- Důchody z portfoliových investic- výdaje - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Prvotních důchodů v mil. EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada - Důchody z portfoliových investic- výdaje obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... - Důchody z portfoliových investic- výdaje - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2013 1 381.00
Min 31.03.1993 2.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2018 1 025.00 776.00 249.00 32.09% 963.00 62.00 6.44%
30.06.2018 776.00 24.00 752.00 3 133.33% 641.00 135.00 21.06%
31.03.2018 24.00 1 029.00 -1 005.00 -97.67% 64.00 -40.00 -62.50%
31.12.2017 1 029.00 963.00 66.00 6.85% 1 154.00 - 125.00 -10.83%
30.09.2017 963.00 641.00 322.00 50.23% 962.00 1.00 0.10%
30.06.2017 641.00 64.00 577.00 901.56% 733.00 -92.00 -12.55%
31.03.2017 64.00 1 154.00 -1 090.00 -94.45% 71.00 -7.00 -9.86%
31.12.2016 1 154.00 962.00 192.00 19.96% 1 292.00 - 138.00 -10.68%
30.09.2016 962.00 733.00 229.00 31.24% 1 074.00 - 112.00 -10.43%
30.06.2016 733.00 71.00 662.00 932.39% 673.00 60.00 8.92%
31.03.2016 71.00 1 292.00 -1 221.00 -94.50% 90.00 -19.00 -21.11%
31.12.2015 1 292.00 1 074.00 218.00 20.30% 1 283.00 9.00 0.70%
30.09.2015 1 074.00 673.00 401.00 59.58% 1 020.00 54.00 5.29%
30.06.2015 673.00 90.00 583.00 647.78% 711.00 -38.00 -5.34%
31.03.2015 90.00 1 283.00 -1 193.00 -92.99% 111.00 -21.00 -18.92%
31.12.2014 1 283.00 1 020.00 263.00 25.78% 1 381.00 -98.00 -7.10%
30.09.2014 1 020.00 711.00 309.00 43.46% 1 086.00 -66.00 -6.08%
30.06.2014 711.00 111.00 600.00 540.54% 977.00 - 266.00 -27.23%
31.03.2014 111.00 1 381.00 -1 270.00 -91.96% 108.00 3.00 2.78%
31.12.2013 1 381.00 1 086.00 295.00 27.16% 1 355.00 26.00 1.92%
30.09.2013 1 086.00 977.00 109.00 11.16% 1 017.00 69.00 6.78%
30.06.2013 977.00 108.00 869.00 804.63% 693.00 284.00 40.98%
31.03.2013 108.00 1 355.00 -1 247.00 -92.03% 102.00 6.00 5.88%
31.12.2012 1 355.00 1 017.00 338.00 33.23% 1 274.00 81.00 6.36%
30.09.2012 1 017.00 693.00 324.00 46.75% 1 056.00 -39.00 -3.69%
30.06.2012 693.00 102.00 591.00 579.41% 655.00 38.00 5.80%
31.03.2012 102.00 1 274.00 -1 172.00 -91.99% 129.00 -27.00 -20.93%
31.12.2011 1 274.00 1 056.00 218.00 20.64% 1 072.00 202.00 18.84%
30.09.2011 1 056.00 655.00 401.00 61.22% 852.00 204.00 23.94%
30.06.2011 655.00 129.00 526.00 407.75% 479.00 176.00 36.74%
31.03.2011 129.00 1 072.00 - 943.00 -87.97% 109.00 20.00 18.35%
31.12.2010 1 072.00 852.00 220.00 25.82% 814.00 258.00 31.70%
30.09.2010 852.00 479.00 373.00 77.87% 675.00 177.00 26.22%
30.06.2010 479.00 109.00 370.00 339.45% 363.00 116.00 31.96%
31.03.2010 109.00 814.00 - 705.00 -86.61% 90.00 19.00 21.11%
31.12.2009 814.00 675.00 139.00 20.59% 853.00 -39.00 -4.57%
30.09.2009 675.00 363.00 312.00 85.95% 588.00 87.00 14.80%
30.06.2009 363.00 90.00 273.00 303.33% 269.00 94.00 34.94%
31.03.2009 90.00 853.00 - 763.00 -89.45% 83.00 7.00 8.43%
31.12.2008 853.00 588.00 265.00 45.07% 676.00 177.00 26.18%
30.09.2008 588.00 269.00 319.00 118.59% 546.00 42.00 7.69%
30.06.2008 269.00 83.00 186.00 224.10% 262.00 7.00 2.67%
31.03.2008 83.00 676.00 - 593.00 -87.72% 86.00 -3.00 -3.49%
31.12.2007 676.00 546.00 130.00 23.81% 674.00 2.00 0.30%
30.09.2007 546.00 262.00 284.00 108.40% 510.00 36.00 7.06%
30.06.2007 262.00 86.00 176.00 204.65% 349.00 -87.00 -24.93%
31.03.2007 86.00 674.00 - 588.00 -87.24% 77.00 9.00 11.69%
31.12.2006 674.00 510.00 164.00 32.16% 391.00 283.00 72.38%
30.09.2006 510.00 349.00 161.00 46.13% 328.00 182.00 55.49%
30.06.2006 349.00 77.00 272.00 353.25% 219.00 130.00 59.36%
31.03.2006 77.00 391.00 - 314.00 -80.31% 31.00 46.00 148.39%
31.12.2005 391.00 328.00 63.00 19.21% 367.00 24.00 6.54%
30.09.2005 328.00 219.00 109.00 49.77% 228.00 100.00 43.86%
30.06.2005 219.00 31.00 188.00 606.45% 117.00 102.00 87.18%
31.03.2005 31.00 367.00 - 336.00 -91.55% 41.00 -10.00 -24.39%
31.12.2004 367.00 228.00 139.00 60.96% 366.00 1.00 0.27%
30.09.2004 228.00 117.00 111.00 94.87% 299.00 -71.00 -23.75%
30.06.2004 117.00 41.00 76.00 185.37% 203.00 -86.00 -42.36%
31.03.2004 41.00 366.00 - 325.00 -88.80% 29.00 12.00 41.38%
31.12.2003 366.00 299.00 67.00 22.41% 419.00 -53.00 -12.65%
30.09.2003 299.00 203.00 96.00 47.29% 378.00 -79.00 -20.90%
30.06.2003 203.00 29.00 174.00 600.00% 252.00 -49.00 -19.44%
31.03.2003 29.00 419.00 - 390.00 -93.08% 150.00 - 121.00 -80.67%
31.12.2002 419.00 378.00 41.00 10.85% 507.00 -88.00 -17.36%
30.09.2002 378.00 252.00 126.00 50.00% 472.00 -94.00 -19.92%
30.06.2002 252.00 150.00 102.00 68.00% 336.00 -84.00 -25.00%
31.03.2002 150.00 507.00 - 357.00 -70.41% 110.00 40.00 36.36%
31.12.2001 507.00 472.00 35.00 7.42% 255.00 252.00 98.82%
30.09.2001 472.00 336.00 136.00 40.48% 160.00 312.00 195.00%
30.06.2001 336.00 110.00 226.00 205.45% 131.00 205.00 156.49%
31.03.2001 110.00 255.00 - 145.00 -56.86% 59.00 51.00 86.44%
31.12.2000 255.00 160.00 95.00 59.38% 384.00 - 129.00 -33.59%
30.09.2000 160.00 131.00 29.00 22.14% 322.00 - 162.00 -50.31%
30.06.2000 131.00 59.00 72.00 122.03% 222.00 -91.00 -40.99%
31.03.2000 59.00 384.00 - 325.00 -84.64% 93.00 -34.00 -36.56%
31.12.1999 384.00 322.00 62.00 19.25% 350.00 34.00 9.71%
30.09.1999 322.00 222.00 100.00 45.05% 298.00 24.00 8.05%
30.06.1999 222.00 93.00 129.00 138.71% 193.00 29.00 15.03%
31.03.1999 93.00 350.00 - 257.00 -73.43% 80.00 13.00 16.25%
31.12.1998 350.00 298.00 52.00 17.45% 421.00 -71.00 -16.86%
30.09.1998 298.00 193.00 105.00 54.40% 331.00 -33.00 -9.97%
30.06.1998 193.00 80.00 113.00 141.25% 205.00 -12.00 -5.85%
31.03.1998 80.00 421.00 - 341.00 -81.00% 78.00 2.00 2.56%
31.12.1997 421.00 331.00 90.00 27.19% 367.00 54.00 14.71%
30.09.1997 331.00 205.00 126.00 61.46% 265.00 66.00 24.91%
30.06.1997 205.00 78.00 127.00 162.82% 161.00 44.00 27.33%
31.03.1997 78.00 367.00 - 289.00 -78.75% 54.00 24.00 44.44%
31.12.1996 367.00 265.00 102.00 38.49% 192.00 175.00 91.15%
30.09.1996 265.00 161.00 104.00 64.60% 154.00 111.00 72.08%
30.06.1996 161.00 54.00 107.00 198.15% 108.00 53.00 49.07%
31.03.1996 54.00 192.00 - 138.00 -71.88% 66.00 -12.00 -18.18%
31.12.1995 192.00 154.00 38.00 24.68% 107.00 85.00 79.44%
30.09.1995 154.00 108.00 46.00 42.59% 73.00 81.00 110.96%
30.06.1995 108.00 66.00 42.00 63.64% 48.00 60.00 125.00%
31.03.1995 66.00 107.00 -41.00 -38.32% 23.00 43.00 186.96%
31.12.1994 107.00 73.00 34.00 46.58% 23.00 84.00 365.22%
30.09.1994 73.00 48.00 25.00 52.08% 9.00 64.00 711.11%
30.06.1994 48.00 23.00 25.00 108.70% 4.00 44.00 1 100.00%
31.03.1994 23.00 23.00 0.00 0.00 2.00 21.00 1 050.00%
31.12.1993 23.00 9.00 14.00 155.56% - - -
30.09.1993 9.00 4.00 5.00 125.00% - - -
30.06.1993 4.00 2.00 2.00 100.00% - - -
31.03.1993 2.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

- Důchody z portfoliových investic- výdaje - Graf
- Důchody z portfoliových investic- výdaje - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- Důchody z portfoliových investic- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
- Důchody z portfoliových investic- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
- Důchody z portfoliových investic- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
- Důchody z portfoliových investic- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
- Důchody z portfoliových investic- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
- Důchody z portfoliových investic- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
- Důchody z portfoliových investic- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
- Důchody z portfoliových investic- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
- Důchody z portfoliových investic- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
- Důchody z portfoliových investic- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Důchod z vlastnictví (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Celkové výdaje (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Celkové běžné výdaje (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
z toho: starobní a vdovské důchody (COFOG 10.2.0 + COFOG 10.3.0) (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní běžné výdaje (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní placené důchody z vlastnictví (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Běžné daně z důchodu, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Celkové kapitálové výdaje (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies