2 - Důchody z investic - výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 2 - Důchody z investic - výdaje - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2014 88 858.40
Min 28.02.2011 5 499.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 64 060.70 49 110.80 14 949.90 30.44% 69 808.30 -5 747.60 -8.23%
31.05.2019 49 110.80 30 631.30 18 479.50 60.33% 47 553.00 1 557.80 3.28%
30.04.2019 30 631.30 55 029.10 -24 397.80 -44.34% 25 707.80 4 923.50 19.15%
31.03.2019 55 029.10 26 887.80 28 141.30 104.66% 57 791.00 -2 761.90 -4.78%
28.02.2019 26 887.80 20 628.70 6 259.10 30.34% 16 960.50 9 927.30 58.53%
31.01.2019 20 628.70 39 860.60 -19 231.90 -48.25% 17 156.40 3 472.30 20.24%
31.12.2018 39 860.60 35 571.80 4 288.80 12.06% 42 516.20 -2 655.60 -6.25%
30.11.2018 35 571.80 28 196.50 7 375.30 26.16% 41 983.90 -6 412.10 -15.27%
31.10.2018 28 196.50 46 799.00 -18 602.50 -39.75% 32 146.60 -3 950.10 -12.29%
30.09.2018 46 799.00 46 927.70 - 128.70 -0.27% 50 611.00 -3 812.00 -7.53%
31.08.2018 46 927.70 41 541.90 5 385.80 12.96% 40 994.00 5 933.70 14.47%
31.07.2018 41 541.90 69 808.30 -28 266.40 -40.49% 59 746.70 -18 204.80 -30.47%
30.06.2018 69 808.30 47 553.00 22 255.30 46.80% 66 694.00 3 114.30 4.67%
31.05.2018 47 553.00 25 707.80 21 845.20 84.97% 55 976.30 -8 423.30 -15.05%
30.04.2018 25 707.80 57 791.00 -32 083.20 -55.52% 38 730.20 -13 022.40 -33.62%
31.03.2018 57 791.00 16 960.50 40 830.50 240.74% 23 738.50 34 052.50 143.45%
28.02.2018 16 960.50 17 156.40 - 195.90 -1.14% 18 900.40 -1 939.90 -10.26%
31.01.2018 17 156.40 42 516.20 -25 359.80 -59.65% 20 892.00 -3 735.60 -17.88%
31.12.2017 42 516.20 41 983.90 532.30 1.27% 28 039.80 14 476.40 51.63%
30.11.2017 41 983.90 32 146.60 9 837.30 30.60% 42 832.40 - 848.50 -1.98%
31.10.2017 32 146.60 50 611.00 -18 464.40 -36.48% 32 901.70 - 755.10 -2.29%
30.09.2017 50 611.00 40 994.00 9 617.00 23.46% 39 877.40 10 733.60 26.92%
31.08.2017 40 994.00 59 746.70 -18 752.70 -31.39% 39 764.40 1 229.60 3.09%
31.07.2017 59 746.70 66 694.00 -6 947.30 -10.42% 48 636.50 11 110.20 22.84%
30.06.2017 66 694.00 55 976.30 10 717.70 19.15% 60 953.90 5 740.10 9.42%
31.05.2017 55 976.30 38 730.20 17 246.10 44.53% 35 750.50 20 225.80 56.57%
30.04.2017 38 730.20 23 738.50 14 991.70 63.15% 51 698.50 -12 968.30 -25.08%
31.03.2017 23 738.50 18 900.40 4 838.10 25.60% 18 523.60 5 214.90 28.15%
28.02.2017 18 900.40 20 892.00 -1 991.60 -9.53% 11 085.20 7 815.20 70.50%
31.01.2017 20 892.00 28 039.80 -7 147.80 -25.49% 14 215.70 6 676.30 46.96%
31.12.2016 28 039.80 42 832.40 -14 792.60 -34.54% 12 393.10 15 646.70 126.25%
30.11.2016 42 832.40 32 901.70 9 930.70 30.18% 22 401.30 20 431.10 91.20%
31.10.2016 32 901.70 39 877.40 -6 975.70 -17.49% 25 219.50 7 682.20 30.46%
30.09.2016 39 877.40 39 764.40 113.00 0.28% 54 940.60 -15 063.20 -27.42%
31.08.2016 39 764.40 48 636.50 -8 872.10 -18.24% 26 252.20 13 512.20 51.47%
31.07.2016 48 636.50 60 953.90 -12 317.40 -20.21% 58 031.40 -9 394.90 -16.19%
30.06.2016 60 953.90 35 750.50 25 203.40 70.50% 45 221.40 15 732.50 34.79%
31.05.2016 35 750.50 51 698.50 -15 948.00 -30.85% 85 912.20 -50 161.70 -58.39%
30.04.2016 51 698.50 18 523.60 33 174.90 179.10% 17 335.40 34 363.10 198.22%
31.03.2016 18 523.60 11 085.20 7 438.40 67.10% 39 629.60 -21 106.00 -53.26%
29.02.2016 11 085.20 14 215.70 -3 130.50 -22.02% 10 735.40 349.80 3.26%
31.01.2016 14 215.70 12 393.10 1 822.60 14.71% 12 944.80 1 270.90 9.82%
31.12.2015 12 393.10 22 401.30 -10 008.20 -44.68% 14 425.20 -2 032.10 -14.09%
30.11.2015 22 401.30 25 219.50 -2 818.20 -11.17% 32 670.40 -10 269.10 -31.43%
31.10.2015 25 219.50 54 940.60 -29 721.10 -54.10% 24 699.10 520.40 2.11%
30.09.2015 54 940.60 26 252.20 28 688.40 109.28% 56 085.00 -1 144.40 -2.04%
31.08.2015 26 252.20 58 031.40 -31 779.20 -54.76% 28 563.00 -2 310.80 -8.09%
31.07.2015 58 031.40 45 221.40 12 810.00 28.33% 31 485.20 26 546.20 84.31%
30.06.2015 45 221.40 85 912.20 -40 690.80 -47.36% 46 448.80 -1 227.40 -2.64%
31.05.2015 85 912.20 17 335.40 68 576.80 395.59% 27 923.40 57 988.80 207.67%
30.04.2015 17 335.40 39 629.60 -22 294.20 -56.26% 88 858.40 -71 523.00 -80.49%
31.03.2015 39 629.60 10 735.40 28 894.20 269.15% 16 206.80 23 422.80 144.52%
28.02.2015 10 735.40 12 944.80 -2 209.40 -17.07% 12 291.30 -1 555.90 -12.66%
31.01.2015 12 944.80 14 425.20 -1 480.40 -10.26% 11 410.10 1 534.70 13.45%
31.12.2014 14 425.20 32 670.40 -18 245.20 -55.85% 17 296.30 -2 871.10 -16.60%
30.11.2014 32 670.40 24 699.10 7 971.30 32.27% 42 637.90 -9 967.50 -23.38%
31.10.2014 24 699.10 56 085.00 -31 385.90 -55.96% 26 318.20 -1 619.10 -6.15%
30.09.2014 56 085.00 28 563.00 27 522.00 96.36% 32 449.70 23 635.30 72.84%
31.08.2014 28 563.00 31 485.20 -2 922.20 -9.28% 28 606.50 -43.50 -0.15%
31.07.2014 31 485.20 46 448.80 -14 963.60 -32.22% 31 831.50 - 346.30 -1.09%
30.06.2014 46 448.80 27 923.40 18 525.40 66.34% 42 706.20 3 742.60 8.76%
31.05.2014 27 923.40 88 858.40 -60 935.00 -68.58% 35 353.10 -7 429.70 -21.02%
30.04.2014 88 858.40 16 206.80 72 651.60 448.28% 21 790.80 67 067.60 307.78%
31.03.2014 16 206.80 12 291.30 3 915.50 31.86% 57 271.90 -41 065.10 -71.70%
28.02.2014 12 291.30 11 410.10 881.20 7.72% 11 147.10 1 144.20 10.26%
31.01.2014 11 410.10 17 296.30 -5 886.20 -34.03% 10 850.30 559.80 5.16%
31.12.2013 17 296.30 42 637.90 -25 341.60 -59.43% 37 578.30 -20 282.00 -53.97%
30.11.2013 42 637.90 26 318.20 16 319.70 62.01% 19 738.00 22 899.90 116.02%
31.10.2013 26 318.20 32 449.70 -6 131.50 -18.90% 38 914.20 -12 596.00 -32.37%
30.09.2013 32 449.70 28 606.50 3 843.20 13.43% 38 909.50 -6 459.80 -16.60%
31.08.2013 28 606.50 31 831.50 -3 225.00 -10.13% 40 993.70 -12 387.20 -30.22%
31.07.2013 31 831.50 42 706.20 -10 874.70 -25.46% 32 932.60 -1 101.10 -3.34%
30.06.2013 42 706.20 35 353.10 7 353.10 20.80% 33 538.30 9 167.90 27.34%
31.05.2013 35 353.10 21 790.80 13 562.30 62.24% 39 806.80 -4 453.70 -11.19%
30.04.2013 21 790.80 57 271.90 -35 481.10 -61.95% 12 994.40 8 796.40 67.69%
31.03.2013 57 271.90 11 147.10 46 124.80 413.78% 26 837.60 30 434.30 113.40%
28.02.2013 11 147.10 10 850.30 296.80 2.74% 26 731.20 -15 584.10 -58.30%
31.01.2013 10 850.30 37 578.30 -26 728.00 -71.13% 10 240.80 609.50 5.95%
31.12.2012 37 578.30 19 738.00 17 840.30 90.39% 22 457.20 15 121.10 67.33%
30.11.2012 19 738.00 38 914.20 -19 176.20 -49.28% 15 019.30 4 718.70 31.42%
31.10.2012 38 914.20 38 909.50 4.70 0.01% 24 764.90 14 149.30 57.13%
30.09.2012 38 909.50 40 993.70 -2 084.20 -5.08% 14 677.90 24 231.60 165.09%
31.08.2012 40 993.70 32 932.60 8 061.10 24.48% 32 656.60 8 337.10 25.53%
31.07.2012 32 932.60 33 538.30 - 605.70 -1.81% 20 858.70 12 073.90 57.88%
30.06.2012 33 538.30 39 806.80 -6 268.50 -15.75% 69 104.70 -35 566.40 -51.47%
31.05.2012 39 806.80 12 994.40 26 812.40 206.34% 49 453.30 -9 646.50 -19.51%
30.04.2012 12 994.40 26 837.60 -13 843.20 -51.58% 37 386.60 -24 392.20 -65.24%
31.03.2012 26 837.60 26 731.20 106.40 0.40% 18 249.10 8 588.50 47.06%
29.02.2012 26 731.20 10 240.80 16 490.40 161.03% 5 499.30 21 231.90 386.08%
31.01.2012 10 240.80 22 457.20 -12 216.40 -54.40% 6 728.20 3 512.60 52.21%
31.12.2011 22 457.20 15 019.30 7 437.90 49.52% 14 093.20 8 364.00 59.35%
30.11.2011 15 019.30 24 764.90 -9 745.60 -39.35% 31 839.80 -16 820.50 -52.83%
31.10.2011 24 764.90 14 677.90 10 087.00 68.72% 21 904.00 2 860.90 13.06%
30.09.2011 14 677.90 32 656.60 -17 978.70 -55.05% 45 224.20 -30 546.30 -67.54%
31.08.2011 32 656.60 20 858.70 11 797.90 56.56% 29 469.00 3 187.60 10.82%
31.07.2011 20 858.70 69 104.70 -48 246.00 -69.82% 56 030.40 -35 171.70 -62.77%
30.06.2011 69 104.70 49 453.30 19 651.40 39.74% 26 813.60 42 291.10 157.72%
31.05.2011 49 453.30 37 386.60 12 066.70 32.28% 56 831.00 -7 377.70 -12.98%
30.04.2011 37 386.60 18 249.10 19 137.50 104.87% 10 383.00 27 003.60 260.08%
31.03.2011 18 249.10 5 499.30 12 749.80 231.84% 18 312.80 -63.70 -0.35%
28.02.2011 5 499.30 6 728.20 -1 228.90 -18.26% 8 932.20 -3 432.90 -38.43%
31.01.2011 6 728.20 14 093.20 -7 365.00 -52.26% 12 889.20 -6 161.00 -47.80%
31.12.2010 14 093.20 31 839.80 -17 746.60 -55.74% 27 649.40 -13 556.20 -49.03%
30.11.2010 31 839.80 21 904.00 9 935.80 45.36% 21 747.20 10 092.60 46.41%
31.10.2010 21 904.00 45 224.20 -23 320.20 -51.57% 10 144.40 11 759.60 115.92%
30.09.2010 45 224.20 29 469.00 15 755.20 53.46% 29 242.50 15 981.70 54.65%
31.08.2010 29 469.00 56 030.40 -26 561.40 -47.41% 22 442.80 7 026.20 31.31%
31.07.2010 56 030.40 26 813.60 29 216.80 108.96% 23 696.20 32 334.20 136.45%
30.06.2010 26 813.60 56 831.00 -30 017.40 -52.82% 47 828.10 -21 014.50 -43.94%
31.05.2010 56 831.00 10 383.00 46 448.00 447.35% 36 965.10 19 865.90 53.74%
30.04.2010 10 383.00 18 312.80 -7 929.80 -43.30% 24 919.90 -14 536.90 -58.33%
31.03.2010 18 312.80 8 932.20 9 380.60 105.02% 34 286.60 -15 973.80 -46.59%
28.02.2010 8 932.20 12 889.20 -3 957.00 -30.70% 8 772.50 159.70 1.82%
31.01.2010 12 889.20 27 649.40 -14 760.20 -53.38% 9 355.80 3 533.40 37.77%
31.12.2009 27 649.40 21 747.20 5 902.20 27.14% 15 521.20 12 128.20 78.14%
30.11.2009 21 747.20 10 144.40 11 602.80 114.38% 20 377.90 1 369.30 6.72%
31.10.2009 10 144.40 29 242.50 -19 098.10 -65.31% 27 181.50 -17 037.10 -62.68%
30.09.2009 29 242.50 22 442.80 6 799.70 30.30% 28 347.40 895.10 3.16%
31.08.2009 22 442.80 23 696.20 -1 253.40 -5.29% 23 666.90 -1 224.10 -5.17%
31.07.2009 23 696.20 47 828.10 -24 131.90 -50.46% 15 647.80 8 048.40 51.43%
30.06.2009 47 828.10 36 965.10 10 863.00 29.39% 60 790.90 -12 962.80 -21.32%
31.05.2009 36 965.10 24 919.90 12 045.20 48.34% 28 729.00 8 236.10 28.67%
30.04.2009 24 919.90 34 286.60 -9 366.70 -27.32% 28 486.00 -3 566.10 -12.52%
31.03.2009 34 286.60 8 772.50 25 514.10 290.84% 11 254.50 23 032.10 204.65%
28.02.2009 8 772.50 9 355.80 - 583.30 -6.23% 16 300.70 -7 528.20 -46.18%
31.01.2009 9 355.80 15 521.20 -6 165.40 -39.72% 9 312.90 42.90 0.46%
31.12.2008 15 521.20 20 377.90 -4 856.70 -23.83% 34 025.20 -18 504.00 -54.38%
30.11.2008 20 377.90 27 181.50 -6 803.60 -25.03% 26 491.20 -6 113.30 -23.08%
31.10.2008 27 181.50 28 347.40 -1 165.90 -4.11% 37 763.60 -10 582.10 -28.02%
30.09.2008 28 347.40 23 666.90 4 680.50 19.78% 30 671.90 -2 324.50 -7.58%
31.08.2008 23 666.90 15 647.80 8 019.10 51.25% 52 837.00 -29 170.10 -55.21%
31.07.2008 15 647.80 60 790.90 -45 143.10 -74.26% 26 758.50 -11 110.70 -41.52%
30.06.2008 60 790.90 28 729.00 32 061.90 111.60% 35 902.40 24 888.50 69.32%
31.05.2008 28 729.00 28 486.00 243.00 0.85% 43 686.40 -14 957.40 -34.24%
30.04.2008 28 486.00 11 254.50 17 231.50 153.11% 37 960.80 -9 474.80 -24.96%
31.03.2008 11 254.50 16 300.70 -5 046.20 -30.96% 20 291.90 -9 037.40 -44.54%
29.02.2008 16 300.70 9 312.90 6 987.80 75.03% 18 053.60 -1 752.90 -9.71%
31.01.2008 9 312.90 34 025.20 -24 712.30 -72.63% 16 451.20 -7 138.30 -43.39%
31.12.2007 34 025.20 26 491.20 7 534.00 28.44% 15 543.50 18 481.70 118.90%
30.11.2007 26 491.20 37 763.60 -11 272.40 -29.85% 32 413.00 -5 921.80 -18.27%
31.10.2007 37 763.60 30 671.90 7 091.70 23.12% 35 275.50 2 488.10 7.05%
30.09.2007 30 671.90 52 837.00 -22 165.10 -41.95% 25 192.30 5 479.60 21.75%
31.08.2007 52 837.00 26 758.50 26 078.50 97.46% 18 706.30 34 130.70 182.46%
31.07.2007 26 758.50 35 902.40 -9 143.90 -25.47% 25 879.80 878.70 3.40%
30.06.2007 35 902.40 43 686.40 -7 784.00 -17.82% 40 479.60 -4 577.20 -11.31%
31.05.2007 43 686.40 37 960.80 5 725.60 15.08% 18 040.80 25 645.60 142.15%
30.04.2007 37 960.80 20 291.90 17 668.90 87.07% 19 637.90 18 322.90 93.30%
31.03.2007 20 291.90 18 053.60 2 238.30 12.40% 14 917.50 5 374.40 36.03%
28.02.2007 18 053.60 16 451.20 1 602.40 9.74% 12 448.30 5 605.30 45.03%
31.01.2007 16 451.20 15 543.50 907.70 5.84% 11 649.60 4 801.60 41.22%
31.12.2006 15 543.50 32 413.00 -16 869.50 -52.05% 19 298.00 -3 754.50 -19.46%
30.11.2006 32 413.00 35 275.50 -2 862.50 -8.11% 19 804.10 12 608.90 63.67%
31.10.2006 35 275.50 25 192.30 10 083.20 40.02% 18 158.70 17 116.80 94.26%
30.09.2006 25 192.30 18 706.30 6 486.00 34.67% 20 388.50 4 803.80 23.56%
31.08.2006 18 706.30 25 879.80 -7 173.50 -27.72% 13 546.80 5 159.50 38.09%
31.07.2006 25 879.80 40 479.60 -14 599.80 -36.07% 16 721.00 9 158.80 54.77%
30.06.2006 40 479.60 18 040.80 22 438.80 124.38% 32 091.90 8 387.70 26.14%
31.05.2006 18 040.80 19 637.90 -1 597.10 -8.13% 17 929.80 111.00 0.62%
30.04.2006 19 637.90 14 917.50 4 720.40 31.64% 18 869.00 768.90 4.07%
31.03.2006 14 917.50 12 448.30 2 469.20 19.84% 11 393.70 3 523.80 30.93%
28.02.2006 12 448.30 11 649.60 798.70 6.86% 10 473.20 1 975.10 18.86%
31.01.2006 11 649.60 19 298.00 -7 648.40 -39.63% 10 501.80 1 147.80 10.93%
31.12.2005 19 298.00 19 804.10 - 506.10 -2.56% 14 153.60 5 144.40 36.35%
30.11.2005 19 804.10 18 158.70 1 645.40 9.06% 14 730.90 5 073.20 34.44%
31.10.2005 18 158.70 20 388.50 -2 229.80 -10.94% 15 427.60 2 731.10 17.70%
30.09.2005 20 388.50 13 546.80 6 841.70 50.50% 24 000.60 -3 612.10 -15.05%
31.08.2005 13 546.80 16 721.00 -3 174.20 -18.98% 24 702.50 -11 155.70 -45.16%
31.07.2005 16 721.00 32 091.90 -15 370.90 -47.90% 24 023.50 -7 302.50 -30.40%
30.06.2005 32 091.90 17 929.80 14 162.10 78.99% 17 559.90 14 532.00 82.76%
31.05.2005 17 929.80 18 869.00 - 939.20 -4.98% 17 862.30 67.50 0.38%
30.04.2005 18 869.00 11 393.70 7 475.30 65.61% 17 698.10 1 170.90 6.62%
31.03.2005 11 393.70 10 473.20 920.50 8.79% 10 306.80 1 086.90 10.55%
28.02.2005 10 473.20 10 501.80 -28.60 -0.27% 10 030.00 443.20 4.42%
31.01.2005 10 501.80 14 153.60 -3 651.80 -25.80% 9 632.40 869.40 9.03%
31.12.2004 14 153.60 14 730.90 - 577.30 -3.92% - - -
30.11.2004 14 730.90 15 427.60 - 696.70 -4.52% - - -
31.10.2004 15 427.60 24 000.60 -8 573.00 -35.72% - - -
30.09.2004 24 000.60 24 702.50 - 701.90 -2.84% - - -
31.08.2004 24 702.50 24 023.50 679.00 2.83% - - -
31.07.2004 24 023.50 17 559.90 6 463.60 36.81% - - -
30.06.2004 17 559.90 17 862.30 - 302.40 -1.69% - - -
31.05.2004 17 862.30 17 698.10 164.20 0.93% - - -
30.04.2004 17 698.10 10 306.80 7 391.30 71.71% - - -
31.03.2004 10 306.80 10 030.00 276.80 2.76% - - -
29.02.2004 10 030.00 9 632.40 397.60 4.13% - - -
31.01.2004 9 632.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

2 - Důchody z investic - výdaje - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2 - Důchody z investic- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
2 - Důchody z investic- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
2 - Důchody z investic- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
2 - Důchody z investic- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
2 - Důchody z investic- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
2 - Důchody z investic- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
2 - Důchody z investic- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
2 - Důchody z investic- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
2 - Důchody z investic- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
2 - Důchody z investic - výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.2.1) Households: Up to 2 years - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.2) Households: Over 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(3.1.2) Households: Lending for house purchase - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies