3 - Ostatní prvotní důchody - příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 3 - Ostatní prvotní důchody - příjmy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 28.02.2011 17 361.90
Min 30.06.2007 1.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 5 744.80 1 213.40 4 531.40 373.45% 295.10 5 449.70 1 846.73%
31.05.2019 1 213.40 4 527.60 -3 314.20 -73.20% 3 951.50 -2 738.10 -69.29%
30.04.2019 4 527.60 4 654.80 - 127.20 -2.73% 4 022.20 505.40 12.57%
31.03.2019 4 654.80 4 397.10 257.70 5.86% 3 079.90 1 574.90 51.13%
28.02.2019 4 397.10 7 657.00 -3 259.90 -42.57% 5 967.00 -1 569.90 -26.31%
31.01.2019 7 657.00 1 408.60 6 248.40 443.59% 7 181.40 475.60 6.62%
31.12.2018 1 408.60 0.00 1 408.60 - 1 037.60 371.00 35.76%
30.11.2018 0.00 0.00 0.00 - 114.80 - 114.80 -
31.10.2018 0.00 191.90 - 191.90 - 0.00 0.00 -
30.09.2018 191.90 3 184.60 -2 992.70 -93.97% 176.40 15.50 8.79%
31.08.2018 3 184.60 181.70 3 002.90 1 652.67% 209.80 2 974.80 1 417.92%
31.07.2018 181.70 295.10 - 113.40 -38.43% 2 607.10 -2 425.40 -93.03%
30.06.2018 295.10 3 951.50 -3 656.40 -92.53% 3 073.20 -2 778.10 -90.40%
31.05.2018 3 951.50 4 022.20 -70.70 -1.76% 1 623.20 2 328.30 143.44%
30.04.2018 4 022.20 3 079.90 942.30 30.60% 3 594.40 427.80 11.90%
31.03.2018 3 079.90 5 967.00 -2 887.10 -48.38% 3 683.60 - 603.70 -16.39%
28.02.2018 5 967.00 7 181.40 -1 214.40 -16.91% 6 196.90 - 229.90 -3.71%
31.01.2018 7 181.40 1 037.60 6 143.80 592.12% 7 406.30 - 224.90 -3.04%
31.12.2017 1 037.60 114.80 922.80 803.83% 3 789.90 -2 752.30 -72.62%
30.11.2017 114.80 0.00 114.80 - 1 023.50 - 908.70 -88.78%
31.10.2017 0.00 176.40 - 176.40 - 0.00 0.00 -
30.09.2017 176.40 209.80 -33.40 -15.92% 1 794.90 -1 618.50 -90.17%
31.08.2017 209.80 2 607.10 -2 397.30 -91.95% 620.20 - 410.40 -66.17%
31.07.2017 2 607.10 3 073.20 - 466.10 -15.17% 3 392.50 - 785.40 -23.15%
30.06.2017 3 073.20 1 623.20 1 450.00 89.33% 2 654.80 418.40 15.76%
31.05.2017 1 623.20 3 594.40 -1 971.20 -54.84% 2 423.60 - 800.40 -33.03%
30.04.2017 3 594.40 3 683.60 -89.20 -2.42% 2 119.60 1 474.80 69.58%
31.03.2017 3 683.60 6 196.90 -2 513.30 -40.56% 1 289.00 2 394.60 185.77%
28.02.2017 6 196.90 7 406.30 -1 209.40 -16.33% 5 047.20 1 149.70 22.78%
31.01.2017 7 406.30 3 789.90 3 616.40 95.42% 7 968.60 - 562.30 -7.06%
31.12.2016 3 789.90 1 023.50 2 766.40 270.29% 205.80 3 584.10 1 741.55%
30.11.2016 1 023.50 0.00 1 023.50 - 124.40 899.10 722.75%
31.10.2016 0.00 1 794.90 -1 794.90 - 414.50 - 414.50 -
30.09.2016 1 794.90 620.20 1 174.70 189.41% 228.80 1 566.10 684.48%
31.08.2016 620.20 3 392.50 -2 772.30 -81.72% 5 022.10 -4 401.90 -87.65%
31.07.2016 3 392.50 2 654.80 737.70 27.79% 81.30 3 311.20 4 072.82%
30.06.2016 2 654.80 2 423.60 231.20 9.54% 1 437.60 1 217.20 84.67%
31.05.2016 2 423.60 2 119.60 304.00 14.34% 608.70 1 814.90 298.16%
30.04.2016 2 119.60 1 289.00 830.60 64.44% 2 018.80 100.80 4.99%
31.03.2016 1 289.00 5 047.20 -3 758.20 -74.46% 970.60 318.40 32.80%
29.02.2016 5 047.20 7 968.60 -2 921.40 -36.66% 9 594.70 -4 547.50 -47.40%
31.01.2016 7 968.60 205.80 7 762.80 3 772.01% 10 254.90 -2 286.30 -22.29%
31.12.2015 205.80 124.40 81.40 65.43% 72.50 133.30 183.86%
30.11.2015 124.40 414.50 - 290.10 -69.99% 109.00 15.40 14.13%
31.10.2015 414.50 228.80 185.70 81.16% 50.70 363.80 717.55%
30.09.2015 228.80 5 022.10 -4 793.30 -95.44% 52.60 176.20 334.98%
31.08.2015 5 022.10 81.30 4 940.80 6 077.24% 1 462.70 3 559.40 243.34%
31.07.2015 81.30 1 437.60 -1 356.30 -94.34% 44.90 36.40 81.07%
30.06.2015 1 437.60 608.70 828.90 136.18% 3 625.30 -2 187.70 -60.35%
31.05.2015 608.70 2 018.80 -1 410.10 -69.85% 1 864.20 -1 255.50 -67.35%
30.04.2015 2 018.80 970.60 1 048.20 108.00% 0.00 2 018.80 -
31.03.2015 970.60 9 594.70 -8 624.10 -89.88% 3 789.80 -2 819.20 -74.39%
28.02.2015 9 594.70 10 254.90 - 660.20 -6.44% 8 275.20 1 319.50 15.95%
31.01.2015 10 254.90 72.50 10 182.40 14 044.69% 11 002.80 - 747.90 -6.80%
31.12.2014 72.50 109.00 -36.50 -33.49% 1 008.30 - 935.80 -92.81%
30.11.2014 109.00 50.70 58.30 114.99% 81.00 28.00 34.57%
31.10.2014 50.70 52.60 -1.90 -3.61% 82.70 -32.00 -38.69%
30.09.2014 52.60 1 462.70 -1 410.10 -96.40% 30.20 22.40 74.17%
31.08.2014 1 462.70 44.90 1 417.80 3 157.68% 1 816.80 - 354.10 -19.49%
31.07.2014 44.90 3 625.30 -3 580.40 -98.76% 123.20 -78.30 -63.56%
30.06.2014 3 625.30 1 864.20 1 761.10 94.47% 4 802.00 -1 176.70 -24.50%
31.05.2014 1 864.20 0.00 1 864.20 - 125.40 1 738.80 1 386.60%
30.04.2014 0.00 3 789.80 -3 789.80 - 1 546.60 -1 546.60 -
31.03.2014 3 789.80 8 275.20 -4 485.40 -54.20% 1 503.30 2 286.50 152.10%
28.02.2014 8 275.20 11 002.80 -2 727.60 -24.79% 10 293.90 -2 018.70 -19.61%
31.01.2014 11 002.80 1 008.30 9 994.50 991.22% 9 253.50 1 749.30 18.90%
31.12.2013 1 008.30 81.00 927.30 1 144.81% 568.80 439.50 77.27%
30.11.2013 81.00 82.70 -1.70 -2.06% 668.00 - 587.00 -87.87%
31.10.2013 82.70 30.20 52.50 173.84% 55.80 26.90 48.21%
30.09.2013 30.20 1 816.80 -1 786.60 -98.34% 1 810.40 -1 780.20 -98.33%
31.08.2013 1 816.80 123.20 1 693.60 1 374.68% 17.10 1 799.70 10 524.56%
31.07.2013 123.20 4 802.00 -4 678.80 -97.43% 19.10 104.10 545.03%
30.06.2013 4 802.00 125.40 4 676.60 3 729.35% 46.10 4 755.90 10 316.49%
31.05.2013 125.40 1 546.60 -1 421.20 -91.89% 4 434.90 -4 309.50 -97.17%
30.04.2013 1 546.60 1 503.30 43.30 2.88% 1 740.40 - 193.80 -11.14%
31.03.2013 1 503.30 10 293.90 -8 790.60 -85.40% 3 728.50 -2 225.20 -59.68%
28.02.2013 10 293.90 9 253.50 1 040.40 11.24% 16 288.90 -5 995.00 -36.80%
31.01.2013 9 253.50 568.80 8 684.70 1 526.85% 20.50 9 233.00 45 039.02%
31.12.2012 568.80 668.00 -99.20 -14.85% 144.30 424.50 294.18%
30.11.2012 668.00 55.80 612.20 1 097.13% 1 420.40 - 752.40 -52.97%
31.10.2012 55.80 1 810.40 -1 754.60 -96.92% 69.60 -13.80 -19.83%
30.09.2012 1 810.40 17.10 1 793.30 10 487.13% 61.70 1 748.70 2 834.20%
31.08.2012 17.10 19.10 -2.00 -10.47% 2 142.00 -2 124.90 -99.20%
31.07.2012 19.10 46.10 -27.00 -58.57% 0.00 19.10 -
30.06.2012 46.10 4 434.90 -4 388.80 -98.96% 0.00 46.10 -
31.05.2012 4 434.90 1 740.40 2 694.50 154.82% 4 491.00 -56.10 -1.25%
30.04.2012 1 740.40 3 728.50 -1 988.10 -53.32% 497.30 1 243.10 249.97%
31.03.2012 3 728.50 16 288.90 -12 560.40 -77.11% 890.90 2 837.60 318.51%
29.02.2012 16 288.90 20.50 16 268.40 79 358.05% 17 361.90 -1 073.00 -6.18%
31.01.2012 20.50 144.30 - 123.80 -85.79% 32.90 -12.40 -37.69%
31.12.2011 144.30 1 420.40 -1 276.10 -89.84% 1 615.30 -1 471.00 -91.07%
30.11.2011 1 420.40 69.60 1 350.80 1 940.80% 135.40 1 285.00 949.04%
31.10.2011 69.60 61.70 7.90 12.80% 108.00 -38.40 -35.56%
30.09.2011 61.70 2 142.00 -2 080.30 -97.12% 2 610.00 -2 548.30 -97.64%
31.08.2011 2 142.00 0.00 2 142.00 - 324.20 1 817.80 560.70%
31.07.2011 0.00 0.00 0.00 - 66.60 -66.60 -
30.06.2011 0.00 4 491.00 -4 491.00 - 95.20 -95.20 -
31.05.2011 4 491.00 497.30 3 993.70 803.08% 5 719.20 -1 228.20 -21.48%
30.04.2011 497.30 890.90 - 393.60 -44.18% 177.80 319.50 179.70%
31.03.2011 890.90 17 361.90 -16 471.00 -94.87% 731.50 159.40 21.79%
28.02.2011 17 361.90 32.90 17 329.00 52 671.73% 6 263.40 11 098.50 177.20%
31.01.2011 32.90 1 615.30 -1 582.40 -97.96% 8 841.80 -8 808.90 -99.63%
31.12.2010 1 615.30 135.40 1 479.90 1 092.98% 1 854.60 - 239.30 -12.90%
30.11.2010 135.40 108.00 27.40 25.37% 179.40 -44.00 -24.53%
31.10.2010 108.00 2 610.00 -2 502.00 -95.86% 2 185.30 -2 077.30 -95.06%
30.09.2010 2 610.00 324.20 2 285.80 705.06% 25.00 2 585.00 10 340.00%
31.08.2010 324.20 66.60 257.60 386.79% 0.00 324.20 -
31.07.2010 66.60 95.20 -28.60 -30.04% 0.00 66.60 -
30.06.2010 95.20 5 719.20 -5 624.00 -98.34% 2 960.90 -2 865.70 -96.78%
31.05.2010 5 719.20 177.80 5 541.40 3 116.65% 0.00 5 719.20 -
30.04.2010 177.80 731.50 - 553.70 -75.69% 2 069.80 -1 892.00 -91.41%
31.03.2010 731.50 6 263.40 -5 531.90 -88.32% 3 966.70 -3 235.20 -81.56%
28.02.2010 6 263.40 8 841.80 -2 578.40 -29.16% 10 609.00 -4 345.60 -40.96%
31.01.2010 8 841.80 1 854.60 6 987.20 376.75% 0.00 8 841.80 -
31.12.2009 1 854.60 179.40 1 675.20 933.78% 1 054.80 799.80 75.82%
30.11.2009 179.40 2 185.30 -2 005.90 -91.79% 74.00 105.40 142.43%
31.10.2009 2 185.30 25.00 2 160.30 8 641.20% 7.40 2 177.90 29 431.08%
30.09.2009 25.00 0.00 25.00 - 24.00 1.00 4.17%
31.08.2009 0.00 0.00 0.00 - 2 734.50 -2 734.50 -
31.07.2009 0.00 2 960.90 -2 960.90 - 0.00 0.00 -
30.06.2009 2 960.90 0.00 2 960.90 - 75.20 2 885.70 3 837.37%
31.05.2009 0.00 2 069.80 -2 069.80 - 0.00 0.00 -
30.04.2009 2 069.80 3 966.70 -1 896.90 -47.82% 230.70 1 839.10 797.18%
31.03.2009 3 966.70 10 609.00 -6 642.30 -62.61% 2 870.10 1 096.60 38.21%
28.02.2009 10 609.00 0.00 10 609.00 - 7 588.60 3 020.40 39.80%
31.01.2009 0.00 1 054.80 -1 054.80 - 0.00 0.00 -
31.12.2008 1 054.80 74.00 980.80 1 325.41% 701.30 353.50 50.41%
30.11.2008 74.00 7.40 66.60 900.00% 2 586.50 -2 512.50 -97.14%
31.10.2008 7.40 24.00 -16.60 -69.17% 0.00 7.40 -
30.09.2008 24.00 2 734.50 -2 710.50 -99.12% 0.00 24.00 -
31.08.2008 2 734.50 0.00 2 734.50 - 2 763.00 -28.50 -1.03%
31.07.2008 0.00 75.20 -75.20 - 0.00 0.00 -
30.06.2008 75.20 0.00 75.20 - 1.00 74.20 7 420.00%
31.05.2008 0.00 230.70 - 230.70 - 695.50 - 695.50 -
30.04.2008 230.70 2 870.10 -2 639.40 -91.96% 244.10 -13.40 -5.49%
31.03.2008 2 870.10 7 588.60 -4 718.50 -62.18% 4 437.00 -1 566.90 -35.31%
29.02.2008 7 588.60 0.00 7 588.60 - 7 810.20 - 221.60 -2.84%
31.01.2008 0.00 701.30 - 701.30 - 0.00 0.00 -
31.12.2007 701.30 2 586.50 -1 885.20 -72.89% 1 629.70 - 928.40 -56.97%
30.11.2007 2 586.50 0.00 2 586.50 - 212.30 2 374.20 1 118.32%
31.10.2007 0.00 0.00 0.00 - 91.60 -91.60 -
30.09.2007 0.00 2 763.00 -2 763.00 - 94.80 -94.80 -
31.08.2007 2 763.00 0.00 2 763.00 - 1 317.80 1 445.20 109.67%
31.07.2007 0.00 1.00 -1.00 - 178.00 - 178.00 -
30.06.2007 1.00 695.50 - 694.50 -99.86% 329.60 - 328.60 -99.70%
31.05.2007 695.50 244.10 451.40 184.92% 405.70 289.80 71.43%
30.04.2007 244.10 4 437.00 -4 192.90 -94.50% 338.50 -94.40 -27.89%
31.03.2007 4 437.00 7 810.20 -3 373.20 -43.19% 2 878.80 1 558.20 54.13%
28.02.2007 7 810.20 0.00 7 810.20 - 6 497.50 1 312.70 20.20%
31.01.2007 0.00 1 629.70 -1 629.70 - 276.70 - 276.70 -
31.12.2006 1 629.70 212.30 1 417.40 667.64% 457.50 1 172.20 256.22%
30.11.2006 212.30 91.60 120.70 131.77% 220.90 -8.60 -3.89%
31.10.2006 91.60 94.80 -3.20 -3.38% 2 839.80 -2 748.20 -96.77%
30.09.2006 94.80 1 317.80 -1 223.00 -92.81% 194.60 -99.80 -51.28%
31.08.2006 1 317.80 178.00 1 139.80 640.34% 276.40 1 041.40 376.77%
31.07.2006 178.00 329.60 - 151.60 -46.00% 146.30 31.70 21.67%
30.06.2006 329.60 405.70 -76.10 -18.76% 932.50 - 602.90 -64.65%
31.05.2006 405.70 338.50 67.20 19.85% 491.70 -86.00 -17.49%
30.04.2006 338.50 2 878.80 -2 540.30 -88.24% 2 084.60 -1 746.10 -83.76%
31.03.2006 2 878.80 6 497.50 -3 618.70 -55.69% 2 118.50 760.30 35.89%
28.02.2006 6 497.50 276.70 6 220.80 2 248.21% 2 943.60 3 553.90 120.73%
31.01.2006 276.70 457.50 - 180.80 -39.52% 33.00 243.70 738.48%
31.12.2005 457.50 220.90 236.60 107.11% 843.00 - 385.50 -45.73%
30.11.2005 220.90 2 839.80 -2 618.90 -92.22% 190.90 30.00 15.71%
31.10.2005 2 839.80 194.60 2 645.20 1 359.30% 1 737.80 1 102.00 63.41%
30.09.2005 194.60 276.40 -81.80 -29.59% 42.10 152.50 362.23%
31.08.2005 276.40 146.30 130.10 88.93% 0.00 276.40 -
31.07.2005 146.30 932.50 - 786.20 -84.31% 0.00 146.30 -
30.06.2005 932.50 491.70 440.80 89.65% 0.00 932.50 -
31.05.2005 491.70 2 084.60 -1 592.90 -76.41% 0.00 491.70 -
30.04.2005 2 084.60 2 118.50 -33.90 -1.60% 0.00 2 084.60 -
31.03.2005 2 118.50 2 943.60 - 825.10 -28.03% 0.00 2 118.50 -
28.02.2005 2 943.60 33.00 2 910.60 8 820.00% 0.00 2 943.60 -
31.01.2005 33.00 843.00 - 810.00 -96.09% 0.00 33.00 -
31.12.2004 843.00 190.90 652.10 341.59% - - -
30.11.2004 190.90 1 737.80 -1 546.90 -89.01% - - -
31.10.2004 1 737.80 42.10 1 695.70 4 027.79% - - -
30.09.2004 42.10 0.00 42.10 - - - -
31.08.2004 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.07.2004 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.06.2004 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.05.2004 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.04.2004 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.2004 0.00 0.00 0.00 - - - -
29.02.2004 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.01.2004 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

3 - Ostatní prvotní důchody - příjmy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
3 - Ostatní prvotní důchody- příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
3 - Ostatní prvotní důchody- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
3 - Ostatní prvotní důchody- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
3 - Ostatní prvotní důchody- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
3 - Ostatní prvotní důchody- příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
3 - Ostatní prvotní důchody- příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
3 - Ostatní prvotní důchody- příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
3 - Ostatní prvotní důchody- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
3 - Ostatní prvotní důchody- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
3 - Ostatní prvotní důchody- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.3) Non-financial corporations: Loans over CZK 30 million - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.1) Households: Up to 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies