.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Prvotních důchodů v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Prvotních důchodů v mil. CZK (EUR*)

@[$--ERR--]

Graf hodnot, Položky Prvotních důchodů v mil. CZK (USD*)

@[$--ERR--]*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... .3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2000 7 577.00
Min 31.12.1993 -2 370.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2018 2 410.00 2 540.00 - 130.00 -5.12% 4 005.00 -1 595.00 -39.83%
31.03.2018 2 540.00 2 408.00 132.00 5.48% 3 863.00 -1 323.00 -34.25%
31.12.2017 2 408.00 3 186.00 - 778.00 -24.42% 2 463.00 -55.00 -2.23%
30.09.2017 3 186.00 4 005.00 - 819.00 -20.45% 2 737.00 449.00 16.40%
30.06.2017 4 005.00 3 863.00 142.00 3.68% 2 294.00 1 711.00 74.59%
31.03.2017 3 863.00 2 463.00 1 400.00 56.84% 2 231.00 1 632.00 73.15%
31.12.2016 2 463.00 2 737.00 - 274.00 -10.01% 1 376.00 1 087.00 79.00%
30.09.2016 2 737.00 2 294.00 443.00 19.31% 2 076.00 661.00 31.84%
30.06.2016 2 294.00 2 231.00 63.00 2.82% 2 040.00 254.00 12.45%
31.03.2016 2 231.00 1 376.00 855.00 62.14% 3 106.00 - 875.00 -28.17%
31.12.2015 1 376.00 2 076.00 - 700.00 -33.72% 1 477.00 - 101.00 -6.84%
30.09.2015 2 076.00 2 040.00 36.00 1.76% 2 224.00 - 148.00 -6.65%
30.06.2015 2 040.00 3 106.00 -1 066.00 -34.32% 2 798.00 - 758.00 -27.09%
31.03.2015 3 106.00 1 477.00 1 629.00 110.29% 2 359.00 747.00 31.67%
31.12.2014 1 477.00 2 224.00 - 747.00 -33.59% 1 046.00 431.00 41.20%
30.09.2014 2 224.00 2 798.00 - 574.00 -20.51% 2 049.00 175.00 8.54%
30.06.2014 2 798.00 2 359.00 439.00 18.61% 2 062.00 736.00 35.69%
31.03.2014 2 359.00 1 046.00 1 313.00 125.53% 222.00 2 137.00 962.61%
31.12.2013 1 046.00 2 049.00 -1 003.00 -48.95% 328.00 718.00 218.90%
30.09.2013 2 049.00 2 062.00 -13.00 -0.63% - 322.00 2 371.00 - 736.34%
30.06.2013 2 062.00 222.00 1 840.00 828.83% 58.00 2 004.00 3 455.17%
31.03.2013 222.00 328.00 - 106.00 -32.32% 509.00 - 287.00 -56.38%
31.12.2012 328.00 - 322.00 650.00 - 201.86% 3 346.00 -3 018.00 -90.20%
30.09.2012 - 322.00 58.00 - 380.00 - 655.17% 2 671.00 -2 993.00 - 112.06%
30.06.2012 58.00 509.00 - 451.00 -88.61% 2 720.00 -2 662.00 -97.87%
31.03.2012 509.00 3 346.00 -2 837.00 -84.79% 3 339.00 -2 830.00 -84.76%
31.12.2011 3 346.00 2 671.00 675.00 25.27% 2 974.00 372.00 12.51%
30.09.2011 2 671.00 2 720.00 -49.00 -1.80% 3 017.00 - 346.00 -11.47%
30.06.2011 2 720.00 3 339.00 - 619.00 -18.54% 3 521.00 - 801.00 -22.75%
31.03.2011 3 339.00 2 974.00 365.00 12.27% 3 023.00 316.00 10.45%
31.12.2010 2 974.00 3 017.00 -43.00 -1.43% 2 692.00 282.00 10.48%
30.09.2010 3 017.00 3 521.00 - 504.00 -14.31% 2 950.00 67.00 2.27%
30.06.2010 3 521.00 3 023.00 498.00 16.47% 2 674.00 847.00 31.68%
31.03.2010 3 023.00 2 692.00 331.00 12.30% 3 465.00 - 442.00 -12.76%
31.12.2009 2 692.00 2 950.00 - 258.00 -8.75% 3 685.00 - 993.00 -26.95%
30.09.2009 2 950.00 2 674.00 276.00 10.32% 5 242.00 -2 292.00 -43.72%
30.06.2009 2 674.00 3 465.00 - 791.00 -22.83% 4 344.00 -1 670.00 -38.44%
31.03.2009 3 465.00 3 685.00 - 220.00 -5.97% 3 704.00 - 239.00 -6.45%
31.12.2008 3 685.00 5 242.00 -1 557.00 -29.70% -1 795.00 5 480.00 - 305.29%
30.09.2008 5 242.00 4 344.00 898.00 20.67% 207.00 5 035.00 2 432.37%
30.06.2008 4 344.00 3 704.00 640.00 17.28% - 984.00 5 328.00 - 541.46%
31.03.2008 3 704.00 -1 795.00 5 499.00 - 306.35% -1 603.00 5 307.00 - 331.07%
31.12.2007 -1 795.00 207.00 -2 002.00 - 967.15% -1 082.00 - 713.00 65.90%
30.09.2007 207.00 - 984.00 1 191.00 - 121.04% -1 187.00 1 394.00 - 117.44%
30.06.2007 - 984.00 -1 603.00 619.00 -38.62% - 811.00 - 173.00 21.33%
31.03.2007 -1 603.00 -1 082.00 - 521.00 48.15% - 463.00 -1 140.00 246.22%
31.12.2006 -1 082.00 -1 187.00 105.00 -8.85% -1 984.00 902.00 -45.46%
30.09.2006 -1 187.00 - 811.00 - 376.00 46.36% -1 627.00 440.00 -27.04%
30.06.2006 - 811.00 - 463.00 - 348.00 75.16% -1 079.00 268.00 -24.84%
31.03.2006 - 463.00 -1 984.00 1 521.00 -76.66% -1 389.00 926.00 -66.67%
31.12.2005 -1 984.00 -1 627.00 - 357.00 21.94% - 943.00 -1 041.00 110.39%
30.09.2005 -1 627.00 -1 079.00 - 548.00 50.79% -1 142.00 - 485.00 42.47%
30.06.2005 -1 079.00 -1 389.00 310.00 -22.32% -1 175.00 96.00 -8.17%
31.03.2005 -1 389.00 - 943.00 - 446.00 47.30% -1 270.00 - 119.00 9.37%
31.12.2004 - 943.00 -1 142.00 199.00 -17.43% 1 935.00 -2 878.00 - 148.73%
30.09.2004 -1 142.00 -1 175.00 33.00 -2.81% 2 653.00 -3 795.00 - 143.05%
30.06.2004 -1 175.00 -1 270.00 95.00 -7.48% 2 966.00 -4 141.00 - 139.62%
31.03.2004 -1 270.00 1 935.00 -3 205.00 - 165.63% 3 046.00 -4 316.00 - 141.69%
31.12.2003 1 935.00 2 653.00 - 718.00 -27.06% 544.00 1 391.00 255.70%
30.09.2003 2 653.00 2 966.00 - 313.00 -10.55% 4 739.00 -2 086.00 -44.02%
30.06.2003 2 966.00 3 046.00 -80.00 -2.63% 4 423.00 -1 457.00 -32.94%
31.03.2003 3 046.00 544.00 2 502.00 459.93% 3 718.00 - 672.00 -18.07%
31.12.2002 544.00 4 739.00 -4 195.00 -88.52% 4 424.00 -3 880.00 -87.70%
30.09.2002 4 739.00 4 423.00 316.00 7.14% 5 524.00 - 785.00 -14.21%
30.06.2002 4 423.00 3 718.00 705.00 18.96% 5 739.00 -1 316.00 -22.93%
31.03.2002 3 718.00 4 424.00 - 706.00 -15.96% 5 510.00 -1 792.00 -32.52%
31.12.2001 4 424.00 5 524.00 -1 100.00 -19.91% 2 649.00 1 775.00 67.01%
30.09.2001 5 524.00 5 739.00 - 215.00 -3.75% 7 577.00 -2 053.00 -27.10%
30.06.2001 5 739.00 5 510.00 229.00 4.16% 5 567.00 172.00 3.09%
31.03.2001 5 510.00 2 649.00 2 861.00 108.00% 4 351.00 1 159.00 26.64%
31.12.2000 2 649.00 7 577.00 -4 928.00 -65.04% 4 059.00 -1 410.00 -34.74%
30.09.2000 7 577.00 5 567.00 2 010.00 36.11% 3 032.00 4 545.00 149.90%
30.06.2000 5 567.00 4 351.00 1 216.00 27.95% 2 828.00 2 739.00 96.85%
31.03.2000 4 351.00 4 059.00 292.00 7.19% 1 757.00 2 594.00 147.64%
31.12.1999 4 059.00 3 032.00 1 027.00 33.87% 1 078.00 2 981.00 276.53%
30.09.1999 3 032.00 2 828.00 204.00 7.21% 216.00 2 816.00 1 303.70%
30.06.1999 2 828.00 1 757.00 1 071.00 60.96% -78.00 2 906.00 -3 725.64%
31.03.1999 1 757.00 1 078.00 679.00 62.99% - 776.00 2 533.00 - 326.42%
31.12.1998 1 078.00 216.00 862.00 399.07% - 930.00 2 008.00 - 215.91%
30.09.1998 216.00 -78.00 294.00 - 376.92% -95.00 311.00 - 327.37%
30.06.1998 -78.00 - 776.00 698.00 -89.95% - 130.00 52.00 -40.00%
31.03.1998 - 776.00 - 930.00 154.00 -16.56% -1 412.00 636.00 -45.04%
31.12.1997 - 930.00 -95.00 - 835.00 878.95% - 537.00 - 393.00 73.18%
30.09.1997 -95.00 - 130.00 35.00 -26.92% -1 418.00 1 323.00 -93.30%
30.06.1997 - 130.00 -1 412.00 1 282.00 -90.79% -1 002.00 872.00 -87.03%
31.03.1997 -1 412.00 - 537.00 - 875.00 162.94% 276.00 -1 688.00 - 611.59%
31.12.1996 - 537.00 -1 418.00 881.00 -62.13% 148.00 - 685.00 - 462.84%
30.09.1996 -1 418.00 -1 002.00 - 416.00 41.52% -78.00 -1 340.00 1 717.95%
30.06.1996 -1 002.00 276.00 -1 278.00 - 463.04% 1 804.00 -2 806.00 - 155.54%
31.03.1996 276.00 148.00 128.00 86.49% 7.00 269.00 3 842.86%
31.12.1995 148.00 -78.00 226.00 - 289.74% - 872.00 1 020.00 - 116.97%
30.09.1995 -78.00 1 804.00 -1 882.00 - 104.32% 109.00 - 187.00 - 171.56%
30.06.1995 1 804.00 7.00 1 797.00 25 671.43% - 238.00 2 042.00 - 857.98%
31.03.1995 7.00 - 872.00 879.00 - 100.80% - 144.00 151.00 - 104.86%
31.12.1994 - 872.00 109.00 - 981.00 - 900.00% -2 370.00 1 498.00 -63.21%
30.09.1994 109.00 - 238.00 347.00 - 145.80% -2 143.00 2 252.00 - 105.09%
30.06.1994 - 238.00 - 144.00 -94.00 65.28% -1 909.00 1 671.00 -87.53%
31.03.1994 - 144.00 -2 370.00 2 226.00 -93.92% - 860.00 716.00 -83.26%
31.12.1993 -2 370.00 -2 143.00 - 227.00 10.59% - - -
30.09.1993 -2 143.00 -1 909.00 - 234.00 12.26% - - -
30.06.1993 -1 909.00 - 860.00 -1 049.00 121.98% - - -
31.03.1993 - 860.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 4 950.00 13 462.00 -8 512.00 -63.23% 13 462.00 -8 512.00 -63.23%
01.01.2017 13 462.00 9 725.00 3 737.00 38.43% 9 725.00 3 737.00 38.43%
01.01.2016 9 725.00 8 598.00 1 127.00 13.11% 8 598.00 1 127.00 13.11%
01.01.2015 8 598.00 8 858.00 - 260.00 -2.94% 8 858.00 - 260.00 -2.94%
01.01.2014 8 858.00 5 379.00 3 479.00 64.68% 5 379.00 3 479.00 64.68%
01.01.2013 5 379.00 573.00 4 806.00 838.74% 573.00 4 806.00 838.74%
01.01.2012 573.00 12 076.00 -11 503.00 -95.25% 12 076.00 -11 503.00 -95.25%
01.01.2011 12 076.00 12 535.00 - 459.00 -3.66% 12 535.00 - 459.00 -3.66%
01.01.2010 12 535.00 11 781.00 754.00 6.40% 11 781.00 754.00 6.40%
01.01.2009 11 781.00 16 975.00 -5 194.00 -30.60% 16 975.00 -5 194.00 -30.60%
01.01.2008 16 975.00 -4 175.00 21 150.00 - 506.59% -4 175.00 21 150.00 - 506.59%
01.01.2007 -4 175.00 -3 543.00 - 632.00 17.84% -3 543.00 - 632.00 17.84%
01.01.2006 -3 543.00 -6 079.00 2 536.00 -41.72% -6 079.00 2 536.00 -41.72%
01.01.2005 -6 079.00 -4 530.00 -1 549.00 34.19% -4 530.00 -1 549.00 34.19%
01.01.2004 -4 530.00 10 600.00 -15 130.00 - 142.74% 10 600.00 -15 130.00 - 142.74%
01.01.2003 10 600.00 13 424.00 -2 824.00 -21.04% 13 424.00 -2 824.00 -21.04%
01.01.2002 13 424.00 21 197.00 -7 773.00 -36.67% 21 197.00 -7 773.00 -36.67%
01.01.2001 21 197.00 20 144.00 1 053.00 5.23% 20 144.00 1 053.00 5.23%
01.01.2000 20 144.00 11 676.00 8 468.00 72.52% 11 676.00 8 468.00 72.52%
01.01.1999 11 676.00 440.00 11 236.00 2 553.64% 440.00 11 236.00 2 553.64%
01.01.1998 440.00 -2 567.00 3 007.00 - 117.14% -2 567.00 3 007.00 - 117.14%
01.01.1997 -2 567.00 -2 681.00 114.00 -4.25% -2 681.00 114.00 -4.25%
01.01.1996 -2 681.00 1 881.00 -4 562.00 - 242.53% 1 881.00 -4 562.00 - 242.53%
01.01.1995 1 881.00 -1 145.00 3 026.00 - 264.28% -1 145.00 3 026.00 - 264.28%
01.01.1994 -1 145.00 -7 282.00 6 137.00 -84.28% -7 282.00 6 137.00 -84.28%
01.01.1993 -7 282.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.3) Non-financial corporations: Loans over CZK 30 million - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.1) Households: Up to 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies