B-BÚ-Prvotní důchody-NET (Platební bilance v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (EUR*)

@[$--ERR--]

Graf hodnot, Platební bilance v mil. CZK (USD*)

@[$--ERR--]*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... B-BÚ-Prvotní důchody-NET - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.04.2014 -79 641.50
Max 28.02.2011 16 005.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2018 -23 206.60 - 486.10 -22 720.50 4 674.04% -36 005.20 12 798.60 -35.55%
30.04.2018 - 486.10 -39 625.80 39 139.70 -98.77% -16 441.30 15 955.20 -97.04%
31.03.2018 -39 625.80 2 596.60 -42 222.40 -1 626.06% -6 327.00 -33 298.80 526.30%
28.02.2018 2 596.60 2 966.30 - 369.70 -12.46% 1 444.70 1 151.90 79.73%
31.01.2018 2 966.30 -25 696.80 28 663.10 - 111.54% 75.40 2 890.90 3 834.08%
31.12.2017 -25 696.80 -25 007.10 - 689.70 2.76% -14 745.70 -10 951.10 74.27%
30.11.2017 -25 007.10 -13 441.50 -11 565.60 86.04% -30 623.00 5 615.90 -18.34%
31.10.2017 -13 441.50 -33 907.20 20 465.70 -60.36% -21 192.40 7 750.90 -36.57%
30.09.2017 -33 907.20 -25 357.40 -8 549.80 33.72% -25 016.60 -8 890.60 35.54%
31.08.2017 -25 357.40 -35 027.80 9 670.40 -27.61% -27 525.80 2 168.40 -7.88%
31.07.2017 -35 027.80 -45 146.70 10 118.90 -22.41% -31 558.10 -3 469.70 10.99%
30.06.2017 -45 146.70 -36 005.20 -9 141.50 25.39% -45 762.50 615.80 -1.35%
31.05.2017 -36 005.20 -16 441.30 -19 563.90 118.99% -23 111.90 -12 893.30 55.79%
30.04.2017 -16 441.30 -6 327.00 -10 114.30 159.86% -36 571.10 20 129.80 -55.04%
31.03.2017 -6 327.00 1 444.70 -7 771.70 - 537.95% -6 630.20 303.20 -4.57%
28.02.2017 1 444.70 75.40 1 369.30 1 816.05% 6 504.40 -5 059.70 -77.79%
31.01.2017 75.40 -14 745.70 14 821.10 - 100.51% 4 445.30 -4 369.90 -98.30%
31.12.2016 -14 745.70 -30 623.00 15 877.30 -51.85% -2 290.60 -12 455.10 543.75%
30.11.2016 -30 623.00 -21 192.40 -9 430.60 44.50% -13 099.00 -17 524.00 133.78%
31.10.2016 -21 192.40 -25 016.60 3 824.20 -15.29% -14 183.40 -7 009.00 49.42%
30.09.2016 -25 016.60 -27 525.80 2 509.20 -9.12% -40 226.80 15 210.20 -37.81%
31.08.2016 -27 525.80 -31 558.10 4 032.30 -12.78% -12 374.50 -15 151.30 122.44%
31.07.2016 -31 558.10 -45 762.50 14 204.40 -31.04% -47 282.10 15 724.00 -33.26%
30.06.2016 -45 762.50 -23 111.90 -22 650.60 98.00% -28 273.40 -17 489.10 61.86%
31.05.2016 -23 111.90 -36 571.10 13 459.20 -36.80% -76 273.00 53 161.10 -69.70%
30.04.2016 -36 571.10 -6 630.20 -29 940.90 451.58% -6 246.40 -30 324.70 485.47%
31.03.2016 -6 630.20 6 504.40 -13 134.60 - 201.93% -28 153.70 21 523.50 -76.45%
29.02.2016 6 504.40 4 445.30 2 059.10 46.32% 6 449.70 54.70 0.85%
31.01.2016 4 445.30 -2 290.60 6 735.90 - 294.07% 7 115.00 -2 669.70 -37.52%
31.12.2015 -2 290.60 -13 099.00 10 808.40 -82.51% -6 538.80 4 248.20 -64.97%
30.11.2015 -13 099.00 -14 183.40 1 084.40 -7.65% -24 159.30 11 060.30 -45.78%
31.10.2015 -14 183.40 -40 226.80 26 043.40 -64.74% -16 076.00 1 892.60 -11.77%
30.09.2015 -40 226.80 -12 374.50 -27 852.30 225.08% -46 840.40 6 613.60 -14.12%
31.08.2015 -12 374.50 -47 282.10 34 907.60 -73.83% -18 994.10 6 619.60 -34.85%
31.07.2015 -47 282.10 -28 273.40 -19 008.70 67.23% -23 590.60 -23 691.50 100.43%
30.06.2015 -28 273.40 -76 273.00 47 999.60 -62.93% -34 699.10 6 425.70 -18.52%
31.05.2015 -76 273.00 -6 246.40 -70 026.60 1 121.07% -16 954.30 -59 318.70 349.87%
30.04.2015 -6 246.40 -28 153.70 21 907.30 -77.81% -79 641.50 73 395.10 -92.16%
31.03.2015 -28 153.70 6 449.70 -34 603.40 - 536.51% -4 826.40 -23 327.30 483.33%
28.02.2015 6 449.70 7 115.00 - 665.30 -9.35% 3 279.10 3 170.60 96.69%
31.01.2015 7 115.00 -6 538.80 13 653.80 - 208.81% 8 252.70 -1 137.70 -13.79%
31.12.2014 -6 538.80 -24 159.30 17 620.50 -72.93% -9 009.70 2 470.90 -27.42%
30.11.2014 -24 159.30 -16 076.00 -8 083.30 50.28% -35 739.50 11 580.20 -32.40%
31.10.2014 -16 076.00 -46 840.40 30 764.40 -65.68% -19 725.60 3 649.60 -18.50%
30.09.2014 -46 840.40 -18 994.10 -27 846.30 146.60% -26 214.70 -20 625.70 78.68%
31.08.2014 -18 994.10 -23 590.60 4 596.50 -19.48% -20 488.60 1 494.50 -7.29%
31.07.2014 -23 590.60 -34 699.10 11 108.50 -32.01% -24 934.80 1 344.20 -5.39%
30.06.2014 -34 699.10 -16 954.30 -17 744.80 104.66% -27 540.70 -7 158.40 25.99%
31.05.2014 -16 954.30 -79 641.50 62 687.20 -78.71% -28 952.30 11 998.00 -41.44%
30.04.2014 -79 641.50 -4 826.40 -74 815.10 1 550.12% -14 131.40 -65 510.10 463.58%
31.03.2014 -4 826.40 3 279.10 -8 105.50 - 247.19% -49 976.50 45 150.10 -90.34%
28.02.2014 3 279.10 8 252.70 -4 973.60 -60.27% 4 210.70 - 931.60 -22.12%
31.01.2014 8 252.70 -9 009.70 17 262.40 - 191.60% 3 484.30 4 768.40 136.85%
31.12.2013 -9 009.70 -35 739.50 26 729.80 -74.79% -30 291.10 21 281.40 -70.26%
30.11.2013 -35 739.50 -19 725.60 -16 013.90 81.18% -12 178.00 -23 561.50 193.48%
31.10.2013 -19 725.60 -26 214.70 6 489.10 -24.75% -31 429.60 11 704.00 -37.24%
30.09.2013 -26 214.70 -20 488.60 -5 726.10 27.95% -28 311.60 2 096.90 -7.41%
31.08.2013 -20 488.60 -24 934.80 4 446.20 -17.83% -34 069.90 13 581.30 -39.86%
31.07.2013 -24 934.80 -27 540.70 2 605.90 -9.46% -25 183.60 248.80 -0.99%
30.06.2013 -27 540.70 -28 952.30 1 411.60 -4.88% -23 263.60 -4 277.10 18.39%
31.05.2013 -28 952.30 -14 131.40 -14 820.90 104.88% -27 288.00 -1 664.30 6.10%
30.04.2013 -14 131.40 -49 976.50 35 845.10 -71.72% -2 429.80 -11 701.60 481.59%
31.03.2013 -49 976.50 4 210.70 -54 187.20 -1 286.89% -16 019.40 -33 957.10 211.97%
28.02.2013 4 210.70 3 484.30 726.40 20.85% -3 358.80 7 569.50 - 225.36%
31.01.2013 3 484.30 -30 291.10 33 775.40 - 111.50% -3 704.40 7 188.70 - 194.06%
31.12.2012 -30 291.10 -12 178.00 -18 113.10 148.74% -17 521.10 -12 770.00 72.88%
30.11.2012 -12 178.00 -31 429.60 19 251.60 -61.25% -8 209.40 -3 968.60 48.34%
31.10.2012 -31 429.60 -28 311.60 -3 118.00 11.01% -18 926.70 -12 502.90 66.06%
30.09.2012 -28 311.60 -34 069.90 5 758.30 -16.90% -8 732.30 -19 579.30 224.22%
31.08.2012 -34 069.90 -25 183.60 -8 886.30 35.29% -23 305.60 -10 764.30 46.19%
31.07.2012 -25 183.60 -23 263.60 -1 920.00 8.25% -13 690.70 -11 492.90 83.95%
30.06.2012 -23 263.60 -27 288.00 4 024.40 -14.75% -63 274.50 40 010.90 -63.23%
31.05.2012 -27 288.00 -2 429.80 -24 858.20 1 023.06% -39 814.90 12 526.90 -31.46%
30.04.2012 -2 429.80 -16 019.40 13 589.60 -84.83% -32 586.00 30 156.20 -92.54%
31.03.2012 -16 019.40 -3 358.80 -12 660.60 376.94% -10 620.40 -5 399.00 50.84%
29.02.2012 -3 358.80 -3 704.40 345.60 -9.33% 16 005.70 -19 364.50 - 120.98%
31.01.2012 -3 704.40 -17 521.10 13 816.70 -78.86% -2 669.40 -1 035.00 38.77%
31.12.2011 -17 521.10 -8 209.40 -9 311.70 113.43% -8 710.10 -8 811.00 101.16%
30.11.2011 -8 209.40 -18 926.70 10 717.30 -56.63% -27 651.40 19 442.00 -70.31%
31.10.2011 -18 926.70 -8 732.30 -10 194.40 116.74% -18 270.50 - 656.20 3.59%
30.09.2011 -8 732.30 -23 305.60 14 573.30 -62.53% -38 743.90 30 011.60 -77.46%
31.08.2011 -23 305.60 -13 690.70 -9 614.90 70.23% -25 439.20 2 133.60 -8.39%
31.07.2011 -13 690.70 -63 274.50 49 583.80 -78.36% -44 957.50 31 266.80 -69.55%
30.06.2011 -63 274.50 -39 814.90 -23 459.60 58.92% -22 169.90 -41 104.60 185.41%
31.05.2011 -39 814.90 -32 586.00 -7 228.90 22.18% -45 807.40 5 992.50 -13.08%
30.04.2011 -32 586.00 -10 620.40 -21 965.60 206.82% -6 271.20 -26 314.80 419.61%
31.03.2011 -10 620.40 16 005.70 -26 626.10 - 166.35% -12 985.20 2 364.80 -18.21%
28.02.2011 16 005.70 -2 669.40 18 675.10 - 699.60% 1 217.90 14 787.80 1 214.20%
31.01.2011 -2 669.40 -8 710.10 6 040.70 -69.35% - 141.50 -2 527.90 1 786.50%
31.12.2010 -8 710.10 -27 651.40 18 941.30 -68.50% -21 485.90 12 775.80 -59.46%
30.11.2010 -27 651.40 -18 270.50 -9 380.90 51.34% -17 330.30 -10 321.10 59.56%
31.10.2010 -18 270.50 -38 743.90 20 473.40 -52.84% -3 948.60 -14 321.90 362.71%
30.09.2010 -38 743.90 -25 439.20 -13 304.70 52.30% -25 158.80 -13 585.10 54.00%
31.08.2010 -25 439.20 -44 957.50 19 518.30 -43.41% -17 900.70 -7 538.50 42.11%
31.07.2010 -44 957.50 -22 169.90 -22 787.60 102.79% -17 880.50 -27 077.00 151.43%
30.06.2010 -22 169.90 -45 807.40 23 637.50 -51.60% -40 347.40 18 177.50 -45.05%
31.05.2010 -45 807.40 -6 271.20 -39 536.20 630.44% -30 859.90 -14 947.50 48.44%
30.04.2010 -6 271.20 -12 985.20 6 714.00 -51.70% -18 457.80 12 186.60 -66.02%
31.03.2010 -12 985.20 1 217.90 -14 203.10 -1 166.20% -24 253.70 11 268.50 -46.46%
28.02.2010 1 217.90 - 141.50 1 359.40 - 960.71% 6 180.90 -4 963.00 -80.30%
31.01.2010 - 141.50 -21 485.90 21 344.40 -99.34% -5 216.40 5 074.90 -97.29%
31.12.2009 -21 485.90 -17 330.30 -4 155.60 23.98% -4 834.40 -16 651.50 344.44%
30.11.2009 -17 330.30 -3 948.60 -13 381.70 338.90% -11 099.10 -6 231.20 56.14%
31.10.2009 -3 948.60 -25 158.80 21 210.20 -84.31% -16 300.30 12 351.70 -75.78%
30.09.2009 -25 158.80 -17 900.70 -7 258.10 40.55% -17 418.20 -7 740.60 44.44%
31.08.2009 -17 900.70 -17 880.50 -20.20 0.11% -10 766.90 -7 133.80 66.26%
31.07.2009 -17 880.50 -40 347.40 22 466.90 -55.68% -4 978.20 -12 902.30 259.18%
30.06.2009 -40 347.40 -30 859.90 -9 487.50 30.74% -50 628.00 10 280.60 -20.31%
31.05.2009 -30 859.90 -18 457.80 -12 402.10 67.19% -18 353.60 -12 506.30 68.14%
30.04.2009 -18 457.80 -24 253.70 5 795.90 -23.90% -18 101.60 - 356.20 1.97%
31.03.2009 -24 253.70 6 180.90 -30 434.60 - 492.40% 2 130.50 -26 384.20 -1 238.40%
28.02.2009 6 180.90 -5 216.40 11 397.30 - 218.49% 1 779.90 4 401.00 247.26%
31.01.2009 -5 216.40 -4 834.40 - 382.00 7.90% 882.30 -6 098.70 - 691.23%
31.12.2008 -4 834.40 -11 099.10 6 264.70 -56.44% -25 414.60 20 580.20 -80.98%
30.11.2008 -11 099.10 -16 300.30 5 201.20 -31.91% -15 610.90 4 511.80 -28.90%
31.10.2008 -16 300.30 -17 418.20 1 117.90 -6.42% -27 913.70 11 613.40 -41.60%
30.09.2008 -17 418.20 -10 766.90 -6 651.30 61.78% -19 852.30 2 434.10 -12.26%
31.08.2008 -10 766.90 -4 978.20 -5 788.70 116.28% -38 878.30 28 111.40 -72.31%
31.07.2008 -4 978.20 -50 628.00 45 649.80 -90.17% -16 184.10 11 205.90 -69.24%
30.06.2008 -50 628.00 -18 353.60 -32 274.40 175.85% -23 346.90 -27 281.10 116.85%
31.05.2008 -18 353.60 -18 101.60 - 252.00 1.39% -32 574.30 14 220.70 -43.66%
30.04.2008 -18 101.60 2 130.50 -20 232.10 - 949.64% -28 348.20 10 246.60 -36.15%
31.03.2008 2 130.50 1 779.90 350.60 19.70% -1 779.30 3 909.80 - 219.74%
29.02.2008 1 779.90 882.30 897.60 101.73% -1 372.30 3 152.20 - 229.70%
31.01.2008 882.30 -25 414.60 26 296.90 - 103.47% -8 017.90 8 900.20 - 111.00%
31.12.2007 -25 414.60 -15 610.90 -9 803.70 62.80% -5 869.30 -19 545.30 333.01%
30.11.2007 -15 610.90 -27 913.70 12 302.80 -44.07% -24 045.30 8 434.40 -35.08%
31.10.2007 -27 913.70 -19 852.30 -8 061.40 40.61% -27 019.40 - 894.30 3.31%
30.09.2007 -19 852.30 -38 878.30 19 026.00 -48.94% -16 415.20 -3 437.10 20.94%
31.08.2007 -38 878.30 -16 184.10 -22 694.20 140.23% -7 812.00 -31 066.30 397.67%
31.07.2007 -16 184.10 -23 346.90 7 162.80 -30.68% -17 185.00 1 000.90 -5.82%
30.06.2007 -23 346.90 -32 574.30 9 227.40 -28.33% -31 470.50 8 123.60 -25.81%
31.05.2007 -32 574.30 -28 348.20 -4 226.10 14.91% -9 122.00 -23 452.30 257.10%
30.04.2007 -28 348.20 -1 779.30 -26 568.90 1 493.22% -11 431.40 -16 916.80 147.99%
31.03.2007 -1 779.30 -1 372.30 - 407.00 29.66% -2 589.90 810.60 -31.30%
28.02.2007 -1 372.30 -8 017.90 6 645.60 -82.88% 1 726.20 -3 098.50 - 179.50%
31.01.2007 -8 017.90 -5 869.30 -2 148.60 36.61% -3 883.80 -4 134.10 106.44%
31.12.2006 -5 869.30 -24 045.30 18 176.00 -75.59% -13 030.40 7 161.10 -54.96%
30.11.2006 -24 045.30 -27 019.40 2 974.10 -11.01% -13 924.80 -10 120.50 72.68%
31.10.2006 -27 019.40 -16 415.20 -10 604.20 64.60% 3 580.80 -30 600.20 - 854.56%
30.09.2006 -16 415.20 -7 812.00 -8 603.20 110.13% -14 993.20 -1 422.00 9.48%
31.08.2006 -7 812.00 -17 185.00 9 373.00 -54.54% -6 165.90 -1 646.10 26.70%
31.07.2006 -17 185.00 -31 470.50 14 285.50 -45.39% -12 017.40 -5 167.60 43.00%
30.06.2006 -31 470.50 -9 122.00 -22 348.50 245.00% -26 360.80 -5 109.70 19.38%
31.05.2006 -9 122.00 -11 431.40 2 309.40 -20.20% -12 739.90 3 617.90 -28.40%
30.04.2006 -11 431.40 -2 589.90 -8 841.50 341.38% -11 986.50 555.10 -4.63%
31.03.2006 -2 589.90 1 726.20 -4 316.10 - 250.03% -4 218.50 1 628.60 -38.61%
28.02.2006 1 726.20 -3 883.80 5 610.00 - 144.45% -3 620.30 5 346.50 - 147.68%
31.01.2006 -3 883.80 -13 030.40 9 146.60 -70.19% -6 056.40 2 172.60 -35.87%
31.12.2005 -13 030.40 -13 924.80 894.40 -6.42% -7 240.70 -5 789.70 79.96%
30.11.2005 -13 924.80 3 580.80 -17 505.60 - 488.87% -8 167.00 -5 757.80 70.50%
31.10.2005 3 580.80 -14 993.20 18 574.00 - 123.88% -7 183.90 10 764.70 - 149.84%
30.09.2005 -14 993.20 -6 165.90 -8 827.30 143.16% -18 488.60 3 495.40 -18.91%
31.08.2005 -6 165.90 -12 017.40 5 851.50 -48.69% -19 771.80 13 605.90 -68.81%
31.07.2005 -12 017.40 -26 360.80 14 343.40 -54.41% -18 863.80 6 846.40 -36.29%
30.06.2005 -26 360.80 -12 739.90 -13 620.90 106.92% -11 927.10 -14 433.70 121.02%
31.05.2005 -12 739.90 -11 986.50 - 753.40 6.29% -11 994.50 - 745.40 6.21%
30.04.2005 -11 986.50 -4 218.50 -7 768.00 184.14% -11 828.80 - 157.70 1.33%
31.03.2005 -4 218.50 -3 620.30 - 598.20 16.52% -4 309.10 90.60 -2.10%
28.02.2005 -3 620.30 -6 056.40 2 436.10 -40.22% -4 489.50 869.20 -19.36%
31.01.2005 -6 056.40 -7 240.70 1 184.30 -16.36% -4 173.60 -1 882.80 45.11%
31.12.2004 -7 240.70 -8 167.00 926.30 -11.34% - - -
30.11.2004 -8 167.00 -7 183.90 - 983.10 13.68% - - -
31.10.2004 -7 183.90 -18 488.60 11 304.70 -61.14% - - -
30.09.2004 -18 488.60 -19 771.80 1 283.20 -6.49% - - -
31.08.2004 -19 771.80 -18 863.80 - 908.00 4.81% - - -
31.07.2004 -18 863.80 -11 927.10 -6 936.70 58.16% - - -
30.06.2004 -11 927.10 -11 994.50 67.40 -0.56% - - -
31.05.2004 -11 994.50 -11 828.80 - 165.70 1.40% - - -
30.04.2004 -11 828.80 -4 309.10 -7 519.70 174.51% - - -
31.03.2004 -4 309.10 -4 489.50 180.40 -4.02% - - -
29.02.2004 -4 489.50 -4 173.60 - 315.90 7.57% - - -
31.01.2004 -4 173.60 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 -57 755.60 - 260 837.90 203 082.30 -77.86% - 260 837.90 203 082.30 -77.86%
01.01.2017 - 260 837.90 - 251 787.60 -9 050.30 3.59% - 251 787.60 -9 050.30 3.59%
01.01.2016 - 251 787.60 - 254 838.20 3 050.60 -1.20% - 254 838.20 3 050.60 -1.20%
01.01.2015 - 254 838.20 - 260 788.70 5 950.50 -2.28% - 260 788.70 5 950.50 -2.28%
01.01.2014 - 260 788.70 - 249 018.80 -11 769.90 4.73% - 249 018.80 -11 769.90 4.73%
01.01.2013 - 249 018.80 - 237 527.80 -11 491.00 4.84% - 237 527.80 -11 491.00 4.84%
01.01.2012 - 237 527.80 - 223 345.30 -14 182.50 6.35% - 223 345.30 -14 182.50 6.35%
01.01.2011 - 223 345.30 - 249 929.90 26 584.60 -10.64% - 249 929.90 26 584.60 -10.64%
01.01.2010 - 249 929.90 - 216 659.10 -33 270.80 15.36% - 216 659.10 -33 270.80 15.36%
01.01.2009 - 216 659.10 - 147 687.60 -68 971.50 46.70% - 147 687.60 -68 971.50 46.70%
01.01.2008 - 147 687.60 - 239 292.80 91 605.20 -38.28% - 239 292.80 91 605.20 -38.28%
01.01.2007 - 239 292.80 - 155 117.60 -84 175.20 54.27% - 155 117.60 -84 175.20 54.27%
01.01.2006 - 155 117.60 - 121 533.30 -33 584.30 27.63% - 121 533.30 -33 584.30 27.63%
01.01.2005 - 121 533.30 - 128 438.40 6 905.10 -5.38% - 128 438.40 6 905.10 -5.38%
01.01.2004 - 128 438.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

B-BÚ-Prvotní důchody-NET - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (Platební bilance v mil. CZK)
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (Platební bilance v mil. CZK)
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (Platební bilance v mil. EUR)
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (Platební bilance v mil. USD)
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (Platební bilance v mil. CZK)
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (Platební bilance v mil. EUR)
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Net foreign assets (NFA) (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - assets)
Net domestic assets (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - assets)
Net credit to the government sector (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - assets)
Net credit to the central government (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - assets)
Net credit to the other government (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - assets)
Other items net (incl.securities and capital) (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - assets)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů