--securities not included in official reserve assets - ekonomika ČNB

Aktualizace dat --securities not included in official reserve assets v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD

Graf hodnot, Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... --securities not included in official reserve assets - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2015 175.00
Max 30.04.2014 210.55

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 209.95 205.55 4.40 2.14% 203.76 6.19 3.04%
30.06.2020 205.55 203.47 2.08 1.02% 200.05 5.50 2.75%
31.05.2020 203.47 203.04 0.43 0.21% 198.09 5.38 2.72%
30.04.2020 203.04 204.05 -1.01 -0.49% 198.87 4.17 2.10%
31.03.2020 204.05 203.94 0.11 0.05% 199.67 4.38 2.19%
29.02.2020 203.94 203.71 0.23 0.11% 201.12 2.82 1.40%
31.01.2020 203.71 204.82 -1.11 -0.54% 201.10 2.61 1.30%
31.12.2019 204.82 203.23 1.59 0.78% 200.15 4.67 2.33%
30.11.2019 203.23 204.27 -1.04 -0.51% 199.04 4.19 2.11%
31.10.2019 204.27 201.94 2.33 1.15% 198.86 5.41 2.72%
30.09.2019 201.94 202.83 -0.89 -0.44% 202.03 -0.09 -0.04%
31.08.2019 202.83 203.76 -0.93 -0.46% 201.86 0.97 0.48%
31.07.2019 203.76 200.05 3.71 1.85% 202.01 1.75 0.87%
30.06.2019 200.05 198.09 1.96 0.99% 199.64 0.41 0.21%
31.05.2019 198.09 198.87 -0.78 -0.39% 200.93 -2.84 -1.41%
30.04.2019 198.87 199.67 -0.80 -0.40% 204.41 -5.54 -2.71%
31.03.2019 199.67 201.12 -1.45 -0.72% 207.29 -7.62 -3.68%
28.02.2019 201.12 201.10 0.02 0.01% 206.36 -5.24 -2.54%
31.01.2019 201.10 200.15 0.95 0.47% 207.05 -5.95 -2.87%
31.12.2018 200.15 199.04 1.11 0.56% 202.05 -1.90 -0.94%
30.11.2018 199.04 198.86 0.18 0.09% 201.37 -2.33 -1.16%
31.10.2018 198.86 202.03 -3.17 -1.57% 199.61 -0.75 -0.38%
30.09.2018 202.03 201.86 0.17 0.08% 200.69 1.34 0.67%
31.08.2018 201.86 202.01 -0.15 -0.07% 201.59 0.27 0.13%
31.07.2018 202.01 199.64 2.37 1.19% 200.52 1.49 0.74%
30.06.2018 199.64 200.93 -1.29 -0.64% 190.40 9.24 4.85%
31.05.2018 200.93 204.41 -3.48 -1.70% 188.95 11.98 6.34%
30.04.2018 204.41 207.29 -2.88 -1.39% 187.25 17.16 9.16%
31.03.2018 207.29 206.36 0.93 0.45% 185.88 21.41 11.52%
28.02.2018 206.36 207.05 -0.69 -0.33% 184.87 21.49 11.62%
31.01.2018 207.05 202.05 5.00 2.47% 185.20 21.85 11.80%
31.12.2017 202.05 201.37 0.68 0.34% 176.30 25.75 14.61%
30.11.2017 201.37 199.61 1.76 0.88% 177.88 23.49 13.21%
31.10.2017 199.61 200.69 -1.08 -0.54% 180.74 18.87 10.44%
30.09.2017 200.69 201.59 -0.90 -0.45% 183.63 17.06 9.29%
31.08.2017 201.59 200.52 1.07 0.53% 183.44 18.15 9.89%
31.07.2017 200.52 190.40 10.12 5.32% 183.30 17.22 9.39%
30.06.2017 190.40 188.95 1.45 0.77% 182.97 7.43 4.06%
31.05.2017 188.95 187.25 1.70 0.91% 183.50 5.45 2.97%
30.04.2017 187.25 185.88 1.37 0.74% 185.39 1.86 1.00%
31.03.2017 185.88 184.87 1.01 0.55% 184.28 1.60 0.87%
28.02.2017 184.87 185.20 -0.33 -0.18% 181.62 3.25 1.79%
31.01.2017 185.20 176.30 8.90 5.05% 180.56 4.64 2.57%
31.12.2016 176.30 177.88 -1.58 -0.89% 181.26 -4.96 -2.74%
30.11.2016 177.88 180.74 -2.86 -1.58% 179.48 -1.60 -0.89%
31.10.2016 180.74 183.63 -2.89 -1.57% 182.71 -1.97 -1.08%
30.09.2016 183.63 183.44 0.19 0.10% 183.61 0.02 0.01%
31.08.2016 183.44 183.30 0.14 0.08% 184.19 -0.75 -0.41%
31.07.2016 183.30 182.97 0.33 0.18% 182.57 0.73 0.40%
30.06.2016 182.97 183.50 -0.53 -0.29% 178.47 4.50 2.52%
31.05.2016 183.50 185.39 -1.89 -1.02% 176.46 7.04 3.99%
30.04.2016 185.39 184.28 1.11 0.60% 178.43 6.96 3.90%
31.03.2016 184.28 181.62 2.66 1.46% 175.00 9.28 5.30%
29.02.2016 181.62 180.56 1.06 0.59% 178.54 3.08 1.73%
31.01.2016 180.56 181.26 -0.70 -0.39% 178.85 1.71 0.96%
31.12.2015 181.26 179.48 1.78 0.99% 183.80 -2.54 -1.38%
30.11.2015 179.48 182.71 -3.23 -1.77% 185.76 -6.28 -3.38%
31.10.2015 182.71 183.61 -0.90 -0.49% 187.55 -4.84 -2.58%
30.09.2015 183.61 184.19 -0.58 -0.31% 188.09 -4.48 -2.38%
31.08.2015 184.19 182.57 1.62 0.89% 192.63 -8.44 -4.38%
31.07.2015 182.57 178.47 4.10 2.30% 194.62 -12.05 -6.19%
30.06.2015 178.47 176.46 2.01 1.14% 210.04 -31.57 -15.03%
31.05.2015 176.46 178.43 -1.97 -1.10% 209.30 -32.84 -15.69%
30.04.2015 178.43 175.00 3.43 1.96% 210.55 -32.12 -15.26%
31.03.2015 175.00 178.54 -3.54 -1.98% 209.99 -34.99 -16.66%
28.02.2015 178.54 178.85 -0.31 -0.17% 210.23 -31.69 -15.07%
31.01.2015 178.85 183.80 -4.95 -2.69% 208.44 -29.59 -14.20%
31.12.2014 183.80 185.76 -1.96 -1.06% 209.23 -25.43 -12.15%
30.11.2014 185.76 187.55 -1.79 -0.95% 208.58 -22.82 -10.94%
31.10.2014 187.55 188.09 -0.54 -0.29% 208.96 -21.41 -10.25%
30.09.2014 188.09 192.63 -4.54 -2.36% 208.42 -20.33 -9.75%
31.08.2014 192.63 194.62 -1.99 -1.02% 205.88 -13.25 -6.44%
31.07.2014 194.62 210.04 -15.42 -7.34% 205.72 -11.10 -5.40%
30.06.2014 210.04 209.30 0.74 0.35% 197.81 12.23 6.18%
31.05.2014 209.30 210.55 -1.25 -0.59% 197.12 12.18 6.18%
30.04.2014 210.55 209.99 0.56 0.27% 198.47 12.08 6.09%
31.03.2014 209.99 210.23 -0.24 -0.11% 197.02 12.97 6.58%
28.02.2014 210.23 208.44 1.79 0.86% 199.24 10.99 5.52%
31.01.2014 208.44 209.23 -0.79 -0.38% 202.72 5.72 2.82%
31.12.2013 209.23 208.58 0.65 0.31% 202.14 7.09 3.51%
30.11.2013 208.58 208.96 -0.38 -0.18% 209.45 -0.87 -0.42%
31.10.2013 208.96 208.42 0.54 0.26% 210.21 -1.25 -0.59%
30.09.2013 208.42 205.88 2.54 1.23% 210.03 -1.61 -0.77%
31.08.2013 205.88 205.72 0.16 0.08% 200.18 5.70 2.85%
31.07.2013 205.72 197.81 7.91 4.00% 197.30 8.42 4.27%
30.06.2013 197.81 197.12 0.69 0.35% 185.02 12.79 6.91%
31.05.2013 197.12 198.47 -1.35 -0.68% 184.13 12.99 7.05%
30.04.2013 198.47 197.02 1.45 0.74% 189.04 9.43 4.99%
31.03.2013 197.02 199.24 -2.22 -1.11% 188.86 8.16 4.32%
28.02.2013 199.24 202.72 -3.48 -1.72% 189.70 9.54 5.03%
31.01.2013 202.72 202.14 0.58 0.29% 188.66 14.06 7.45%
31.12.2012 202.14 209.45 -7.31 -3.49% - - -
30.11.2012 209.45 210.21 -0.76 -0.36% - - -
31.10.2012 210.21 210.03 0.18 0.09% - - -
30.09.2012 210.03 200.18 9.85 4.92% - - -
31.08.2012 200.18 197.30 2.88 1.46% - - -
31.07.2012 197.30 185.02 12.28 6.64% - - -
30.06.2012 185.02 184.13 0.89 0.48% - - -
31.05.2012 184.13 189.04 -4.91 -2.60% - - -
30.04.2012 189.04 188.86 0.18 0.10% - - -
31.03.2012 188.86 189.70 -0.84 -0.44% - - -
29.02.2012 189.70 188.66 1.04 0.55% - - -
31.01.2012 188.66 - - - - - -

Graf jako obrázek

--securities not included in official reserve assets - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
--securities not included in official reserve assets (Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD)
--securities not included in official reserve assets (Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD)
--securities not included in official reserve assets (Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.