?Ostatní investice (AFO)?NET (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... ?Ostatní investice (AFO)?NET - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2017 -1 061 665.80
Max 31.12.2001 163 581.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2017 -1 061 665.80 - 917 384.60 - 144 281.20 15.73% - 256 128.80 - 805 537.00 314.50%
30.06.2017 - 917 384.60 - 905 287.50 -12 097.10 1.34% -89 743.40 - 827 641.20 922.23%
31.03.2017 - 905 287.50 - 294 061.70 - 611 225.80 207.86% - 138 738.50 - 766 549.00 552.51%
31.12.2016 - 294 061.70 - 256 128.80 -37 932.90 14.81% - 152 457.80 - 141 603.90 92.88%
30.09.2016 - 256 128.80 -89 743.40 - 166 385.40 185.40% - 248 776.90 -7 351.90 2.96%
30.06.2016 -89 743.40 - 138 738.50 48 995.10 -35.31% - 116 635.20 26 891.80 -23.06%
31.03.2016 - 138 738.50 - 152 457.80 13 719.30 -9.00% -38 097.30 - 100 641.20 264.17%
31.12.2015 - 152 457.80 - 248 776.90 96 319.10 -38.72% - 104 486.20 -47 971.60 45.91%
30.09.2015 - 248 776.90 - 116 635.20 - 132 141.70 113.29% -60 857.90 - 187 919.00 308.78%
30.06.2015 - 116 635.20 -38 097.30 -78 537.90 206.15% -71 709.20 -44 926.00 62.65%
31.03.2015 -38 097.30 - 104 486.20 66 388.90 -63.54% 44 978.50 -83 075.80 - 184.70%
31.12.2014 - 104 486.20 -60 857.90 -43 628.30 71.69% -71 047.90 -33 438.30 47.06%
30.09.2014 -60 857.90 -71 709.20 10 851.30 -15.13% 60 080.70 - 120 938.60 - 201.29%
30.06.2014 -71 709.20 44 978.50 - 116 687.70 - 259.43% 31 074.10 - 102 783.30 - 330.77%
31.03.2014 44 978.50 -71 047.90 116 026.40 - 163.31% -12 553.10 57 531.60 - 458.31%
31.12.2013 -71 047.90 60 080.70 - 131 128.60 - 218.25% -60 911.20 -10 136.70 16.64%
30.09.2013 60 080.70 31 074.10 29 006.60 93.35% -32 597.80 92 678.50 - 284.31%
30.06.2013 31 074.10 -12 553.10 43 627.20 - 347.54% -56 648.70 87 722.80 - 154.85%
31.03.2013 -12 553.10 -60 911.20 48 358.10 -79.39% - 123 783.60 111 230.50 -89.86%
31.12.2012 -60 911.20 -32 597.80 -28 313.40 86.86% - 125 292.30 64 381.10 -51.38%
30.09.2012 -32 597.80 -56 648.70 24 050.90 -42.46% - 166 119.50 133 521.70 -80.38%
30.06.2012 -56 648.70 - 123 783.60 67 134.90 -54.24% - 147 471.70 90 823.00 -61.59%
31.03.2012 - 123 783.60 - 125 292.30 1 508.70 -1.20% - 145 598.70 21 815.10 -14.98%
31.12.2011 - 125 292.30 - 166 119.50 40 827.20 -24.58% - 148 554.50 23 262.20 -15.66%
30.09.2011 - 166 119.50 - 147 471.70 -18 647.80 12.64% - 130 326.50 -35 793.00 27.46%
30.06.2011 - 147 471.70 - 145 598.70 -1 873.00 1.29% - 114 068.20 -33 403.50 29.28%
31.03.2011 - 145 598.70 - 148 554.50 2 955.80 -1.99% - 172 119.50 26 520.80 -15.41%
31.12.2010 - 148 554.50 - 130 326.50 -18 228.00 13.99% - 236 332.80 87 778.30 -37.14%
30.09.2010 - 130 326.50 - 114 068.20 -16 258.30 14.25% - 266 155.90 135 829.40 -51.03%
30.06.2010 - 114 068.20 - 172 119.50 58 051.30 -33.73% - 225 142.10 111 073.90 -49.34%
31.03.2010 - 172 119.50 - 236 332.80 64 213.30 -27.17% - 265 989.40 93 869.90 -35.29%
31.12.2009 - 236 332.80 - 266 155.90 29 823.10 -11.21% - 278 835.40 42 502.60 -15.24%
30.09.2009 - 266 155.90 - 225 142.10 -41 013.80 18.22% - 182 355.50 -83 800.40 45.95%
30.06.2009 - 225 142.10 - 265 989.40 40 847.30 -15.36% - 163 651.30 -61 490.80 37.57%
31.03.2009 - 265 989.40 - 278 835.40 12 846.00 -4.61% - 199 442.30 -66 547.10 33.37%
31.12.2008 - 278 835.40 - 182 355.50 -96 479.90 52.91% - 229 361.20 -49 474.20 21.57%
30.09.2008 - 182 355.50 - 163 651.30 -18 704.20 11.43% - 249 963.20 67 607.70 -27.05%
30.06.2008 - 163 651.30 - 199 442.30 35 791.00 -17.95% - 176 531.40 12 880.10 -7.30%
31.03.2008 - 199 442.30 - 229 361.20 29 918.90 -13.04% - 185 951.00 -13 491.30 7.26%
31.12.2007 - 229 361.20 - 249 963.20 20 602.00 -8.24% - 144 268.40 -85 092.80 58.98%
30.09.2007 - 249 963.20 - 176 531.40 -73 431.80 41.60% - 155 459.90 -94 503.30 60.79%
30.06.2007 - 176 531.40 - 185 951.00 9 419.60 -5.07% - 137 609.80 -38 921.60 28.28%
31.03.2007 - 185 951.00 - 144 268.40 -41 682.60 28.89% - 107 349.20 -78 601.80 73.22%
31.12.2006 - 144 268.40 - 155 459.90 11 191.50 -7.20% - 118 410.20 -25 858.20 21.84%
30.09.2006 - 155 459.90 - 137 609.80 -17 850.10 12.97% - 122 255.70 -33 204.20 27.16%
30.06.2006 - 137 609.80 - 107 349.20 -30 260.60 28.19% - 100 397.80 -37 212.00 37.06%
31.03.2006 - 107 349.20 - 118 410.20 11 061.00 -9.34% - 137 843.40 30 494.20 -22.12%
31.12.2005 - 118 410.20 - 122 255.70 3 845.50 -3.15% - 172 900.30 54 490.10 -31.52%
30.09.2005 - 122 255.70 - 100 397.80 -21 857.90 21.77% -96 494.10 -25 761.60 26.70%
30.06.2005 - 100 397.80 - 137 843.40 37 445.60 -27.17% -81 203.30 -19 194.50 23.64%
31.03.2005 - 137 843.40 - 172 900.30 35 056.90 -20.28% -96 405.30 -41 438.10 42.98%
31.12.2004 - 172 900.30 -96 494.10 -76 406.20 79.18% - 240 826.00 67 925.70 -28.21%
30.09.2004 -96 494.10 -81 203.30 -15 290.80 18.83% - 152 847.90 56 353.80 -36.87%
30.06.2004 -81 203.30 -96 405.30 15 202.00 -15.77% - 122 949.90 41 746.60 -33.95%
31.03.2004 -96 405.30 - 240 826.00 144 420.70 -59.97% - 120 860.70 24 455.40 -20.23%
31.12.2003 - 240 826.00 - 152 847.90 -87 978.10 57.56% -72 500.50 - 168 325.50 232.17%
30.09.2003 - 152 847.90 - 122 949.90 -29 898.00 24.32% 1 325.70 - 154 173.60 -11 629.60%
30.06.2003 - 122 949.90 - 120 860.70 -2 089.20 1.73% 35 225.10 - 158 175.00 - 449.04%
31.03.2003 - 120 860.70 -72 500.50 -48 360.20 66.70% 71 619.20 - 192 479.90 - 268.75%
31.12.2002 -72 500.50 1 325.70 -73 826.20 -5 568.85% 163 581.40 - 236 081.90 - 144.32%
30.09.2002 1 325.70 35 225.10 -33 899.40 -96.24% 152 495.60 - 151 169.90 -99.13%
30.06.2002 35 225.10 71 619.20 -36 394.10 -50.82% 145 884.50 - 110 659.40 -75.85%
31.03.2002 71 619.20 163 581.40 -91 962.20 -56.22% 108 172.10 -36 552.90 -33.79%
31.12.2001 163 581.40 152 495.60 11 085.80 7.27% 84 945.20 78 636.20 92.57%
30.09.2001 152 495.60 145 884.50 6 611.10 4.53% 128 618.00 23 877.60 18.56%
30.06.2001 145 884.50 108 172.10 37 712.40 34.86% 104 368.90 41 515.60 39.78%
31.03.2001 108 172.10 84 945.20 23 226.90 27.34% 99 032.30 9 139.80 9.23%
31.12.2000 84 945.20 128 618.00 -43 672.80 -33.96% 95 256.70 -10 311.50 -10.82%
30.09.2000 128 618.00 104 368.90 24 249.10 23.23% 41 260.30 87 357.70 211.72%
30.06.2000 104 368.90 99 032.30 5 336.60 5.39% 41 260.30 63 108.60 152.95%
31.03.2000 99 032.30 95 256.70 3 775.60 3.96% 41 260.30 57 772.00 140.02%
31.12.1999 95 256.70 41 260.30 53 996.40 130.87% 41 260.30 53 996.40 130.87%
31.12.1998 41 260.30 -11 237.40 52 497.70 - 467.17% -11 237.40 52 497.70 - 467.17%
31.12.1997 -11 237.40 -80 825.90 69 588.50 -86.10% -80 825.90 69 588.50 -86.10%
31.12.1996 -80 825.90 -22 943.20 -57 882.70 252.29% -22 943.20 -57 882.70 252.29%
31.12.1995 -22 943.20 80 310.90 - 103 254.10 - 128.57% 80 310.90 - 103 254.10 - 128.57%
31.12.1994 80 310.90 145 913.40 -65 602.50 -44.96% 145 913.40 -65 602.50 -44.96%
31.12.1993 145 913.40 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2017 -2 884 337.90 - 778 672.40 -2 105 665.50 270.42% - 778 672.40 -2 105 665.50 270.42%
01.01.2016 - 778 672.40 - 555 967.20 - 222 705.20 40.06% - 555 967.20 - 222 705.20 40.06%
01.01.2015 - 555 967.20 - 192 074.80 - 363 892.40 189.45% - 192 074.80 - 363 892.40 189.45%
01.01.2014 - 192 074.80 7 553.80 - 199 628.60 -2 642.76% 7 553.80 - 199 628.60 -2 642.76%
01.01.2013 7 553.80 - 273 941.30 281 495.10 - 102.76% - 273 941.30 281 495.10 - 102.76%
01.01.2012 - 273 941.30 - 584 482.20 310 540.90 -53.13% - 584 482.20 310 540.90 -53.13%
01.01.2011 - 584 482.20 - 565 068.70 -19 413.50 3.44% - 565 068.70 -19 413.50 3.44%
01.01.2010 - 565 068.70 - 993 620.20 428 551.50 -43.13% - 993 620.20 428 551.50 -43.13%
01.01.2009 - 993 620.20 - 824 284.50 - 169 335.70 20.54% - 824 284.50 - 169 335.70 20.54%
01.01.2008 - 824 284.50 - 841 806.80 17 522.30 -2.08% - 841 806.80 17 522.30 -2.08%
01.01.2007 - 841 806.80 - 544 687.30 - 297 119.50 54.55% - 544 687.30 - 297 119.50 54.55%
01.01.2006 - 544 687.30 - 478 907.10 -65 780.20 13.74% - 478 907.10 -65 780.20 13.74%
01.01.2005 - 478 907.10 - 447 003.00 -31 904.10 7.14% - 447 003.00 -31 904.10 7.14%
01.01.2004 - 447 003.00 - 637 484.50 190 481.50 -29.88% - 637 484.50 190 481.50 -29.88%
01.01.2003 - 637 484.50 35 669.50 - 673 154.00 -1 887.20% 35 669.50 - 673 154.00 -1 887.20%
01.01.2002 35 669.50 570 133.60 - 534 464.10 -93.74% 570 133.60 - 534 464.10 -93.74%
01.01.2001 570 133.60 416 964.40 153 169.20 36.73% 416 964.40 153 169.20 36.73%
01.01.2000 416 964.40 95 256.70 321 707.70 337.73% 95 256.70 321 707.70 337.73%
01.01.1999 95 256.70 41 260.30 53 996.40 130.87% 41 260.30 53 996.40 130.87%
01.01.1998 41 260.30 -11 237.40 52 497.70 - 467.17% -11 237.40 52 497.70 - 467.17%
01.01.1997 -11 237.40 -80 825.90 69 588.50 -86.10% -80 825.90 69 588.50 -86.10%
01.01.1996 -80 825.90 -22 943.20 -57 882.70 252.29% -22 943.20 -57 882.70 252.29%
01.01.1995 -22 943.20 80 310.90 - 103 254.10 - 128.57% 80 310.90 - 103 254.10 - 128.57%
01.01.1994 80 310.90 145 913.40 -65 602.50 -44.96% 145 913.40 -65 602.50 -44.96%
01.01.1993 145 913.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

?Ostatní investice (AFO)?NET - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
?Ostatní investice (AFO)?NET (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. CZK)
?Ostatní investice (AFO)?NET (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR)
?Ostatní investice (AFO)?NET (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. USD)
?Ostatní investice (AFO)?NET (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
?Ostatní investice (AFO)?NET (Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR)
?Ostatní investice (AFO)?NET (Ostatní investice podle sektorů v mil. USD)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - ostatní nová ujednání - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - ostatní nová ujednání - objemy (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů