Diskontní sazba (%) (Oficiální úrokové sazby ČNB (měsíční průměr) (%)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Diskontní sazba (%) (Oficiální úrokové sazby ČNB (měsíční průměr) (%)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Diskontní sazba: Měsíční, Úrokové sazby ČNB, měsíční průměr
30.04.2024 Diskontní sazba: Měsíční, Úrokové sazby ČNB, ke konci měsíce
24.05.2024 Diskontní sazba: Denní, Úrokové sazby ČNB, Stav
30.04.2024 2T repo sazba: Měsíční, Úrokové sazby ČNB, měsíční průměr
30.04.2024 Lombardní sazba: Měsíční, Úrokové sazby ČNB, měsíční průměr
30.04.2024 2T repo sazba: Měsíční, Úrokové sazby ČNB, ke konci měsíce
30.04.2024 Lombardní sazba: Měsíční, Úrokové sazby ČNB, ke konci měsíce
30.04.2024 Úrokové sazby na finančním trhu: 2T Repo sazba ČNB, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.04.2024 Úrokové sazby na finančním trhu: 2T Repo sazba ČNB, Míra v %, Procenta, Denní
24.05.2024 2T repo sazba: Denní, Úrokové sazby ČNB, Stav
24.05.2024 Lombardní sazba: Denní, Úrokové sazby ČNB, Stav
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Jednodenní, CZK, Celkem
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Jednodenní, CZK, Celkem
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Jednodenní, CZK, Celkem
31.03.2024 Klientské úrokové sazby: Úroková sazba z nových vkladů s dohodnutou splatností celkem, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Klientské úrokové sazby: Úroková sazba z nových úvěrů na bydlení, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Klientské úrokové sazby: Úroková sazba z nových vkladů s dohodnutou splatností domácností, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Klientské úrokové sazby: Úroková sazba z nových vkladů s doh.spl.NFP, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Klientské úrokové sazby: Úroková sazba ze stavu úvěrů NFP celkem, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Klientské úrokové sazby: Úroková sazba ze stavu vkladů domácností, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Oficiální úrokové sazby ČNB (měsíční průměr) (%)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Diskontní sazba (%) obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Oficiální úrokové sazby ČNB (měsíční průměr) (%) - Diskontní sazba (%) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2021 0.05
Min 31.08.2021 0.05
Min 31.07.2021 0.05
Min 30.06.2021 0.05
Min 31.05.2021 0.05
Min 30.04.2021 0.05
Min 31.03.2021 0.05
Min 28.02.2021 0.05
Min 31.01.2021 0.05
Min 31.12.2020 0.05
Min 30.11.2020 0.05
Min 31.10.2020 0.05
Min 30.09.2020 0.05
Min 31.08.2020 0.05
Min 31.07.2020 0.05
Min 30.06.2020 0.05
Min 31.05.2020 0.05
Min 30.04.2020 0.05
Min 31.07.2018 0.05
Min 30.06.2018 0.05
Min 31.05.2018 0.05
Min 30.04.2018 0.05
Min 31.03.2018 0.05
Min 28.02.2018 0.05
Min 31.01.2018 0.05
Min 31.12.2017 0.05
Min 30.11.2017 0.05
Min 31.10.2017 0.05
Min 30.09.2017 0.05
Min 31.08.2017 0.05
Min 31.07.2017 0.05
Min 30.06.2017 0.05
Min 31.05.2017 0.05
Min 30.04.2017 0.05
Min 31.03.2017 0.05
Min 28.02.2017 0.05
Min 31.01.2017 0.05
Min 31.12.2016 0.05
Min 30.11.2016 0.05
Min 31.10.2016 0.05
Min 30.09.2016 0.05
Min 31.08.2016 0.05
Min 31.07.2016 0.05
Min 30.06.2016 0.05
Min 31.05.2016 0.05
Min 30.04.2016 0.05
Min 31.03.2016 0.05
Min 29.02.2016 0.05
Min 31.01.2016 0.05
Min 31.12.2015 0.05
Min 30.11.2015 0.05
Min 31.10.2015 0.05
Min 30.09.2015 0.05
Min 31.08.2015 0.05
Min 31.07.2015 0.05
Min 30.06.2015 0.05
Min 31.05.2015 0.05
Min 30.04.2015 0.05
Min 31.03.2015 0.05
Min 28.02.2015 0.05
Min 31.01.2015 0.05
Min 31.12.2014 0.05
Min 30.11.2014 0.05
Min 31.10.2014 0.05
Min 30.09.2014 0.05
Min 31.08.2014 0.05
Min 31.07.2014 0.05
Min 30.06.2014 0.05
Min 31.05.2014 0.05
Min 30.04.2014 0.05
Min 31.03.2014 0.05
Min 28.02.2014 0.05
Min 31.01.2014 0.05
Min 31.12.2013 0.05
Min 30.11.2013 0.05
Min 31.10.2013 0.05
Min 30.09.2013 0.05
Min 31.08.2013 0.05
Min 31.07.2013 0.05
Min 30.06.2013 0.05
Min 31.05.2013 0.05
Min 30.04.2013 0.05
Min 31.03.2013 0.05
Min 28.02.2013 0.05
Min 31.01.2013 0.05
Min 31.12.2012 0.05
Min 30.11.2012 0.05
Max 31.07.1998 13.00
Max 30.06.1998 13.00
Max 31.05.1998 13.00
Max 30.04.1998 13.00
Max 31.03.1998 13.00
Max 28.02.1998 13.00
Max 31.01.1998 13.00
Max 31.12.1997 13.00
Max 30.11.1997 13.00
Max 31.10.1997 13.00
Max 30.09.1997 13.00
Max 31.08.1997 13.00
Max 31.07.1997 13.00
Max 30.06.1997 13.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2023 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00
30.06.2023 6.00 6.00 0.00 0.00 5.09 0.91 17.88%
31.05.2023 6.00 6.00 0.00 0.00 4.61 1.39 30.15%
30.04.2023 6.00 6.00 0.00 0.00 4.00 2.00 50.00%
31.03.2023 6.00 6.00 0.00 0.00 3.50 2.50 71.43%
28.02.2023 6.00 6.00 0.00 0.00 3.39 2.61 76.99%
31.01.2023 6.00 6.00 0.00 0.00 2.75 3.25 118.18%
31.12.2022 6.00 6.00 0.00 0.00 2.02 3.98 197.03%
30.11.2022 6.00 6.00 0.00 0.00 1.51 4.49 297.35%
31.10.2022 6.00 6.00 0.00 0.00 0.50 5.50 1 100.00%
30.09.2022 6.00 6.00 0.00 0.00 0.05 5.95 11 900.00%
31.08.2022 6.00 6.00 0.00 0.00 0.05 5.95 11 900.00%
31.07.2022 6.00 5.09 0.91 17.88% 0.05 5.95 11 900.00%
30.06.2022 5.09 4.61 0.48 10.41% 0.05 5.04 10 080.00%
31.05.2022 4.61 4.00 0.61 15.25% 0.05 4.56 9 120.00%
30.04.2022 4.00 3.50 0.50 14.29% 0.05 3.95 7 900.00%
31.03.2022 3.50 3.39 0.11 3.24% 0.05 3.45 6 900.00%
28.02.2022 3.39 2.75 0.64 23.27% 0.05 3.34 6 680.00%
31.01.2022 2.75 2.02 0.73 36.14% 0.05 2.70 5 400.00%
31.12.2021 2.02 1.51 0.51 33.77% 0.05 1.97 3 940.00%
30.11.2021 1.51 0.50 1.01 202.00% 0.05 1.46 2 920.00%
31.10.2021 0.50 0.05 0.45 900.00% 0.05 0.45 900.00%
30.09.2021 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.08.2021 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.07.2021 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
30.06.2021 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.05.2021 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
30.04.2021 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.03.2021 0.05 0.05 0.00 0.00 0.90 -0.85 -94.44%
28.02.2021 0.05 0.05 0.00 0.00 1.20 -1.15 -95.83%
31.01.2021 0.05 0.05 0.00 0.00 1.00 -0.95 -95.00%
31.12.2020 0.05 0.05 0.00 0.00 1.00 -0.95 -95.00%
30.11.2020 0.05 0.05 0.00 0.00 1.00 -0.95 -95.00%
31.10.2020 0.05 0.05 0.00 0.00 1.00 -0.95 -95.00%
30.09.2020 0.05 0.05 0.00 0.00 1.00 -0.95 -95.00%
31.08.2020 0.05 0.05 0.00 0.00 1.00 -0.95 -95.00%
31.07.2020 0.05 0.05 0.00 0.00 1.00 -0.95 -95.00%
30.06.2020 0.05 0.05 0.00 0.00 1.00 -0.95 -95.00%
31.05.2020 0.05 0.05 0.00 0.00 0.99 -0.94 -94.95%
30.04.2020 0.05 0.90 -0.85 -94.44% 0.75 -0.70 -93.33%
31.03.2020 0.90 1.20 -0.30 -25.00% 0.75 0.15 20.00%
29.02.2020 1.20 1.00 0.20 20.00% 0.75 0.45 60.00%
31.01.2020 1.00 1.00 0.00 0.00 0.75 0.25 33.33%
31.12.2019 1.00 1.00 0.00 0.00 0.75 0.25 33.33%
30.11.2019 1.00 1.00 0.00 0.00 0.74 0.26 35.14%
31.10.2019 1.00 1.00 0.00 0.00 0.50 0.50 100.00%
30.09.2019 1.00 1.00 0.00 0.00 0.28 0.72 257.14%
31.08.2019 1.00 1.00 0.00 0.00 0.24 0.76 316.67%
31.07.2019 1.00 1.00 0.00 0.00 0.05 0.95 1 900.00%
30.06.2019 1.00 0.99 0.01 1.01% 0.05 0.95 1 900.00%
31.05.2019 0.99 0.75 0.24 32.00% 0.05 0.94 1 880.00%
30.04.2019 0.75 0.75 0.00 0.00 0.05 0.70 1 400.00%
31.03.2019 0.75 0.75 0.00 0.00 0.05 0.70 1 400.00%
28.02.2019 0.75 0.75 0.00 0.00 0.05 0.70 1 400.00%
31.01.2019 0.75 0.75 0.00 0.00 0.05 0.70 1 400.00%
31.12.2018 0.75 0.74 0.01 1.35% 0.05 0.70 1 400.00%
30.11.2018 0.74 0.50 0.24 48.00% 0.05 0.69 1 380.00%
31.10.2018 0.50 0.28 0.22 78.57% 0.05 0.45 900.00%
30.09.2018 0.28 0.24 0.04 16.67% 0.05 0.23 460.00%
31.08.2018 0.24 0.05 0.19 380.00% 0.05 0.19 380.00%
31.07.2018 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
30.06.2018 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.05.2018 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
30.04.2018 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.03.2018 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
28.02.2018 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.01.2018 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.12.2017 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
30.11.2017 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.10.2017 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
30.09.2017 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.08.2017 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.07.2017 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
30.06.2017 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.05.2017 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
30.04.2017 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.03.2017 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
28.02.2017 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.01.2017 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.12.2016 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
30.11.2016 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.10.2016 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
30.09.2016 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.08.2016 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.07.2016 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
30.06.2016 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.05.2016 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
30.04.2016 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.03.2016 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
29.02.2016 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.01.2016 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.12.2015 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
30.11.2015 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.10.2015 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
30.09.2015 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.08.2015 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.07.2015 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
30.06.2015 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.05.2015 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
30.04.2015 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.03.2015 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
28.02.2015 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.01.2015 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.12.2014 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
30.11.2014 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.10.2014 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
30.09.2014 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.08.2014 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.07.2014 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
30.06.2014 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.05.2014 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
30.04.2014 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.03.2014 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
28.02.2014 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.01.2014 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.12.2013 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
30.11.2013 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
31.10.2013 0.05 0.05 0.00 0.00 0.10 -0.05 -50.00%
30.09.2013 0.05 0.05 0.00 0.00 0.25 -0.20 -80.00%
31.08.2013 0.05 0.05 0.00 0.00 0.25 -0.20 -80.00%
31.07.2013 0.05 0.05 0.00 0.00 0.25 -0.20 -80.00%
30.06.2013 0.05 0.05 0.00 0.00 0.25 -0.20 -80.00%
31.05.2013 0.05 0.05 0.00 0.00 0.25 -0.20 -80.00%
30.04.2013 0.05 0.05 0.00 0.00 0.25 -0.20 -80.00%
31.03.2013 0.05 0.05 0.00 0.00 0.25 -0.20 -80.00%
28.02.2013 0.05 0.05 0.00 0.00 0.25 -0.20 -80.00%
31.01.2013 0.05 0.05 0.00 0.00 0.25 -0.20 -80.00%
31.12.2012 0.05 0.05 0.00 0.00 0.25 -0.20 -80.00%
30.11.2012 0.05 0.10 -0.05 -50.00% 0.25 -0.20 -80.00%
31.10.2012 0.10 0.25 -0.15 -60.00% 0.25 -0.15 -60.00%
30.09.2012 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
31.08.2012 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
31.07.2012 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
30.06.2012 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
31.05.2012 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
30.04.2012 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
31.03.2012 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
29.02.2012 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
31.01.2012 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
31.12.2011 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
30.11.2011 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
31.10.2011 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
30.09.2011 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
31.08.2011 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
31.07.2011 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
30.06.2011 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
31.05.2011 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
30.04.2011 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
31.03.2011 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
28.02.2011 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
31.01.2011 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
31.12.2010 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
30.11.2010 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
31.10.2010 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
30.09.2010 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
31.08.2010 0.25 0.25 0.00 0.00 0.30 -0.05 -16.67%
31.07.2010 0.25 0.25 0.00 0.00 0.50 -0.25 -50.00%
30.06.2010 0.25 0.25 0.00 0.00 0.50 -0.25 -50.00%
31.05.2010 0.25 0.25 0.00 0.00 0.55 -0.30 -54.55%
30.04.2010 0.25 0.25 0.00 0.00 0.75 -0.50 -66.67%
31.03.2010 0.25 0.25 0.00 0.00 0.75 -0.50 -66.67%
28.02.2010 0.25 0.25 0.00 0.00 0.85 -0.60 -70.59%
31.01.2010 0.25 0.25 0.00 0.00 1.25 -1.00 -80.00%
31.12.2009 0.25 0.25 0.00 0.00 1.58 -1.33 -84.18%
30.11.2009 0.25 0.25 0.00 0.00 1.91 -1.66 -86.91%
31.10.2009 0.25 0.25 0.00 0.00 2.50 -2.25 -90.00%
30.09.2009 0.25 0.30 -0.05 -16.67% 2.50 -2.25 -90.00%
31.08.2009 0.30 0.50 -0.20 -40.00% 2.56 -2.26 -88.28%
31.07.2009 0.50 0.50 0.00 0.00 2.75 -2.25 -81.82%
30.06.2009 0.50 0.55 -0.05 -9.09% 2.75 -2.25 -81.82%
31.05.2009 0.55 0.75 -0.20 -26.67% 2.75 -2.20 -80.00%
30.04.2009 0.75 0.75 0.00 0.00 2.75 -2.00 -72.73%
31.03.2009 0.75 0.85 -0.10 -11.76% 2.75 -2.00 -72.73%
28.02.2009 0.85 1.25 -0.40 -32.00% 2.69 -1.84 -68.40%
31.01.2009 1.25 1.58 -0.33 -20.89% 2.50 -1.25 -50.00%
31.12.2008 1.58 1.91 -0.33 -17.28% 2.50 -0.92 -36.80%
30.11.2008 1.91 2.50 -0.59 -23.60% 2.26 -0.35 -15.49%
31.10.2008 2.50 2.50 0.00 0.00 2.25 0.25 11.11%
30.09.2008 2.50 2.56 -0.06 -2.34% 2.25 0.25 11.11%
31.08.2008 2.56 2.75 -0.19 -6.91% 2.01 0.55 27.36%
31.07.2008 2.75 2.75 0.00 0.00 1.79 0.96 53.63%
30.06.2008 2.75 2.75 0.00 0.00 1.75 1.00 57.14%
31.05.2008 2.75 2.75 0.00 0.00 1.50 1.25 83.33%
30.04.2008 2.75 2.75 0.00 0.00 1.50 1.25 83.33%
31.03.2008 2.75 2.69 0.06 2.23% 1.50 1.25 83.33%
29.02.2008 2.69 2.50 0.19 7.60% 1.50 1.19 79.33%
31.01.2008 2.50 2.50 0.00 0.00 1.50 1.00 66.67%
31.12.2007 2.50 2.26 0.24 10.62% 1.50 1.00 66.67%
30.11.2007 2.26 2.25 0.01 0.44% 1.50 0.76 50.67%
31.10.2007 2.25 2.25 0.00 0.00 1.50 0.75 50.00%
30.09.2007 2.25 2.01 0.24 11.94% 1.26 0.99 78.57%
31.08.2007 2.01 1.79 0.22 12.29% 1.25 0.76 60.80%
31.07.2007 1.79 1.75 0.04 2.29% 1.03 0.76 73.79%
30.06.2007 1.75 1.50 0.25 16.67% 1.00 0.75 75.00%
31.05.2007 1.50 1.50 0.00 0.00 1.00 0.50 50.00%
30.04.2007 1.50 1.50 0.00 0.00 1.00 0.50 50.00%
31.03.2007 1.50 1.50 0.00 0.00 1.00 0.50 50.00%
28.02.2007 1.50 1.50 0.00 0.00 1.00 0.50 50.00%
31.01.2007 1.50 1.50 0.00 0.00 1.00 0.50 50.00%
31.12.2006 1.50 1.50 0.00 0.00 1.00 0.50 50.00%
30.11.2006 1.50 1.50 0.00 0.00 1.00 0.50 50.00%
31.10.2006 1.50 1.26 0.24 19.05% 0.76 0.74 97.37%
30.09.2006 1.26 1.25 0.01 0.80% 0.75 0.51 68.00%
31.08.2006 1.25 1.03 0.22 21.36% 0.75 0.50 66.67%
31.07.2006 1.03 1.00 0.03 3.00% 0.75 0.28 37.33%
30.06.2006 1.00 1.00 0.00 0.00 0.75 0.25 33.33%
31.05.2006 1.00 1.00 0.00 0.00 0.75 0.25 33.33%
30.04.2006 1.00 1.00 0.00 0.00 0.99 0.01 1.01%
31.03.2006 1.00 1.00 0.00 0.00 1.25 -0.25 -20.00%
28.02.2006 1.00 1.00 0.00 0.00 1.25 -0.25 -20.00%
31.01.2006 1.00 1.00 0.00 0.00 1.48 -0.48 -32.43%
31.12.2005 1.00 1.00 0.00 0.00 1.50 -0.50 -33.33%
30.11.2005 1.00 0.76 0.24 31.58% 1.50 -0.50 -33.33%
31.10.2005 0.76 0.75 0.01 1.33% 1.50 -0.74 -49.33%
30.09.2005 0.75 0.75 0.00 0.00 1.50 -0.75 -50.00%
31.08.2005 0.75 0.75 0.00 0.00 1.28 -0.53 -41.41%
31.07.2005 0.75 0.75 0.00 0.00 1.25 -0.50 -40.00%
30.06.2005 0.75 0.75 0.00 0.00 1.05 -0.30 -28.57%
31.05.2005 0.75 0.99 -0.24 -24.24% 1.00 -0.25 -25.00%
30.04.2005 0.99 1.25 -0.26 -20.80% 1.00 -0.01 -1.00%
31.03.2005 1.25 1.25 0.00 0.00 1.00 0.25 25.00%
28.02.2005 1.25 1.48 -0.23 -15.54% 1.00 0.25 25.00%
31.01.2005 1.48 1.50 -0.02 -1.33% 1.00 0.48 48.00%
31.12.2004 1.50 1.50 0.00 0.00 1.00 0.50 50.00%
30.11.2004 1.50 1.50 0.00 0.00 1.00 0.50 50.00%
31.10.2004 1.50 1.50 0.00 0.00 1.00 0.50 50.00%
30.09.2004 1.50 1.28 0.22 17.19% 1.00 0.50 50.00%
31.08.2004 1.28 1.25 0.03 2.40% 1.00 0.28 28.00%
31.07.2004 1.25 1.05 0.20 19.05% 1.25 0.00 0.00
30.06.2004 1.05 1.00 0.05 5.00% 1.46 -0.41 -28.08%
31.05.2004 1.00 1.00 0.00 0.00 1.50 -0.50 -33.33%
30.04.2004 1.00 1.00 0.00 0.00 1.50 -0.50 -33.33%
31.03.2004 1.00 1.00 0.00 0.00 1.50 -0.50 -33.33%
29.02.2004 1.00 1.00 0.00 0.00 1.50 -0.50 -33.33%
31.01.2004 1.00 1.00 0.00 0.00 1.74 -0.74 -42.53%
31.12.2003 1.00 1.00 0.00 0.00 1.75 -0.75 -42.86%
30.11.2003 1.00 1.00 0.00 0.00 1.75 -0.75 -42.86%
31.10.2003 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 -1.00 -50.00%
30.09.2003 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 -1.00 -50.00%
31.08.2003 1.00 1.25 -0.25 -20.00% 2.00 -1.00 -50.00%
31.07.2003 1.25 1.46 -0.21 -14.38% 2.61 -1.36 -52.11%
30.06.2003 1.46 1.50 -0.04 -2.67% 2.75 -1.29 -46.91%
31.05.2003 1.50 1.50 0.00 0.00 2.75 -1.25 -45.45%
30.04.2003 1.50 1.50 0.00 0.00 3.18 -1.68 -52.83%
31.03.2003 1.50 1.50 0.00 0.00 3.25 -1.75 -53.85%
28.02.2003 1.50 1.74 -0.24 -13.79% 3.25 -1.75 -53.85%
31.01.2003 1.74 1.75 -0.01 -0.57% 3.66 -1.92 -52.46%
31.12.2002 1.75 1.75 0.00 0.00 3.75 -2.00 -53.33%
30.11.2002 1.75 2.00 -0.25 -12.50% 4.23 -2.48 -58.63%
31.10.2002 2.00 2.00 0.00 0.00 4.25 -2.25 -52.94%
30.09.2002 2.00 2.00 0.00 0.00 4.25 -2.25 -52.94%
31.08.2002 2.00 2.61 -0.61 -23.37% 4.25 -2.25 -52.94%
31.07.2002 2.61 2.75 -0.14 -5.09% 4.04 -1.43 -35.40%
30.06.2002 2.75 2.75 0.00 0.00 4.00 -1.25 -31.25%
31.05.2002 2.75 3.18 -0.43 -13.52% 4.00 -1.25 -31.25%
30.04.2002 3.18 3.25 -0.07 -2.15% 4.00 -0.82 -20.50%
31.03.2002 3.25 3.25 0.00 0.00 4.00 -0.75 -18.75%
28.02.2002 3.25 3.66 -0.41 -11.20% 4.80 -1.55 -32.29%
31.01.2002 3.66 3.75 -0.09 -2.40% 5.00 -1.34 -26.80%
31.12.2001 3.75 4.23 -0.48 -11.35% 5.00 -1.25 -25.00%
30.11.2001 4.23 4.25 -0.02 -0.47% 5.00 -0.77 -15.40%
31.10.2001 4.25 4.25 0.00 0.00 5.00 -0.75 -15.00%
30.09.2001 4.25 4.25 0.00 0.00 5.00 -0.75 -15.00%
31.08.2001 4.25 4.04 0.21 5.20% 5.00 -0.75 -15.00%
31.07.2001 4.04 4.00 0.04 1.00% 5.00 -0.96 -19.20%
30.06.2001 4.00 4.00 0.00 0.00 5.00 -1.00 -20.00%
31.05.2001 4.00 4.00 0.00 0.00 5.00 -1.00 -20.00%
30.04.2001 4.00 4.00 0.00 0.00 5.00 -1.00 -20.00%
31.03.2001 4.00 4.80 -0.80 -16.67% 5.00 -1.00 -20.00%
28.02.2001 4.80 5.00 -0.20 -4.00% 5.00 -0.20 -4.00%
31.01.2001 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
31.12.2000 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
30.11.2000 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
31.10.2000 5.00 5.00 0.00 0.00 5.45 -0.45 -8.26%
30.09.2000 5.00 5.00 0.00 0.00 5.55 -0.55 -9.91%
31.08.2000 5.00 5.00 0.00 0.00 6.00 -1.00 -16.67%
31.07.2000 5.00 5.00 0.00 0.00 6.00 -1.00 -16.67%
30.06.2000 5.00 5.00 0.00 0.00 6.00 -1.00 -16.67%
31.05.2000 5.00 5.00 0.00 0.00 6.00 -1.00 -16.67%
30.04.2000 5.00 5.00 0.00 0.00 6.00 -1.00 -16.67%
31.03.2000 5.00 5.00 0.00 0.00 6.59 -1.59 -24.13%
29.02.2000 5.00 5.00 0.00 0.00 7.50 -2.50 -33.33%
31.01.2000 5.00 5.00 0.00 0.00 7.50 -2.50 -33.33%
31.12.1999 5.00 5.00 0.00 0.00 9.40 -4.40 -46.81%
30.11.1999 5.00 5.45 -0.45 -8.26% 10.00 -5.00 -50.00%
31.10.1999 5.45 5.55 -0.10 -1.80% 11.29 -5.84 -51.73%
30.09.1999 5.55 6.00 -0.45 -7.50% 11.50 -5.95 -51.74%
31.08.1999 6.00 6.00 0.00 0.00 12.14 -6.14 -50.58%
31.07.1999 6.00 6.00 0.00 0.00 13.00 -7.00 -53.85%
30.06.1999 6.00 6.00 0.00 0.00 13.00 -7.00 -53.85%
31.05.1999 6.00 6.00 0.00 0.00 13.00 -7.00 -53.85%
30.04.1999 6.00 6.59 -0.59 -8.95% 13.00 -7.00 -53.85%
31.03.1999 6.59 7.50 -0.91 -12.13% 13.00 -6.41 -49.31%
28.02.1999 7.50 7.50 0.00 0.00 13.00 -5.50 -42.31%
31.01.1999 7.50 9.40 -1.90 -20.21% 13.00 -5.50 -42.31%
31.12.1998 9.40 10.00 -0.60 -6.00% 13.00 -3.60 -27.69%
30.11.1998 10.00 11.29 -1.29 -11.43% 13.00 -3.00 -23.08%
31.10.1998 11.29 11.50 -0.21 -1.83% 13.00 -1.71 -13.15%
30.09.1998 11.50 12.14 -0.64 -5.27% 13.00 -1.50 -11.54%
31.08.1998 12.14 13.00 -0.86 -6.62% 13.00 -0.86 -6.62%
31.07.1998 13.00 13.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00
30.06.1998 13.00 13.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00
31.05.1998 13.00 13.00 0.00 0.00 11.00 2.00 18.18%
30.04.1998 13.00 13.00 0.00 0.00 10.50 2.50 23.81%
31.03.1998 13.00 13.00 0.00 0.00 10.50 2.50 23.81%
28.02.1998 13.00 13.00 0.00 0.00 10.50 2.50 23.81%
31.01.1998 13.00 13.00 0.00 0.00 10.50 2.50 23.81%
31.12.1997 13.00 13.00 0.00 0.00 10.50 2.50 23.81%
30.11.1997 13.00 13.00 0.00 0.00 10.50 2.50 23.81%
31.10.1997 13.00 13.00 0.00 0.00 10.50 2.50 23.81%
30.09.1997 13.00 13.00 0.00 0.00 10.50 2.50 23.81%
31.08.1997 13.00 13.00 0.00 0.00 10.50 2.50 23.81%
31.07.1997 13.00 13.00 0.00 0.00 10.50 2.50 23.81%
30.06.1997 13.00 11.00 2.00 18.18% 9.80 3.20 32.65%
31.05.1997 11.00 10.50 0.50 4.76% 9.50 1.50 15.79%
30.04.1997 10.50 10.50 0.00 0.00 9.50 1.00 10.53%
31.03.1997 10.50 10.50 0.00 0.00 9.50 1.00 10.53%
28.02.1997 10.50 10.50 0.00 0.00 9.50 1.00 10.53%
31.01.1997 10.50 10.50 0.00 0.00 9.50 1.00 10.53%
31.12.1996 10.50 10.50 0.00 0.00 9.50 1.00 10.53%
30.11.1996 10.50 10.50 0.00 0.00 9.50 1.00 10.53%
31.10.1996 10.50 10.50 0.00 0.00 9.50 1.00 10.53%
30.09.1996 10.50 10.50 0.00 0.00 9.50 1.00 10.53%
31.08.1996 10.50 10.50 0.00 0.00 9.50 1.00 10.53%
31.07.1996 10.50 9.80 0.70 7.14% 9.50 1.00 10.53%
30.06.1996 9.80 9.50 0.30 3.16% 8.73 1.07 12.26%
31.05.1996 9.50 9.50 0.00 0.00 8.50 1.00 11.76%
30.04.1996 9.50 9.50 0.00 0.00 8.50 1.00 11.76%
31.03.1996 9.50 9.50 0.00 0.00 8.50 1.00 11.76%
29.02.1996 9.50 9.50 0.00 0.00 8.50 1.00 11.76%
31.01.1996 9.50 9.50 0.00 0.00 8.50 1.00 11.76%
31.12.1995 9.50 9.50 0.00 0.00 8.50 1.00 11.76%
30.11.1995 9.50 9.50 0.00 0.00 8.50 1.00 11.76%
31.10.1995 9.50 9.50 0.00 0.00 8.13 1.37 16.85%
30.09.1995 9.50 9.50 0.00 0.00 8.00 1.50 18.75%
31.08.1995 9.50 9.50 0.00 0.00 8.00 1.50 18.75%
31.07.1995 9.50 8.73 0.77 8.82% 8.00 1.50 18.75%
30.06.1995 8.73 8.50 0.23 2.71% 8.00 0.73 9.12%
31.05.1995 8.50 8.50 0.00 0.00 8.00 0.50 6.25%
30.04.1995 8.50 8.50 0.00 0.00 8.00 0.50 6.25%
31.03.1995 8.50 8.50 0.00 0.00 8.00 0.50 6.25%
28.02.1995 8.50 8.50 0.00 0.00 8.00 0.50 6.25%
31.01.1995 8.50 8.50 0.00 0.00 8.00 0.50 6.25%
31.12.1994 8.50 8.50 0.00 0.00 8.00 0.50 6.25%
30.11.1994 8.50 8.13 0.37 4.55% 8.00 0.50 6.25%
31.10.1994 8.13 8.00 0.13 1.62% 8.00 0.13 1.62%
30.09.1994 8.00 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00
31.08.1994 8.00 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00
31.07.1994 8.00 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00
30.06.1994 8.00 8.00 0.00 0.00 8.48 -0.48 -5.66%
31.05.1994 8.00 8.00 0.00 0.00 9.50 -1.50 -15.79%
30.04.1994 8.00 8.00 0.00 0.00 9.50 -1.50 -15.79%
31.03.1994 8.00 8.00 0.00 0.00 9.50 -1.50 -15.79%
28.02.1994 8.00 8.00 0.00 0.00 9.50 -1.50 -15.79%
31.01.1994 8.00 8.00 0.00 0.00 9.50 -1.50 -15.79%
31.12.1993 8.00 8.00 0.00 0.00 - - -
30.11.1993 8.00 8.00 0.00 0.00 - - -
31.10.1993 8.00 8.00 0.00 0.00 - - -
30.09.1993 8.00 8.00 0.00 0.00 - - -
31.08.1993 8.00 8.00 0.00 0.00 - - -
31.07.1993 8.00 8.48 -0.48 -5.66% - - -
30.06.1993 8.48 9.50 -1.02 -10.74% - - -
31.05.1993 9.50 9.50 0.00 0.00 - - -
30.04.1993 9.50 9.50 0.00 0.00 - - -
31.03.1993 9.50 9.50 0.00 0.00 - - -
28.02.1993 9.50 9.50 0.00 0.00 - - -
31.01.1993 9.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Diskontní sazba (%) - Graf
Diskontní sazba (%) - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Diskontní sazba (%) (Oficiální úrokové sazby ČNB (měsíční průměr) (%))
Diskontní sazba (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%])
Diskontní sazba (%) (Oficiální úrokové sazby ČNB (ke konci měsíce) (%))
Diskontní sazba (Úrokové sazby)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok (do 2 let) (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a prenastavení úrokové sazby nad 2 roky (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%) (Assets)
Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%) (Interest rates (harmonized))
Table B1.5: Annual percentage rate of charge on CZK-denominated bank loans to Czech households - new business (%) (Interest rates (harmonized))
Table B1.1Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%) (Interest rates (harmonized))
Table B1.2Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (%) (Interest rates (harmonized))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.