Střední banky (Banky»Rizikové expozice) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Rizikové expozice celkem</b> 557 362.00 563 610.00 -1.11% 520 790.00 7.02%
UK2 1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko rozmělnění a volné dodávky 485 876.00 491 388.00 -1.12% 449 911.00 7.99%
UK3 1.1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem 256 549.00 255 209.00 0.53% 248 947.00 3.05%
UK4 1.1.1. Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic 256 549.00 255 209.00 0.53% 248 947.00 3.05%
UK5 1.1.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 383.00 500.00 -23.40% 541.00 -29.21%
UK6 1.1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům 54.00 52.00 3.85% 12.00 350.00%
UK7 1.1.1.3. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru 12.00 17.00 -29.41% 31.00 -61.29%
UK8 1.1.1.4. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.1.5. Expozice vůči mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.1.6. Expozice vůči institucím 4 918.00 7 780.00 -36.79% 8 056.00 -38.95%
UK11 1.1.1.7. Expozice vůči podnikům 126 977.00 132 104.00 -3.88% 137 974.00 -7.97%
UK12 1.1.1.8. Expozice vůči retailu 44 089.00 43 929.00 0.36% 44 364.00 -0.62%
UK13 1.1.1.9. Expozice zajištěné nemovitostmi 23 962.00 21 247.00 12.78% 11 568.00 107.14%
UK14 1.1.1.10. Expozice v selhání 6 512.00 8 272.00 -21.28% 11 213.00 -41.92%
UK15 1.1.1.11. Vysoce rizikové expozice 22 187.00 20 183.00 9.93% 17 106.00 29.70%
UK16 1.1.1.12. Expozice v krytých dluhopisech 77.00 77.00 0.00 51.00 50.98%
UK17 1.1.1.13. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.1.1.14. Nástroje kolektivního investování 5 285.00 5 359.00 -1.38% 4 112.00 28.53%
UK19 1.1.1.15. Akcie 9 530.00 9 637.00 -1.11% 9 668.00 -1.43%
UK20 1.1.1.16. Ostatní expozice 12 563.00 6 051.00 107.62% 4 250.00 195.60%
UK21 1.1.2. Sekuritizované expozice STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.2. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB celkem 229 327.00 236 180.00 -2.90% 200 964.00 14.11%
UK23 Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB ke kategoriím expozic 221 424.00 217 872.00 1.63% 190 014.00 16.53%
UK24 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 65.00 63.00 3.17% 85.00 -23.53%
UK25 Expozice vůči institucím 7 196.00 7 133.00 0.88% 8 888.00 -19.04%
UK26 Expozice vůči podnikům 96 061.00 95 923.00 0.14% 68 077.00 41.11%
UK27 Expozice vůči retailu 118 102.00 114 754.00 2.92% 112 965.00 4.55%
UK28 1.2.1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB bez použití vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů 103 321.00 103 118.00 0.20% 77 050.00 34.10%
UK29 1.2.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 65.00 63.00 3.17% 85.00 -23.53%
UK30 1.2.1.2. Expozice vůči institucím 7 196.00 7 133.00 0.88% 8 888.00 -19.04%
UK31 1.2.1.3. Expozice vůči podnikům - SME 30 017.00 28 953.00 3.67% 18 220.00 64.75%
UK32 1.2.1.4. Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování 19 981.00 21 058.00 -5.11% 17 971.00 11.18%
UK33 1.2.1.5. Expozice vůči podnikům - ostatní 46 063.00 45 912.00 0.33% 31 886.00 44.46%
UK34 1.2.2. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB s použitím vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů 118 102.00 114 754.00 2.92% 112 965.00 4.55%
UK35 1.2.2.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 1.2.2.2. Expozice vůči institucím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 1.2.2.3. Expozice vůči podnikům - SME 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 1.2.2.4. Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 1.2.2.5. Expozice vůči podnikům - ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 1.2.2.6. Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi SME 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 1.2.2.7. Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi non-SME 101 201.00 98 023.00 3.24% 96 460.00 4.91%
UK42 1.2.2.8. Expozice vůči retailu - kvalifikovaný revolving 2 486.00 2 591.00 -4.05% 3 576.00 -30.48%
UK43 1.2.2.9. Expozice vůči retailu - ostatní (SME) 4 712.00 4 605.00 2.32% 4 137.00 13.90%
UK44 1.2.2.10. Expozice vůči retailu - ostatní (non-SME) 9 704.00 9 535.00 1.77% 8 791.00 10.39%
UK45 1.2.3. Akcie 3 297.00 3 260.00 1.13% 3 233.00 1.98%
UK46 1.2.4. Sekuritizované expozice při IRB 0.00 0.00 - 1 634.00 -
UK47 1.2.5. Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku 4 606.00 15 048.00 -69.39% 6 084.00 -24.29%
UK48 1.3. Rizikové expozice pro příspěvky do fondu selhání ústřední protistrany 0.00 0.00 - 0.00 -
UK49 2. Rizikové expozice pro vypořádací riziko celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK50 3. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem 16 674.00 19 140.00 -12.88% 18 515.00 -9.94%
UK51 3.1. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko při STA 16 674.00 19 140.00 -12.88% 18 515.00 -9.94%
UK52 3.1.1. Obchodovatelné dluhové nástroje 13 233.00 15 597.00 -15.16% 13 852.00 -4.47%
UK53 3.1.2. Akcie 815.00 860.00 -5.23% 732.00 11.34%
UK54 3.1.3. Měnové obchody 2 609.00 2 666.00 -2.14% 3 924.00 -33.51%
UK55 3.1.4. Komodity 0.00 0.00 - 0.00 -
UK56 3.2. Rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko při použití vlastních modelů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK57 4. Rizikové expozice pro operační riziko celkem 50 029.00 48 833.00 2.45% 48 833.00 2.45%
UK58 4.1. Operační riziko - přístup BIA 8 172.00 7 436.00 9.90% 7 436.00 9.90%
UK59 4.2. Operační riziko - přístup TSA / ASA 41 856.00 41 397.00 1.11% 41 397.00 1.11%
UK60 4.3. Operační riziko - přístup AMA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK61 5. Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem 4 784.00 4 249.00 12.59% 3 531.00 35.49%
UK62 5.1. Pokročilá metoda 0.00 0.00 - 0.00 -
UK63 5.2. Standardizovaná metoda 4 784.00 4 249.00 12.59% 3 531.00 35.49%
UK64 5.3. Metoda původní expozice (OEM) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK65 6. Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK66 7. Ostatní rizikové expozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Rizikové expozice celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 557 362.00
31.12.2018 563 610.00
30.09.2018 545 733.00
30.06.2018 520 609.00
31.03.2018 520 790.00
31.12.2017 513 971.00
30.09.2017 523 354.00
30.06.2017 505 090.00
31.03.2017 503 254.00
31.12.2016 489 942.00
Další »
Rizikové expozice celkem,Střední banky

Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko rozmělnění a volné dodávky

ObdobíHodnota
31.03.2019 485 876.00
31.12.2018 491 388.00
30.09.2018 472 564.00
30.06.2018 450 854.00
31.03.2018 449 911.00
31.12.2017 446 090.00
30.09.2017 450 667.00
30.06.2017 444 104.00
31.03.2017 443 325.00
31.12.2016 432 453.00
Další »
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko rozmělnění a volné dodávky,Střední banky

Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 256 549.00
31.12.2018 255 209.00
30.09.2018 250 494.00
30.06.2018 244 776.00
31.03.2018 248 947.00
31.12.2017 247 643.00
30.09.2017 247 375.00
30.06.2017 243 038.00
31.03.2017 246 876.00
31.12.2016 240 378.00
Další »
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem,Střední banky

Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic

ObdobíHodnota
31.03.2019 256 549.00
31.12.2018 255 209.00
30.09.2018 250 494.00
30.06.2018 244 776.00
31.03.2018 248 947.00
31.12.2017 247 643.00
30.09.2017 247 375.00
30.06.2017 243 038.00
31.03.2017 246 876.00
31.12.2016 240 378.00
Další »
Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic,Střední banky

. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám

ObdobíHodnota
31.03.2019 383.00
31.12.2018 500.00
30.09.2018 566.00
30.06.2018 567.00
31.03.2018 541.00
31.12.2017 301.00
30.09.2017 362.00
30.06.2017 248.00
31.03.2017 226.00
31.12.2016 227.00
Další »
. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám,Střední banky

. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům

ObdobíHodnota
31.03.2019 54.00
31.12.2018 52.00
30.09.2018 35.00
30.06.2018 21.00
31.03.2018 12.00
31.12.2017 13.00
30.09.2017 15.00
30.06.2017 15.00
31.03.2017 24.00
31.12.2016 14.00
Další »
. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům,Střední banky

. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru

ObdobíHodnota
31.03.2019 12.00
31.12.2018 17.00
30.09.2018 12.00
30.06.2018 30.00
31.03.2018 31.00
31.12.2017 31.00
30.09.2017 27.00
30.06.2017 29.00
31.03.2017 30.00
31.12.2016 51.00
Další »
. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru,Střední banky

. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám,Střední banky

. Expozice vůči mezinárodním organizacím

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
. Expozice vůči mezinárodním organizacím,Střední banky

. Expozice vůči institucím

ObdobíHodnota
31.03.2019 4 918.00
31.12.2018 7 780.00
30.09.2018 6 045.00
30.06.2018 6 775.00
31.03.2018 8 056.00
31.12.2017 8 102.00
30.09.2017 7 513.00
30.06.2017 6 095.00
31.03.2017 5 498.00
31.12.2016 4 602.00
Další »
. Expozice vůči institucím,Střední banky

. Expozice vůči podnikům

ObdobíHodnota
31.03.2019 126 977.00
31.12.2018 132 104.00
30.09.2018 134 299.00
30.06.2018 133 269.00
31.03.2018 137 974.00
31.12.2017 135 389.00
30.09.2017 132 861.00
30.06.2017 130 455.00
31.03.2017 138 241.00
31.12.2016 133 028.00
Další »
. Expozice vůči podnikům,Střední banky

. Expozice vůči retailu

ObdobíHodnota
31.03.2019 44 089.00
31.12.2018 43 929.00
30.09.2018 44 169.00
30.06.2018 45 300.00
31.03.2018 44 364.00
31.12.2017 43 091.00
30.09.2017 41 834.00
30.06.2017 41 086.00
31.03.2017 40 127.00
31.12.2016 39 532.00
Další »
. Expozice vůči retailu,Střední banky

. Expozice zajištěné nemovitostmi

ObdobíHodnota
31.03.2019 23 962.00
31.12.2018 21 247.00
30.09.2018 17 146.00
30.06.2018 14 362.00
31.03.2018 11 568.00
31.12.2017 9 450.00
30.09.2017 9 244.00
30.06.2017 8 638.00
31.03.2017 6 279.00
31.12.2016 6 055.00
Další »
. Expozice zajištěné nemovitostmi,Střední banky

. Expozice v selhání

ObdobíHodnota
31.03.2019 6 512.00
31.12.2018 8 272.00
30.09.2018 8 925.00
30.06.2018 9 016.00
31.03.2018 11 213.00
31.12.2017 11 394.00
30.09.2017 10 059.00
30.06.2017 9 733.00
31.03.2017 9 461.00
31.12.2016 10 533.00
Další »
. Expozice v selhání,Střední banky

. Vysoce rizikové expozice

ObdobíHodnota
31.03.2019 22 187.00
31.12.2018 20 183.00
30.09.2018 18 118.00
30.06.2018 14 664.00
31.03.2018 17 106.00
31.12.2017 22 452.00
30.09.2017 26 003.00
30.06.2017 26 816.00
31.03.2017 24 950.00
31.12.2016 26 603.00
Další »
. Vysoce rizikové expozice,Střední banky

. Expozice v krytých dluhopisech

ObdobíHodnota
31.03.2019 77.00
31.12.2018 77.00
30.09.2018 77.00
30.06.2018 52.00
31.03.2018 51.00
31.12.2017 52.00
30.09.2017 53.00
30.06.2017 53.00
31.03.2017 55.00
31.12.2016 55.00
Další »
. Expozice v krytých dluhopisech,Střední banky

. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením,Střední banky

. Nástroje kolektivního investování

ObdobíHodnota
31.03.2019 5 285.00
31.12.2018 5 359.00
30.09.2018 5 625.00
30.06.2018 4 635.00
31.03.2018 4 112.00
31.12.2017 3 460.00
30.09.2017 3 501.00
30.06.2017 3 432.00
31.03.2017 3 511.00
31.12.2016 3 512.00
Další »
. Nástroje kolektivního investování,Střední banky

. Akcie

ObdobíHodnota
31.03.2019 9 530.00
31.12.2018 9 637.00
30.09.2018 9 587.00
30.06.2018 9 726.00
31.03.2018 9 668.00
31.12.2017 9 701.00
30.09.2017 11 097.00
30.06.2017 11 499.00
31.03.2017 11 961.00
31.12.2016 11 523.00
Další »
. Akcie,Střední banky

. Ostatní expozice

ObdobíHodnota
31.03.2019 12 563.00
31.12.2018 6 051.00
30.09.2018 5 888.00
30.06.2018 6 357.00
31.03.2018 4 250.00
31.12.2017 4 208.00
30.09.2017 4 804.00
30.06.2017 4 939.00
31.03.2017 6 513.00
31.12.2016 4 644.00
Další »
. Ostatní expozice,Střední banky

Sekuritizované expozice STA

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Sekuritizované expozice STA,Střední banky

Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 229 327.00
31.12.2018 236 180.00
30.09.2018 222 071.00
30.06.2018 206 078.00
31.03.2018 200 964.00
31.12.2017 198 447.00
30.09.2017 203 292.00
30.06.2017 201 067.00
31.03.2017 196 449.00
31.12.2016 192 074.00
Další »
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB celkem,Střední banky

Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB ke kategoriím expozic

ObdobíHodnota
31.03.2019 221 424.00
31.12.2018 217 872.00
30.09.2018 200 229.00
30.06.2018 197 065.00
31.03.2018 190 014.00
31.12.2017 188 618.00
30.09.2017 194 093.00
30.06.2017 191 624.00
31.03.2017 187 227.00
31.12.2016 183 111.00
Další »
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB ke kategoriím expozic,Střední banky

Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám

ObdobíHodnota
31.03.2019 65.00
31.12.2018 63.00
30.09.2018 44.00
30.06.2018 53.00
31.03.2018 85.00
31.12.2017 19.00
30.09.2017 34.00
30.06.2017 36.00
31.03.2017 44.00
31.12.2016 44.00
Další »
Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám,Střední banky

Expozice vůči institucím

ObdobíHodnota
31.03.2019 7 196.00
31.12.2018 7 133.00
30.09.2018 8 444.00
30.06.2018 7 880.00
31.03.2018 8 888.00
31.12.2017 7 439.00
30.09.2017 8 075.00
30.06.2017 7 148.00
31.03.2017 8 060.00
31.12.2016 7 128.00
Další »
Expozice vůči institucím,Střední banky

Expozice vůči podnikům

ObdobíHodnota
31.03.2019 96 061.00
31.12.2018 95 923.00
30.09.2018 76 045.00
30.06.2018 75 833.00
31.03.2018 68 077.00
31.12.2017 67 252.00
30.09.2017 69 917.00
30.06.2017 69 336.00
31.03.2017 66 815.00
31.12.2016 65 872.00
Další »
Expozice vůči podnikům,Střední banky

Expozice vůči retailu

ObdobíHodnota
31.03.2019 118 102.00
31.12.2018 114 754.00
30.09.2018 115 696.00
30.06.2018 113 299.00
31.03.2018 112 965.00
31.12.2017 113 908.00
30.09.2017 116 067.00
30.06.2017 115 104.00
31.03.2017 112 309.00
31.12.2016 110 066.00
Další »
Expozice vůči retailu,Střední banky

Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB bez použití vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů

ObdobíHodnota
31.03.2019 103 321.00
31.12.2018 103 118.00
30.09.2018 84 533.00
30.06.2018 83 765.00
31.03.2018 77 050.00
31.12.2017 74 710.00
30.09.2017 78 025.00
30.06.2017 76 521.00
31.03.2017 74 919.00
31.12.2016 73 045.00
Další »
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB bez použití vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů,Střední banky

. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám

ObdobíHodnota
31.03.2019 65.00
31.12.2018 63.00
30.09.2018 44.00
30.06.2018 53.00
31.03.2018 85.00
31.12.2017 19.00
30.09.2017 34.00
30.06.2017 36.00
31.03.2017 44.00
31.12.2016 44.00
Další »
. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám,Střední banky

. Expozice vůči institucím

ObdobíHodnota
31.03.2019 7 196.00
31.12.2018 7 133.00
30.09.2018 8 444.00
30.06.2018 7 880.00
31.03.2018 8 888.00
31.12.2017 7 439.00
30.09.2017 8 075.00
30.06.2017 7 148.00
31.03.2017 8 060.00
31.12.2016 7 128.00
Další »
. Expozice vůči institucím,Střední banky

. Expozice vůči podnikům - SME

ObdobíHodnota
31.03.2019 30 017.00
31.12.2018 28 953.00
30.09.2018 20 873.00
30.06.2018 20 476.00
31.03.2018 18 220.00
31.12.2017 17 762.00
30.09.2017 16 514.00
30.06.2017 16 628.00
31.03.2017 16 451.00
31.12.2016 15 443.00
Další »
. Expozice vůči podnikům - SME,Střední banky

. Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování

ObdobíHodnota
31.03.2019 19 981.00
31.12.2018 21 058.00
30.09.2018 19 140.00
30.06.2018 18 947.00
31.03.2018 17 971.00
31.12.2017 19 459.00
30.09.2017 21 312.00
30.06.2017 22 851.00
31.03.2017 21 827.00
31.12.2016 21 298.00
Další »
. Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování,Střední banky

. Expozice vůči podnikům - ostatní

ObdobíHodnota
31.03.2019 46 063.00
31.12.2018 45 912.00
30.09.2018 36 032.00
30.06.2018 36 409.00
31.03.2018 31 886.00
31.12.2017 30 031.00
30.09.2017 32 091.00
30.06.2017 29 857.00
31.03.2017 28 537.00
31.12.2016 29 132.00
Další »
. Expozice vůči podnikům - ostatní,Střední banky

Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB s použitím vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů

ObdobíHodnota
31.03.2019 118 102.00
31.12.2018 114 754.00
30.09.2018 115 696.00
30.06.2018 113 299.00
31.03.2018 112 965.00
31.12.2017 113 908.00
30.09.2017 116 067.00
30.06.2017 115 104.00
31.03.2017 112 309.00
31.12.2016 110 066.00
Další »
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB s použitím vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů,Střední banky

. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám,Střední banky

. Expozice vůči institucím

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
. Expozice vůči institucím,Střední banky

. Expozice vůči podnikům - SME

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
. Expozice vůči podnikům - SME,Střední banky

. Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
. Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování,Střední banky

. Expozice vůči podnikům - ostatní

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
. Expozice vůči podnikům - ostatní,Střední banky

. Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi SME

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
. Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi SME,Střední banky

. Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi non-SME

ObdobíHodnota
31.03.2019 101 201.00
31.12.2018 98 023.00
30.09.2018 98 615.00
30.06.2018 96 642.00
31.03.2018 96 460.00
31.12.2017 97 085.00
30.09.2017 98 988.00
30.06.2017 98 080.00
31.03.2017 95 795.00
31.12.2016 93 900.00
Další »
. Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi non-SME,Střední banky

. Expozice vůči retailu - kvalifikovaný revolving

ObdobíHodnota
31.03.2019 2 486.00
31.12.2018 2 591.00
30.09.2018 3 177.00
30.06.2018 3 324.00
31.03.2018 3 576.00
31.12.2017 4 195.00
30.09.2017 4 663.00
30.06.2017 4 893.00
31.03.2017 5 172.00
31.12.2016 5 042.00
Další »
. Expozice vůči retailu - kvalifikovaný revolving,Střední banky

. Expozice vůči retailu - ostatní (SME)

ObdobíHodnota
31.03.2019 4 712.00
31.12.2018 4 605.00
30.09.2018 4 612.00
30.06.2018 4 201.00
31.03.2018 4 137.00
31.12.2017 4 022.00
30.09.2017 3 922.00
30.06.2017 3 732.00
31.03.2017 3 599.00
31.12.2016 3 484.00
Další »
. Expozice vůči retailu - ostatní (SME),Střední banky

. Expozice vůči retailu - ostatní (non-SME)

ObdobíHodnota
31.03.2019 9 704.00
31.12.2018 9 535.00
30.09.2018 9 292.00
30.06.2018 9 132.00
31.03.2018 8 791.00
31.12.2017 8 606.00
30.09.2017 8 495.00
30.06.2017 8 399.00
31.03.2017 7 743.00
31.12.2016 7 640.00
Další »
. Expozice vůči retailu - ostatní (non-SME),Střední banky

Akcie

ObdobíHodnota
31.03.2019 3 297.00
31.12.2018 3 260.00
30.09.2018 3 280.00
30.06.2018 3 262.00
31.03.2018 3 233.00
31.12.2017 3 235.00
30.09.2017 2 371.00
30.06.2017 2 364.00
31.03.2017 2 459.00
31.12.2016 2 446.00
Další »
Akcie,Střední banky

Sekuritizované expozice při IRB

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 1 652.00
30.06.2018 1 672.00
31.03.2018 1 634.00
31.12.2017 1 641.00
30.09.2017 1 669.00
30.06.2017 1 683.00
31.03.2017 1 736.00
31.12.2016 1 736.00
Další »
Sekuritizované expozice při IRB,Střední banky

Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku

ObdobíHodnota
31.03.2019 4 606.00
31.12.2018 15 048.00
30.09.2018 16 909.00
30.06.2018 4 080.00
31.03.2018 6 084.00
31.12.2017 4 954.00
30.09.2017 5 160.00
30.06.2017 5 396.00
31.03.2017 5 026.00
31.12.2016 4 782.00
Další »
Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku,Střední banky

Rizikové expozice pro příspěvky do fondu selhání ústřední protistrany

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Rizikové expozice pro příspěvky do fondu selhání ústřední protistrany,Střední banky

Rizikové expozice pro vypořádací riziko celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Rizikové expozice pro vypořádací riziko celkem,Střední banky

Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 16 674.00
31.12.2018 19 140.00
30.09.2018 19 361.00
30.06.2018 17 421.00
31.03.2018 18 515.00
31.12.2017 16 516.00
30.09.2017 21 864.00
30.06.2017 11 785.00
31.03.2017 11 504.00
31.12.2016 10 823.00
Další »
Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem,Střední banky

Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko při STA

ObdobíHodnota
31.03.2019 16 674.00
31.12.2018 19 140.00
30.09.2018 19 361.00
30.06.2018 17 421.00
31.03.2018 18 515.00
31.12.2017 16 516.00
30.09.2017 21 864.00
30.06.2017 11 785.00
31.03.2017 11 504.00
31.12.2016 10 823.00
Další »
Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko při STA,Střední banky

Obchodovatelné dluhové nástroje

ObdobíHodnota
31.03.2019 13 233.00
31.12.2018 15 597.00
30.09.2018 15 571.00
30.06.2018 13 451.00
31.03.2018 13 852.00
31.12.2017 11 661.00
30.09.2017 15 967.00
30.06.2017 7 372.00
31.03.2017 7 910.00
31.12.2016 7 830.00
Další »
Obchodovatelné dluhové nástroje,Střední banky

Akcie

ObdobíHodnota
31.03.2019 815.00
31.12.2018 860.00
30.09.2018 1 398.00
30.06.2018 657.00
31.03.2018 732.00
31.12.2017 1 135.00
30.09.2017 1 249.00
30.06.2017 764.00
31.03.2017 688.00
31.12.2016 990.00
Další »
Akcie,Střední banky

Měnové obchody

ObdobíHodnota
31.03.2019 2 609.00
31.12.2018 2 666.00
30.09.2018 2 391.00
30.06.2018 3 312.00
31.03.2018 3 924.00
31.12.2017 3 718.00
30.09.2017 4 553.00
30.06.2017 3 646.00
31.03.2017 2 904.00
31.12.2016 2 003.00
Další »
Měnové obchody,Střední banky

Komodity

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Komodity,Střední banky

Rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko při použití vlastních modelů

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko při použití vlastních modelů,Střední banky

Rizikové expozice pro operační riziko celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 50 029.00
31.12.2018 48 833.00
30.09.2018 48 833.00
30.06.2018 48 833.00
31.03.2018 48 833.00
31.12.2017 47 719.00
30.09.2017 47 241.00
30.06.2017 47 241.00
31.03.2017 47 241.00
31.12.2016 45 696.00
Další »
Rizikové expozice pro operační riziko celkem,Střední banky

Operační riziko - přístup BIA

ObdobíHodnota
31.03.2019 8 172.00
31.12.2018 7 436.00
30.09.2018 7 436.00
30.06.2018 7 436.00
31.03.2018 7 436.00
31.12.2017 11 257.00
30.09.2017 10 779.00
30.06.2017 10 779.00
31.03.2017 10 779.00
31.12.2016 9 724.00
Další »
Operační riziko - přístup BIA,Střední banky

Operační riziko - přístup TSA / ASA

ObdobíHodnota
31.03.2019 41 856.00
31.12.2018 41 397.00
30.09.2018 41 397.00
30.06.2018 41 397.00
31.03.2018 41 397.00
31.12.2017 36 462.00
30.09.2017 36 462.00
30.06.2017 36 462.00
31.03.2017 36 462.00
31.12.2016 35 971.00
Další »
Operační riziko - přístup TSA / ASA,Střední banky

Operační riziko - přístup AMA

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Operační riziko - přístup AMA,Střední banky

Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 4 784.00
31.12.2018 4 249.00
30.09.2018 4 974.00
30.06.2018 3 500.00
31.03.2018 3 531.00
31.12.2017 3 646.00
30.09.2017 3 582.00
30.06.2017 1 960.00
31.03.2017 1 184.00
31.12.2016 971.00
Další »
Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem,Střední banky

Pokročilá metoda

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Pokročilá metoda,Střední banky

Standardizovaná metoda

ObdobíHodnota
31.03.2019 4 784.00
31.12.2018 4 249.00
30.09.2018 4 974.00
30.06.2018 3 500.00
31.03.2018 3 531.00
31.12.2017 3 646.00
30.09.2017 3 582.00
30.06.2017 1 960.00
31.03.2017 1 184.00
31.12.2016 971.00
Další »
Standardizovaná metoda,Střední banky

Metoda původní expozice (OEM)

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Metoda původní expozice (OEM),Střední banky

Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem,Střední banky

Ostatní rizikové expozice

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Ostatní rizikové expozice,Střední banky

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Střední banky (Závazky a vlastní kapitál)
Střední banky (Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky)
Střední banky (Struktura kapitálu)
Střední banky (Rizikové expozice)
Střední banky (Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů)
Střední banky (Aktiva)
Střední banky (Pojištěné a kryté vklady)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Centrální banka - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Čistý vznik úvěrů poskytnutých centrální bankou (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Půjčky od centrální banky (2b_transakce v Maastrichtské dluhu_konsolidace (S.13))
Centralní banka (3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13))
Veřejné zadlužení -úvěry poskytnuté centrální bankou (3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13))
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)

Označení stránky: rizikove expozice

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies