1-FÚ-Přímé investice (FD)-A (Položky Přímých investic v mil. EUR) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Přímých investic v mil. EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1-FÚ-Přímé investice (FD)-A - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2014 -1 522.00
Max 31.12.2007 3 080.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2018 658.00 370.00 288.00 77.84% 544.00 114.00 20.96%
31.03.2018 370.00 429.00 -59.00 -13.75% 580.00 - 210.00 -36.21%
31.12.2017 429.00 1 558.00 -1 129.00 -72.46% 1 955.00 -1 526.00 -78.06%
30.09.2017 1 558.00 544.00 1 014.00 186.40% 389.00 1 169.00 300.51%
30.06.2017 544.00 580.00 -36.00 -6.21% - 940.00 1 484.00 - 157.87%
31.03.2017 580.00 1 955.00 -1 375.00 -70.33% 1 508.00 - 928.00 -61.54%
31.12.2016 1 955.00 389.00 1 566.00 402.57% 1 233.00 722.00 58.56%
30.09.2016 389.00 - 940.00 1 329.00 - 141.38% 1 419.00 -1 030.00 -72.59%
30.06.2016 - 940.00 1 508.00 -2 448.00 - 162.33% - 229.00 - 711.00 310.48%
31.03.2016 1 508.00 1 233.00 275.00 22.30% 931.00 577.00 61.98%
31.12.2015 1 233.00 1 419.00 - 186.00 -13.11% 1 641.00 - 408.00 -24.86%
30.09.2015 1 419.00 - 229.00 1 648.00 - 719.65% 1 638.00 - 219.00 -13.37%
30.06.2015 - 229.00 931.00 -1 160.00 - 124.60% -1 522.00 1 293.00 -84.95%
31.03.2015 931.00 1 641.00 - 710.00 -43.27% 1 419.00 - 488.00 -34.39%
31.12.2014 1 641.00 1 638.00 3.00 0.18% 1 380.00 261.00 18.91%
30.09.2014 1 638.00 -1 522.00 3 160.00 - 207.62% 1 471.00 167.00 11.35%
30.06.2014 -1 522.00 1 419.00 -2 941.00 - 207.26% 1 459.00 -2 981.00 - 204.32%
31.03.2014 1 419.00 1 380.00 39.00 2.83% 1 471.00 -52.00 -3.54%
31.12.2013 1 380.00 1 471.00 -91.00 -6.19% 1 671.00 - 291.00 -17.41%
30.09.2013 1 471.00 1 459.00 12.00 0.82% 1 117.00 354.00 31.69%
30.06.2013 1 459.00 1 471.00 -12.00 -0.82% - 849.00 2 308.00 - 271.85%
31.03.2013 1 471.00 1 671.00 - 200.00 -11.97% 624.00 847.00 135.74%
31.12.2012 1 671.00 1 117.00 554.00 49.60% 1 395.00 276.00 19.78%
30.09.2012 1 117.00 - 849.00 1 966.00 - 231.57% - 340.00 1 457.00 - 428.53%
30.06.2012 - 849.00 624.00 -1 473.00 - 236.06% 721.00 -1 570.00 - 217.75%
31.03.2012 624.00 1 395.00 - 771.00 -55.27% - 635.00 1 259.00 - 198.27%
31.12.2011 1 395.00 - 340.00 1 735.00 - 510.29% 781.00 614.00 78.62%
30.09.2011 - 340.00 721.00 -1 061.00 - 147.16% 1 494.00 -1 834.00 - 122.76%
30.06.2011 721.00 - 635.00 1 356.00 - 213.54% 464.00 257.00 55.39%
31.03.2011 - 635.00 781.00 -1 416.00 - 181.31% 1 236.00 -1 871.00 - 151.38%
31.12.2010 781.00 1 494.00 - 713.00 -47.72% 211.00 570.00 270.14%
30.09.2010 1 494.00 464.00 1 030.00 221.98% 1 408.00 86.00 6.11%
30.06.2010 464.00 1 236.00 - 772.00 -62.46% 699.00 - 235.00 -33.62%
31.03.2010 1 236.00 211.00 1 025.00 485.78% 76.00 1 160.00 1 526.32%
31.12.2009 211.00 1 408.00 -1 197.00 -85.01% 923.00 - 712.00 -77.14%
30.09.2009 1 408.00 699.00 709.00 101.43% 1 167.00 241.00 20.65%
30.06.2009 699.00 76.00 623.00 819.74% 591.00 108.00 18.27%
31.03.2009 76.00 923.00 - 847.00 -91.77% 1 742.00 -1 666.00 -95.64%
31.12.2008 923.00 1 167.00 - 244.00 -20.91% 3 080.00 -2 157.00 -70.03%
30.09.2008 1 167.00 591.00 576.00 97.46% -30.00 1 197.00 -3 990.00%
30.06.2008 591.00 1 742.00 -1 151.00 -66.07% 542.00 49.00 9.04%
31.03.2008 1 742.00 3 080.00 -1 338.00 -43.44% - 217.00 1 959.00 - 902.76%
31.12.2007 3 080.00 -30.00 3 110.00 -10 366.67% 2 189.00 891.00 40.70%
30.09.2007 -30.00 542.00 - 572.00 - 105.53% - 281.00 251.00 -89.32%
30.06.2007 542.00 - 217.00 759.00 - 349.77% -38.00 580.00 -1 526.32%
31.03.2007 - 217.00 2 189.00 -2 406.00 - 109.91% 604.00 - 821.00 - 135.93%
31.12.2006 2 189.00 - 281.00 2 470.00 - 879.00% -91.00 2 280.00 -2 505.49%
30.09.2006 - 281.00 -38.00 - 243.00 639.47% 149.00 - 430.00 - 288.59%
30.06.2006 -38.00 604.00 - 642.00 - 106.29% 1 357.00 -1 395.00 - 102.80%
31.03.2006 604.00 -91.00 695.00 - 763.74% 247.00 357.00 144.53%
31.12.2005 -91.00 149.00 - 240.00 - 161.07% 740.00 - 831.00 - 112.30%
30.09.2005 149.00 1 357.00 -1 208.00 -89.02% 565.00 - 416.00 -73.63%
30.06.2005 1 357.00 247.00 1 110.00 449.39% 451.00 906.00 200.89%
31.03.2005 247.00 740.00 - 493.00 -66.62% 253.00 -6.00 -2.37%
31.12.2004 740.00 565.00 175.00 30.97% 53.00 687.00 1 296.23%
30.09.2004 565.00 451.00 114.00 25.28% 26.00 539.00 2 073.08%
30.06.2004 451.00 253.00 198.00 78.26% 67.00 384.00 573.13%
31.03.2004 253.00 53.00 200.00 377.36% 37.00 216.00 583.78%
31.12.2003 53.00 26.00 27.00 103.85% 77.00 -24.00 -31.17%
30.09.2003 26.00 67.00 -41.00 -61.19% 52.00 -26.00 -50.00%
30.06.2003 67.00 37.00 30.00 81.08% 72.00 -5.00 -6.94%
31.03.2003 37.00 77.00 -40.00 -51.95% 22.00 15.00 68.18%
31.12.2002 77.00 52.00 25.00 48.08% 27.00 50.00 185.19%
30.09.2002 52.00 72.00 -20.00 -27.78% 74.00 -22.00 -29.73%
30.06.2002 72.00 22.00 50.00 227.27% 47.00 25.00 53.19%
31.03.2002 22.00 27.00 -5.00 -18.52% 39.00 -17.00 -43.59%
31.12.2001 27.00 74.00 -47.00 -63.51% 18.00 9.00 50.00%
30.09.2001 74.00 47.00 27.00 57.45% 6.00 68.00 1 133.33%
30.06.2001 47.00 39.00 8.00 20.51% 12.00 35.00 291.67%
31.03.2001 39.00 18.00 21.00 116.67% 10.00 29.00 290.00%
31.12.2000 18.00 6.00 12.00 200.00% 6.00 12.00 200.00%
30.09.2000 6.00 12.00 -6.00 -50.00% 35.00 -29.00 -82.86%
30.06.2000 12.00 10.00 2.00 20.00% 24.00 -12.00 -50.00%
31.03.2000 10.00 6.00 4.00 66.67% 20.00 -10.00 -50.00%
31.12.1999 6.00 35.00 -29.00 -82.86% 11.00 -5.00 -45.45%
30.09.1999 35.00 24.00 11.00 45.83% 8.00 27.00 337.50%
30.06.1999 24.00 20.00 4.00 20.00% 92.00 -68.00 -73.91%
31.03.1999 20.00 11.00 9.00 81.82% 2.00 18.00 900.00%
31.12.1998 11.00 8.00 3.00 37.50% 1.00 10.00 1 000.00%
30.09.1998 8.00 92.00 -84.00 -91.30% 1.00 7.00 700.00%
30.06.1998 92.00 2.00 90.00 4 500.00% 0.00 92.00 -
31.03.1998 2.00 1.00 1.00 100.00% 20.00 -18.00 -90.00%
31.12.1997 1.00 1.00 0.00 0.00 12.00 -11.00 -91.67%
30.09.1997 1.00 0.00 1.00 - 92.00 -91.00 -98.91%
30.06.1997 0.00 20.00 -20.00 - 3.00 -3.00 -
31.03.1997 20.00 12.00 8.00 66.67% 16.00 4.00 25.00%
31.12.1996 12.00 92.00 -80.00 -86.96% 11.00 1.00 9.09%
30.09.1996 92.00 3.00 89.00 2 966.67% 4.00 88.00 2 200.00%
30.06.1996 3.00 16.00 -13.00 -81.25% 7.00 -4.00 -57.14%
31.03.1996 16.00 11.00 5.00 45.45% 7.00 9.00 128.57%
31.12.1995 11.00 4.00 7.00 175.00% 6.00 5.00 83.33%
30.09.1995 4.00 7.00 -3.00 -42.86% 9.00 -5.00 -55.56%
30.06.1995 7.00 7.00 0.00 0.00 2.00 5.00 250.00%
31.03.1995 7.00 6.00 1.00 16.67% 84.00 -77.00 -91.67%
31.12.1994 6.00 9.00 -3.00 -33.33% 5.00 1.00 20.00%
30.09.1994 9.00 2.00 7.00 350.00% 46.00 -37.00 -80.43%
30.06.1994 2.00 84.00 -82.00 -97.62% 15.00 -13.00 -86.67%
31.03.1994 84.00 5.00 79.00 1 580.00% 13.00 71.00 546.15%
31.12.1993 5.00 46.00 -41.00 -89.13% - - -
30.09.1993 46.00 15.00 31.00 206.67% - - -
30.06.1993 15.00 13.00 2.00 15.38% - - -
31.03.1993 13.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 1 028.00 3 111.00 -2 083.00 -66.96% 3 111.00 -2 083.00 -66.96%
01.01.2017 3 111.00 2 912.00 199.00 6.83% 2 912.00 199.00 6.83%
01.01.2016 2 912.00 3 354.00 - 442.00 -13.18% 3 354.00 - 442.00 -13.18%
01.01.2015 3 354.00 3 176.00 178.00 5.60% 3 176.00 178.00 5.60%
01.01.2014 3 176.00 5 781.00 -2 605.00 -45.06% 5 781.00 -2 605.00 -45.06%
01.01.2013 5 781.00 2 563.00 3 218.00 125.56% 2 563.00 3 218.00 125.56%
01.01.2012 2 563.00 1 141.00 1 422.00 124.63% 1 141.00 1 422.00 124.63%
01.01.2011 1 141.00 3 975.00 -2 834.00 -71.30% 3 975.00 -2 834.00 -71.30%
01.01.2010 3 975.00 2 394.00 1 581.00 66.04% 2 394.00 1 581.00 66.04%
01.01.2009 2 394.00 4 423.00 -2 029.00 -45.87% 4 423.00 -2 029.00 -45.87%
01.01.2008 4 423.00 3 375.00 1 048.00 31.05% 3 375.00 1 048.00 31.05%
01.01.2007 3 375.00 2 474.00 901.00 36.42% 2 474.00 901.00 36.42%
01.01.2006 2 474.00 1 662.00 812.00 48.86% 1 662.00 812.00 48.86%
01.01.2005 1 662.00 2 009.00 - 347.00 -17.27% 2 009.00 - 347.00 -17.27%
01.01.2004 2 009.00 183.00 1 826.00 997.81% 183.00 1 826.00 997.81%
01.01.2003 183.00 223.00 -40.00 -17.94% 223.00 -40.00 -17.94%
01.01.2002 223.00 187.00 36.00 19.25% 187.00 36.00 19.25%
01.01.2001 187.00 46.00 141.00 306.52% 46.00 141.00 306.52%
01.01.2000 46.00 85.00 -39.00 -45.88% 85.00 -39.00 -45.88%
01.01.1999 85.00 113.00 -28.00 -24.78% 113.00 -28.00 -24.78%
01.01.1998 113.00 22.00 91.00 413.64% 22.00 91.00 413.64%
01.01.1997 22.00 123.00 - 101.00 -82.11% 123.00 - 101.00 -82.11%
01.01.1996 123.00 29.00 94.00 324.14% 29.00 94.00 324.14%
01.01.1995 29.00 101.00 -72.00 -71.29% 101.00 -72.00 -71.29%
01.01.1994 101.00 79.00 22.00 27.85% 79.00 22.00 27.85%
01.01.1993 79.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1-FÚ-Přímé investice (FD)-A - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1-FÚ-Přímé investice (FD)-A (Platební bilance v mil. CZK)
1-FÚ-Přímé investice (FD)-A (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
1-FÚ-Přímé investice (FD)-A (Platební bilance v mil. CZK)
1-FÚ-Přímé investice (FD)-A (Platební bilance v mil. EUR)
1-FÚ-Přímé investice (FD)-A (Platební bilance v mil. USD)
1-FÚ-Přímé investice (FD)-A (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
1-FÚ-Přímé investice (FD)-A (Položky Finančního účtu v mil. USD)
1-FÚ-Přímé investice (FD)-A (Položky Přímých investic v mil. CZK)
1-FÚ-Přímé investice (FD)-A (Položky Přímých investic v mil. EUR)
1-FÚ-Přímé investice (FD)-A (Položky Přímých investic v mil. USD)
Liabilities and equity, total (1. - 8.) (Insurance undertakings, total (in CZK thousands))
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies