--securities not included in official reserve assets - ekonomika ČNB

Aktualizace dat --securities not included in official reserve assets v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD

Graf hodnot, Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... --securities not included in official reserve assets - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2014 210.55
Min 31.12.2001 1.00
Min 30.11.2001 1.00
Min 31.10.2001 1.00
Min 30.09.2001 1.00
Min 31.08.2001 1.00
Min 31.07.2001 1.00
Min 30.06.2001 1.00
Min 31.05.2001 1.00
Min 30.04.2001 1.00
Min 31.03.2001 1.00
Min 28.02.2001 1.00
Min 31.01.2001 1.00
Min 31.12.2000 1.00
Min 30.11.2000 1.00
Min 31.10.2000 1.00
Min 30.09.2000 1.00
Min 31.08.2000 1.00
Min 31.07.2000 1.00
Min 30.06.2000 1.00
Min 31.05.2000 1.00
Min 30.04.2000 1.00
Min 31.03.2000 1.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2014 187.55 188.09 -0.54 -0.29% 208.96 -21.41 -10.25%
30.09.2014 188.09 192.63 -4.54 -2.36% 208.42 -20.33 -9.75%
31.08.2014 192.63 194.62 -1.99 -1.02% 205.88 -13.25 -6.44%
31.07.2014 194.62 210.04 -15.42 -7.34% 205.72 -11.10 -5.40%
30.06.2014 210.04 209.30 0.74 0.35% 197.81 12.23 6.18%
31.05.2014 209.30 210.55 -1.25 -0.59% 197.12 12.18 6.18%
30.04.2014 210.55 209.99 0.56 0.27% 198.47 12.08 6.09%
31.03.2014 209.99 210.23 -0.24 -0.11% 197.02 12.97 6.58%
28.02.2014 210.23 208.44 1.79 0.86% 199.24 10.99 5.52%
31.01.2014 208.44 209.23 -0.79 -0.38% 202.72 5.72 2.82%
31.12.2013 209.23 208.58 0.65 0.31% 202.14 7.09 3.51%
30.11.2013 208.58 208.96 -0.38 -0.18% 209.45 -0.87 -0.42%
31.10.2013 208.96 208.42 0.54 0.26% 210.21 -1.25 -0.59%
30.09.2013 208.42 205.88 2.54 1.23% 210.03 -1.61 -0.77%
31.08.2013 205.88 205.72 0.16 0.08% 200.18 5.70 2.85%
31.07.2013 205.72 197.81 7.91 4.00% 197.30 8.42 4.27%
30.06.2013 197.81 197.12 0.69 0.35% 185.02 12.79 6.91%
31.05.2013 197.12 198.47 -1.35 -0.68% 184.13 12.99 7.05%
30.04.2013 198.47 197.02 1.45 0.74% 189.04 9.43 4.99%
31.03.2013 197.02 199.24 -2.22 -1.11% 188.86 8.16 4.32%
28.02.2013 199.24 202.72 -3.48 -1.72% 189.70 9.54 5.03%
31.01.2013 202.72 202.14 0.58 0.29% 188.66 14.06 7.45%
31.12.2012 202.14 209.45 -7.31 -3.49% 187.17 14.97 8.00%
30.11.2012 209.45 210.21 -0.76 -0.36% 189.52 19.93 10.52%
31.10.2012 210.21 210.03 0.18 0.09% 193.35 16.86 8.72%
30.09.2012 210.03 200.18 9.85 4.92% 190.39 19.64 10.32%
31.08.2012 200.18 197.30 2.88 1.46% 196.21 3.97 2.02%
31.07.2012 197.30 185.02 12.28 6.64% 195.05 2.25 1.15%
30.06.2012 185.02 184.13 0.89 0.48% 184.65 0.37 0.20%
31.05.2012 184.13 189.04 -4.91 -2.60% 183.80 0.33 0.18%
30.04.2012 189.04 188.86 0.18 0.10% 186.86 2.18 1.17%
31.03.2012 188.86 189.70 -0.84 -0.44% 182.93 5.93 3.24%
29.02.2012 189.70 188.66 1.04 0.55% 181.49 8.21 4.52%
31.01.2012 188.66 187.17 1.49 0.80% 180.21 8.45 4.69%
31.12.2011 187.17 189.52 -2.35 -1.24% 177.68 9.49 5.34%
30.11.2011 189.52 193.35 -3.83 -1.98% 176.03 13.49 7.66%
31.10.2011 193.35 190.39 2.96 1.55% 181.34 12.01 6.62%
30.09.2011 190.39 196.21 -5.82 -2.97% 179.55 10.84 6.04%
31.08.2011 196.21 195.05 1.16 0.59% 174.09 22.12 12.71%
31.07.2011 195.05 184.65 10.40 5.63% 175.00 20.05 11.46%
30.06.2011 184.65 183.80 0.85 0.46% 148.35 36.30 24.47%
31.05.2011 183.80 186.86 -3.06 -1.64% 147.89 35.91 24.28%
30.04.2011 186.86 182.93 3.93 2.15% 151.59 35.27 23.27%
31.03.2011 182.93 181.49 1.44 0.79% 152.31 30.62 20.10%
28.02.2011 181.49 180.21 1.28 0.71% 153.74 27.75 18.05%
31.01.2011 180.21 177.68 2.53 1.42% 156.15 24.06 15.41%
31.12.2010 177.68 176.03 1.65 0.94% 157.27 20.41 12.98%
30.11.2010 176.03 181.34 -5.31 -2.93% 161.52 14.51 8.98%
31.10.2010 181.34 179.55 1.79 1.00% 159.49 21.85 13.70%
30.09.2010 179.55 174.09 5.46 3.14% 151.83 27.72 18.26%
31.08.2010 174.09 175.00 -0.91 -0.52% 149.87 24.22 16.16%
31.07.2010 175.00 148.35 26.65 17.96% 148.86 26.14 17.56%
30.06.2010 148.35 147.89 0.46 0.31% 148.75 -0.40 -0.27%
31.05.2010 147.89 151.59 -3.70 -2.44% 147.11 0.78 0.53%
30.04.2010 151.59 152.31 -0.72 -0.47% 143.54 8.05 5.61%
31.03.2010 152.31 153.74 -1.43 -0.93% 143.26 9.05 6.32%
28.02.2010 153.74 156.15 -2.41 -1.54% 140.60 13.14 9.35%
31.01.2010 156.15 157.27 -1.12 -0.71% 142.95 13.20 9.23%
31.12.2009 157.27 161.52 -4.25 -2.63% 147.59 9.68 6.56%
30.11.2009 161.52 159.49 2.03 1.27% 143.17 18.35 12.82%
31.10.2009 159.49 151.83 7.66 5.05% 144.06 15.43 10.71%
30.09.2009 151.83 149.87 1.96 1.31% 149.12 2.71 1.82%
31.08.2009 149.87 148.86 1.01 0.68% 150.43 -0.56 -0.37%
31.07.2009 148.86 148.75 0.11 0.07% 155.31 -6.45 -4.15%
30.06.2009 148.75 147.11 1.64 1.11% 157.26 -8.51 -5.41%
31.05.2009 147.11 143.54 3.57 2.49% 144.16 2.95 2.05%
30.04.2009 143.54 143.26 0.28 0.20% 144.59 -1.05 -0.73%
31.03.2009 143.26 140.60 2.66 1.89% 146.28 -3.02 -2.06%
28.02.2009 140.60 142.95 -2.35 -1.64% 142.55 -1.95 -1.37%
31.01.2009 142.95 147.59 -4.64 -3.14% 141.90 1.05 0.74%
31.12.2008 147.59 143.17 4.42 3.09% 140.41 7.18 5.11%
30.11.2008 143.17 144.06 -0.89 -0.62% 141.41 1.76 1.24%
31.10.2008 144.06 149.12 -5.06 -3.39% 139.82 4.24 3.03%
30.09.2008 149.12 150.43 -1.31 -0.87% 138.26 10.86 7.85%
31.08.2008 150.43 155.31 -4.88 -3.14% 136.32 14.11 10.35%
31.07.2008 155.31 157.26 -1.95 -1.24% 136.17 19.14 14.06%
30.06.2008 157.26 144.16 13.10 9.09% 134.81 22.45 16.65%
31.05.2008 144.16 144.59 -0.43 -0.30% 128.23 15.93 12.42%
30.04.2008 144.59 146.28 -1.69 -1.16% 129.33 15.26 11.80%
31.03.2008 146.28 142.55 3.73 2.62% 128.01 18.27 14.27%
29.02.2008 142.55 141.90 0.65 0.46% 127.60 14.95 11.72%
31.01.2008 141.90 140.41 1.49 1.06% 126.43 15.47 12.24%
31.12.2007 140.41 141.41 -1.00 -0.71% 127.41 13.00 10.20%
30.11.2007 141.41 139.82 1.59 1.14% 121.02 20.39 16.85%
31.10.2007 139.82 138.26 1.56 1.13% 118.96 20.86 17.54%
30.09.2007 138.26 136.32 1.94 1.42% 118.50 19.76 16.68%
31.08.2007 136.32 136.17 0.15 0.11% 119.47 16.85 14.10%
31.07.2007 136.17 134.81 1.36 1.01% 119.10 17.07 14.33%
30.06.2007 134.81 128.23 6.58 5.13% 118.74 16.07 13.53%
31.05.2007 128.23 129.33 -1.10 -0.85% 119.88 8.35 6.97%
30.04.2007 129.33 128.01 1.32 1.03% 118.07 11.26 9.54%
31.03.2007 128.01 127.60 0.41 0.32% 115.63 12.38 10.71%
28.02.2007 127.60 126.43 1.17 0.93% 115.18 12.42 10.78%
31.01.2007 126.43 127.41 -0.98 -0.77% 116.01 10.42 8.98%
31.12.2006 127.41 121.02 6.39 5.28% 114.72 12.69 11.06%
30.11.2006 121.02 118.96 2.06 1.73% 16.36 104.66 639.73%
31.10.2006 118.96 118.50 0.46 0.39% 16.68 102.28 613.19%
30.09.2006 118.50 119.47 -0.97 -0.81% 16.65 101.85 611.71%
31.08.2006 119.47 119.10 0.37 0.31% 16.77 102.70 612.40%
31.07.2006 119.10 118.74 0.36 0.30% 16.66 102.44 614.89%
30.06.2006 118.74 119.88 -1.14 -0.95% 16.73 102.01 609.74%
31.05.2006 119.88 118.07 1.81 1.53% 17.06 102.82 602.70%
30.04.2006 118.07 115.63 2.44 2.11% 10.11 107.96 1 067.85%
31.03.2006 115.63 115.18 0.45 0.39% 10.06 105.57 1 049.40%
28.02.2006 115.18 116.01 -0.83 -0.72% 10.22 104.96 1 027.01%
31.01.2006 116.01 114.72 1.29 1.12% 10.14 105.87 1 044.08%
31.12.2005 114.72 16.36 98.36 601.22% 10.32 104.40 1 011.63%
30.11.2005 16.36 16.68 -0.32 -1.92% 10.21 6.15 60.23%
31.10.2005 16.68 16.65 0.03 0.18% 9.96 6.72 67.47%
30.09.2005 16.65 16.77 -0.12 -0.72% 9.80 6.85 69.90%
31.08.2005 16.77 16.66 0.11 0.66% 9.74 7.03 72.18%
31.07.2005 16.66 16.73 -0.07 -0.42% 9.72 6.94 71.40%
30.06.2005 16.73 17.06 -0.33 -1.93% 9.79 6.94 70.89%
31.05.2005 17.06 10.11 6.95 68.74% 9.79 7.27 74.26%
30.04.2005 10.11 10.06 0.05 0.50% 9.62 0.49 5.09%
31.03.2005 10.06 10.22 -0.16 -1.57% 9.84 0.22 2.24%
28.02.2005 10.22 10.14 0.08 0.79% 9.87 0.35 3.55%
31.01.2005 10.14 10.32 -0.18 -1.74% 9.92 0.22 2.22%
31.12.2004 10.32 10.21 0.11 1.08% 9.87 0.45 4.56%
30.11.2004 10.21 9.96 0.25 2.51% 9.60 0.61 6.35%
31.10.2004 9.96 9.80 0.16 1.63% 9.59 0.37 3.86%
30.09.2004 9.80 9.74 0.06 0.62% 9.42 0.38 4.03%
31.08.2004 9.74 9.72 0.02 0.21% 9.14 0.60 6.56%
31.07.2004 9.72 9.79 -0.07 -0.71% 9.33 0.39 4.18%
30.06.2004 9.79 9.79 0.00 0.00 9.35 0.44 4.71%
31.05.2004 9.79 9.62 0.17 1.77% 9.43 0.36 3.82%
30.04.2004 9.62 9.84 -0.22 -2.24% 9.51 0.11 1.16%
31.03.2004 9.84 9.87 -0.03 -0.30% 1.69 8.15 482.25%
29.02.2004 9.87 9.92 -0.05 -0.50% 1.69 8.18 484.02%
31.01.2004 9.92 9.87 0.05 0.51% 1.70 8.22 483.53%
31.12.2003 9.87 9.60 0.27 2.81% 1.65 8.22 498.18%
30.11.2003 9.60 9.59 0.01 0.10% 1.60 8.00 500.00%
31.10.2003 9.59 9.42 0.17 1.80% 1.59 8.00 503.14%
30.09.2003 9.42 9.14 0.28 3.06% 1.62 7.80 481.48%
31.08.2003 9.14 9.33 -0.19 -2.04% 1.60 7.54 471.25%
31.07.2003 9.33 9.35 -0.02 -0.21% 1.60 7.73 483.12%
30.06.2003 9.35 9.43 -0.08 -0.85% 1.69 7.66 453.25%
31.05.2003 9.43 9.51 -0.08 -0.84% 1.53 7.90 516.34%
30.04.2003 9.51 1.69 7.82 462.72% 1.46 8.05 551.37%
31.03.2003 1.69 1.69 0.00 0.00 1.40 0.29 20.71%
28.02.2003 1.69 1.70 -0.01 -0.59% 1.35 0.34 25.19%
31.01.2003 1.70 1.65 0.05 3.03% 1.34 0.36 26.87%
31.12.2002 1.65 1.60 0.05 3.12% 1.00 0.65 65.00%
30.11.2002 1.60 1.59 0.01 0.63% 1.00 0.60 60.00%
31.10.2002 1.59 1.62 -0.03 -1.85% 1.00 0.59 59.00%
30.09.2002 1.62 1.60 0.02 1.25% 1.00 0.62 62.00%
31.08.2002 1.60 1.60 0.00 0.00 1.00 0.60 60.00%
31.07.2002 1.60 1.69 -0.09 -5.33% 1.00 0.60 60.00%
30.06.2002 1.69 1.53 0.16 10.46% 1.00 0.69 69.00%
31.05.2002 1.53 1.46 0.07 4.79% 1.00 0.53 53.00%
30.04.2002 1.46 1.40 0.06 4.29% 1.00 0.46 46.00%
31.03.2002 1.40 1.35 0.05 3.70% 1.00 0.40 40.00%
28.02.2002 1.35 1.34 0.01 0.75% 1.00 0.35 35.00%
31.01.2002 1.34 1.00 0.34 34.00% 1.00 0.34 34.00%
31.12.2001 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
30.11.2001 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
31.10.2001 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
30.09.2001 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
31.08.2001 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
31.07.2001 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
30.06.2001 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
31.05.2001 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
30.04.2001 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
31.03.2001 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
28.02.2001 1.00 1.00 0.00 0.00 - - -
31.01.2001 1.00 1.00 0.00 0.00 - - -
31.12.2000 1.00 1.00 0.00 0.00 - - -
30.11.2000 1.00 1.00 0.00 0.00 - - -
31.10.2000 1.00 1.00 0.00 0.00 - - -
30.09.2000 1.00 1.00 0.00 0.00 - - -
31.08.2000 1.00 1.00 0.00 0.00 - - -
31.07.2000 1.00 1.00 0.00 0.00 - - -
30.06.2000 1.00 1.00 0.00 0.00 - - -
31.05.2000 1.00 1.00 0.00 0.00 - - -
30.04.2000 1.00 1.00 0.00 0.00 - - -
31.03.2000 1.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

--securities not included in official reserve assets - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
--securities not included in official reserve assets (Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD)
--securities not included in official reserve assets (Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD)
--securities not included in official reserve assets (Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.