- Důchody z ostatních investic - výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... - Důchody z ostatních investic - výdaje - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.11.2010 323.70
Max 31.12.2007 4 812.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 1 857.50 1 090.80 766.70 70.29% 2 229.50 - 372.00 -16.69%
31.05.2019 1 090.80 1 085.20 5.60 0.52% 1 220.50 - 129.70 -10.63%
30.04.2019 1 085.20 3 673.60 -2 588.40 -70.46% 1 183.20 -98.00 -8.28%
31.03.2019 3 673.60 1 843.20 1 830.40 99.31% 2 194.60 1 479.00 67.39%
28.02.2019 1 843.20 1 799.80 43.40 2.41% 1 418.80 424.40 29.91%
31.01.2019 1 799.80 2 972.60 -1 172.80 -39.45% 1 357.80 442.00 32.55%
31.12.2018 2 972.60 1 475.10 1 497.50 101.52% 2 139.60 833.00 38.93%
30.11.2018 1 475.10 1 482.20 -7.10 -0.48% 1 110.70 364.40 32.81%
31.10.2018 1 482.20 2 599.50 -1 117.30 -42.98% 1 246.80 235.40 18.88%
30.09.2018 2 599.50 1 400.10 1 199.40 85.67% 1 839.80 759.70 41.29%
31.08.2018 1 400.10 1 363.50 36.60 2.68% 1 036.40 363.70 35.09%
31.07.2018 1 363.50 2 229.50 - 866.00 -38.84% 1 032.00 331.50 32.12%
30.06.2018 2 229.50 1 220.50 1 009.00 82.67% 1 514.50 715.00 47.21%
31.05.2018 1 220.50 1 183.20 37.30 3.15% 1 095.00 125.50 11.46%
30.04.2018 1 183.20 2 194.60 -1 011.40 -46.09% 1 016.70 166.50 16.38%
31.03.2018 2 194.60 1 418.80 775.80 54.68% 1 611.70 582.90 36.17%
28.02.2018 1 418.80 1 357.80 61.00 4.49% 1 197.20 221.60 18.51%
31.01.2018 1 357.80 2 139.60 - 781.80 -36.54% 1 090.10 267.70 24.56%
31.12.2017 2 139.60 1 110.70 1 028.90 92.64% 1 739.40 400.20 23.01%
30.11.2017 1 110.70 1 246.80 - 136.10 -10.92% 991.30 119.40 12.04%
31.10.2017 1 246.80 1 839.80 - 593.00 -32.23% 1 024.50 222.30 21.70%
30.09.2017 1 839.80 1 036.40 803.40 77.52% 1 622.60 217.20 13.39%
31.08.2017 1 036.40 1 032.00 4.40 0.43% 882.20 154.20 17.48%
31.07.2017 1 032.00 1 514.50 - 482.50 -31.86% 834.60 197.40 23.65%
30.06.2017 1 514.50 1 095.00 419.50 38.31% 1 838.50 - 324.00 -17.62%
31.05.2017 1 095.00 1 016.70 78.30 7.70% 1 014.80 80.20 7.90%
30.04.2017 1 016.70 1 611.70 - 595.00 -36.92% 1 006.40 10.30 1.02%
31.03.2017 1 611.70 1 197.20 414.50 34.62% 1 776.40 - 164.70 -9.27%
28.02.2017 1 197.20 1 090.10 107.10 9.82% 894.30 302.90 33.87%
31.01.2017 1 090.10 1 739.40 - 649.30 -37.33% 893.40 196.70 22.02%
31.12.2016 1 739.40 991.30 748.10 75.47% 1 839.40 - 100.00 -5.44%
30.11.2016 991.30 1 024.50 -33.20 -3.24% 1 169.30 - 178.00 -15.22%
31.10.2016 1 024.50 1 622.60 - 598.10 -36.86% 1 283.50 - 259.00 -20.18%
30.09.2016 1 622.60 882.20 740.40 83.93% 1 836.90 - 214.30 -11.67%
31.08.2016 882.20 834.60 47.60 5.70% 1 037.10 - 154.90 -14.94%
31.07.2016 834.60 1 838.50 -1 003.90 -54.60% 1 086.70 - 252.10 -23.20%
30.06.2016 1 838.50 1 014.80 823.70 81.17% 1 969.30 - 130.80 -6.64%
31.05.2016 1 014.80 1 006.40 8.40 0.83% 1 262.90 - 248.10 -19.65%
30.04.2016 1 006.40 1 776.40 - 770.00 -43.35% 1 243.10 - 236.70 -19.04%
31.03.2016 1 776.40 894.30 882.10 98.64% 1 944.10 - 167.70 -8.63%
29.02.2016 894.30 893.40 0.90 0.10% 1 145.60 - 251.30 -21.94%
31.01.2016 893.40 1 839.40 - 946.00 -51.43% 1 220.70 - 327.30 -26.81%
31.12.2015 1 839.40 1 169.30 670.10 57.31% 2 482.20 - 642.80 -25.90%
30.11.2015 1 169.30 1 283.50 - 114.20 -8.90% 1 285.90 - 116.60 -9.07%
31.10.2015 1 283.50 1 836.90 - 553.40 -30.13% 1 341.00 -57.50 -4.29%
30.09.2015 1 836.90 1 037.10 799.80 77.12% 2 408.30 - 571.40 -23.73%
31.08.2015 1 037.10 1 086.70 -49.60 -4.56% 1 269.30 - 232.20 -18.29%
31.07.2015 1 086.70 1 969.30 - 882.60 -44.82% 1 230.00 - 143.30 -11.65%
30.06.2015 1 969.30 1 262.90 706.40 55.93% 2 054.30 -85.00 -4.14%
31.05.2015 1 262.90 1 243.10 19.80 1.59% 1 117.20 145.70 13.04%
30.04.2015 1 243.10 1 944.10 - 701.00 -36.06% 1 043.30 199.80 19.15%
31.03.2015 1 944.10 1 145.60 798.50 69.70% 1 971.40 -27.30 -1.38%
28.02.2015 1 145.60 1 220.70 -75.10 -6.15% 903.70 241.90 26.77%
31.01.2015 1 220.70 2 482.20 -1 261.50 -50.82% 919.80 300.90 32.71%
31.12.2014 2 482.20 1 285.90 1 196.30 93.03% 2 107.00 375.20 17.81%
30.11.2014 1 285.90 1 341.00 -55.10 -4.11% 1 050.70 235.20 22.39%
31.10.2014 1 341.00 2 408.30 -1 067.30 -44.32% 810.50 530.50 65.45%
30.09.2014 2 408.30 1 269.30 1 139.00 89.73% 1 661.20 747.10 44.97%
31.08.2014 1 269.30 1 230.00 39.30 3.20% 1 092.20 177.10 16.21%
31.07.2014 1 230.00 2 054.30 - 824.30 -40.13% 1 156.40 73.60 6.36%
30.06.2014 2 054.30 1 117.20 937.10 83.88% 1 702.50 351.80 20.66%
31.05.2014 1 117.20 1 043.30 73.90 7.08% 886.20 231.00 26.07%
30.04.2014 1 043.30 1 971.40 - 928.10 -47.08% 901.10 142.20 15.78%
31.03.2014 1 971.40 903.70 1 067.70 118.15% 1 754.10 217.30 12.39%
28.02.2014 903.70 919.80 -16.10 -1.75% 2 071.20 -1 167.50 -56.37%
31.01.2014 919.80 2 107.00 -1 187.20 -56.35% 974.90 -55.10 -5.65%
31.12.2013 2 107.00 1 050.70 1 056.30 100.53% 3 405.00 -1 298.00 -38.12%
30.11.2013 1 050.70 810.50 240.20 29.64% 1 481.70 - 431.00 -29.09%
31.10.2013 810.50 1 661.20 - 850.70 -51.21% 1 617.80 - 807.30 -49.90%
30.09.2013 1 661.20 1 092.20 569.00 52.10% 2 486.40 - 825.20 -33.19%
31.08.2013 1 092.20 1 156.40 -64.20 -5.55% 1 739.50 - 647.30 -37.21%
31.07.2013 1 156.40 1 702.50 - 546.10 -32.08% 2 426.30 -1 269.90 -52.34%
30.06.2013 1 702.50 886.20 816.30 92.11% 2 590.70 - 888.20 -34.28%
31.05.2013 886.20 901.10 -14.90 -1.65% 1 595.80 - 709.60 -44.47%
30.04.2013 901.10 1 754.10 - 853.00 -48.63% 2 044.90 -1 143.80 -55.93%
31.03.2013 1 754.10 2 071.20 - 317.10 -15.31% 3 014.50 -1 260.40 -41.81%
28.02.2013 2 071.20 974.90 1 096.30 112.45% 1 271.80 799.40 62.86%
31.01.2013 974.90 3 405.00 -2 430.10 -71.37% 1 335.10 - 360.20 -26.98%
31.12.2012 3 405.00 1 481.70 1 923.30 129.80% 1 184.10 2 220.90 187.56%
30.11.2012 1 481.70 1 617.80 - 136.10 -8.41% 844.00 637.70 75.56%
31.10.2012 1 617.80 2 486.40 - 868.60 -34.93% 857.90 759.90 88.58%
30.09.2012 2 486.40 1 739.50 746.90 42.94% 1 433.10 1 053.30 73.50%
31.08.2012 1 739.50 2 426.30 - 686.80 -28.31% 990.50 749.00 75.62%
31.07.2012 2 426.30 2 590.70 - 164.40 -6.35% 956.30 1 470.00 153.72%
30.06.2012 2 590.70 1 595.80 994.90 62.34% 1 275.80 1 314.90 103.06%
31.05.2012 1 595.80 2 044.90 - 449.10 -21.96% 750.10 845.70 112.74%
30.04.2012 2 044.90 3 014.50 - 969.60 -32.16% 729.10 1 315.80 180.47%
31.03.2012 3 014.50 1 271.80 1 742.70 137.03% 1 002.10 2 012.40 200.82%
29.02.2012 1 271.80 1 335.10 -63.30 -4.74% 474.90 796.90 167.80%
31.01.2012 1 335.10 1 184.10 151.00 12.75% 488.20 846.90 173.47%
31.12.2011 1 184.10 844.00 340.10 40.30% 800.80 383.30 47.86%
30.11.2011 844.00 857.90 -13.90 -1.62% 323.70 520.30 160.74%
31.10.2011 857.90 1 433.10 - 575.20 -40.14% 642.20 215.70 33.59%
30.09.2011 1 433.10 990.50 442.60 44.68% 905.50 527.60 58.27%
31.08.2011 990.50 956.30 34.20 3.58% 456.80 533.70 116.83%
31.07.2011 956.30 1 275.80 - 319.50 -25.04% 473.10 483.20 102.13%
30.06.2011 1 275.80 750.10 525.70 70.08% 1 306.70 -30.90 -2.36%
31.05.2011 750.10 729.10 21.00 2.88% 798.00 -47.90 -6.00%
30.04.2011 729.10 1 002.10 - 273.00 -27.24% 732.10 -3.00 -0.41%
31.03.2011 1 002.10 474.90 527.20 111.01% 1 182.30 - 180.20 -15.24%
28.02.2011 474.90 488.20 -13.30 -2.72% 696.60 - 221.70 -31.83%
31.01.2011 488.20 800.80 - 312.60 -39.04% 710.00 - 221.80 -31.24%
31.12.2010 800.80 323.70 477.10 147.39% 1 575.70 - 774.90 -49.18%
30.11.2010 323.70 642.20 - 318.50 -49.60% 1 101.60 - 777.90 -70.62%
31.10.2010 642.20 905.50 - 263.30 -29.08% 1 088.10 - 445.90 -40.98%
30.09.2010 905.50 456.80 448.70 98.23% 1 261.00 - 355.50 -28.19%
31.08.2010 456.80 473.10 -16.30 -3.45% 638.30 - 181.50 -28.43%
31.07.2010 473.10 1 306.70 - 833.60 -63.79% 703.80 - 230.70 -32.78%
30.06.2010 1 306.70 798.00 508.70 63.75% 1 758.50 - 451.80 -25.69%
31.05.2010 798.00 732.10 65.90 9.00% 1 215.50 - 417.50 -34.35%
30.04.2010 732.10 1 182.30 - 450.20 -38.08% 1 282.90 - 550.80 -42.93%
31.03.2010 1 182.30 696.60 485.70 69.72% 1 497.60 - 315.30 -21.05%
28.02.2010 696.60 710.00 -13.40 -1.89% 954.50 - 257.90 -27.02%
31.01.2010 710.00 1 575.70 - 865.70 -54.94% 1 018.50 - 308.50 -30.29%
31.12.2009 1 575.70 1 101.60 474.10 43.04% 2 123.40 - 547.70 -25.79%
30.11.2009 1 101.60 1 088.10 13.50 1.24% 1 785.70 - 684.10 -38.31%
31.10.2009 1 088.10 1 261.00 - 172.90 -13.71% 1 940.20 - 852.10 -43.92%
30.09.2009 1 261.00 638.30 622.70 97.56% 2 230.30 - 969.30 -43.46%
31.08.2009 638.30 703.80 -65.50 -9.31% 1 478.80 - 840.50 -56.84%
31.07.2009 703.80 1 758.50 -1 054.70 -59.98% 1 670.80 - 967.00 -57.88%
30.06.2009 1 758.50 1 215.50 543.00 44.67% 1 939.60 - 181.10 -9.34%
31.05.2009 1 215.50 1 282.90 -67.40 -5.25% 1 483.40 - 267.90 -18.06%
30.04.2009 1 282.90 1 497.60 - 214.70 -14.34% 1 652.40 - 369.50 -22.36%
31.03.2009 1 497.60 954.50 543.10 56.90% 2 300.10 - 802.50 -34.89%
28.02.2009 954.50 1 018.50 -64.00 -6.28% 1 861.00 - 906.50 -48.71%
31.01.2009 1 018.50 2 123.40 -1 104.90 -52.03% 1 881.70 - 863.20 -45.87%
31.12.2008 2 123.40 1 785.70 337.70 18.91% 4 812.20 -2 688.80 -55.87%
30.11.2008 1 785.70 1 940.20 - 154.50 -7.96% 4 637.40 -2 851.70 -61.49%
31.10.2008 1 940.20 2 230.30 - 290.10 -13.01% 4 636.20 -2 696.00 -58.15%
30.09.2008 2 230.30 1 478.80 751.50 50.82% 4 454.40 -2 224.10 -49.93%
31.08.2008 1 478.80 1 670.80 - 192.00 -11.49% 3 840.80 -2 362.00 -61.50%
31.07.2008 1 670.80 1 939.60 - 268.80 -13.86% 3 817.60 -2 146.80 -56.23%
30.06.2008 1 939.60 1 483.40 456.20 30.75% 4 343.60 -2 404.00 -55.35%
31.05.2008 1 483.40 1 652.40 - 169.00 -10.23% 3 813.70 -2 330.30 -61.10%
30.04.2008 1 652.40 2 300.10 - 647.70 -28.16% 3 705.40 -2 053.00 -55.41%
31.03.2008 2 300.10 1 861.00 439.10 23.59% 4 162.10 -1 862.00 -44.74%
29.02.2008 1 861.00 1 881.70 -20.70 -1.10% 3 085.70 -1 224.70 -39.69%
31.01.2008 1 881.70 4 812.20 -2 930.50 -60.90% 3 050.40 -1 168.70 -38.31%
31.12.2007 4 812.20 4 637.40 174.80 3.77% 3 969.50 842.70 21.23%
30.11.2007 4 637.40 4 636.20 1.20 0.03% 3 469.90 1 167.50 33.65%
31.10.2007 4 636.20 4 454.40 181.80 4.08% 3 311.90 1 324.30 39.99%
30.09.2007 4 454.40 3 840.80 613.60 15.98% 3 819.50 634.90 16.62%
31.08.2007 3 840.80 3 817.60 23.20 0.61% 3 383.80 457.00 13.51%
31.07.2007 3 817.60 4 343.60 - 526.00 -12.11% 3 321.50 496.10 14.94%
30.06.2007 4 343.60 3 813.70 529.90 13.89% 3 830.40 513.20 13.40%
31.05.2007 3 813.70 3 705.40 108.30 2.92% 3 526.70 287.00 8.14%
30.04.2007 3 705.40 4 162.10 - 456.70 -10.97% 3 293.20 412.20 12.52%
31.03.2007 4 162.10 3 085.70 1 076.40 34.88% 4 097.80 64.30 1.57%
28.02.2007 3 085.70 3 050.40 35.30 1.16% 3 058.00 27.70 0.91%
31.01.2007 3 050.40 3 969.50 - 919.10 -23.15% 3 045.10 5.30 0.17%
31.12.2006 3 969.50 3 469.90 499.60 14.40% 3 464.90 504.60 14.56%
30.11.2006 3 469.90 3 311.90 158.00 4.77% 3 473.60 -3.70 -0.11%
31.10.2006 3 311.90 3 819.50 - 507.60 -13.29% 3 253.30 58.60 1.80%
30.09.2006 3 819.50 3 383.80 435.70 12.88% 3 347.60 471.90 14.10%
31.08.2006 3 383.80 3 321.50 62.30 1.88% 2 895.30 488.50 16.87%
31.07.2006 3 321.50 3 830.40 - 508.90 -13.29% 2 687.20 634.30 23.60%
30.06.2006 3 830.40 3 526.70 303.70 8.61% 3 129.80 700.60 22.38%
31.05.2006 3 526.70 3 293.20 233.50 7.09% 2 773.40 753.30 27.16%
30.04.2006 3 293.20 4 097.80 - 804.60 -19.63% 2 776.60 516.60 18.61%
31.03.2006 4 097.80 3 058.00 1 039.80 34.00% 3 233.40 864.40 26.73%
28.02.2006 3 058.00 3 045.10 12.90 0.42% 2 475.60 582.40 23.53%
31.01.2006 3 045.10 3 464.90 - 419.80 -12.12% 2 723.90 321.20 11.79%
31.12.2005 3 464.90 3 473.60 -8.70 -0.25% 2 856.80 608.10 21.29%
30.11.2005 3 473.60 3 253.30 220.30 6.77% 2 746.50 727.10 26.47%
31.10.2005 3 253.30 3 347.60 -94.30 -2.82% 2 695.90 557.40 20.68%
30.09.2005 3 347.60 2 895.30 452.30 15.62% 2 816.10 531.50 18.87%
31.08.2005 2 895.30 2 687.20 208.10 7.74% 2 315.90 579.40 25.02%
31.07.2005 2 687.20 3 129.80 - 442.60 -14.14% 2 518.00 169.20 6.72%
30.06.2005 3 129.80 2 773.40 356.40 12.85% 2 743.00 386.80 14.10%
31.05.2005 2 773.40 2 776.60 -3.20 -0.12% 2 570.70 202.70 7.88%
30.04.2005 2 776.60 3 233.40 - 456.80 -14.13% 2 800.50 -23.90 -0.85%
31.03.2005 3 233.40 2 475.60 757.80 30.61% 2 723.60 509.80 18.72%
28.02.2005 2 475.60 2 723.90 - 248.30 -9.12% 2 300.20 175.40 7.63%
31.01.2005 2 723.90 2 856.80 - 132.90 -4.65% 2 069.30 654.60 31.63%
31.12.2004 2 856.80 2 746.50 110.30 4.02% - - -
30.11.2004 2 746.50 2 695.90 50.60 1.88% - - -
31.10.2004 2 695.90 2 816.10 - 120.20 -4.27% - - -
30.09.2004 2 816.10 2 315.90 500.20 21.60% - - -
31.08.2004 2 315.90 2 518.00 - 202.10 -8.03% - - -
31.07.2004 2 518.00 2 743.00 - 225.00 -8.20% - - -
30.06.2004 2 743.00 2 570.70 172.30 6.70% - - -
31.05.2004 2 570.70 2 800.50 - 229.80 -8.21% - - -
30.04.2004 2 800.50 2 723.60 76.90 2.82% - - -
31.03.2004 2 723.60 2 300.20 423.40 18.41% - - -
29.02.2004 2 300.20 2 069.30 230.90 11.16% - - -
31.01.2004 2 069.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

- Důchody z ostatních investic - výdaje - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- Důchody z ostatních investic- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
- Důchody z ostatních investic- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
- Důchody z ostatních investic- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
- Důchody z ostatních investic- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
- Důchody z ostatních investic- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
- Důchody z ostatních investic- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
- Důchody z ostatních investic- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
- Důchody z ostatních investic- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
- Důchody z ostatních investic- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
- Důchody z ostatních investic- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet jednodenních vkladů v držení non-MFI (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)
v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies