Běžný účet - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK - Běžný účet - saldo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 29.02.2016 45 700.90
Min 31.05.2015 -55 451.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 -3 864.90 11 231.70 -15 096.60 - 134.41% -22 784.10 18 919.20 -83.04%
31.05.2019 11 231.70 17 687.60 -6 455.90 -36.50% - 861.70 12 093.40 -1 403.43%
30.04.2019 17 687.60 -3 855.20 21 542.80 - 558.80% 29 033.80 -11 346.20 -39.08%
31.03.2019 -3 855.20 20 316.30 -24 171.50 - 118.98% -11 238.90 7 383.70 -65.70%
28.02.2019 20 316.30 28 197.00 -7 880.70 -27.95% 29 353.80 -9 037.50 -30.79%
31.01.2019 28 197.00 -3 065.30 31 262.30 -1 019.88% 33 337.80 -5 140.80 -15.42%
31.12.2018 -3 065.30 6 434.50 -9 499.80 - 147.64% -7 654.70 4 589.40 -59.96%
30.11.2018 6 434.50 7 714.90 -1 280.40 -16.60% -2 670.00 9 104.50 - 340.99%
31.10.2018 7 714.90 -10 810.30 18 525.20 - 171.37% 15 435.90 -7 721.00 -50.02%
30.09.2018 -10 810.30 -22 264.90 11 454.60 -51.45% -1 995.00 -8 815.30 441.87%
31.08.2018 -22 264.90 -19 314.70 -2 950.20 15.27% -4 615.80 -17 649.10 382.36%
31.07.2018 -19 314.70 -22 784.10 3 469.40 -15.23% -23 442.60 4 127.90 -17.61%
30.06.2018 -22 784.10 - 861.70 -21 922.40 2 544.09% -10 825.50 -11 958.60 110.47%
31.05.2018 - 861.70 29 033.80 -29 895.50 - 102.97% -5 516.20 4 654.50 -84.38%
30.04.2018 29 033.80 -11 238.90 40 272.70 - 358.33% 14 224.70 14 809.10 104.11%
31.03.2018 -11 238.90 29 353.80 -40 592.70 - 138.29% 38 337.30 -49 576.20 - 129.32%
28.02.2018 29 353.80 33 337.80 -3 984.00 -11.95% 37 527.10 -8 173.30 -21.78%
31.01.2018 33 337.80 -7 654.70 40 992.50 - 535.52% 34 658.90 -1 321.10 -3.81%
31.12.2017 -7 654.70 -2 670.00 -4 984.70 186.69% -10 734.30 3 079.60 -28.69%
30.11.2017 -2 670.00 15 435.90 -18 105.90 - 117.30% -12 408.20 9 738.20 -78.48%
31.10.2017 15 435.90 -1 995.00 17 430.90 - 873.73% 7 044.30 8 391.60 119.13%
30.09.2017 -1 995.00 -4 615.80 2 620.80 -56.78% 5 451.80 -7 446.80 - 136.59%
31.08.2017 -4 615.80 -23 442.60 18 826.80 -80.31% -2 857.70 -1 758.10 61.52%
31.07.2017 -23 442.60 -10 825.50 -12 617.10 116.55% -21 806.30 -1 636.30 7.50%
30.06.2017 -10 825.50 -5 516.20 -5 309.30 96.25% -13 033.50 2 208.00 -16.94%
31.05.2017 -5 516.20 14 224.70 -19 740.90 - 138.78% 3 870.70 -9 386.90 - 242.51%
30.04.2017 14 224.70 38 337.30 -24 112.60 -62.90% - 854.50 15 079.20 -1 764.68%
31.03.2017 38 337.30 37 527.10 810.20 2.16% 36 813.50 1 523.80 4.14%
28.02.2017 37 527.10 34 658.90 2 868.20 8.28% 45 700.90 -8 173.80 -17.89%
31.01.2017 34 658.90 -10 734.30 45 393.20 - 422.88% 37 032.70 -2 373.80 -6.41%
31.12.2016 -10 734.30 -12 408.20 1 673.90 -13.49% 4 580.40 -15 314.70 - 334.35%
30.11.2016 -12 408.20 7 044.30 -19 452.50 - 276.15% 7 468.80 -19 877.00 - 266.13%
31.10.2016 7 044.30 5 451.80 1 592.50 29.21% 2 636.30 4 408.00 167.20%
30.09.2016 5 451.80 -2 857.70 8 309.50 - 290.78% -9 795.70 15 247.50 - 155.66%
31.08.2016 -2 857.70 -21 806.30 18 948.60 -86.89% -3 684.50 826.80 -22.44%
31.07.2016 -21 806.30 -13 033.50 -8 772.80 67.31% -34 914.40 13 108.10 -37.54%
30.06.2016 -13 033.50 3 870.70 -16 904.20 - 436.72% -5 283.50 -7 750.00 146.68%
31.05.2016 3 870.70 - 854.50 4 725.20 - 552.98% -55 451.00 59 321.70 - 106.98%
30.04.2016 - 854.50 36 813.50 -37 668.00 - 102.32% 12 360.10 -13 214.60 - 106.91%
31.03.2016 36 813.50 45 700.90 -8 887.40 -19.45% 23 308.90 13 504.60 57.94%
29.02.2016 45 700.90 37 032.70 8 668.20 23.41% 36 179.50 9 521.40 26.32%
31.01.2016 37 032.70 4 580.40 32 452.30 708.50% 33 878.10 3 154.60 9.31%
31.12.2015 4 580.40 7 468.80 -2 888.40 -38.67% 3 107.50 1 472.90 47.40%
30.11.2015 7 468.80 2 636.30 4 832.50 183.31% -5 308.20 12 777.00 - 240.70%
31.10.2015 2 636.30 -9 795.70 12 432.00 - 126.91% 4 291.00 -1 654.70 -38.56%
30.09.2015 -9 795.70 -3 684.50 -6 111.20 165.86% -20 557.50 10 761.80 -52.35%
31.08.2015 -3 684.50 -34 914.40 31 229.90 -89.45% -11 717.50 8 033.00 -68.56%
31.07.2015 -34 914.40 -5 283.50 -29 630.90 560.82% -6 219.00 -28 695.40 461.42%
30.06.2015 -5 283.50 -55 451.00 50 167.50 -90.47% -8 543.40 3 259.90 -38.16%
31.05.2015 -55 451.00 12 360.10 -67 811.10 - 548.63% 12 810.80 -68 261.80 - 532.85%
30.04.2015 12 360.10 23 308.90 -10 948.80 -46.97% -41 858.40 54 218.50 - 129.53%
31.03.2015 23 308.90 36 179.50 -12 870.60 -35.57% 27 115.50 -3 806.60 -14.04%
28.02.2015 36 179.50 33 878.10 2 301.40 6.79% 27 145.80 9 033.70 33.28%
31.01.2015 33 878.10 3 107.50 30 770.60 990.20% 27 616.20 6 261.90 22.67%
31.12.2014 3 107.50 -5 308.20 8 415.70 - 158.54% -6 898.20 10 005.70 - 145.05%
30.11.2014 -5 308.20 4 291.00 -9 599.20 - 223.71% -1 568.40 -3 739.80 238.45%
31.10.2014 4 291.00 -20 557.50 24 848.50 - 120.87% 3 218.90 1 072.10 33.31%
30.09.2014 -20 557.50 -11 717.50 -8 840.00 75.44% -7 769.80 -12 787.70 164.58%
31.08.2014 -11 717.50 -6 219.00 -5 498.50 88.41% -12 476.20 758.70 -6.08%
31.07.2014 -6 219.00 -8 543.40 2 324.40 -27.21% -8 822.20 2 603.20 -29.51%
30.06.2014 -8 543.40 12 810.80 -21 354.20 - 166.69% -2 459.00 -6 084.40 247.43%
31.05.2014 12 810.80 -41 858.40 54 669.20 - 130.60% -8 849.90 21 660.70 - 244.76%
30.04.2014 -41 858.40 27 115.50 -68 973.90 - 254.37% 7 344.70 -49 203.10 - 669.91%
31.03.2014 27 115.50 27 145.80 -30.30 -0.11% -28 258.00 55 373.50 - 195.96%
28.02.2014 27 145.80 27 616.20 - 470.40 -1.70% 32 666.80 -5 521.00 -16.90%
31.01.2014 27 616.20 -6 898.20 34 514.40 - 500.34% 12 086.90 15 529.30 128.48%
31.12.2013 -6 898.20 -1 568.40 -5 329.80 339.82% -23 454.70 16 556.50 -70.59%
30.11.2013 -1 568.40 3 218.90 -4 787.30 - 148.72% 8 520.70 -10 089.10 - 118.41%
31.10.2013 3 218.90 -7 769.80 10 988.70 - 141.43% -19 257.60 22 476.50 - 116.71%
30.09.2013 -7 769.80 -12 476.20 4 706.40 -37.72% -9 864.00 2 094.20 -21.23%
31.08.2013 -12 476.20 -8 822.20 -3 654.00 41.42% -24 525.50 12 049.30 -49.13%
31.07.2013 -8 822.20 -2 459.00 -6 363.20 258.77% -14 935.40 6 113.20 -40.93%
30.06.2013 -2 459.00 -8 849.90 6 390.90 -72.21% -1 253.10 -1 205.90 96.23%
31.05.2013 -8 849.90 7 344.70 -16 194.60 - 220.49% -14 799.90 5 950.00 -40.20%
30.04.2013 7 344.70 -28 258.00 35 602.70 - 125.99% 10 836.80 -3 492.10 -32.22%
31.03.2013 -28 258.00 32 666.80 -60 924.80 - 186.50% 4 792.30 -33 050.30 - 689.65%
28.02.2013 32 666.80 12 086.90 20 579.90 170.27% 11 720.70 20 946.10 178.71%
31.01.2013 12 086.90 -23 454.70 35 541.60 - 151.53% 8 906.70 3 180.20 35.71%
31.12.2012 -23 454.70 8 520.70 -31 975.40 - 375.27% -18 717.90 -4 736.80 25.31%
30.11.2012 8 520.70 -19 257.60 27 778.30 - 144.25% 2 316.10 6 204.60 267.89%
31.10.2012 -19 257.60 -9 864.00 -9 393.60 95.23% 3 266.60 -22 524.20 - 689.53%
30.09.2012 -9 864.00 -24 525.50 14 661.50 -59.78% 11 060.50 -20 924.50 - 189.18%
31.08.2012 -24 525.50 -14 935.40 -9 590.10 64.21% -26 506.40 1 980.90 -7.47%
31.07.2012 -14 935.40 -1 253.10 -13 682.30 1 091.88% -8 957.20 -5 978.20 66.74%
30.06.2012 -1 253.10 -14 799.90 13 546.80 -91.53% -43 520.10 42 267.00 -97.12%
31.05.2012 -14 799.90 10 836.80 -25 636.70 - 236.57% -23 612.00 8 812.10 -37.32%
30.04.2012 10 836.80 4 792.30 6 044.50 126.13% -15 710.20 26 547.00 - 168.98%
31.03.2012 4 792.30 11 720.70 -6 928.40 -59.11% 7 984.60 -3 192.30 -39.98%
29.02.2012 11 720.70 8 906.70 2 814.00 31.59% 19 380.30 -7 659.60 -39.52%
31.01.2012 8 906.70 -18 717.90 27 624.60 - 147.58% 8 214.90 691.80 8.42%
31.12.2011 -18 717.90 2 316.10 -21 034.00 - 908.16% -1 272.60 -17 445.30 1 370.84%
30.11.2011 2 316.10 3 266.60 - 950.50 -29.10% -24 076.80 26 392.90 - 109.62%
31.10.2011 3 266.60 11 060.50 -7 793.90 -70.47% -10 726.60 13 993.20 - 130.45%
30.09.2011 11 060.50 -26 506.40 37 566.90 - 141.73% -37 034.70 48 095.20 - 129.87%
31.08.2011 -26 506.40 -8 957.20 -17 549.20 195.92% -19 550.10 -6 956.30 35.58%
31.07.2011 -8 957.20 -43 520.10 34 562.90 -79.42% -50 133.30 41 176.10 -82.13%
30.06.2011 -43 520.10 -23 612.00 -19 908.10 84.31% -6 501.00 -37 019.10 569.44%
31.05.2011 -23 612.00 -15 710.20 -7 901.80 50.30% -30 981.00 7 369.00 -23.79%
30.04.2011 -15 710.20 7 984.60 -23 694.80 - 296.76% 11 493.70 -27 203.90 - 236.69%
31.03.2011 7 984.60 19 380.30 -11 395.70 -58.80% 1 252.60 6 732.00 537.44%
28.02.2011 19 380.30 8 214.90 11 165.40 135.92% 9 418.60 9 961.70 105.77%
31.01.2011 8 214.90 -1 272.60 9 487.50 - 745.52% 16 334.60 -8 119.70 -49.71%
31.12.2010 -1 272.60 -24 076.80 22 804.20 -94.71% -18 282.80 17 010.20 -93.04%
30.11.2010 -24 076.80 -10 726.60 -13 350.20 124.46% -6 892.10 -17 184.70 249.34%
31.10.2010 -10 726.60 -37 034.70 26 308.10 -71.04% 8 278.50 -19 005.10 - 229.57%
30.09.2010 -37 034.70 -19 550.10 -17 484.60 89.43% -13 907.00 -23 127.70 166.30%
31.08.2010 -19 550.10 -50 133.30 30 583.20 -61.00% -11 985.80 -7 564.30 63.11%
31.07.2010 -50 133.30 -6 501.00 -43 632.30 671.16% -9 282.50 -40 850.80 440.08%
30.06.2010 -6 501.00 -30 981.00 24 480.00 -79.02% -24 345.20 17 844.20 -73.30%
31.05.2010 -30 981.00 11 493.70 -42 474.70 - 369.55% -21 371.90 -9 609.10 44.96%
30.04.2010 11 493.70 1 252.60 10 241.10 817.59% -3 138.00 14 631.70 - 466.27%
31.03.2010 1 252.60 9 418.60 -8 166.00 -86.70% -7 202.60 8 455.20 - 117.39%
28.02.2010 9 418.60 16 334.60 -6 916.00 -42.34% 17 113.70 -7 695.10 -44.96%
31.01.2010 16 334.60 -18 282.80 34 617.40 - 189.34% 1 812.80 14 521.80 801.07%
31.12.2009 -18 282.80 -6 892.10 -11 390.70 165.27% -11 390.60 -6 892.20 60.51%
30.11.2009 -6 892.10 8 278.50 -15 170.60 - 183.25% -8 207.50 1 315.40 -16.03%
31.10.2009 8 278.50 -13 907.00 22 185.50 - 159.53% -20 343.80 28 622.30 - 140.69%
30.09.2009 -13 907.00 -11 985.80 -1 921.20 16.03% -8 653.50 -5 253.50 60.71%
31.08.2009 -11 985.80 -9 282.50 -2 703.30 29.12% -7 374.80 -4 611.00 62.52%
31.07.2009 -9 282.50 -24 345.20 15 062.70 -61.87% -60.80 -9 221.70 15 167.27%
30.06.2009 -24 345.20 -21 371.90 -2 973.30 13.91% -38 546.30 14 201.10 -36.84%
31.05.2009 -21 371.90 -3 138.00 -18 233.90 581.07% -5 791.40 -15 580.50 269.03%
30.04.2009 -3 138.00 -7 202.60 4 064.60 -56.43% -3 937.90 799.90 -20.31%
31.03.2009 -7 202.60 17 113.70 -24 316.30 - 142.09% 5 065.30 -12 267.90 - 242.19%
28.02.2009 17 113.70 1 812.80 15 300.90 844.05% 10 462.90 6 650.80 63.57%
31.01.2009 1 812.80 -11 390.60 13 203.40 - 115.91% 13 523.70 -11 710.90 -86.60%
31.12.2008 -11 390.60 -8 207.50 -3 183.10 38.78% -28 619.80 17 229.20 -60.20%
30.11.2008 -8 207.50 -20 343.80 12 136.30 -59.66% -6 070.00 -2 137.50 35.21%
31.10.2008 -20 343.80 -8 653.50 -11 690.30 135.09% -24 054.20 3 710.40 -15.43%
30.09.2008 -8 653.50 -7 374.80 -1 278.70 17.34% -14 870.50 6 217.00 -41.81%
31.08.2008 -7 374.80 -60.80 -7 314.00 12 029.61% -40 718.60 33 343.80 -81.89%
31.07.2008 -60.80 -38 546.30 38 485.50 -99.84% -16 029.10 15 968.30 -99.62%
30.06.2008 -38 546.30 -5 791.40 -32 754.90 565.58% -13 538.90 -25 007.40 184.71%
31.05.2008 -5 791.40 -3 937.90 -1 853.50 47.07% -23 364.00 17 572.60 -75.21%
30.04.2008 -3 937.90 5 065.30 -9 003.20 - 177.74% -24 167.60 20 229.70 -83.71%
31.03.2008 5 065.30 10 462.90 -5 397.60 -51.59% 8 446.30 -3 381.00 -40.03%
29.02.2008 10 462.90 13 523.70 -3 060.80 -22.63% 4 543.60 5 919.30 130.28%
31.01.2008 13 523.70 -28 619.80 42 143.50 - 147.25% 1 329.80 12 193.90 916.97%
31.12.2007 -28 619.80 -6 070.00 -22 549.80 371.50% -8 508.60 -20 111.20 236.36%
30.11.2007 -6 070.00 -24 054.20 17 984.20 -74.77% -15 994.80 9 924.80 -62.05%
31.10.2007 -24 054.20 -14 870.50 -9 183.70 61.76% -23 758.10 - 296.10 1.25%
30.09.2007 -14 870.50 -40 718.60 25 848.10 -63.48% -8 516.90 -6 353.60 74.60%
31.08.2007 -40 718.60 -16 029.10 -24 689.50 154.03% -5 001.20 -35 717.40 714.18%
31.07.2007 -16 029.10 -13 538.90 -2 490.20 18.39% -15 617.10 - 412.00 2.64%
30.06.2007 -13 538.90 -23 364.00 9 825.10 -42.05% -19 068.50 5 529.60 -29.00%
31.05.2007 -23 364.00 -24 167.60 803.60 -3.33% -3 715.70 -19 648.30 528.79%
30.04.2007 -24 167.60 8 446.30 -32 613.90 - 386.13% -12 907.60 -11 260.00 87.24%
31.03.2007 8 446.30 4 543.60 3 902.70 85.89% 10 010.40 -1 564.10 -15.62%
28.02.2007 4 543.60 1 329.80 3 213.80 241.68% 7 013.10 -2 469.50 -35.21%
31.01.2007 1 329.80 -8 508.60 9 838.40 - 115.63% 9 437.40 -8 107.60 -85.91%
31.12.2006 -8 508.60 -15 994.80 7 486.20 -46.80% -17 096.80 8 588.20 -50.23%
30.11.2006 -15 994.80 -23 758.10 7 763.30 -32.68% -10 356.10 -5 638.70 54.45%
31.10.2006 -23 758.10 -8 516.90 -15 241.20 178.95% 4 535.00 -28 293.10 - 623.88%
30.09.2006 -8 516.90 -5 001.20 -3 515.70 70.30% -8 112.70 - 404.20 4.98%
31.08.2006 -5 001.20 -15 617.10 10 615.90 -67.98% -6 800.20 1 799.00 -26.46%
31.07.2006 -15 617.10 -19 068.50 3 451.40 -18.10% -10 347.80 -5 269.30 50.92%
30.06.2006 -19 068.50 -3 715.70 -15 352.80 413.19% -14 308.30 -4 760.20 33.27%
31.05.2006 -3 715.70 -12 907.60 9 191.90 -71.21% -3 909.90 194.20 -4.97%
30.04.2006 -12 907.60 10 010.40 -22 918.00 - 228.94% -11 196.00 -1 711.60 15.29%
31.03.2006 10 010.40 7 013.10 2 997.30 42.74% 3 593.40 6 417.00 178.58%
28.02.2006 7 013.10 9 437.40 -2 424.30 -25.69% 3 667.50 3 345.60 91.22%
31.01.2006 9 437.40 -17 096.80 26 534.20 - 155.20% 1 598.90 7 838.50 490.24%
31.12.2005 -17 096.80 -10 356.10 -6 740.70 65.09% -14 040.50 -3 056.30 21.77%
30.11.2005 -10 356.10 4 535.00 -14 891.10 - 328.36% -4 958.20 -5 397.90 108.87%
31.10.2005 4 535.00 -8 112.70 12 647.70 - 155.90% -5 501.70 10 036.70 - 182.43%
30.09.2005 -8 112.70 -6 800.20 -1 312.50 19.30% -11 716.90 3 604.20 -30.76%
31.08.2005 -6 800.20 -10 347.80 3 547.60 -34.28% -18 048.80 11 248.60 -62.32%
31.07.2005 -10 347.80 -14 308.30 3 960.50 -27.68% -22 049.70 11 701.90 -53.07%
30.06.2005 -14 308.30 -3 909.90 -10 398.40 265.95% -7 007.80 -7 300.50 104.18%
31.05.2005 -3 909.90 -11 196.00 7 286.10 -65.08% -5 041.40 1 131.50 -22.44%
30.04.2005 -11 196.00 3 593.40 -14 789.40 - 411.57% -19 871.70 8 675.70 -43.66%
31.03.2005 3 593.40 3 667.50 -74.10 -2.02% -5 231.30 8 824.70 - 168.69%
28.02.2005 3 667.50 1 598.90 2 068.60 129.38% 1 621.60 2 045.90 126.17%
31.01.2005 1 598.90 -14 040.50 15 639.40 - 111.39% -2 568.00 4 166.90 - 162.26%
31.12.2004 -14 040.50 -4 958.20 -9 082.30 183.18% - - -
30.11.2004 -4 958.20 -5 501.70 543.50 -9.88% - - -
31.10.2004 -5 501.70 -11 716.90 6 215.20 -53.04% - - -
30.09.2004 -11 716.90 -18 048.80 6 331.90 -35.08% - - -
31.08.2004 -18 048.80 -22 049.70 4 000.90 -18.14% - - -
31.07.2004 -22 049.70 -7 007.80 -15 041.90 214.65% - - -
30.06.2004 -7 007.80 -5 041.40 -1 966.40 39.01% - - -
31.05.2004 -5 041.40 -19 871.70 14 830.30 -74.63% - - -
30.04.2004 -19 871.70 -5 231.30 -14 640.40 279.86% - - -
31.03.2004 -5 231.30 1 621.60 -6 852.90 - 422.60% - - -
29.02.2004 1 621.60 -2 568.00 4 189.60 - 163.15% - - -
31.01.2004 -2 568.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Běžný účet - saldo - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Běžný účet - saldo (Běžný účet, obchodní bilance se zbožím, doprava a zahraniční cestovní ruch (v mil.Kč))
Běžný účet - saldo (Běžný účet, obchodní bilance se zbožím, doprava a zahraniční cestovní ruch (v mil.Kč))
Běžný účet - saldo (Běžný účet)
Běžný účet - saldo (Platební bilance v mil. CZK)
Běžný účet - saldo (Platební bilance v mil. CZK)
Běžný účet - saldo (Platební bilance v mil. EUR)
Běžný účet - saldo (Platební bilance v mil. USD)
Běžný účet - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
Běžný účet - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
Běžný účet - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Celkové běžné příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní běžné příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies