3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-NET (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. USD) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-NET - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2016 1 749.00
Min 31.12.2001 -1 279.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2018 1 002.00 57.00 945.00 1 657.89% -1 015.00 2 017.00 - 198.72%
31.12.2017 57.00 - 468.00 525.00 - 112.18% 906.00 - 849.00 -93.71%
30.09.2017 - 468.00 85.00 - 553.00 - 650.59% 324.00 - 792.00 - 244.44%
30.06.2017 85.00 -1 015.00 1 100.00 - 108.37% 1 749.00 -1 664.00 -95.14%
31.03.2017 -1 015.00 906.00 -1 921.00 - 212.03% 1 494.00 -2 509.00 - 167.94%
31.12.2016 906.00 324.00 582.00 179.63% 152.00 754.00 496.05%
30.09.2016 324.00 1 749.00 -1 425.00 -81.48% -70.00 394.00 - 562.86%
30.06.2016 1 749.00 1 494.00 255.00 17.07% - 202.00 1 951.00 - 965.84%
31.03.2016 1 494.00 152.00 1 342.00 882.89% 1 469.00 25.00 1.70%
31.12.2015 152.00 -70.00 222.00 - 317.14% 1 330.00 -1 178.00 -88.57%
30.09.2015 -70.00 - 202.00 132.00 -65.35% 1 681.00 -1 751.00 - 104.16%
30.06.2015 - 202.00 1 469.00 -1 671.00 - 113.75% 955.00 -1 157.00 - 121.15%
31.03.2015 1 469.00 1 330.00 139.00 10.45% 537.00 932.00 173.56%
31.12.2014 1 330.00 1 681.00 - 351.00 -20.88% 1 014.00 316.00 31.16%
30.09.2014 1 681.00 955.00 726.00 76.02% 319.00 1 362.00 426.96%
30.06.2014 955.00 537.00 418.00 77.84% 1 427.00 - 472.00 -33.08%
31.03.2014 537.00 1 014.00 - 477.00 -47.04% 1 574.00 -1 037.00 -65.88%
31.12.2013 1 014.00 319.00 695.00 217.87% - 936.00 1 950.00 - 208.33%
30.09.2013 319.00 1 427.00 -1 108.00 -77.65% 675.00 - 356.00 -52.74%
30.06.2013 1 427.00 1 574.00 - 147.00 -9.34% 1 710.00 - 283.00 -16.55%
31.03.2013 1 574.00 - 936.00 2 510.00 - 268.16% -49.00 1 623.00 -3 312.24%
31.12.2012 - 936.00 675.00 -1 611.00 - 238.67% - 367.00 - 569.00 155.04%
30.09.2012 675.00 1 710.00 -1 035.00 -60.53% 11.00 664.00 6 036.36%
30.06.2012 1 710.00 -49.00 1 759.00 -3 589.80% - 527.00 2 237.00 - 424.48%
31.03.2012 -49.00 - 367.00 318.00 -86.65% 1 032.00 -1 081.00 - 104.75%
31.12.2011 - 367.00 11.00 - 378.00 -3 436.36% - 230.00 - 137.00 59.57%
30.09.2011 11.00 - 527.00 538.00 - 102.09% -27.00 38.00 - 140.74%
30.06.2011 - 527.00 1 032.00 -1 559.00 - 151.07% 1 642.00 -2 169.00 - 132.09%
31.03.2011 1 032.00 - 230.00 1 262.00 - 548.70% 72.00 960.00 1 333.33%
31.12.2010 - 230.00 -27.00 - 203.00 751.85% - 800.00 570.00 -71.25%
30.09.2010 -27.00 1 642.00 -1 669.00 - 101.64% - 737.00 710.00 -96.34%
30.06.2010 1 642.00 72.00 1 570.00 2 180.56% 460.00 1 182.00 256.96%
31.03.2010 72.00 - 800.00 872.00 - 109.00% - 304.00 376.00 - 123.68%
31.12.2009 - 800.00 - 737.00 -63.00 8.55% - 371.00 - 429.00 115.63%
30.09.2009 - 737.00 460.00 -1 197.00 - 260.22% - 882.00 145.00 -16.44%
30.06.2009 460.00 - 304.00 764.00 - 251.32% 835.00 - 375.00 -44.91%
31.03.2009 - 304.00 - 371.00 67.00 -18.06% 623.00 - 927.00 - 148.80%
31.12.2008 - 371.00 - 882.00 511.00 -57.94% 649.00 -1 020.00 - 157.16%
30.09.2008 - 882.00 835.00 -1 717.00 - 205.63% 537.00 -1 419.00 - 264.25%
30.06.2008 835.00 623.00 212.00 34.03% 692.00 143.00 20.66%
31.03.2008 623.00 649.00 -26.00 -4.01% 95.00 528.00 555.79%
31.12.2007 649.00 537.00 112.00 20.86% - 447.00 1 096.00 - 245.19%
30.09.2007 537.00 692.00 - 155.00 -22.40% - 255.00 792.00 - 310.59%
30.06.2007 692.00 95.00 597.00 628.42% - 974.00 1 666.00 - 171.05%
31.03.2007 95.00 - 447.00 542.00 - 121.25% - 344.00 439.00 - 127.62%
31.12.2006 - 447.00 - 255.00 - 192.00 75.29% - 363.00 -84.00 23.14%
30.09.2006 - 255.00 - 974.00 719.00 -73.82% 274.00 - 529.00 - 193.07%
30.06.2006 - 974.00 - 344.00 - 630.00 183.14% - 146.00 - 828.00 567.12%
31.03.2006 - 344.00 - 363.00 19.00 -5.23% 303.00 - 647.00 - 213.53%
31.12.2005 - 363.00 274.00 - 637.00 - 232.48% - 942.00 579.00 -61.46%
30.09.2005 274.00 - 146.00 420.00 - 287.67% -1 136.00 1 410.00 - 124.12%
30.06.2005 - 146.00 303.00 - 449.00 - 148.18% 209.00 - 355.00 - 169.86%
31.03.2005 303.00 - 942.00 1 245.00 - 132.17% -1 252.00 1 555.00 - 124.20%
31.12.2004 - 942.00 -1 136.00 194.00 -17.08% -1 233.00 291.00 -23.60%
30.09.2004 -1 136.00 209.00 -1 345.00 - 643.54% - 343.00 - 793.00 231.20%
30.06.2004 209.00 -1 252.00 1 461.00 - 116.69% - 375.00 584.00 - 155.73%
31.03.2004 -1 252.00 -1 233.00 -19.00 1.54% 1 539.00 -2 791.00 - 181.35%
31.12.2003 -1 233.00 - 343.00 - 890.00 259.48% - 654.00 - 579.00 88.53%
30.09.2003 - 343.00 - 375.00 32.00 -8.53% - 184.00 - 159.00 86.41%
30.06.2003 - 375.00 1 539.00 -1 914.00 - 124.37% 180.00 - 555.00 - 308.33%
31.03.2003 1 539.00 - 654.00 2 193.00 - 335.32% -38.00 1 577.00 -4 150.00%
31.12.2002 - 654.00 - 184.00 - 470.00 255.43% -1 279.00 625.00 -48.87%
30.09.2002 - 184.00 180.00 - 364.00 - 202.22% 99.00 - 283.00 - 285.86%
30.06.2002 180.00 -38.00 218.00 - 573.68% -83.00 263.00 - 316.87%
31.03.2002 -38.00 -1 279.00 1 241.00 -97.03% 524.00 - 562.00 - 107.25%
31.12.2001 -1 279.00 99.00 -1 378.00 -1 391.92% 222.00 -1 501.00 - 676.13%
30.09.2001 99.00 -83.00 182.00 - 219.28% 491.00 - 392.00 -79.84%
30.06.2001 -83.00 524.00 - 607.00 - 115.84% - 624.00 541.00 -86.70%
31.03.2001 524.00 222.00 302.00 136.04% -18.00 542.00 -3 011.11%
31.12.2000 222.00 491.00 - 269.00 -54.79% - 135.00 357.00 - 264.44%
30.09.2000 491.00 - 624.00 1 115.00 - 178.69% 7.00 484.00 6 914.29%
30.06.2000 - 624.00 -18.00 - 606.00 3 366.67% 396.00 -1 020.00 - 257.58%
31.03.2000 -18.00 - 135.00 117.00 -86.67% - 500.00 482.00 -96.40%
31.12.1999 - 135.00 7.00 - 142.00 -2 028.57% 510.00 - 645.00 - 126.47%
30.09.1999 7.00 396.00 - 389.00 -98.23% - 159.00 166.00 - 104.40%
30.06.1999 396.00 - 500.00 896.00 - 179.20% 478.00 -82.00 -17.15%
31.03.1999 - 500.00 510.00 -1 010.00 - 198.04% 228.00 - 728.00 - 319.30%
31.12.1998 510.00 - 159.00 669.00 - 420.75% 124.00 386.00 311.29%
30.09.1998 - 159.00 478.00 - 637.00 - 133.26% - 361.00 202.00 -55.96%
30.06.1998 478.00 228.00 250.00 109.65% 81.00 397.00 490.12%
31.03.1998 228.00 124.00 104.00 83.87% - 101.00 329.00 - 325.74%
31.12.1997 124.00 - 361.00 485.00 - 134.35% - 451.00 575.00 - 127.49%
30.09.1997 - 361.00 81.00 - 442.00 - 545.68% - 187.00 - 174.00 93.05%
30.06.1997 81.00 - 101.00 182.00 - 180.20% -1 211.00 1 292.00 - 106.69%
31.03.1997 - 101.00 - 451.00 350.00 -77.61% - 109.00 8.00 -7.34%
31.12.1996 - 451.00 - 187.00 - 264.00 141.18% - 368.00 -83.00 22.55%
30.09.1996 - 187.00 -1 211.00 1 024.00 -84.56% - 354.00 167.00 -47.18%
30.06.1996 -1 211.00 - 109.00 -1 102.00 1 011.01% - 412.00 - 799.00 193.93%
31.03.1996 - 109.00 - 368.00 259.00 -70.38% - 605.00 496.00 -81.98%
31.12.1995 - 368.00 - 354.00 -14.00 3.95% - 393.00 25.00 -6.36%
30.09.1995 - 354.00 - 412.00 58.00 -14.08% 183.00 - 537.00 - 293.44%
30.06.1995 - 412.00 - 605.00 193.00 -31.90% 98.00 - 510.00 - 520.41%
31.03.1995 - 605.00 - 393.00 - 212.00 53.94% -26.00 - 579.00 2 226.92%
31.12.1994 - 393.00 183.00 - 576.00 - 314.75% - 292.00 - 101.00 34.59%
30.09.1994 183.00 98.00 85.00 86.73% -3.00 186.00 -6 200.00%
30.06.1994 98.00 -26.00 124.00 - 476.92% - 102.00 200.00 - 196.08%
31.03.1994 -26.00 - 292.00 266.00 -91.10% - 114.00 88.00 -77.19%
31.12.1993 - 292.00 -3.00 - 289.00 9 633.33% - - -
30.09.1993 -3.00 - 102.00 99.00 -97.06% - - -
30.06.1993 - 102.00 - 114.00 12.00 -10.53% - - -
31.03.1993 - 114.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 1 002.00 -1 341.00 2 343.00 - 174.72% -1 341.00 2 343.00 - 174.72%
01.01.2017 -1 341.00 4 473.00 -5 814.00 - 129.98% 4 473.00 -5 814.00 - 129.98%
01.01.2016 4 473.00 1 349.00 3 124.00 231.58% 1 349.00 3 124.00 231.58%
01.01.2015 1 349.00 4 503.00 -3 154.00 -70.04% 4 503.00 -3 154.00 -70.04%
01.01.2014 4 503.00 4 334.00 169.00 3.90% 4 334.00 169.00 3.90%
01.01.2013 4 334.00 1 400.00 2 934.00 209.57% 1 400.00 2 934.00 209.57%
01.01.2012 1 400.00 149.00 1 251.00 839.60% 149.00 1 251.00 839.60%
01.01.2011 149.00 1 457.00 -1 308.00 -89.77% 1 457.00 -1 308.00 -89.77%
01.01.2010 1 457.00 -1 381.00 2 838.00 - 205.50% -1 381.00 2 838.00 - 205.50%
01.01.2009 -1 381.00 205.00 -1 586.00 - 773.66% 205.00 -1 586.00 - 773.66%
01.01.2008 205.00 1 973.00 -1 768.00 -89.61% 1 973.00 -1 768.00 -89.61%
01.01.2007 1 973.00 -2 020.00 3 993.00 - 197.67% -2 020.00 3 993.00 - 197.67%
01.01.2006 -2 020.00 68.00 -2 088.00 -3 070.59% 68.00 -2 088.00 -3 070.59%
01.01.2005 68.00 -3 121.00 3 189.00 - 102.18% -3 121.00 3 189.00 - 102.18%
01.01.2004 -3 121.00 - 412.00 -2 709.00 657.52% - 412.00 -2 709.00 657.52%
01.01.2003 - 412.00 - 696.00 284.00 -40.80% - 696.00 284.00 -40.80%
01.01.2002 - 696.00 - 739.00 43.00 -5.82% - 739.00 43.00 -5.82%
01.01.2001 - 739.00 71.00 - 810.00 -1 140.85% 71.00 - 810.00 -1 140.85%
01.01.2000 71.00 - 232.00 303.00 - 130.60% - 232.00 303.00 - 130.60%
01.01.1999 - 232.00 1 057.00 -1 289.00 - 121.95% 1 057.00 -1 289.00 - 121.95%
01.01.1998 1 057.00 - 257.00 1 314.00 - 511.28% - 257.00 1 314.00 - 511.28%
01.01.1997 - 257.00 -1 958.00 1 701.00 -86.87% -1 958.00 1 701.00 -86.87%
01.01.1996 -1 958.00 -1 739.00 - 219.00 12.59% -1 739.00 - 219.00 12.59%
01.01.1995 -1 739.00 - 138.00 -1 601.00 1 160.14% - 138.00 -1 601.00 1 160.14%
01.01.1994 - 138.00 - 511.00 373.00 -72.99% - 511.00 373.00 -72.99%
01.01.1993 - 511.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-NET - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-NET (Položky Ostatních investic v mil. CZK)
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-NET (Položky Ostatních investic v mil. EUR)
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-NET (Položky Ostatních investic v mil. USD)
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-NET (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. CZK)
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-NET (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. EUR)
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-NET (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. USD)
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-NET (Položky Ostatních investic v mil. CZK)
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-NET (Položky Ostatních investic v mil. EUR)
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-NET (Položky Ostatních investic v mil. USD)
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-NET (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. CZK)
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů