.33%
30.06.2014 65 819.23 65 308.35 510.87 0.78% 62 137.54 3 681.68 5.92%
31.05.2014 65 308.35 64 552.88 755.48 1.17% 61 528.84 3 779.51 6.14%
30.04.2014 64 552.88 64 234.09 318.79 0.50% 61 389.12 3 163.76 5.15%
31.03.2014 64 234.09 63 565.26 668.83 1.05% 60 686.43 3 547.66 5.85%
28.02.2014 63 565.26 63 550.74 14.53 0.02% 60 498.68 3 066.58 5.07%
31.01.2014 63 550.74 62 724.47 826.26 1.32% 59 751.19 3 799.54 6.36%
31.12.2013 62 724.47 63 190.24 - 465.76 -0.74% 57 178.18 5 546.30 9.70%
30.11.2013 63 190.24 62 025.91 1 164.33 1.88% 56 746.01 6 444.23 11.36%
31.10.2013 62 025.91 61 317.86 708.04 1.15% 54 538.57 7 487.34 13.73%
30.09.2013 61 317.86 61 046.88 270.98 0.44% 54 287.93 7 029.93 12.95%
31.08.2013 61 046.88 61 547.61 - 500.72 -0.81% 54 240.66 6 806.22 12.55%
31.07.2013 61 547.61 62 137.54 - 589.94 -0.95% 54 445.92 7 101.69 13.04%
30.06.2013 62 137.54 61 528.84 608.70 0.99% 51 175.35 10 962.19 21.42%
31.05.2013 61 528.84 61 389.12 139.72 0.23% 48 828.35 12 700.49 26.01%
30.04.2013 61 389.12 60 686.43 702.69 1.16% 48 352.53 13 036.59 26.96%
31.03.2013 60 686.43 60 498.68 187.75 0.31% 48 330.64 12 355.79 25.57%
28.02.2013 60 498.68 59 751.19 747.49 1.25% 48 084.36 12 414.32 25.82%
31.01.2013 59 751.19 57 178.18 2 573.02 4.50% 47 673.42 12 077.78 25.33%
31.12.2012 57 178.18 56 746.01 432.17 0.76% 45 106.05 12 072.13 26.76%
30.11.2012 56 746.01 54 538.57 2 207.44 4.05% 27 286.47 29 459.53 107.96%
31.10.2012 54 538.57 54 287.93 250.64 0.46% 35 225.22 19 313.35 54.83%
30.09.2012 54 287.93 54 240.66 47.27 0.09% 35 804.05 18 483.88 51.63%
31.08.2012 54 240.66 54 445.92 - 205.26 -0.38% 35 491.15 18 749.51 52.83%
31.07.2012 54 445.92 51 175.35 3 270.57 6.39% 34 710.52 19 735.40 56.86%
30.06.2012 51 175.35 48 828.35 2 347.00 4.81% 36 000.15 15 175.20 42.15%
31.05.2012 48 828.35 48 352.53 475.82 0.98% 35 873.72 12 954.63 36.11%
30.04.2012 48 352.53 48 330.64 21.89 0.05% 33 931.44 14 421.09 42.50%
31.03.2012 48 330.64 48 084.36 246.28 0.51% 33 793.82 14 536.81 43.02%
29.02.2012 48 084.36 47 673.42 410.94 0.86% 33 742.18 14 342.18 42.51%
31.01.2012 47 673.42 45 106.05 2 567.37 5.69% 33 277.63 14 395.79 43.26%
31.12.2011 45 106.05 27 286.47 17 819.57 65.31% 33 412.15 11 693.90 35.00%
30.11.2011 27 286.47 35 225.22 -7 938.74 -22.54% 30 832.27 -3 545.80 -11.50%
31.10.2011 35 225.22 35 804.05 - 578.83 -1.62% 30 695.34 4 529.88 14.76%
30.09.2011 35 804.05 35 491.15 312.90 0.88% 31 511.22 4 292.83 13.62%
31.08.2011 35 491.15 34 710.52 780.62 2.25% 31 353.73 4 137.42 13.20%
31.07.2011 34 710.52 36 000.15 -1 289.62 -3.58% 30 802.58 3 907.94 12.69%
30.06.2011 36 000.15 35 873.72 126.43 0.35% 29 517.65 6 482.50 21.96%
31.05.2011 35 873.72 33 931.44 1 942.28 5.72% 29 216.59 6 657.12 22.79%
30.04.2011 33 931.44 33 793.82 137.62 0.41% 29 140.90 4 790.53 16.44%
31.03.2011 33 793.82 33 742.18 51.65 0.15% 28 424.38 5 369.44 18.89%
28.02.2011 33 742.18 33 277.63 464.54 1.40% 28 083.59 5 658.59 20.15%
31.01.2011 33 277.63 33 412.15 - 134.52 -0.40% 27 579.21 5 698.42 20.66%
31.12.2010 33 412.15 30 832.27 2 579.88 8.37% 27 118.03 6 294.12 23.21%
30.11.2010 30 832.27 30 695.34 136.93 0.45% 26 083.45 4 748.82 18.21%
31.10.2010 30 695.34 31 511.22 - 815.88 -2.59% 26 140.85 4 554.48 17.42%
30.09.2010 31 511.22 31 353.73 157.48 0.50% 25 722.01 5 789.20 22.51%
31.08.2010 31 353.73 30 802.58 551.15 1.79% 26 023.58 5 330.15 20.48%
31.07.2010 30 802.58 29 517.65 1 284.93 4.35% 25 359.24 5 443.34 21.46%
30.06.2010 29 517.65 29 216.59 301.06 1.03% 25 111.04 4 406.61 17.55%
31.05.2010 29 216.59 29 140.90 75.69 0.26% 25 251.36 3 965.23 15.70%
30.04.2010 29 140.90 28 424.38 716.52 2.52% 25 108.17 4 032.74 16.06%
31.03.2010 28 424.38 28 083.59 340.79 1.21% 24 740.25 3 684.13 14.89%
28.02.2010 28 083.59 27 579.21 504.38 1.83% 26 055.27 2 028.31 7.78%
31.01.2010 27 579.21 27 118.03 461.18 1.70% 27 368.19 211.02 0.77%
31.12.2009 27 118.03 26 083.45 1 034.58 3.97% 28 085.69 - 967.66 -3.45%
30.11.2009 26 083.45 26 140.85 -57.40 -0.22% 29 052.55 -2 969.10 -10.22%
31.10.2009 26 140.85 25 722.01 418.84 1.63% 29 052.55 -2 911.70 -10.02%
30.09.2009 25 722.01 26 023.58 - 301.57 -1.16% 29 052.55 -3 330.54 -11.46%
31.08.2009 26 023.58 25 359.24 664.34 2.62% 28 851.90 -2 828.32 -9.80%
31.07.2009 25 359.24 25 111.04 248.21 0.99% 28 851.90 -3 492.66 -12.11%
30.06.2009 25 111.04 25 251.36 - 140.33 -0.56% 28 851.90 -3 740.86 -12.97%
31.05.2009 25 251.36 25 108.17 143.20 0.57% 26 585.56 -1 334.19 -5.02%
30.04.2009 25 108.17 24 740.25 367.92 1.49% 26 585.56 -1 477.39 -5.56%
31.03.2009 24 740.25 26 055.27 -1 315.03 -5.05% 26 585.56 -1 845.31 -6.94%
28.02.2009 26 055.27 27 368.19 -1 312.91 -4.80% 27 337.60 -1 282.32 -4.69%
31.01.2009 27 368.19 28 085.69 - 717.50 -2.55% 27 337.60 30.59 0.11%
31.12.2008 28 085.69 29 052.55 - 966.86 -3.33% 27 337.60 748.09 2.74%
30.09.2008 29 052.55 28 851.90 200.65 0.70% 21 644.55 7 408.00 34.23%
30.06.2008 28 851.90 26 585.56 2 266.34 8.52% 22 462.28 6 389.62 28.45%
31.03.2008 26 585.56 27 337.60 - 752.04 -2.75% 22 534.29 4 051.26 17.98%
31.12.2007 27 337.60 21 644.55 5 693.04 26.30% 21 936.78 5 400.82 24.62%
30.09.2007 21 644.55 22 462.28 - 817.73 -3.64% 23 178.60 -1 534.05 -6.62%
30.06.2007 22 462.28 22 534.29 -72.01 -0.32% 22 420.98 41.30 0.18%
31.03.2007 22 534.29 21 936.78 597.52 2.72% 24 119.83 -1 585.54 -6.57%
31.12.2006 21 936.78 23 178.60 -1 241.83 -5.36% 23 641.36 -1 704.59 -7.21%
30.09.2006 23 178.60 22 420.98 757.62 3.38% 23 063.66 114.94 0.50%
30.06.2006 22 420.98 24 119.83 -1 698.85 -7.04% 22 016.15 404.83 1.84%
31.03.2006 24 119.83 23 641.36 478.47 2.02% 20 783.78 3 336.05 16.05%
31.12.2005 23 641.36 23 063.66 577.70 2.50% 19 330.07 4 311.29 22.30%
30.09.2005 23 063.66 22 016.15 1 047.51 4.76% 18 106.04 4 957.62 27.38%
30.06.2005 22 016.15 20 783.78 1 232.37 5.93% - - -
31.03.2005 20 783.78 19 330.07 1 453.71 7.52% - - -
31.12.2004 19 330.07 18 106.04 1 224.03 6.76% - - -
30.09.2004 18 106.04 - - - - - -

Graf jako obrázek

Cenné papíry jiné než akcie - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha akciových fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha akciových fondů)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha dluhopisových fondů)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha smíšených fondů)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
. Akcie (Banky celkem)
Akcie (Banky celkem)
Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku (Banky celkem)
Akcie (Banky celkem)
. Akcie (Velké banky)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.