2 - Služby -saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR - 2 - Služby -saldo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2001 1 407.70
Min 31.03.1993 170.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2018 899.40 1 405.40 - 506.00 -36.00% 1 211.30 - 311.90 -25.75%
30.06.2018 1 405.40 1 322.80 82.60 6.24% 1 272.70 132.70 10.43%
31.03.2018 1 322.80 1 123.10 199.70 17.78% 1 054.70 268.10 25.42%
31.12.2017 1 123.10 1 211.30 -88.20 -7.28% 1 005.60 117.50 11.68%
30.09.2017 1 211.30 1 272.70 -61.40 -4.82% 1 062.30 149.00 14.03%
30.06.2017 1 272.70 1 054.70 218.00 20.67% 973.60 299.10 30.72%
31.03.2017 1 054.70 1 005.60 49.10 4.88% 935.90 118.80 12.69%
31.12.2016 1 005.60 1 062.30 -56.70 -5.34% 715.20 290.40 40.60%
30.09.2016 1 062.30 973.60 88.70 9.11% 741.70 320.60 43.23%
30.06.2016 973.60 935.90 37.70 4.03% 710.60 263.00 37.01%
31.03.2016 935.90 715.20 220.70 30.86% 697.10 238.80 34.26%
31.12.2015 715.20 741.70 -26.50 -3.57% 287.20 428.00 149.03%
30.09.2015 741.70 710.60 31.10 4.38% 466.30 275.40 59.06%
30.06.2015 710.60 697.10 13.50 1.94% 554.70 155.90 28.11%
31.03.2015 697.10 287.20 409.90 142.72% 715.60 -18.50 -2.59%
31.12.2014 287.20 466.30 - 179.10 -38.41% 583.90 - 296.70 -50.81%
30.09.2014 466.30 554.70 -88.40 -15.94% 561.80 -95.50 -17.00%
30.06.2014 554.70 715.60 - 160.90 -22.48% 700.80 - 146.10 -20.85%
31.03.2014 715.60 583.90 131.70 22.56% 843.30 - 127.70 -15.14%
31.12.2013 583.90 561.80 22.10 3.93% 606.70 -22.80 -3.76%
30.09.2013 561.80 700.80 - 139.00 -19.83% 720.80 - 159.00 -22.06%
30.06.2013 700.80 843.30 - 142.50 -16.90% 818.00 - 117.20 -14.33%
31.03.2013 843.30 606.70 236.60 39.00% 949.40 - 106.10 -11.18%
31.12.2012 606.70 720.80 - 114.10 -15.83% 714.30 - 107.60 -15.06%
30.09.2012 720.80 818.00 -97.20 -11.88% 918.60 - 197.80 -21.53%
30.06.2012 818.00 949.40 - 131.40 -13.84% 939.60 - 121.60 -12.94%
31.03.2012 949.40 714.30 235.10 32.91% 702.50 246.90 35.15%
31.12.2011 714.30 918.60 - 204.30 -22.24% 685.70 28.60 4.17%
30.09.2011 918.60 939.60 -21.00 -2.23% 689.50 229.10 33.23%
30.06.2011 939.60 702.50 237.10 33.75% 994.00 -54.40 -5.47%
31.03.2011 702.50 685.70 16.80 2.45% 738.20 -35.70 -4.84%
31.12.2010 685.70 689.50 -3.80 -0.55% 751.60 -65.90 -8.77%
30.09.2010 689.50 994.00 - 304.50 -30.63% 913.10 - 223.60 -24.49%
30.06.2010 994.00 738.20 255.80 34.65% 752.20 241.80 32.15%
31.03.2010 738.20 751.60 -13.40 -1.78% 714.80 23.40 3.27%
31.12.2009 751.60 913.10 - 161.50 -17.69% 737.40 14.20 1.93%
30.09.2009 913.10 752.20 160.90 21.39% 901.70 11.40 1.26%
30.06.2009 752.20 714.80 37.40 5.23% 1 060.10 - 307.90 -29.04%
31.03.2009 714.80 737.40 -22.60 -3.06% 862.30 - 147.50 -17.11%
31.12.2008 737.40 901.70 - 164.30 -18.22% 616.00 121.40 19.71%
30.09.2008 901.70 1 060.10 - 158.40 -14.94% 640.50 261.20 40.78%
30.06.2008 1 060.10 862.30 197.80 22.94% 810.80 249.30 30.75%
31.03.2008 862.30 616.00 246.30 39.98% 572.70 289.60 50.57%
31.12.2007 616.00 640.50 -24.50 -3.83% 430.90 185.10 42.96%
30.09.2007 640.50 810.80 - 170.30 -21.00% 522.60 117.90 22.56%
30.06.2007 810.80 572.70 238.10 41.57% 538.10 272.70 50.68%
31.03.2007 572.70 430.90 141.80 32.91% 719.40 - 146.70 -20.39%
31.12.2006 430.90 522.60 -91.70 -17.55% 294.10 136.80 46.51%
30.09.2006 522.60 538.10 -15.50 -2.88% 405.70 116.90 28.81%
30.06.2006 538.10 719.40 - 181.30 -25.20% 510.70 27.40 5.37%
31.03.2006 719.40 294.10 425.30 144.61% 426.90 292.50 68.52%
31.12.2005 294.10 405.70 - 111.60 -27.51% 327.30 -33.20 -10.14%
30.09.2005 405.70 510.70 - 105.00 -20.56% 404.20 1.50 0.37%
30.06.2005 510.70 426.90 83.80 19.63% 897.50 - 386.80 -43.10%
31.03.2005 426.90 327.30 99.60 30.43% 926.90 - 500.00 -53.94%
31.12.2004 327.30 404.20 -76.90 -19.03% 898.70 - 571.40 -63.58%
30.09.2004 404.20 897.50 - 493.30 -54.96% 768.20 - 364.00 -47.38%
30.06.2004 897.50 926.90 -29.40 -3.17% 911.90 -14.40 -1.58%
31.03.2004 926.90 898.70 28.20 3.14% 916.60 10.30 1.12%
31.12.2003 898.70 768.20 130.50 16.99% 997.50 -98.80 -9.90%
30.09.2003 768.20 911.90 - 143.70 -15.76% 813.90 -45.70 -5.61%
30.06.2003 911.90 916.60 -4.70 -0.51% 1 113.30 - 201.40 -18.09%
31.03.2003 916.60 997.50 -80.90 -8.11% 1 156.90 - 240.30 -20.77%
31.12.2002 997.50 813.90 183.60 22.56% 1 244.60 - 247.10 -19.85%
30.09.2002 813.90 1 113.30 - 299.40 -26.89% 1 194.10 - 380.20 -31.84%
30.06.2002 1 113.30 1 156.90 -43.60 -3.77% 1 407.70 - 294.40 -20.91%
31.03.2002 1 156.90 1 244.60 -87.70 -7.05% 1 135.30 21.60 1.90%
31.12.2001 1 244.60 1 194.10 50.50 4.23% 1 195.70 48.90 4.09%
30.09.2001 1 194.10 1 407.70 - 213.60 -15.17% 1 251.00 -56.90 -4.55%
30.06.2001 1 407.70 1 135.30 272.40 23.99% 1 102.50 305.20 27.68%
31.03.2001 1 135.30 1 195.70 -60.40 -5.05% 1 029.40 105.90 10.29%
31.12.2000 1 195.70 1 251.00 -55.30 -4.42% 1 058.70 137.00 12.94%
30.09.2000 1 251.00 1 102.50 148.50 13.47% 1 075.10 175.90 16.36%
30.06.2000 1 102.50 1 029.40 73.10 7.10% 850.20 252.30 29.68%
31.03.2000 1 029.40 1 058.70 -29.30 -2.77% 579.60 449.80 77.61%
31.12.1999 1 058.70 1 075.10 -16.40 -1.53% 652.60 406.10 62.23%
30.09.1999 1 075.10 850.20 224.90 26.45% 767.30 307.80 40.11%
30.06.1999 850.20 579.60 270.60 46.69% 888.50 -38.30 -4.31%
31.03.1999 579.60 652.60 -73.00 -11.19% 638.50 -58.90 -9.22%
31.12.1998 652.60 767.30 - 114.70 -14.95% 781.40 - 128.80 -16.48%
30.09.1998 767.30 888.50 - 121.20 -13.64% 527.80 239.50 45.38%
30.06.1998 888.50 638.50 250.00 39.15% 511.80 376.70 73.60%
31.03.1998 638.50 781.40 - 142.90 -18.29% 435.00 203.50 46.78%
31.12.1997 781.40 527.80 253.60 48.05% 637.60 143.80 22.55%
30.09.1997 527.80 511.80 16.00 3.13% 406.80 121.00 29.74%
30.06.1997 511.80 435.00 76.80 17.66% 617.10 - 105.30 -17.06%
31.03.1997 435.00 637.60 - 202.60 -31.78% 324.70 110.30 33.97%
31.12.1996 637.60 406.80 230.80 56.74% 663.20 -25.60 -3.86%
30.09.1996 406.80 617.10 - 210.30 -34.08% 703.60 - 296.80 -42.18%
30.06.1996 617.10 324.70 292.40 90.05% 591.30 25.80 4.36%
31.03.1996 324.70 663.20 - 338.50 -51.04% 505.00 - 180.30 -35.70%
31.12.1995 663.20 703.60 -40.40 -5.74% 336.60 326.60 97.03%
30.09.1995 703.60 591.30 112.30 18.99% 291.80 411.80 141.12%
30.06.1995 591.30 505.00 86.30 17.09% 397.70 193.60 48.68%
31.03.1995 505.00 336.60 168.40 50.03% 359.20 145.80 40.59%
31.12.1994 336.60 291.80 44.80 15.35% 315.00 21.60 6.86%
30.09.1994 291.80 397.70 - 105.90 -26.63% 469.00 - 177.20 -37.78%
30.06.1994 397.70 359.20 38.50 10.72% 546.50 - 148.80 -27.23%
31.03.1994 359.20 315.00 44.20 14.03% 170.20 189.00 111.05%
31.12.1993 315.00 469.00 - 154.00 -32.84% - - -
30.09.1993 469.00 546.50 -77.50 -14.18% - - -
30.06.1993 546.50 170.20 376.30 221.09% - - -
31.03.1993 170.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

2 - Služby -saldo - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2 - Služby -saldo (Položky Služeb v mil. CZK)
2 - Služby -saldo (Položky Služeb v mil. CZK)
2 - Služby -saldo (Položky Služeb v mil. EUR)
2 - Služby -saldo (Položky Služeb v mil. EUR)
2 - Služby -saldo (Položky Služeb v mil. USD)
2 - Služby -saldo (Položky Služeb v mil. USD)
2 - Služby -saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
2 - Služby -saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
2 - Služby -saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
2 - Služby -saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.2.1) Households: Up to 2 years - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.2) Households: Over 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(3.1.2) Households: Lending for house purchase - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies