- Důchody z portfoliových investic- saldo - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Prvotních důchodů v mil. EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada - Důchody z portfoliových investic- saldo obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... - Důchody z portfoliových investic- saldo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2014 - 918.00
Max 30.06.2007 338.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2018 - 425.00 69.00 - 494.00 - 715.94% - 422.00 -3.00 0.71%
31.03.2018 69.00 - 569.00 638.00 - 112.13% 42.00 27.00 64.29%
31.12.2017 - 569.00 - 642.00 73.00 -11.37% - 700.00 131.00 -18.71%
30.09.2017 - 642.00 - 422.00 - 220.00 52.13% - 611.00 -31.00 5.07%
30.06.2017 - 422.00 42.00 - 464.00 -1 104.76% - 522.00 100.00 -19.16%
31.03.2017 42.00 - 700.00 742.00 - 106.00% 25.00 17.00 68.00%
31.12.2016 - 700.00 - 611.00 -89.00 14.57% - 873.00 173.00 -19.82%
30.09.2016 - 611.00 - 522.00 -89.00 17.05% - 762.00 151.00 -19.82%
30.06.2016 - 522.00 25.00 - 547.00 -2 188.00% - 468.00 -54.00 11.54%
31.03.2016 25.00 - 873.00 898.00 - 102.86% -3.00 28.00 - 933.33%
31.12.2015 - 873.00 - 762.00 - 111.00 14.57% - 918.00 45.00 -4.90%
30.09.2015 - 762.00 - 468.00 - 294.00 62.82% - 743.00 -19.00 2.56%
30.06.2015 - 468.00 -3.00 - 465.00 15 500.00% - 526.00 58.00 -11.03%
31.03.2015 -3.00 - 918.00 915.00 -99.67% -5.00 2.00 -40.00%
31.12.2014 - 918.00 - 743.00 - 175.00 23.55% - 915.00 -3.00 0.33%
30.09.2014 - 743.00 - 526.00 - 217.00 41.25% - 744.00 1.00 -0.13%
30.06.2014 - 526.00 -5.00 - 521.00 10 420.00% - 747.00 221.00 -29.59%
31.03.2014 -5.00 - 915.00 910.00 -99.45% -7.00 2.00 -28.57%
31.12.2013 - 915.00 - 744.00 - 171.00 22.98% - 862.00 -53.00 6.15%
30.09.2013 - 744.00 - 747.00 3.00 -0.40% - 644.00 - 100.00 15.53%
30.06.2013 - 747.00 -7.00 - 740.00 10 571.43% - 443.00 - 304.00 68.62%
31.03.2013 -7.00 - 862.00 855.00 -99.19% 23.00 -30.00 - 130.43%
31.12.2012 - 862.00 - 644.00 - 218.00 33.85% - 696.00 - 166.00 23.85%
30.09.2012 - 644.00 - 443.00 - 201.00 45.37% - 604.00 -40.00 6.62%
30.06.2012 - 443.00 23.00 - 466.00 -2 026.09% - 326.00 - 117.00 35.89%
31.03.2012 23.00 - 696.00 719.00 - 103.30% 65.00 -42.00 -64.62%
31.12.2011 - 696.00 - 604.00 -92.00 15.23% - 704.00 8.00 -1.14%
30.09.2011 - 604.00 - 326.00 - 278.00 85.28% - 590.00 -14.00 2.37%
30.06.2011 - 326.00 65.00 - 391.00 - 601.54% - 296.00 -30.00 10.14%
31.03.2011 65.00 - 704.00 769.00 - 109.23% -26.00 91.00 - 350.00%
31.12.2010 - 704.00 - 590.00 - 114.00 19.32% - 325.00 - 379.00 116.62%
30.09.2010 - 590.00 - 296.00 - 294.00 99.32% - 286.00 - 304.00 106.29%
30.06.2010 - 296.00 -26.00 - 270.00 1 038.46% -77.00 - 219.00 284.42%
31.03.2010 -26.00 - 325.00 299.00 -92.00% 14.00 -40.00 - 285.71%
31.12.2009 - 325.00 - 286.00 -39.00 13.64% - 351.00 26.00 -7.41%
30.09.2009 - 286.00 -77.00 - 209.00 271.43% - 203.00 -83.00 40.89%
30.06.2009 -77.00 14.00 -91.00 - 650.00% 2.00 -79.00 -3 950.00%
31.03.2009 14.00 - 351.00 365.00 - 103.99% 40.00 -26.00 -65.00%
31.12.2008 - 351.00 - 203.00 - 148.00 72.91% 328.00 - 679.00 - 207.01%
30.09.2008 - 203.00 2.00 - 205.00 -10 250.00% 305.00 - 508.00 - 166.56%
30.06.2008 2.00 40.00 -38.00 -95.00% 338.00 - 336.00 -99.41%
31.03.2008 40.00 328.00 - 288.00 -87.80% 166.00 - 126.00 -75.90%
31.12.2007 328.00 305.00 23.00 7.54% 155.00 173.00 111.61%
30.09.2007 305.00 338.00 -33.00 -9.76% 95.00 210.00 221.05%
30.06.2007 338.00 166.00 172.00 103.61% 66.00 272.00 412.12%
31.03.2007 166.00 155.00 11.00 7.10% 121.00 45.00 37.19%
31.12.2006 155.00 95.00 60.00 63.16% 215.00 -60.00 -27.91%
30.09.2006 95.00 66.00 29.00 43.94% 115.00 -20.00 -17.39%
30.06.2006 66.00 121.00 -55.00 -45.45% 88.00 -22.00 -25.00%
31.03.2006 121.00 215.00 -94.00 -43.72% 127.00 -6.00 -4.72%
31.12.2005 215.00 115.00 100.00 86.96% 90.00 125.00 138.89%
30.09.2005 115.00 88.00 27.00 30.68% 97.00 18.00 18.56%
30.06.2005 88.00 127.00 -39.00 -30.71% 115.00 -27.00 -23.48%
31.03.2005 127.00 90.00 37.00 41.11% 76.00 51.00 67.11%
31.12.2004 90.00 97.00 -7.00 -7.22% 35.00 55.00 157.14%
30.09.2004 97.00 115.00 -18.00 -15.65% 2.00 95.00 4 750.00%
30.06.2004 115.00 76.00 39.00 51.32% -3.00 118.00 -3 933.33%
31.03.2004 76.00 35.00 41.00 117.14% 59.00 17.00 28.81%
31.12.2003 35.00 2.00 33.00 1 650.00% - 172.00 207.00 - 120.35%
30.09.2003 2.00 -3.00 5.00 - 166.67% - 201.00 203.00 - 101.00%
30.06.2003 -3.00 59.00 -62.00 - 105.08% - 139.00 136.00 -97.84%
31.03.2003 59.00 - 172.00 231.00 - 134.30% - 101.00 160.00 - 158.42%
31.12.2002 - 172.00 - 201.00 29.00 -14.43% - 263.00 91.00 -34.60%
30.09.2002 - 201.00 - 139.00 -62.00 44.60% - 326.00 125.00 -38.34%
30.06.2002 - 139.00 - 101.00 -38.00 37.62% - 241.00 102.00 -42.32%
31.03.2002 - 101.00 - 263.00 162.00 -61.60% -65.00 -36.00 55.38%
31.12.2001 - 263.00 - 326.00 63.00 -19.33% - 213.00 -50.00 23.47%
30.09.2001 - 326.00 - 241.00 -85.00 35.27% - 127.00 - 199.00 156.69%
30.06.2001 - 241.00 -65.00 - 176.00 270.77% - 110.00 - 131.00 119.09%
31.03.2001 -65.00 - 213.00 148.00 -69.48% -47.00 -18.00 38.30%
31.12.2000 - 213.00 - 127.00 -86.00 67.72% - 313.00 100.00 -31.95%
30.09.2000 - 127.00 - 110.00 -17.00 15.45% - 274.00 147.00 -53.65%
30.06.2000 - 110.00 -47.00 -63.00 134.04% - 191.00 81.00 -42.41%
31.03.2000 -47.00 - 313.00 266.00 -84.98% -78.00 31.00 -39.74%
31.12.1999 - 313.00 - 274.00 -39.00 14.23% - 254.00 -59.00 23.23%
30.09.1999 - 274.00 - 191.00 -83.00 43.46% - 210.00 -64.00 30.48%
30.06.1999 - 191.00 -78.00 - 113.00 144.87% - 110.00 -81.00 73.64%
31.03.1999 -78.00 - 254.00 176.00 -69.29% -39.00 -39.00 100.00%
31.12.1998 - 254.00 - 210.00 -44.00 20.95% - 382.00 128.00 -33.51%
30.09.1998 - 210.00 - 110.00 - 100.00 90.91% - 302.00 92.00 -30.46%
30.06.1998 - 110.00 -39.00 -71.00 182.05% - 186.00 76.00 -40.86%
31.03.1998 -39.00 - 382.00 343.00 -89.79% -69.00 30.00 -43.48%
31.12.1997 - 382.00 - 302.00 -80.00 26.49% - 310.00 -72.00 23.23%
30.09.1997 - 302.00 - 186.00 - 116.00 62.37% - 221.00 -81.00 36.65%
30.06.1997 - 186.00 -69.00 - 117.00 169.57% - 123.00 -63.00 51.22%
31.03.1997 -69.00 - 310.00 241.00 -77.74% -32.00 -37.00 115.62%
31.12.1996 - 310.00 - 221.00 -89.00 40.27% - 169.00 - 141.00 83.43%
30.09.1996 - 221.00 - 123.00 -98.00 79.67% - 135.00 -86.00 63.70%
30.06.1996 - 123.00 -32.00 -91.00 284.38% -96.00 -27.00 28.12%
31.03.1996 -32.00 - 169.00 137.00 -81.06% -60.00 28.00 -46.67%
31.12.1995 - 169.00 - 135.00 -34.00 25.19% -70.00 -99.00 141.43%
30.09.1995 - 135.00 -96.00 -39.00 40.62% -45.00 -90.00 200.00%
30.06.1995 -96.00 -60.00 -36.00 60.00% -29.00 -67.00 231.03%
31.03.1995 -60.00 -70.00 10.00 -14.29% -14.00 -46.00 328.57%
31.12.1994 -70.00 -45.00 -25.00 55.56% 2.00 -72.00 -3 600.00%
30.09.1994 -45.00 -29.00 -16.00 55.17% 5.00 -50.00 -1 000.00%
30.06.1994 -29.00 -14.00 -15.00 107.14% 5.00 -34.00 - 680.00%
31.03.1994 -14.00 2.00 -16.00 - 800.00% 4.00 -18.00 - 450.00%
31.12.1993 2.00 5.00 -3.00 -60.00% - - -
30.09.1993 5.00 5.00 0.00 0.00 - - -
30.06.1993 5.00 4.00 1.00 25.00% - - -
31.03.1993 4.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

- Důchody z portfoliových investic- saldo - Graf
- Důchody z portfoliových investic- saldo - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- Důchody z portfoliových investic- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
- Důchody z portfoliových investic- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
- Důchody z portfoliových investic- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
- Důchody z portfoliových investic- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
- Důchody z portfoliových investic- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
- Důchody z portfoliových investic- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
- Důchody z portfoliových investic- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
- Důchody z portfoliových investic- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
- Důchody z portfoliových investic- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
- Důchody z portfoliových investic- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Důchod z vlastnictví (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
z toho: starobní a vdovské důchody (COFOG 10.2.0 + COFOG 10.3.0) (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní placené důchody z vlastnictví (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Běžné daně z důchodu, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Běžné výdaje z důchodů, jmění a jiné, placené korporacemi vládním institucím institucím a zbytku světa (1c_vládní spotřeba a ostatní nefinanční kategorie (S.13))
Běžné výdaje z důchodů, jmění a jiné, placené vládním institucím a zbytku světa domácnostmi a neziskovými institucemi sloužící domácnostem (NISD) (1c_vládní spotřeba a ostatní nefinanční kategorie (S.13))
Běžný účet - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Zboží - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies