.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada .3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... .3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2008 677.30
Min 31.12.1993 - 215.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2017 372.20 253.90 118.30 46.59% 222.30 149.90 67.43%
30.06.2017 253.90 120.60 133.30 110.53% 135.50 118.40 87.38%
31.03.2017 120.60 305.90 - 185.30 -60.58% 59.80 60.80 101.67%
31.12.2016 305.90 222.30 83.60 37.61% 315.00 -9.10 -2.89%
30.09.2016 222.30 135.50 86.80 64.06% 264.10 -41.80 -15.83%
30.06.2016 135.50 59.80 75.70 126.59% 187.70 -52.20 -27.81%
31.03.2016 59.80 315.00 - 255.20 -81.02% 112.80 -53.00 -46.99%
31.12.2015 315.00 264.10 50.90 19.27% 322.10 -7.10 -2.20%
30.09.2015 264.10 187.70 76.40 40.70% 268.80 -4.70 -1.75%
30.06.2015 187.70 112.80 74.90 66.40% 187.90 -0.20 -0.11%
31.03.2015 112.80 322.10 - 209.30 -64.98% 86.00 26.80 31.16%
31.12.2014 322.10 268.80 53.30 19.83% 205.80 116.30 56.51%
30.09.2014 268.80 187.90 80.90 43.05% 167.70 101.10 60.29%
30.06.2014 187.90 86.00 101.90 118.49% 88.10 99.80 113.28%
31.03.2014 86.00 205.80 - 119.80 -58.21% 8.60 77.40 900.00%
31.12.2013 205.80 167.70 38.10 22.72% 22.90 182.90 798.69%
30.09.2013 167.70 88.10 79.60 90.35% 9.90 157.80 1 593.94%
30.06.2013 88.10 8.60 79.50 924.42% 22.80 65.30 286.40%
31.03.2013 8.60 22.90 -14.30 -62.45% 20.60 -12.00 -58.25%
31.12.2012 22.90 9.90 13.00 131.31% 485.40 - 462.50 -95.28%
30.09.2012 9.90 22.80 -12.90 -56.58% 355.70 - 345.80 -97.22%
30.06.2012 22.80 20.60 2.20 10.68% 247.80 - 225.00 -90.80%
31.03.2012 20.60 485.40 - 464.80 -95.76% 136.10 - 115.50 -84.86%
31.12.2011 485.40 355.70 129.70 36.46% 497.10 -11.70 -2.35%
30.09.2011 355.70 247.80 107.90 43.54% 378.40 -22.70 -6.00%
30.06.2011 247.80 136.10 111.70 82.07% 255.80 -8.00 -3.13%
31.03.2011 136.10 497.10 - 361.00 -72.62% 118.80 17.30 14.56%
31.12.2010 497.10 378.40 118.70 31.37% 448.80 48.30 10.76%
30.09.2010 378.40 255.80 122.60 47.93% 347.10 31.30 9.02%
30.06.2010 255.80 118.80 137.00 115.32% 229.90 25.90 11.27%
31.03.2010 118.80 448.80 - 330.00 -73.53% 126.60 -7.80 -6.16%
31.12.2009 448.80 347.10 101.70 29.30% 677.30 - 228.50 -33.74%
30.09.2009 347.10 229.90 117.20 50.98% 540.50 - 193.40 -35.78%
30.06.2009 229.90 126.60 103.30 81.60% 328.00 -98.10 -29.91%
31.03.2009 126.60 677.30 - 550.70 -81.31% 146.20 -19.60 -13.41%
31.12.2008 677.30 540.50 136.80 25.31% - 151.50 828.80 - 547.06%
30.09.2008 540.50 328.00 212.50 64.79% -84.00 624.50 - 743.45%
30.06.2008 328.00 146.20 181.80 124.35% -91.50 419.50 - 458.47%
31.03.2008 146.20 - 151.50 297.70 - 196.50% -57.30 203.50 - 355.15%
31.12.2007 - 151.50 -84.00 -67.50 80.36% - 125.90 -25.60 20.33%
30.09.2007 -84.00 -91.50 7.50 -8.20% -86.60 2.60 -3.00%
30.06.2007 -91.50 -57.30 -34.20 59.69% -44.70 -46.80 104.70%
31.03.2007 -57.30 - 125.90 68.60 -54.49% -16.20 -41.10 253.70%
31.12.2006 - 125.90 -86.60 -39.30 45.38% - 205.80 79.90 -38.82%
30.09.2006 -86.60 -44.70 -41.90 93.74% - 137.40 50.80 -36.97%
30.06.2006 -44.70 -16.20 -28.50 175.93% -82.30 37.60 -45.69%
31.03.2006 -16.20 - 205.80 189.60 -92.13% -46.40 30.20 -65.09%
31.12.2005 - 205.80 - 137.40 -68.40 49.78% - 142.70 -63.10 44.22%
30.09.2005 - 137.40 -82.30 -55.10 66.95% - 111.80 -25.60 22.90%
30.06.2005 -82.30 -46.40 -35.90 77.37% -75.70 -6.60 8.72%
31.03.2005 -46.40 - 142.70 96.30 -67.48% -38.70 -7.70 19.90%
31.12.2004 - 142.70 - 111.80 -30.90 27.64% 332.30 - 475.00 - 142.94%
30.09.2004 - 111.80 -75.70 -36.10 47.69% 272.60 - 384.40 - 141.01%
30.06.2004 -75.70 -38.70 -37.00 95.61% 189.30 - 265.00 - 139.99%
31.03.2004 -38.70 332.30 - 371.00 - 111.65% 95.30 - 134.00 - 140.61%
31.12.2003 332.30 272.60 59.70 21.90% 445.30 - 113.00 -25.38%
30.09.2003 272.60 189.30 83.30 44.00% 428.10 - 155.50 -36.32%
30.06.2003 189.30 95.30 94.00 98.64% 271.70 -82.40 -30.33%
31.03.2003 95.30 445.30 - 350.00 -78.60% 120.50 -25.20 -20.91%
31.12.2002 445.30 428.10 17.20 4.02% 630.70 - 185.40 -29.40%
30.09.2002 428.10 271.70 156.40 57.56% 492.30 -64.20 -13.04%
30.06.2002 271.70 120.50 151.20 125.48% 329.80 -58.10 -17.62%
31.03.2002 120.50 630.70 - 510.20 -80.89% 159.80 -39.30 -24.59%
31.12.2001 630.70 492.30 138.40 28.11% 566.50 64.20 11.33%
30.09.2001 492.30 329.80 162.50 49.27% 491.00 1.30 0.26%
30.06.2001 329.80 159.80 170.00 106.38% 277.40 52.40 18.89%
31.03.2001 159.80 566.50 - 406.70 -71.79% 122.10 37.70 30.88%
31.12.2000 566.50 491.00 75.50 15.38% 320.30 246.20 76.87%
30.09.2000 491.00 277.40 213.60 77.00% 208.00 283.00 136.06%
30.06.2000 277.40 122.10 155.30 127.19% 122.90 154.50 125.71%
31.03.2000 122.10 320.30 - 198.20 -61.88% 45.70 76.40 167.18%
31.12.1999 320.30 208.00 112.30 53.99% 13.50 306.80 2 272.59%
30.09.1999 208.00 122.90 85.10 69.24% -17.30 225.30 -1 302.31%
30.06.1999 122.90 45.70 77.20 168.93% -23.40 146.30 - 625.21%
31.03.1999 45.70 13.50 32.20 238.52% -21.30 67.00 - 314.55%
31.12.1998 13.50 -17.30 30.80 - 178.03% -72.30 85.80 - 118.67%
30.09.1998 -17.30 -23.40 6.10 -26.07% -48.00 30.70 -63.96%
30.06.1998 -23.40 -21.30 -2.10 9.86% -45.40 22.00 -48.46%
31.03.1998 -21.30 -72.30 51.00 -70.54% -41.90 20.60 -49.16%
31.12.1997 -72.30 -48.00 -24.30 50.62% -79.00 6.70 -8.48%
30.09.1997 -48.00 -45.40 -2.60 5.73% -63.20 15.20 -24.05%
30.06.1997 -45.40 -41.90 -3.50 8.35% -21.20 -24.20 114.15%
31.03.1997 -41.90 -79.00 37.10 -46.96% 8.10 -50.00 - 617.28%
31.12.1996 -79.00 -63.20 -15.80 25.00% 54.60 - 133.60 - 244.69%
30.09.1996 -63.20 -21.20 -42.00 198.11% 50.30 - 113.50 - 225.65%
30.06.1996 -21.20 8.10 -29.30 - 361.73% 52.50 -73.70 - 140.38%
31.03.1996 8.10 54.60 -46.50 -85.16% 0.20 7.90 3 950.00%
31.12.1995 54.60 50.30 4.30 8.55% -33.50 88.10 - 262.99%
30.09.1995 50.30 52.50 -2.20 -4.19% -8.00 58.30 - 728.75%
30.06.1995 52.50 0.20 52.30 26 150.00% -11.20 63.70 - 568.75%
31.03.1995 0.20 -33.50 33.70 - 100.60% -4.30 4.50 - 104.65%
31.12.1994 -33.50 -8.00 -25.50 318.75% - 215.00 181.50 -84.42%
30.09.1994 -8.00 -11.20 3.20 -28.57% - 144.40 136.40 -94.46%
30.06.1994 -11.20 -4.30 -6.90 160.47% -80.90 69.70 -86.16%
31.03.1994 -4.30 - 215.00 210.70 -98.00% -25.10 20.80 -82.87%
31.12.1993 - 215.00 - 144.40 -70.60 48.89% - - -
30.09.1993 - 144.40 -80.90 -63.50 78.49% - - -
30.06.1993 -80.90 -25.10 -55.80 222.31% - - -
31.03.1993 -25.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET - Graf
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - ostatní nová ujednání - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - ostatní nová ujednání - objemy (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů