Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha akciových fondů) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha akciových fondů

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Cenné papíry jiné než akcie - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2013 3.68
Max 30.06.2007 518.12

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 108.75 60.40 48.35 80.04% 18.55 90.19 486.11%
31.10.2014 60.40 8.89 51.51 579.41% 18.81 41.59 221.17%
30.09.2014 8.89 9.42 -0.53 -5.60% 16.98 -8.09 -47.65%
31.08.2014 9.42 7.24 2.17 30.00% 16.91 -7.49 -44.31%
31.07.2014 7.24 7.91 -0.67 -8.43% 17.41 -10.16 -58.39%
30.06.2014 7.91 6.79 1.12 16.48% 15.06 -7.15 -47.49%
31.05.2014 6.79 4.55 2.25 49.41% 17.05 -10.26 -60.17%
30.04.2014 4.55 4.40 0.15 3.32% 17.13 -12.58 -73.46%
31.03.2014 4.40 4.43 -0.03 -0.77% 18.41 -14.01 -76.10%
28.02.2014 4.43 10.47 -6.04 -57.66% 18.06 -13.62 -75.44%
31.01.2014 10.47 3.68 6.79 184.59% 19.34 -8.87 -45.85%
31.12.2013 3.68 18.55 -14.87 -80.17% 33.88 -30.20 -89.14%
30.11.2013 18.55 18.81 -0.25 -1.34% 33.94 -15.39 -45.33%
31.10.2013 18.81 16.98 1.82 10.74% 33.71 -14.90 -44.21%
30.09.2013 16.98 16.91 0.07 0.42% 31.41 -14.43 -45.94%
31.08.2013 16.91 17.41 -0.50 -2.86% 33.49 -16.58 -49.51%
31.07.2013 17.41 15.06 2.34 15.56% 32.13 -14.73 -45.83%
30.06.2013 15.06 17.05 -1.99 -11.66% 31.43 -16.36 -52.06%
31.05.2013 17.05 17.13 -0.08 -0.44% 197.02 - 179.96 -91.34%
30.04.2013 17.13 18.41 -1.28 -6.97% 190.40 - 173.27 -91.00%
31.03.2013 18.41 18.06 0.35 1.97% 278.16 - 259.75 -93.38%
28.02.2013 18.06 19.34 -1.28 -6.63% 280.93 - 262.88 -93.57%
31.01.2013 19.34 33.88 -14.55 -42.93% 287.60 - 268.26 -93.28%
31.12.2012 33.88 33.94 -0.06 -0.16% 289.97 - 256.09 -88.31%
30.11.2012 33.94 33.71 0.23 0.68% 279.00 - 245.06 -87.84%
31.10.2012 33.71 31.41 2.30 7.32% 251.20 - 217.49 -86.58%
30.09.2012 31.41 33.49 -2.08 -6.21% 11.51 19.90 172.87%
31.08.2012 33.49 32.13 1.36 4.23% 13.95 19.54 140.08%
31.07.2012 32.13 31.43 0.71 2.26% 10.10 22.04 218.17%
30.06.2012 31.43 197.02 - 165.59 -84.05% 9.97 21.46 215.33%
31.05.2012 197.02 190.40 6.61 3.47% 9.96 187.05 1 877.28%
30.04.2012 190.40 278.16 -87.75 -31.55% 9.86 180.55 1 831.65%
31.03.2012 278.16 280.93 -2.77 -0.99% 9.98 268.18 2 686.86%
29.02.2012 280.93 287.60 -6.67 -2.32% 9.84 271.09 2 754.71%
31.01.2012 287.60 289.97 -2.37 -0.82% 39.95 247.65 619.88%
31.12.2011 289.97 279.00 10.97 3.93% 40.88 249.10 609.36%
30.11.2011 279.00 251.20 27.80 11.07% 40.52 238.49 588.64%
31.10.2011 251.20 11.51 239.69 2 082.11% 40.17 211.03 525.29%
30.09.2011 11.51 13.95 -2.44 -17.48% 50.10 -38.59 -77.02%
31.08.2011 13.95 10.10 3.85 38.13% 50.11 -36.16 -72.16%
31.07.2011 10.10 9.97 0.13 1.34% 50.45 -40.35 -79.98%
30.06.2011 9.97 9.96 0.00 0.02% 50.89 -40.92 -80.42%
31.05.2011 9.96 9.86 0.11 1.09% 50.88 -40.91 -80.42%
30.04.2011 9.86 9.98 -0.12 -1.24% 50.86 -41.01 -80.62%
31.03.2011 9.98 9.84 0.14 1.42% 49.98 -40.00 -80.03%
28.02.2011 9.84 39.95 -30.11 -75.37% 49.23 -39.39 -80.01%
31.01.2011 39.95 40.88 -0.93 -2.27% 50.14 -10.19 -20.32%
31.12.2010 40.88 40.52 0.36 0.90% 69.28 -28.40 -41.00%
30.11.2010 40.52 40.17 0.34 0.85% 68.92 -28.40 -41.21%
31.10.2010 40.17 50.10 -9.92 -19.81% 79.69 -39.52 -49.59%
30.09.2010 50.10 50.11 -0.01 -0.03% 78.38 -28.28 -36.08%
31.08.2010 50.11 50.45 -0.34 -0.67% 78.44 -28.33 -36.12%
31.07.2010 50.45 50.89 -0.44 -0.87% 78.23 -27.78 -35.51%
30.06.2010 50.89 50.88 0.01 0.03% 77.80 -26.91 -34.59%
31.05.2010 50.88 50.86 0.01 0.03% 77.89 -27.02 -34.68%
30.04.2010 50.86 49.98 0.89 1.77% 76.51 -25.65 -33.52%
31.03.2010 49.98 49.23 0.74 1.51% 75.81 -25.83 -34.08%
28.02.2010 49.23 50.14 -0.91 -1.81% 76.17 -26.94 -35.37%
31.01.2010 50.14 69.28 -19.14 -27.63% 77.77 -27.63 -35.53%
31.12.2009 69.28 68.92 0.36 0.52% 57.99 11.29 19.46%
30.11.2009 68.92 79.69 -10.77 -13.52% 72.60 -3.68 -5.07%
31.10.2009 79.69 78.38 1.32 1.68% 72.60 7.09 9.77%
30.09.2009 78.38 78.44 -0.07 -0.09% 72.60 5.78 7.96%
31.08.2009 78.44 78.23 0.22 0.28% 90.76 -12.32 -13.57%
31.07.2009 78.23 77.80 0.43 0.55% 90.76 -12.54 -13.81%
30.06.2009 77.80 77.89 -0.10 -0.12% 90.76 -12.97 -14.29%
31.05.2009 77.89 76.51 1.38 1.80% 132.62 -54.73 -41.27%
30.04.2009 76.51 75.81 0.70 0.92% 132.62 -56.11 -42.31%
31.03.2009 75.81 76.17 -0.36 -0.48% 132.62 -56.81 -42.84%
28.02.2009 76.17 77.77 -1.59 -2.05% 181.73 - 105.55 -58.08%
31.01.2009 77.77 57.99 19.78 34.10% 181.73 - 103.96 -57.21%
31.12.2008 57.99 72.60 -14.61 -20.12% 181.73 - 123.74 -68.09%
30.09.2008 72.60 90.76 -18.17 -20.01% 458.20 - 385.60 -84.16%
30.06.2008 90.76 132.62 -41.86 -31.56% 518.12 - 427.35 -82.48%
31.03.2008 132.62 181.73 -49.10 -27.02% 494.13 - 361.50 -73.16%
31.12.2007 181.73 458.20 - 276.47 -60.34% 363.16 - 181.43 -49.96%
30.09.2007 458.20 518.12 -59.92 -11.56% 359.48 98.72 27.46%
30.06.2007 518.12 494.13 23.99 4.85% 358.76 159.35 44.42%
31.03.2007 494.13 363.16 130.97 36.06% 365.12 129.01 35.33%
31.12.2006 363.16 359.48 3.68 1.02% 366.04 -2.88 -0.79%
30.09.2006 359.48 358.76 0.72 0.20% 368.24 -8.76 -2.38%
30.06.2006 358.76 365.12 -6.36 -1.74% 370.82 -12.06 -3.25%
31.03.2006 365.12 366.04 -0.92 -0.25% 0.00 365.12 -
31.12.2005 366.04 368.24 -2.20 -0.60% 0.00 366.04 -
30.09.2005 368.24 370.82 -2.59 -0.70% 0.00 368.24 -
30.06.2005 370.82 0.00 370.82 - - - -
31.03.2005 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.12.2004 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.2004 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Cenné papíry jiné než akcie - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha akciových fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha akciových fondů)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha dluhopisových fondů)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha smíšených fondů)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
. Akcie (Banky celkem)
Akcie (Banky celkem)
Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku (Banky celkem)
Akcie (Banky celkem)
. Akcie (Velké banky)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.