1 - Zboží - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK - 1 - Zboží - saldo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2017 35 460.50
Min 30.04.2004 -17 424.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 24 763.90 32 595.00 -7 831.10 -24.03% 25 790.70 -1 026.80 -3.98%
31.05.2019 32 595.00 22 942.60 9 652.40 42.07% 19 059.10 13 535.90 71.02%
30.04.2019 22 942.60 27 028.70 -4 086.10 -15.12% 24 035.50 -1 092.90 -4.55%
31.03.2019 27 028.70 25 743.70 1 285.00 4.99% 26 180.00 848.70 3.24%
28.02.2019 25 743.70 24 657.40 1 086.30 4.41% 25 558.20 185.50 0.73%
31.01.2019 24 657.40 2 020.60 22 636.80 1 120.30% 29 508.20 -4 850.80 -16.44%
31.12.2018 2 020.60 24 398.60 -22 378.00 -91.72% 3 076.40 -1 055.80 -34.32%
30.11.2018 24 398.60 9 824.90 14 573.70 148.33% 19 236.10 5 162.50 26.84%
31.10.2018 9 824.90 24 205.60 -14 380.70 -59.41% 18 097.20 -8 272.30 -45.71%
30.09.2018 24 205.60 4 263.30 19 942.30 467.77% 27 426.90 -3 221.30 -11.74%
31.08.2018 4 263.30 2 413.20 1 850.10 76.67% 12 490.90 -8 227.60 -65.87%
31.07.2018 2 413.20 25 790.70 -23 377.50 -90.64% 6 547.20 -4 134.00 -63.14%
30.06.2018 25 790.70 19 059.10 6 731.60 35.32% 28 192.20 -2 401.50 -8.52%
31.05.2018 19 059.10 24 035.50 -4 976.40 -20.70% 26 243.50 -7 184.40 -27.38%
30.04.2018 24 035.50 26 180.00 -2 144.50 -8.19% 22 735.00 1 300.50 5.72%
31.03.2018 26 180.00 25 558.20 621.80 2.43% 35 460.50 -9 280.50 -26.17%
28.02.2018 25 558.20 29 508.20 -3 950.00 -13.39% 29 560.00 -4 001.80 -13.54%
31.01.2018 29 508.20 3 076.40 26 431.80 859.18% 30 074.10 - 565.90 -1.88%
31.12.2017 3 076.40 19 236.10 -16 159.70 -84.01% - 843.30 3 919.70 - 464.80%
30.11.2017 19 236.10 18 097.20 1 138.90 6.29% 16 990.30 2 245.80 13.22%
31.10.2017 18 097.20 27 426.90 -9 329.70 -34.02% 21 270.30 -3 173.10 -14.92%
30.09.2017 27 426.90 12 490.90 14 936.00 119.58% 25 761.00 1 665.90 6.47%
31.08.2017 12 490.90 6 547.20 5 943.70 90.78% 13 164.60 - 673.70 -5.12%
31.07.2017 6 547.20 28 192.20 -21 645.00 -76.78% 5 751.10 796.10 13.84%
30.06.2017 28 192.20 26 243.50 1 948.70 7.43% 26 768.80 1 423.40 5.32%
31.05.2017 26 243.50 22 735.00 3 508.50 15.43% 23 137.30 3 106.20 13.43%
30.04.2017 22 735.00 35 460.50 -12 725.50 -35.89% 30 615.30 -7 880.30 -25.74%
31.03.2017 35 460.50 29 560.00 5 900.50 19.96% 28 197.90 7 262.60 25.76%
28.02.2017 29 560.00 30 074.10 - 514.10 -1.71% 26 481.90 3 078.10 11.62%
31.01.2017 30 074.10 - 843.30 30 917.40 -3 666.24% 28 394.80 1 679.30 5.91%
31.12.2016 - 843.30 16 990.30 -17 833.60 - 104.96% 5 775.10 -6 618.40 - 114.60%
30.11.2016 16 990.30 21 270.30 -4 280.00 -20.12% 16 688.80 301.50 1.81%
31.10.2016 21 270.30 25 761.00 -4 490.70 -17.43% 12 183.70 9 086.60 74.58%
30.09.2016 25 761.00 13 164.60 12 596.40 95.68% 22 607.90 3 153.10 13.95%
31.08.2016 13 164.60 5 751.10 7 413.50 128.91% 404.60 12 760.00 3 153.73%
31.07.2016 5 751.10 26 768.80 -21 017.70 -78.52% 10 066.50 -4 315.40 -42.87%
30.06.2016 26 768.80 23 137.30 3 631.50 15.70% 17 452.80 9 316.00 53.38%
31.05.2016 23 137.30 30 615.30 -7 478.00 -24.43% 10 801.50 12 335.80 114.20%
30.04.2016 30 615.30 28 197.90 2 417.40 8.57% 17 691.60 12 923.70 73.05%
31.03.2016 28 197.90 26 481.90 1 716.00 6.48% 23 664.80 4 533.10 19.16%
29.02.2016 26 481.90 28 394.80 -1 912.90 -6.74% 23 912.80 2 569.10 10.74%
31.01.2016 28 394.80 5 775.10 22 619.70 391.68% 26 781.80 1 613.00 6.02%
31.12.2015 5 775.10 16 688.80 -10 913.70 -65.40% -12.50 5 787.60 -46 300.80%
30.11.2015 16 688.80 12 183.70 4 505.10 36.98% 16 980.60 - 291.80 -1.72%
31.10.2015 12 183.70 22 607.90 -10 424.20 -46.11% 18 233.60 -6 049.90 -33.18%
30.09.2015 22 607.90 404.60 22 203.30 5 487.72% 24 777.50 -2 169.60 -8.76%
31.08.2015 404.60 10 066.50 -9 661.90 -95.98% 6 031.30 -5 626.70 -93.29%
31.07.2015 10 066.50 17 452.80 -7 386.30 -42.32% 17 025.30 -6 958.80 -40.87%
30.06.2015 17 452.80 10 801.50 6 651.30 61.58% 23 117.20 -5 664.40 -24.50%
31.05.2015 10 801.50 17 691.60 -6 890.10 -38.95% 19 968.60 -9 167.10 -45.91%
30.04.2015 17 691.60 23 664.80 -5 973.20 -25.24% 22 200.60 -4 509.00 -20.31%
31.03.2015 23 664.80 23 912.80 - 248.00 -1.04% 30 660.80 -6 996.00 -22.82%
28.02.2015 23 912.80 26 781.80 -2 869.00 -10.71% 22 645.70 1 267.10 5.60%
31.01.2015 26 781.80 -12.50 26 794.30 - 214 354.40% 18 322.10 8 459.70 46.17%
31.12.2014 -12.50 16 980.60 -16 993.10 - 100.07% -4 238.30 4 225.80 -99.70%
30.11.2014 16 980.60 18 233.60 -1 253.00 -6.87% 17 196.60 - 216.00 -1.26%
31.10.2014 18 233.60 24 777.50 -6 543.90 -26.41% 14 296.20 3 937.40 27.54%
30.09.2014 24 777.50 6 031.30 18 746.20 310.82% 15 455.90 9 321.60 60.31%
31.08.2014 6 031.30 17 025.30 -10 994.00 -64.57% 6 230.50 - 199.20 -3.20%
31.07.2014 17 025.30 23 117.20 -6 091.90 -26.35% 9 985.10 7 040.20 70.51%
30.06.2014 23 117.20 19 968.60 3 148.60 15.77% 20 805.70 2 311.50 11.11%
31.05.2014 19 968.60 22 200.60 -2 232.00 -10.05% 19 314.20 654.40 3.39%
30.04.2014 22 200.60 30 660.80 -8 460.20 -27.59% 19 572.00 2 628.60 13.43%
31.03.2014 30 660.80 22 645.70 8 015.10 35.39% 19 152.80 11 508.00 60.09%
28.02.2014 22 645.70 18 322.10 4 323.60 23.60% 20 792.50 1 853.20 8.91%
31.01.2014 18 322.10 -4 238.30 22 560.40 - 532.30% 8 410.00 9 912.10 117.86%
31.12.2013 -4 238.30 17 196.60 -21 434.90 - 124.65% -1 193.30 -3 045.00 255.17%
30.11.2013 17 196.60 14 296.20 2 900.40 20.29% 14 021.60 3 175.00 22.64%
31.10.2013 14 296.20 15 455.90 -1 159.70 -7.50% 5 854.70 8 441.50 144.18%
30.09.2013 15 455.90 6 230.50 9 225.40 148.07% 14 417.10 1 038.80 7.21%
31.08.2013 6 230.50 9 985.10 -3 754.60 -37.60% 4 187.10 2 043.40 48.80%
31.07.2013 9 985.10 20 805.70 -10 820.60 -52.01% 7 076.90 2 908.20 41.09%
30.06.2013 20 805.70 19 314.20 1 491.50 7.72% 16 171.50 4 634.20 28.66%
31.05.2013 19 314.20 19 572.00 - 257.80 -1.32% 9 648.80 9 665.40 100.17%
30.04.2013 19 572.00 19 152.80 419.20 2.19% 10 332.20 9 239.80 89.43%
31.03.2013 19 152.80 20 792.50 -1 639.70 -7.89% 18 343.50 809.30 4.41%
28.02.2013 20 792.50 8 410.00 12 382.50 147.24% 15 700.70 5 091.80 32.43%
31.01.2013 8 410.00 -1 193.30 9 603.30 - 804.77% 9 237.10 - 827.10 -8.95%
31.12.2012 -1 193.30 14 021.60 -15 214.90 - 108.51% -5 602.10 4 408.80 -78.70%
30.11.2012 14 021.60 5 854.70 8 166.90 139.49% 4 378.80 9 642.80 220.22%
31.10.2012 5 854.70 14 417.10 -8 562.40 -59.39% 17 714.80 -11 860.10 -66.95%
30.09.2012 14 417.10 4 187.10 10 230.00 244.32% 11 439.30 2 977.80 26.03%
31.08.2012 4 187.10 7 076.90 -2 889.80 -40.83% -10 207.60 14 394.70 - 141.02%
31.07.2012 7 076.90 16 171.50 -9 094.60 -56.24% 542.10 6 534.80 1 205.46%
30.06.2012 16 171.50 9 648.80 6 522.70 67.60% 11 305.30 4 866.20 43.04%
31.05.2012 9 648.80 10 332.20 - 683.40 -6.61% 8 421.10 1 227.70 14.58%
30.04.2012 10 332.20 18 343.50 -8 011.30 -43.67% 8 491.90 1 840.30 21.67%
31.03.2012 18 343.50 15 700.70 2 642.80 16.83% 15 157.90 3 185.60 21.02%
29.02.2012 15 700.70 9 237.10 6 463.60 69.97% 4 970.60 10 730.10 215.87%
31.01.2012 9 237.10 -5 602.10 14 839.20 - 264.89% 8 865.40 371.70 4.19%
31.12.2011 -5 602.10 4 378.80 -9 980.90 - 227.94% -3 234.00 -2 368.10 73.23%
30.11.2011 4 378.80 17 714.80 -13 336.00 -75.28% 941.20 3 437.60 365.24%
31.10.2011 17 714.80 11 439.30 6 275.50 54.86% 1 724.40 15 990.40 927.30%
30.09.2011 11 439.30 -10 207.60 21 646.90 - 212.07% 292.90 11 146.40 3 805.53%
31.08.2011 -10 207.60 542.10 -10 749.70 -1 982.97% -3 723.80 -6 483.80 174.12%
31.07.2011 542.10 11 305.30 -10 763.20 -95.20% -7 461.60 8 003.70 - 107.27%
30.06.2011 11 305.30 8 421.10 2 884.20 34.25% 5 539.80 5 765.50 104.07%
31.05.2011 8 421.10 8 491.90 -70.80 -0.83% 7 492.90 928.20 12.39%
30.04.2011 8 491.90 15 157.90 -6 666.00 -43.98% 7 355.40 1 136.50 15.45%
31.03.2011 15 157.90 4 970.60 10 187.30 204.95% 10 114.30 5 043.60 49.87%
28.02.2011 4 970.60 8 865.40 -3 894.80 -43.93% 10 036.90 -5 066.30 -50.48%
31.01.2011 8 865.40 -3 234.00 12 099.40 - 374.13% 11 311.20 -2 445.80 -21.62%
31.12.2010 -3 234.00 941.20 -4 175.20 - 443.60% -2 593.60 - 640.40 24.69%
30.11.2010 941.20 1 724.40 - 783.20 -45.42% 6 347.90 -5 406.70 -85.17%
31.10.2010 1 724.40 292.90 1 431.50 488.73% 8 617.00 -6 892.60 -79.99%
30.09.2010 292.90 -3 723.80 4 016.70 - 107.87% 6 389.20 -6 096.30 -95.42%
31.08.2010 -3 723.80 -7 461.60 3 737.80 -50.09% 1 833.30 -5 557.10 - 303.12%
31.07.2010 -7 461.60 5 539.80 -13 001.40 - 234.69% 2 397.00 -9 858.60 - 411.29%
30.06.2010 5 539.80 7 492.90 -1 953.10 -26.07% 12 736.90 -7 197.10 -56.51%
31.05.2010 7 492.90 7 355.40 137.50 1.87% 5 103.00 2 389.90 46.83%
30.04.2010 7 355.40 10 114.30 -2 758.90 -27.28% 5 027.20 2 328.20 46.31%
31.03.2010 10 114.30 10 036.90 77.40 0.77% 14 599.50 -4 485.20 -30.72%
28.02.2010 10 036.90 11 311.20 -1 274.30 -11.27% 3 497.60 6 539.30 186.97%
31.01.2010 11 311.20 -2 593.60 13 904.80 - 536.12% 1 004.70 10 306.50 1 025.83%
31.12.2009 -2 593.60 6 347.90 -8 941.50 - 140.86% -12 067.70 9 474.10 -78.51%
30.11.2009 6 347.90 8 617.00 -2 269.10 -26.33% -1 804.90 8 152.80 - 451.70%
31.10.2009 8 617.00 6 389.20 2 227.80 34.87% -8 538.40 17 155.40 - 200.92%
30.09.2009 6 389.20 1 833.30 4 555.90 248.51% 2 419.00 3 970.20 164.13%
31.08.2009 1 833.30 2 397.00 - 563.70 -23.52% -3 171.30 5 004.60 - 157.81%
31.07.2009 2 397.00 12 736.90 -10 339.90 -81.18% - 681.10 3 078.10 - 451.93%
30.06.2009 12 736.90 5 103.00 7 633.90 149.60% 5 131.90 7 605.00 148.19%
31.05.2009 5 103.00 5 027.20 75.80 1.51% 4 448.00 655.00 14.73%
30.04.2009 5 027.20 14 599.50 -9 572.30 -65.57% 609.30 4 417.90 725.08%
31.03.2009 14 599.50 3 497.60 11 101.90 317.41% -1 475.90 16 075.40 -1 089.19%
28.02.2009 3 497.60 1 004.70 2 492.90 248.12% 4 493.50 - 995.90 -22.16%
31.01.2009 1 004.70 -12 067.70 13 072.40 - 108.33% 6 208.40 -5 203.70 -83.82%
31.12.2008 -12 067.70 -1 804.90 -10 262.80 568.61% -8 818.20 -3 249.50 36.85%
30.11.2008 -1 804.90 -8 538.40 6 733.50 -78.86% 2 865.60 -4 670.50 - 162.99%
31.10.2008 -8 538.40 2 419.00 -10 957.40 - 452.97% 1 582.30 -10 120.70 - 639.62%
30.09.2008 2 419.00 -3 171.30 5 590.30 - 176.28% 2 245.60 173.40 7.72%
31.08.2008 -3 171.30 - 681.10 -2 490.20 365.61% -6 797.30 3 626.00 -53.34%
31.07.2008 - 681.10 5 131.90 -5 813.00 - 113.27% -3 822.60 3 141.50 -82.18%
30.06.2008 5 131.90 4 448.00 683.90 15.38% 2 861.00 2 270.90 79.37%
31.05.2008 4 448.00 609.30 3 838.70 630.02% 2 010.60 2 437.40 121.23%
30.04.2008 609.30 -1 475.90 2 085.20 - 141.28% - 740.50 1 349.80 - 182.28%
31.03.2008 -1 475.90 4 493.50 -5 969.40 - 132.85% 7 574.80 -9 050.70 - 119.48%
29.02.2008 4 493.50 6 208.40 -1 714.90 -27.62% 7 170.40 -2 676.90 -37.33%
31.01.2008 6 208.40 -8 818.20 15 026.60 - 170.40% 4 237.00 1 971.40 46.53%
31.12.2007 -8 818.20 2 865.60 -11 683.80 - 407.73% -6 569.30 -2 248.90 34.23%
30.11.2007 2 865.60 1 582.30 1 283.30 81.10% 4 871.10 -2 005.50 -41.17%
31.10.2007 1 582.30 2 245.60 - 663.30 -29.54% 1 147.30 435.00 37.92%
30.09.2007 2 245.60 -6 797.30 9 042.90 - 133.04% 5 674.70 -3 429.10 -60.43%
31.08.2007 -6 797.30 -3 822.60 -2 974.70 77.82% -1 130.80 -5 666.50 501.11%
31.07.2007 -3 822.60 2 861.00 -6 683.60 - 233.61% -2 678.70 -1 143.90 42.70%
30.06.2007 2 861.00 2 010.60 850.40 42.30% 6 430.70 -3 569.70 -55.51%
31.05.2007 2 010.60 - 740.50 2 751.10 - 371.52% 1 873.30 137.30 7.33%
30.04.2007 - 740.50 7 574.80 -8 315.30 - 109.78% -4 249.50 3 509.00 -82.57%
31.03.2007 7 574.80 7 170.40 404.40 5.64% 7 152.50 422.30 5.90%
28.02.2007 7 170.40 4 237.00 2 933.40 69.23% 3 774.70 3 395.70 89.96%
31.01.2007 4 237.00 -6 569.30 10 806.30 - 164.50% 8 076.60 -3 839.60 -47.54%
31.12.2006 -6 569.30 4 871.10 -11 440.40 - 234.86% -5 223.70 -1 345.60 25.76%
30.11.2006 4 871.10 1 147.30 3 723.80 324.57% 1 851.30 3 019.80 163.12%
31.10.2006 1 147.30 5 674.70 -4 527.40 -79.78% 331.80 815.50 245.78%
30.09.2006 5 674.70 -1 130.80 6 805.50 - 601.83% 3 828.40 1 846.30 48.23%
31.08.2006 -1 130.80 -2 678.70 1 547.90 -57.79% -4 232.80 3 102.00 -73.28%
31.07.2006 -2 678.70 6 430.70 -9 109.40 - 141.65% -1 474.20 -1 204.50 81.71%
30.06.2006 6 430.70 1 873.30 4 557.40 243.28% 7 106.10 - 675.40 -9.50%
31.05.2006 1 873.30 -4 249.50 6 122.80 - 144.08% 4 661.40 -2 788.10 -59.81%
30.04.2006 -4 249.50 7 152.50 -11 402.00 - 159.41% -3 687.80 - 561.70 15.23%
31.03.2006 7 152.50 3 774.70 3 377.80 89.49% 4 222.70 2 929.80 69.38%
28.02.2006 3 774.70 8 076.60 -4 301.90 -53.26% 4 055.90 - 281.20 -6.93%
31.01.2006 8 076.60 -5 223.70 13 300.30 - 254.61% 8 291.00 - 214.40 -2.59%
31.12.2005 -5 223.70 1 851.30 -7 075.00 - 382.16% -9 524.90 4 301.20 -45.16%
30.11.2005 1 851.30 331.80 1 519.50 457.96% 801.50 1 049.80 130.98%
31.10.2005 331.80 3 828.40 -3 496.60 -91.33% -1 365.60 1 697.40 - 124.30%
30.09.2005 3 828.40 -4 232.80 8 061.20 - 190.45% 2 461.30 1 367.10 55.54%
31.08.2005 -4 232.80 -1 474.20 -2 758.60 187.13% -3 781.20 - 451.60 11.94%
31.07.2005 -1 474.20 7 106.10 -8 580.30 - 120.75% -7 464.00 5 989.80 -80.25%
30.06.2005 7 106.10 4 661.40 2 444.70 52.45% -3 675.10 10 781.20 - 293.36%
31.05.2005 4 661.40 -3 687.80 8 349.20 - 226.40% -4 480.90 9 142.30 - 204.03%
30.04.2005 -3 687.80 4 222.70 -7 910.50 - 187.33% -17 424.90 13 737.10 -78.84%
31.03.2005 4 222.70 4 055.90 166.80 4.11% -11 234.70 15 457.40 - 137.59%
28.02.2005 4 055.90 8 291.00 -4 235.10 -51.08% -3 735.40 7 791.30 - 208.58%
31.01.2005 8 291.00 -9 524.90 17 815.90 - 187.05% -8 417.90 16 708.90 - 198.49%
31.12.2004 -9 524.90 801.50 -10 326.40 -1 288.38% - - -
30.11.2004 801.50 -1 365.60 2 167.10 - 158.69% - - -
31.10.2004 -1 365.60 2 461.30 -3 826.90 - 155.48% - - -
30.09.2004 2 461.30 -3 781.20 6 242.50 - 165.09% - - -
31.08.2004 -3 781.20 -7 464.00 3 682.80 -49.34% - - -
31.07.2004 -7 464.00 -3 675.10 -3 788.90 103.10% - - -
30.06.2004 -3 675.10 -4 480.90 805.80 -17.98% - - -
31.05.2004 -4 480.90 -17 424.90 12 944.00 -74.28% - - -
30.04.2004 -17 424.90 -11 234.70 -6 190.20 55.10% - - -
31.03.2004 -11 234.70 -3 735.40 -7 499.30 200.76% - - -
29.02.2004 -3 735.40 -8 417.90 4 682.50 -55.63% - - -
31.01.2004 -8 417.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 - Zboží - saldo - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 - Zboží -saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Zboží -saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
1 - Zboží -saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
1 - Zboží -saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Zboží -saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
1 - Zboží -saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
1 - Zboží - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
Liabilities and equity, total (1. - 8.) (Insurance undertakings, total (in CZK thousands))
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies